Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Przegląd tygodnia 8 – 14.02

Spółki IT raportują kolejno swoje wyniki. Elektrim przystał na kwietniowy termin WZA zaproponowany przez BRE, a Netia ma już szkielet porozumienia w sprawie ratowania spółki przez akcjonariuszy i wierzycieli.

ComputerLand zwiększył w 2001 roku przychody do 536 mln zł, głownie dzięki kontraktom realizowany w sektorze bankowo-finansowym i przemysłowym. W bieżącym roku spółka zamierza aktywniej działać w nowym obszarze - sektorze energetycznym. CL ograniczy w tym roku inwestycje w przedsięwzięcia internetowe, które do tej pory pochłonęły 16,2 mln zł. "Zwrot z inwestycji internetowych jest niższy niż zakładaliśmy. Dlatego utworzyliśmy w 2001 roku rezerwy finansowe w wysokości 11 mln zł. W największym stopniu rezerwa ta dotyczy spółek Vendi.pl i Clinika.pl", dodaje Sławomir Chłoń.

Od marca w Krakowie 3 do 5 tys. mieszkań będzie stopniowo podłączanych do Internetu w technologii PLC. Pattern Communications zapowiada też stopniowe uruchomienie w br. komercyjnych usług dostępu do Internetu i telefonicznych poprzez sieci energetyczne także w innych miastach w kraju. Pattern Communications podpisał umowę w tej sprawie z ZE Kraków. ZE Kraków obsługuje 770 tys. gospodarstw na terenie Krakowa i Nowej Huty. „Usługi dostępowe, a w dalszej kolejności także telefoniczne, będą świadczone klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom” – mówi Kinga Maciejewska, rzecznik Pattern Communications. Cena miesięcznego abonamentu obejmującego usługę dostępu do Internetu wynosić będzie 80 – 120 zł.

Energis Polska zawarł umowę z Cisco Systems na budowę ogólnopolskiej sieci szkieletowej IP. Sieć operatorska IP VPN zbudowana w oparciu o technologię MPLS (Multi Protocol Label Switching) Cisco Systems umożliwi Energisowi świadczenie nowych usług teleinformatycznych dla klientów biznesowych i usługodawców sieciowych.

Według informacji Parkietu, Vivendi chce przejąć 100-proc. kontrolę nad Elektrimem Telekomunikacja, a następnie sprzedać cały posiadany pakiet. Ma on trafić w ręce Deutsche Telekom. W pierwszej kolejności Vivendi chce odkupić 49% udziałów w ET od Elektrimu. Według informacji Parkietu, Francuzi proponują na razie 300 mln EUR, co nie jest zbyt atrakcyjną ceną.

Udziałowcy 7bulls.com sp. z o.o., z której powstała 7bulls.com S.A. zażądali zapłaty kar, zmiany nazwy firmy i odkupienia udziałów w T-Invest. Roszczenia obejmują łącznie 43,5 mln zł. Giełdowa spółka nie zamierza reagować na przedstawione żądania, ponieważ według 7bulls.com, nie spełniaja one wymogów formalnych.

ING Barings wycenił wartość trzech działających na polskim rynku telefonii komórkowej operatorów na 6,4 mld USD (27 mld zł).

Elektrim zgodnie z sugestią BRE przesunął termin WZA holdingu na 10 kwietnia. Elektrim poinformował ponadto, że rozpoczął negocjacje z obligatariuszami, jednak wierzyciele informują, że to przedwczesne oświadczenie.

