Przegląd tygodnia 8 - 14.03

Steve Ballmer odwiedził Warszawę i rozmawiał m.in. o projekcie e-goverment. Strata netto Grupy Onet w 2001 roku wynosi 22,7 mln zł. Nowela ustawy o VAT zakłada 22% stopę podatku za sprzedaż oprogramowania, w tym licencji. AOL TW przymierza się do zmiany platformy na linuksową, tymczasem według Guardian Digital większość dystrybucji Linuksa posiada lukę w systemie zabezpieczeń.

Bankgeselscaft Berlin wycofuje się z działalności na rynkach Europy Środkowo Wschodniej. Objęcie przez BGB 100% udziałów w IFS ma posłużyć łatwiejszej sprzedaży polskich aktywów niemieckiego banku (w tym Bankgeselschaft Berlin Polska). „ Sprzedany będzie cały pakiet, obserwujemy duże zainteresowanie i na pewno do transakcji dojdzie w tym roku. Sądzimy nawet, ze proces ten odbędzie się szybciej” - powiedział Tomasz Kaźmierowski reprezentujący IFS przytaczając opinię Johanesa Eversa z BGB AG. Zakupem spółek zainteresowane są banki i inne instytucje finansowe. „Zainteresowanie wyraziły instytucje działające m.in. w sektorze ubezpieczeniowym. Są wśród nich firmy, które dotychczas nie działały w Polsce, lub swą obecność zaznaczyły raczej słabo” – mówi Tomasz Kaźmierowski.

W marcu br. konto Inteligo zaoferuje nowe usługi – kredyt we współpracy z GE Capital Bank oraz InteliPay – usługę ułatwiającą dokonywanie płatności „on-line” bezpośrednio z kont Inteligo, bez pośrednictwa specjalnych elektronicznych kart płatniczych lub elektronicznych portfeli. „W tej kwestii staramy się iść tropem np. eBay, udostępniając więcej sposobów płacenia niż nowe usługi typu e-portmonetka” – mówi Tomasz Kaźmierowski. InteliPay umożliwi na początek zakupy w Wirtualnym Sklepie WP, a także w restauracjach AmRest/Pizza Hut Polska. „Nasza konserwatywna prognoza zakłada, że w ciągu 18 miesięcy 75 tys. użytkowników będzie wykorzystywać InteliPay” - powiedział Tomasz Kaźmierowski.

Decyzją rady nadzorczej Energis Polska, Jarosław Mikos objął stanowisko prezesa zarządu spółki. Zastąpi on George Z. Makowskiego. Spółka nie podała przyczyn zmiany na tym stanowisku. Dotychczas Jarosław Mikos pełnił funkcję wiceprezesa ds. finansowych oraz strategii Energisu. Uprzednio zajmował kierownicze stanowiska w firmach Deloitte & Touche i . Z ramienia tej ostatniej doradzał m.in. National Grid i Energis, które stały się głównymi udziałowcami Energis Polska.

PTK Centertel zawarła umowę kredytową z konsorcjum bankowym Crédit Agricole Indosuez i Westdeutsche Landesbank Girozentrale. Przedmiotem umowy jest uruchomienie linii kredytowej w wysokości 250 mln euro. Środki te przeznaczone będą na rozwój sieci operatora: zakup sprzętu GSM (GPRS) oraz oprogramowania. Na początku marca również TP SA zdecydowała się udzielić kolejnej pożyczki dla spółki zależnej w wysokości 179 mln zł. W tym roku Centertel przeznaczył na rozwój sieci 1,4 mld zł.

Z raportu rocznego Softbanku wynika, że w 2002 roku firma chce przeznaczyć 85 mln zł na inwestycje. 50 mln zostanie zainwestowanych w spółkę Net2Net, ok. 12 – 14 mln zł w firmę Sawan. Przychody Softbanku wzrosły w 2001 roku o 4% do 407,4 mln zł. Największe straty przynosi spółka FinFin, zarządzający portalem expander.pl (14,3 mln zł).

Według nieoficjalnych informacji PB, obligatariusze Elektrimu odrzucą propozycje układowe holdingu – spłatę 85% lub 75% długu w ratach. Obligatariusze rozważają natomiast powtórzenie scenariusza przyjętego w przypadku Netii, a więc objęcie akcji i obligacji zabezpieczonych w zamian za dług.

