Przegląd tygodnia 6 –13.12

Dobre wieści z rynku reklamy internetowej – sieć reklamowa AdNet przekroczyła próg rentowności. PBI oraz I-metria poinformowały, że wspólnie opracują standardy badań user-centric polskiego Internetu.

Zarządu KGHM Polska Miedź odwołał Jarosława Janiszewskiego ze stanowiska prezesa Telefonii Lokalnej Dialog. Nowym prezesem TL została Katarzyna Muszkat.

Krakowska firma i ComArch Internet Ventures SA będzie udostępniać klientom oprogramowanie Office XP w modelu ASP za pośrednictwem platformy Casper. W ramach pakietu "Moje Biuro - Microsoft Office XP" klientom oferowany będzie internetowy dostęp do aplikacji Word, Microsoft Excel i Microsoft Power Point. Abonenci otrzymają także konto poczty elektronicznej i odpowiednią przestrzeń dyskową na przechowywanie plików.

Apexim nie wykupił w terminie (miniony poniedziałek) od Pekao weksli na 33,6 mln zł. Dokumenty te stanowią zabezpieczenie kredytów zaciągniętych przez Apexim w drugiej połowie lat 90-tych. Apexim liczy ciągle na dochód ze sprzedaży biurowca w Warszawie, a także pieniądze z zasądzonej na rzecz spółki kary 24,6 mln zł, jaką ma zapłacić LG Petro. W obu przypadkach pieniądze raczej nie pojawią się jednak w kasie Apeximu w tym roku.

Polska Telefonia Cyfrowa, operator sieci Era, będzie mogła nadal dokonywać kserokopie dokumentów przy zawieraniu z klientem umowy o świadczeniu dla niego usług telekomunikacyjnych. Decyzję o zgodności z prawem takiej procedury wydał Naczelny Sąd Administracyjny. Wcześniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wydał operatorowi zakaz dokonywania kopii pełnych stron dokumentów kientów, gdyż zdaniem urzędu takie działanie było niezgodne z prawem. PTC zaskarżyła decyzję do NSA. Według GIODO, przy zakupie telefonu komórkowego, abonent powinien podać operatorowi niezbędne dane osobowe, natomiast kopiowanie zdjęć klientów wraz z opisem ich cech szczególnych i innymi informacjami jest łamaniem prawa. Decyzją NSA operator może nadal legalnie kserować dokumenty swoich przyszłych abonentów.

W rok po powstaniu AdNetu, przedstawiciele sieci poinformowali o przekroczeniu progu rentowności. AdNet wprowadzi w przyszłym roku elementy planowania kampanii dostępne w innych mediach i m.in. dzięki temu zamierza utrzymać się w 2002 roku „nad kreską”. Miesięczna sprzedaż w listopadzie wyniosła 500 tys. zł (czyli dziesięciokrotnie więcej niż w styczniu br.), tym samym sieć osiągnęła break even point. W obecnej sytuacji polskiego rynku reklamy internetowej trudno jest jeszcze określić na ile stabilne będą przychody sieci, by utrzymać ją „nad kreską”. Według szacunków przedstawicieli AdNetu, sieć opanowała obecnie 10% internetowego rynku reklamowego. Większe udziały posiadają tylko Onet.pl (20%) i Wirtualna Polska (13%), jednak już Interia posiada mniejszy udział – 8%. Obecnie sieć obsługuje 140 witryn, przy czym zdecydowaną większość (128) – na zasadzie wyłączności. Witryny AdNetu odnotowują miesięcznie, według danych z listopada br., 52 mln odsłon i mają 1,74 mln unique users w miesiącu. Z usług sieci korzystają bez pośrednictwa agencji 34 firmy. W strukturze przychodów AdNetu, najwieksze przychody związane są z tradycyjnymi banerami i reklamami typu pop-up (po 30%). Mniejsze przychody generowane są przez reklamy typu poltergeist (10%) i top layer (7%). Przedstawiciele AdNet zapowiadają wprowadzenie w raportowaniu dla klientów elementów dostępnych w innych mediach reklamowych, jak np. częstotliwość, zasięg, GRP (wskaźnik intensywności, równy zasięg x częstotliwość).