Według informacji MCI Management posiada w ponad 21,5 mln zł środków obrotowych. Strata netto funduszu wyniosła 2,9 mln zł, strata w wynikach skonsolidowanych wynosi 5,8 mln zł. W portfelu MCI znajduje się obecnie 9 spółek, m. in. JTT Computer (36% udziałów funduszu), CSS (50%), Bankier (59%), Expertia (59%) i Travelplanet (97%). Spółka dokonała 3 nowych inwestycji w firmy informatyczne: Biprogeo, Storage4E i Synergy Polska. Wypadły zeń natomiast Poland.com i CubeTeam, przedsięwzięcia z którymi początkowo wiązano wielkie nadzieje. Spośród firm portfelowych MCI najlepsze wyniki osiągnął JTT, który w ostatnim roku finansowym miał przychody w wysokości 443 mln zł i zysk netto 3,2 mln zł. Przy przychodach rzędu 59 mln zł stratę w wysokości 4,3 mln zł miało natomiast CCS. Inna spółka MCI - Bankier.pl odnotowała przychody w wysokości 2,2 mln zł i stratę netto w wysokości 3,2 mln zł. Wortal turystyczny TravelPlanet odnotował 211 tys. zł przychodów, a strata netto na koniec roku wyniosła 1,5 mln zł. Fundusz zapewnił drugą rundę finansowania czterem spółkom - Bankier.pl (20% objął w nim fundusz bmp/CEEV), PPU/Expertia.pl, w której 13% objął wykonawca technologicznej platformy dla tego portalu ubezpieczeniowego – Efigence, CCS, w którym udziały (16%) objął Enterprise Investors, oraz JTT – którego udziałowcem z 10% pakietem stał się dostawca rozwiązań sieciowych Enterasys Networks.

System Gospodarki Własnej Oracle oparty na module Oracle Financials wchodzącym w skład zestawu oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem Oracle E-Business Suite zostanie wdrożony w centrali PZU S.A. W skład wdrażanego modułu wchodzą m.in. Księga Główna, Środki Trwałe, Zobowiązania, Należności, oraz system analityczny Oracle Financial Analyzer. W następnej kolejności, system obejmie wszystkie oddziały PZU SA, a ponadto zostanie uzupełniony o moduły analityczne. Oprócz PZU S.A. z oprogramowania Oracle w sektorze finansowym korzystają m.in. PKO BP, Kredyt Bank, Bank Zachodni – WBK, PEKAO S.A., ING Barings, Bankowy Fundusz Leasingowy, TU Samopomoc, PZU Życie i GPW.

Do zasobów Interii dołączyła baza prawna Net Tax. Za pośrednictwem stron portalu można zamówić subskrypcję tego systemu informacji prawnej lub obejrzeć jego wersję demo. Baza prawna NetTax to system informacji oparty na tekstach aktów normatywnych i orzecznictwie. Baza zawiera ponad 9 tysięcy dokumentów, przeszło 8 tysięcy powiązanych z dokumentami orzeczeń oraz blisko 1,5 tysiąca publikacji z prasy prawniczej. Baza posiada indeks tematyczny i alfabetyczny aktów podzielonych, zbiór wyroków Trybunału Konstytucyjnego, NSA i SN, wskaźniki publikowane przez Dziennik Ustaw i Monitor Polski, oraz zbiór tekstów z czasopism prawniczych, wyszukiwarkę aktów prawnych i forum dyskusyjne. Zbiór aktów prawnych aktualizowany jest na bieżąco. Stan prawny utrzymywany na bieżąco jest od 1 stycznia 1998 r. a w bazie dostępne są także dokumenty starsze, począwszy od 1922 r.

ComputerLand czeka prawdopodobnie renegocjacja umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. CL jest głównym podwykonawcą Hewlett-Packard w kontrakcie na przygotowanie i wdrożenie systemu IACS. To rekordowy kontrakt CL, opiewający na 20 mln EUR, do którego wykonania powołana została spółka AgroComp.

Nowy prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych zapowiada utworzenie rezerw na przeterminowane należności spółki. Ubiegły rok PSE zamknie prawdopodobnie stratą w wysokości 500 mln zł. PSE przygotuje nowa strategię, która zakłada m.in. pozbycie dużej części spółek zajmujących się działalnością pomocniczą. PSE nie zrezygnuje natomiast z zaangażowania w branżę telekomunikacyjną. Zarząd Polskich Sieci Elektroenergetycznych rozważa możliwość konsolidacji dwóch spółek telekomunikacyjnych, w których firma jest udziałowcem - Niezależnego Operatora Międzystrefowego i Tel-Energo. Jeśli dojdzie do połączenia operatorów powstanie podmiot, który ma szansę zagrozić telekomunikacyjnemu monopolowi Telekomunikacji Polskiej SA.