Steve Ballmer odwiedził Polskę prosto z targów CeBIT. Spotkał się z premierem Millerem i przedstawicielami swoich partnerów w Polsce – Prokomu, ComputerLandu, Ster-Projektu, ComArchu i 2Si, oraz producentów sprzętu – Compaqa, HP, Della, Optimusa i Unisys. Szef Microsoftu rozmawiałz premierem o projekcie e-Goverment oraz projekcie Narodowej Biblioteki Internetowej.

Od 2 kwietnia Allegro wprowadza ponadto bezpłatne ubezpieczenie dla kupujących do kwoty 300 zł. W przypadku gdy użytkownik padnie ofiarą oszustwa i nie otrzyma wylicytowanego przedmiotu, lub otrzyma przedmiot inny niż opisany w aukcji, Allegro gwarantuje mu zwrot kosztów. Zmieniają się też stawki opłat za rozpoczęcie aukcji i prowizji od transakcji zwartych za pośrednictwem serwisu.

Hoga przedstawiła nową strategię działania portalu i prognozy przychodów ze sprzedaży w 2002 roku. Hoga zmieni się w portal oferujący usługi informatyczne dla małych i średnich firm, przewiduje uzyskanie w br. 6,2 mln zł przychodów, a na początek 2003 roku - dodatniego wyniku brutto.Zmianie profilu działalności towarzyszyć będzie w br. spadek wielkości sprzedaży z 6,7 mln zł w 2001. Znacznie obniżyć ma się jednak strata, która w ub. roku wyniosła 5,7 mln zł. Ponadto Hoga będzie prowadzić działalność w zakresie tworzenia aplikacji internetowych oraz oferowania i wdrażania systemów ERP. Docelowo Hoga chce w tym segmencie działalności współpracować z firmami z grupy WASKO, swego głównego udziałowca. Od pierwszego kwietnia zmieni się wygląd strony głównej portalu: rozbudowany zostanie segment usługowy, zniknie natomiast większość z obecnych 61 serwisów tematycznych. W ramach rozwoju usług przewidywane jest powiększanie oferty hostingowej w domenie WebSerwer.pl oraz usług tworzenia stron WWW. Hoga zapowiada ponadto „ograniczanie kosztów bieżącej działalności” oraz „reorganizację i dostosowanie kadry pracowniczej do przyjętych założeń”.

W ubiegły piątek sąd zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego TP Internet, spółki zależnej TP S.A. o 160 mln zł, do kwoty 383 mln zł. Pieniądze w znacznej mierze są przeznaczone na dofinansowanie Wirtualnej Polski i inne rozwiązania internetowe. TP Internet przewiduje uzyskanie w 2002 roku dodatniego wyniku operacyjnego. TPI zlikwiduje utworzoną z Polsatem spółkę TP IP.

W tydzień od uruchomienia platformy e-commerce w portalu Panorama Firm znalazło się w niej 100 produktów, które można kupić lub wylicytować. Podpisano ponad 200 umów z firmami, które chcą znaleźć się na platformie, ponad 20 już wykorzystuje platformę. Do końca kwietnia br. bezpłatnie wprowadzane na platformę firmy dodatkowo uzyskują gwarancję półrocznego korzystania z oprogramowania platformy za darmo. „Obecny kształt platformy nie jest jeszcze jej ostateczną formą – zbieramy m.in. propozycje i uwagi uzytkowników. Pracujemy nad wprowadzeniem płatności online, mikropłatności i płatności poprzez SMS” – powiedziała Iwona Wardzyńska, rzeczniczka Panorama Polska zarządzającej portalem.

Energis Polska podpisał umowę interkonektową z operatorem lokalnym P.T. Centrala z Mielca. Z międzystrefowej usługi Energisa będzie od kwietnia br. korzystać ponad 5 tys. abonentów, z czego około 40% stanowią firmy ze specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu. "Rozesłaliśmy oferty także do innych lokalnych operatorów, z częścią z nich prowadzimy już rozmowy. Wierzymy, że wkrótce zaowocuja one kolejnymi umowami" - powiedział Jaromir Łaciński, odpowiadający za projekt ze strony Energis.