Styczniowe kontrole policji i Business Software Alliance przyniosły konfiskatę 8,5 tys. płyt z nielegalnie powielonym oprogramowaniem. Wartość pirackich kopii aplikacji oszacowano na 2,2 mln złotych.

Zakończyła się migracja kilkudziesięciu tysięcy kont pocztowych użytkowników oraz wybranych zasobów Portalu.pl na serwery WP. Jak poinformował w komunikacie prasowym Yann Gontard, prezes zarządu TP Internet, do Wirtualnej Polski włączono „najmocniejsze strony oferty”. „Włączone zostaną zasoby takich serwisów jak Prawo i Edukacja, które w ciągu dwóch lat zyskały u internautów dobre oceny i mają bogate archiwa” – wyjaśnił Radosław Żuk, rzecznik TP Internet. Jak poinformował Wojciech Wojtysiak, który zajmował się usługami multimedialnymi w portal.pl, a obecnie kieruje Pionem Usług Multimedialnych TP Internet, w ciągu dwóch lat z usług portalu w tym zakresie skorzystało 0,5 mln użytkowników.

Projekty uchwał NWZA Netii przewidują upoważnienie zarządu do emisji maksymalnie 141 mln akcji w ramach kapitału docelowego, obniżenie wartości nominalnej pojedynczej akcji z 6 do 1 zł i emisję 600 mln akcji. Do 18 lutego zarząd ma przedstawić akcjonariuszom swoją rekomendację dla poszczególnych uchwał. Ewentualna sugestia niepodejmowania na NWZA żadnych uchwał zależy od efektów rozmów zarządu z wierzycielami lub faktu przedłużenia się tych rozmów.

TNS OBOP przedstawił połączone wyniki badania Interbus z grudnia i stycznia. Ranking znajomości i korzystania objął w tym przypadku łącznie portale i serwisy – w sumie 40 witryn internetowych. W stosunku do poprzednich badań lista pojawiających się witryn wzrosła ok. dwóch razy, we wspólnym ujęciu zestawione są teraz zarówno Onet czy Wirtualna Polska jak i takie serwisy jak Leki do domu. W badaniu brało udział 2004 osoby. Względny błąd statystyczny przy takiej wielkości próbki wynosi 2,2%. Jako „internautów” – czyli osoby korzystające z Internetu przynajmniej raz w ostatnim miesiącu – sklasyfikowano 282 osoby. To daje 15% próby dla populacji populacji powyżej 15 roku życia. W pierwszej trójce rankingu takie połączenie nie powoduje żadnych zmian: w kategorii spontaniczna znajomość 76% odpowiedzi przypada na Onet, 59% - na Wirtualną Polskę, a 31% - na Interię. Wspólne zestawienie marek portali oraz serwisów sprawia jednak, że kolejne miejsca w rankingu pod względem znajomości spontanicznej zajmują Wyborcza.pl (24%), i witryny rozgłośni RMF FM (20%) oraz Radia Zet (13%). Kolejne miejsca zajmują zagraniczne witryny Yahoo! i Altavista, których znało 11% internautów. Tyle samo wskazań miał w tej kategorii serwis www Rzeczpospolitej, powyżej 10% miały ponadto witryny Era GSM i Ahoj.pl. Znacznie ciekawiej wypada zestawienie w przypadku znajomości wspomaganej – Wirtualną od Onetu dzielą tylko cztery punktu procentowe, a powyżej 50% wskazań mają oprócz Interii Wyborcza.pl i RMF FM. Tymczasem w szerokiej stawce OBOP-u z połączonych badań dla stycznia i grudnia wyłaniają się ponadto wyniki dla różnych grup tematycznych, m.in. serwisów komputerowych. Najwyżej sklasyfikowany jest w tej grupie Komputer Świat, który zna 7% badanych, a z pomocą ankietera wskazuje 24% internautów. Kolejne miejsca zajmują Chip (6% i 18%), PC World (3% i 14%) oraz Computerworld (2% i 11%). Warto zwrócić uwagę, że w badaniu spontanicznie „nie znam i nie korzystam z serwisów” odpowiedziało 41% internautów. Powtórzyło taką deklarację pomimo pomocy ankietera 14%. W przypadku portali taką odpowiedź spontanicznie dało 9% ankietowanych, a przy wspomaganiu ze strony ankietera – 1%.

Na witrynie eCenter widnieje obecnie komunikat w którym załoga firmy składa podziękowania swoim klientom za współpracę i informuje m.in., że „z przyczyn od nas (tj. eCenter – red.) niezależnych musimy się pożegnać”. Pod listem do klientów widnieje podpis Core Team eCenter.pl S.A. – od grudnia w firmie pracowało 18 osób, inżynierów i administratorów sieci, którzy pomogli przeprowadzić migrację klientów do innych centrów danych.

Wszyscy wierzyciele spółki otrzymają propozycję zamiany wierzytelności na akcje w ramach nowej emisji akcji, która powinna zostać uchwalona na najbliższym NWZA - poinformował Apexim w piśmie uzupełniającym do styczniowego podania o otwarcie postępowania układowego z wierzycielami. Po uprawomocnieniu się układu, Apexim chce, aby wierzytelności, których wysokość jest niższa bądź równa 10 tys. złotych, zostały zredukowane o 25%. Według informacji zarządu spółki, "spłata kwot zredukowanych wierzytelności nastąpiłaby w 12 równych miesięcznych ratach, bez odsetek". Natomiast, wierzytelności opiewające na sumę wyższą niż 10 tys. złotych uległyby zmniejszeniu o 48 %. Spłata kwot zredukowanych wierzytelności nastąpiłaby w 10 równych półrocznych ratach, bez odsetek. Po trzech kwartałach 2001 r. Apexim zanotował 17,5 mln zł straty netto przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 38,4 mln zł.

"Rz" dotarła do protokołu NIK z 23.01 w sprawie systemu IACS. Według protokołu źródłem nieporozumień w sprawie systemu IACS między Polską i UE jest brak partnerskiej współpracy. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji ma zadecydować do wtorku czy wypowie umowę HP, wykonawcy systemu. Kontrolerzy NIK relacjonują m.in. błędy strony polskiej - jednym z nich jest karuzela stanowisk z udziałem Maksymiliana Delekty, który najpierw był szefem komisji przetargowej a następnie prezesem jednej ze spółek pracujących przy tworzeniu systemu. W sobotę HP wydało oświadczenie stwierdzające, że jest gotowa renegocjować umowę.

Z raportu opublikowanego przez firmę analityczną Europemedia wynika, że w grudniu 2001 r. ok. 38% mieszkańców Europy miało dostęp do Internetu - to o 2% więcej niż rok wcześniej. Eksperci obawiają się jednak, że Europa nie zdoła już "dogonić" pod tym względem USA, gdzie dostęp do Sieci ma ponad połowa społeczeństwa (wedle ostatnich danych ok. 54% mieszkańców). Analitycy zwracają uwagę na wyraźne spowolnienie tempa wzrostu liczby nowych internautów w Europie. Jeśli ta tendencja się utrzyma, to możliwe, że Europa nie zdoła już doścignąć pod tym względem Stanów Zjednoczonych - wziąwszy pod uwagę to, jak szybko nowych użytkowników Sieci przybywa w USA. W najbardziej "zinternetyzowanych" regionach Europy z Sieci korzysta ok. 60% mieszkańców - zdaniem analityków, liczba ta nie powinna się zwiększyć w ciągu kilku najbliższych lat. Analitycy zwracają również uwagę na fakt, że z Sieci korzysta bardzo wiele europejskich firm - 90% wszystkich zatrudniających powyżej 10 pracowników.

Firma British Telecommunications twierdzi, iż posiada patent na tzw. hiperłącza - czyli technologię, która umożliwia wygodne połączenie się z dowolną stroną internetową (poprzez pojedyncze kliknięcie). BT zamierza domagać się opłat licencyjnych za korzystanie z hiperłączy - pozew w tej sprawie przedstawiciele firmy złożyli w amerykańskim Sądzie Federalnym. Według nich, BT opatentowała hiperłącza już w 1976 r. Zdaniem przedstawicieli amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości, Brytyjczykom trudno będzie dowieść swoich racji. Według nich, rozwiązanie opatentowane na 10 lat przed pojawieniem się zalążków Internetu ma bardzo mało wspólnego ze stosowanymi dziś hiperłączami.