Ericsson zademonstrował system pobierania w czasie rzeczywistym opłat za usługę MMS. Przesłanie wiadomości MMS lub otrzymanie jej od dostawcy zawartości powoduje natychmiastowe obciążenie konta pre-paid. W przypadku użytkowników poprzednika MMS – usługi krótkich wiadomości tekstowych (SMS) - większość (60%) stanowili klienci przedpłaconych usług operatorów komórkowych. Zdaniem wiceprezesa Ericssona obecnego na prezentacji, Ingvara Larssona, szybkie przystosowanie rozwiązań płatności za MMS dla masowgo rynku uzytkowników kart pre-paid zadecyduje o sukcesie MMS.

ZUS uznał roszczenia Prokomu na kwotę 32 mln zł netto, za usługi wykonane przy KSI do października 2001 r. Dopiero w listopadzie ubiegłego roku strony zawarły formalną umowę na administrowanie i eksploatację Kompleksowego Systemu Informatycznego w ZUS. Jej wartość wyniosła 125 mln zł.

ComArch podpisał z TP S.A. umowę na mocy której zapewni utrzymanie techniczne systemu rozliczeń i obsługi klienta Tytan, który wykonał wcześniej dla operatora. Umowa opiewa na 7,6 mln zł.

Zagraniczni akcjonariusze Polkomtela, Vodafone i duński TDC nie zgadzają się na zapowiadane zmiany w zarządzie spółki, nie chcą też włączenia operatora Plusa do Krajowej Grupy Telekomunikacyjnej. „Możemy nie zgodzić się na zmianę porządku obrad lub opuścić salę – nie będzie wtedy kworum” – powiedział informator zblizony do inwestorów zagranicznych Polkomtela. NWZA spółki odbędzie się 27 marca.

7bulls.com opracowało dla Renault Truck Polska system wspomagający pracę przedsiębiorstwa.System wspiera sprzedaż firmy, począwszy od przyjęcia pojazdu z fabryki, poprzez jego oclenie i sprowadzenie do magazynu, aż do wystawienia faktury dla klienta. Aplikacja zawiera moduł tworzenia statystyk i raportów.

Rada nadzorcza Tel-Energo zażyczyła sobie dodatkowych analiz inwestycyjnych, w związku z planami inwestycji w Pro Futuro. Według informacji Parkietu, w grę wchodzi inwestycja na kwotę 60 mln zł.

Przychody do budżetu wynikające z z nowelizacji ustawy o podatku VAT w zakresie opodatkowania licencji na programy komputerowe wyniosą 200 - 300 mln zł rocznie. Według noweli zarówno od sprzedaży jak i udzielenia licencji na oprogramowanie należy zapłacić 22% VAT.

Telekomunikacja Polska przedstawiła stanowisko w sprawie zarzutów o utrudnianie firmom ISP dostępu do usługi dzierżawy łącza, jakie wystosował prezes URT. Opisywane w prasie przypadki utrudniania lub uniemożliwiania skorzystania z usługi dzierżawy łącza, TP SA określa w komunikacie jako "egzekwowanie zasad użytkowania zgodnie z warunkami umowy”. Według TP S.A., spółka spotyka się z nadużyciami niezgodnymi z umową i cennikiem, które polegają na „wykorzystywaniu przez część dzierżawców np. łączy telefonicznych do budowy łączy cyfrowych o przepustowości powyżej 64 kb/s„. Zakłóca to pracę sieci i pogarsza jakość usług świadczonych kolejnym użytkownikom – stwierdza TP S.A. Tym wyjaśnia TP S.A. instalowanie „dławików” na łącza dzierżawione przez ISP. Operator stwierdza, że do takich działań był zmuszony jedynie w kilkudziesięciu przypadkach, wobec „wielu tysięcy” łączy dzierżawionych w kraju.

ComArch podpisał z Comtrade AG umowę dotyczącą wspólnego projektu ProtActive, związanego z rozwijaniem systemu aktywnego monitoringu sieci oraz zarządzania bezpieczeństwem w firmie. Powstałe rozwiązanie ma być kierowane na rynek niemiecki. Celem projektu jest stworzenie rozwiązania integrującego w jednym nadrzędnym systemie wszystkich dostępnych zabezpieczeń software-owych i hardware-owych w firmie. Ma to zapewnić bezpieczny transfer danych, zapobiegać włamaniom do systemu z wewnątrz i zewnątrz firmy oraz pozwalać na aktywny monitoring serwerów i . Działanie rozwiązania opiera się na rozszerzonym modelu ASP: w sieci klienta jest instalowane automatyczne oprogramowanie, a w Centrum Monitoringu analizowane są na bieżąco wykryte zagrożenia.

Maciej Potapczyk, który wcześniej pracował w Optimusie, Apeximie i Computer Associates objął funkcję dyrektora generalnego polskiego oddziału Navision Software. Głównym zadaniem nowego szefa firmy dostarczającej rozwiązań wspomagających zarządzanie firmą będzie rozbudowanie kanału partnerskiego oraz nadzorowanie działów sprzedaży i marketingu.

Skonsolidowane przychody netto Grupy Onet wyniosły 100,9 mln zł przy kosztach sprzedaży wynoszących 40,3 mln zł. Strata operacyjna wyniosła 14 mln zł, a strata netto – 22,7 mln zł.

Jak napisano w oficjalnym komunikacie, „pomimo generowania coraz wyższych marż brutto na sprzedaży (po 4 kwartałach 2001 r. - 46,1%, po 2000 r. - 39,9 % a po 1999 r. - 44,0%) poziom przychodów generowanych przez Grupę nie jest jeszcze w stanie pokryć kosztów związanych z rozwojem jej podmiotów oraz ponoszonych kosztów sprzedaży.

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy należącym do BRE Banku Pierwszym Polskim Funduszem Rozwoju a Internet Investment Fund, PPFR obejmie 51% akcji Billbird.pl. Łączna wartość inwestycji wyniesie ponad 8 mln zł.PPFR-BRE obejmie 512 tys. akcji serii A i 100 tys. akcji serii B Billbird odpowiadających 51% kapitału zakładowego spółki po cenie nominalnej 1 zł za akcję. Następnie w ciągu roku fundusz obejmie w podwyższonym kapitale spółki akcje serii C, D, E i F, tak by nadal posiadać 51% kapitału zakładowego i głosów na WZA spółki. Łączna kwota inwestycji PPFR-BRE w Billbird wyniesie 8,3 mln zł.

Według raportu Andersena, wartość rynku cyfrowej treści i aplikacji wykorzystujących telefonię komórkową, wzrośnie z 2 mld EUR w br. do 18,9 mld EUR w roku 2006.Jak wynika z raportu, w 2005 r. udział bezpośrednich przychodów z treści i aplikacji ma wynieść 5% dla operatorów telefonii komórkowej i 8% dla dostawców treści, wobec 57% udziału usług głosowych i 38% udziału usług nie związanych z treścią. Użytkownicy korzystając z nowych produktów będą również w większym stopniu korzystać z usług głosowych, co powinno wpłynąć na wzrost sprzedaży tradycyjnych usług.

AOL TW poinformował, że od końca grudnia ub. roku pozyskał milion nowych użytkowników. Liczba subskrybentów usług AOL przekracza tym samym 34 miliony. Zdaniem analityków liczba użytkowników korzystających z usług dostępowych dial-up AOL TW rośnie jednak coraz wolniej, głównie za sprawą ekspansji usług szerokopasmowego dostępu do Internetu. Mniejsza liczba przyłączeń będzie miała jednak niewielkie przełożenie na wyniki finansowe tego kwartału części subskrypcyjnej firmy i całego AOL. Przychody będą niższe odpowiednio o 1% i 0,3%, zakładając że spadną o 5 do 20 mln USD. Zależą one jednak jeszcze od wysokości przychodu w przeliczeniu na użytkownika – większe wpływy mogą zniwelować niekorzystny, niższy przyrost użytkowników.

France Telecom prawdopodobnie po raz kolejny zwróci się do swoich akcjonariuszy o fundusze potrzebne do zredukowania zadłużenia wynoszącego 65 mld EUR. Akcje FT są obecnie warte 15% papierów spółki z marca 2000 roku.

Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, które mają na uwadze zachowanie na rynku konkurencyjności, Microsoft zgodził się udostępnić bliższe informacje na temat niektórych swoich programów. Komisja zarzuca Microsoftowi m.in., że zaprojektował Windows tak, aby system współpracował z Microsoftu lepiej niż rozwiązaniami konkurencji. Komisja rozważa ponadto również legalność włączenia przez Microsoft do Windows oprogramowania Media Player. Microsoft odpowiada na razie na pierwszą część zarzutów.

Według IDC sprzedaż PC-tów wzrośnie w 2002 roku o 3% i wyniesie 125,5 mln jednostek. Firma badawcza podniosła prognozy na bieżący rok w stosunku do przewidywań przedstawionych w grudniu ub. roku, zakładających wzrost o 1,8%. W 2001 roku spadek sprzedaży PC-tów w porównaniu z rokiem poprzednim wyniósł 5,2%. Podstawą do przedstawienia lepszych prognoz jest według IDC wyjątkowo wysoka sprzedaż PC-tów w czwartym kwartale ub. roku na rynku detalicznym. Pewną rolę w zwiększeniu sprzedaży w 2002 roku może jednak odegrać także fakt, że spora część firm zechce wymienić masowo kupowany w 1999 roku sprzęt „zabezpieczony przed problemem Y2K”. Jednocześnie, według oceny IDC wartość sprzedaży spadnie o 7,9% - w prognozach z grudnia ub. roku IDC zakładało jednak nawet 8,7-proc. spadek. Spadek jest wynikiem wojny cenowej producentów. IDC nie przewiduje natomiast żadnego wzrostu na rynku zachodnioeuropejskim (w 2001 roku odnotowano spadek liczby sprzedanych PC-tów o 5%). Według IDC, klienci z Europy Zachodniej będą raczej kupować inne urządzenia elektroniczne. W 2003 roku IDC przewiduje wzrost globalnej liczby sprzedanych komputerów osobistych o 10,9%. Na drodze tym założeniom może jednak stanąć rozwój rynku przenośnych urządzeniach elektronicznych. Rynek PC-tów będzie stopniowo się kurczył, jednak IDC przewiduje utrzymanie się wzrostu liczby sprzedanych komputerów do 2006 roku.

Przedstawiciele zajmującej się bezpieczeństwem komputerowym firmy Guardian Digital ostrzegają, że większość dystrybucji Linuksa posiada lukę w systemie zabezpieczeń, pozwalającą hakerowi na przejęcie całkowitej kontroli nad systemem. "Dziura" znajduje się w bibliotece o nazwie zlib, która wykorzystywana jest przez system do dekompresji plików w takich aplikacjach, jak przeglądarka internetowa Mozilla, środowisko programistyczne GNU Compiler Collection, czy X11 - wykorzystywane przez niektóre wersje Linuksa do tworzenia okien. Według specjalistów z Guardian Digital, biblioteka ta podatna jest na błąd przepełnienia bufora, pozwalający nieautoryzowanym użytkownikom na zdalne uruchomienie dowolnego kodu na atakowanym komputerze. W rezultacie haker może bezkarnie zainstalować np. konia trojańskiego czy inny "złośliwy" program.

Zamiast przejmować Red Hat, AOL TW chce wykorzystać tę dystrybucję otwartego systemu operacyjnego do swoich potrzeb. Niedawno rynek zaskoczyła wiadomość o możliwości przejęcia przez AOL TW firmy Red Hat, twórcy najpopularniejszej obecnie dystrybucji Linuxa. Jak spekulowano, miałoby to posłużyć internetowemu gigantowi do zmiany platformy systemowej oferowanych przez siebie usług. Informacje te szybko zostały zdementowane, jak się okazało AOL TW będzie jednak współpracował z Red Hat i odetnie tym samym częściowo od znacznych zysków jednego ze swoich głównych konkurentów na niwie internetowej – Microsoft, rozwijający portal MSN. AOL TW według ostatnich nieoficjalnych informacji Reuters podpisał kontrakt z Red Hat na instalację Linuxa na części swoich serwerów. Obie strony na razie odmawiają komentarza na temat szczegółów transakcji i skali kontraktu.

Co najmniej 40 firm postanowiło ubiegać się o zasoby Global Crossing, operatora sieci światłowodowej, który 28 stycznia br. złożył wniosek o bankructwo. Crossing zgodził się już sprzedać dwóm azjatyckim koncernom 79% aktywów za 750 mln USD.

Według danych Gartner Group liczba sprzedanych na świecie telefonów komórkowych w ub. roku spadła o 3,2%. Według szacunków Gartner Group w ub. roku na całym świecie sprzedano 399,6 mln aparatów komórkowych. Powodem spadku jest zdaniem autorów raportu m.in. fakt wystarczającego nasycenia telefonami komórkowymi niektórych rynków, np. w Europie. Inną przyczyna jest rozwój rynku aparatów używanych, co ma miejsce zwłaszcza w krajach rozwijających się. Ubiegłoroczny spadek sprzedaży nastąpił po raz pierwszy w historii. Według oceny Gartner Group Nokia miała w ub. roku ponad jedną trzecią rynku, wyprzedzając Motorolę z 15-proc. udziałem, Siemensa z 7,4%, Samsunga z 7,1% i Ericssona z 6,7% udziału w rynku.

Sun Microsystems skierował pozew przeciwko firmie z Redmond, w którym domaga się 1 mld USD odszkodowania w związku z niewłaściwym, zdaniem Sun, wykorzystaniem przez MS środowiska Java.Sun zarzuca Microsoftowi fragmentację platformy Java i wprowadzenie na rynek niekompatybilnej Java Runtime Environment, której licencjonowanie narusza prawa własności Sun. Celem Sun jest, jak napisano w pozwie, przywrócenie konkurencji na rynku poprzez usunięcie bezprawnych barier w dystrybucji platformy Java i interoperatywności pomiędzy oprogramowaniem Microsoftu i technologiami konkurencyjnymi. W pozwie Sun domaga się także ujawniania kodu źródłowego przeglądarki IE oraz utworzenia interfejsów do współpracy Windows z bardziej zaawansowanym oprogramowaniem Microsoft.

Firma Network Associates, twórca jednego z najpopularniejszych narzędzi do szyfrowania poczty elektronicznej - PGP - zapowiedziała, że zaprzestanie jego produkcji. PGP dostępne było do niedawna w dwóch wersjach: darmowej - przeznaczonej dla użytkowników indywidualnych oraz komercyjnej - skierowanej do firm i klientów instytucjonalnych. Ci ostatni nie wykazywali jednak zbyt dużego zainteresowania możliwością zakupu PGP.

JMM wprowadził indeks bazujący na badaniu zachowania i działań klientów online banków i instytucji sprzedających usługi finansowe. Wskaźnik CORE (Złożony Wskaźnik Efektywności Online) bada i porównuje skuteczność ich internetowej oferty. Publikowany co kwartał wskaźnik będzie uwzględniał liczbę unikalnych użytkowników, intensywność korzystania przez nich ze stron WWW (ilość czasu spędzonego na stronie WWW), częstotliwość korzystania - liczbę wizyt w ciągu miesiąca, lojalność klientów i odsetek przejścia klientów off-line do on-line w przypadku danej firmy. W pierwszym zestawieniu tego typu przygotowanym przez JMM, w kategorii bankowości na czele znalazły się serwisy BankofAmerica.com, WellsFargto.com i KeyBank.com. W kategorii brokerów usług finansowych na czele znajdują się razem E*Trade Financial Network i TDWaterhouse.com, znacznie wyprzedzając kolejne w rankingu firmy jak Sharebuilder.com, czy Fifelity.com. W pierwszej edycji rankingu, w kategorii bankowość pod uwagę wzięto 20 serwisów WWW, a w kategorii brokerów usług finansowych – 19 serwisów. JMM planuje rozszerzenie kolejnych wersji CORE o segment serwisów ubezpieczeń, płatności on-line i leasingu.

FTC (amerykańska Federalna Komisja Handlu) w anonimowym głosowaniu wyraziła zgodę na fuzję koncernów szacowaną na 22 mld USD. W oficjalnym oświadczeniu wydanym przez Komisję stwierdza się, że wątpliwości FTC wzbudzała przede wszystkim możliwość monopolizacji rynku 64-bitowych chipsetów. Ostatecznie wątpliwości zostały jednak rozwiane po przesłuchaniach z udziałem przedstawicieli zarządów firm. Po zapoznaniu się z informacjami zarządów Komisja stwierdziła w oświadczeniu, że fuzja wzmocni konkurencję na rynku serwerów uniksowych. Wcześniej (31.01 br.) zgodę na fuzję wyraziła w odniesieniu do rynku europejskiego Komisja Europejska.

Francuska Grupa Publicis chce za 3 mld USD kupić amerykańską grupę reklamową Bcom3. Należące do Bcom3 spółki: Leo Burnett, D’Arcy czy Starcom MediaVest zachowają prawdopodobnie odrębność. Podobnie stało się z Saatchi & Saatchi, kupioną przez Publicis w 2000 roku.