Według badania przeprowadzonego przez GfK Polonia, 96% polskich użytkowników chello łączy się z Internetem codziennie lub prawie codziennie. Prawie dwie trzecie z nich dokonuje ponad 5 połączeń dziennie. Najczęściej spotykane formy korzystania z szerokopasmowej sieci to korespondencja elektroniczna, przeglądanie stron WWW, ściąganie i wysyłanie dużych ilości danych i plików oraz przeszukiwanie zasobów sieci. Połowa użytkowników chello spędza w Sieci przynajmniej 20 godzin tygodniowo. Użytkownicy korzystają także z dodatkowych usług dostarczanych przez chello. 85% z nich wykorzystuje bezpłatną skrzynkę pocztową. Ponadto 7% abonentów założyło na serwerze chello swoje strony www. onad 1/3 polskich użytkowników chello dokonuje elektronicznych zakupów. Najczęściej kupują książki (51% zakupów), płyty i inne produkty muzyczne (34%). Typowy użytkownik chello w Polsce jest mężczyzną (93%) w wieku do 35 lat (66%). Większość ma wykształcenie uniwersyteckie lub jest w trakcie studiów. Prawie dwie trzecie pracuje zawodowo, 25% nadal się uczy. Surfowanie w Internecie jest najczęstszym sposobem spędzania wolnego czasu dla 87% użytkowników chello.

NWZA KGHM wymieniło skład rady nadzorczej wprowadzając do niej pięciu nowych przedstawicieli Skarbu Państwa. Nowa rada powołała na stanowisko prezesa Stanisława Speczika.

Z usług szerokopasmowego dostępu do sieci świadczonych przez Aster City korzysta już ponad 10 tys. użytkowników. W przyszłym roku operator zamierza podwoić ich liczbę.Liczba abonentów usługi szerokopasmowego dostępu do sieci, oferowanej przez warszawską Aster City, przekroczyła 10 tys. W przyszłym roku operator telewizji kablowej zamierza podwoić liczbę abonentów, korzystających z dostępu do Internetu. Obecnie oferta firmy obejmuje trzy podstawowe usługi dostępowe o przepustowości od 128 do 512 kb/s (połączenia internetowe) lub 512 kb/s do 2 Mb/s (transfer w ramach sieci Aster City Net). Według danych operatora, ACN obejmuje swoim zasięgiem już co szóste gospodarstwo domowe w Warszawie. W ramach pakietu usług zintegrowanych Aster City Cable obsługuje obecnie 270 tys. abonentów telewizji kablowej i 14 tys. linii telefonicznych (sieć El-Net). Wprowadzono również ogólnodostępny numer 020 9568 w sieci El-Net, umożliwiający dostęp do Internetu wszystkim chętnym ze strefy numeracyjnej (0-22) będącym poza zasięgiem sieci ACN.

Wczoraj na spotkaniu władz TP S.A. z kadrą kierowniczą spółki przedstawione zostały cele strategii operatora. Głównym założeniem jest 30 - proc. wzrost przychodów z sektora telekomunikacyjknego w ciągu trzech lat. Na rynku klientów masowych firma chce podnieść do 2004 roku poziom satysfakcji klientów do 90%. TP S.A. Nie potwierdziła natomiast informacji o 12,5 tys. osób, które mają zostać zwolnione. Do 2004 roku firma chce obsługiwać ponadto 400 tys. linii szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Sąd Antymonopolowy uchylił, ze względów proceduralnych, decyzję URT w sprawie warunków współpracy pomiędzy TP SA i Niezależnym Operatorem Międzystrefowym. Oznacza to m.in., że TP S.A. nie musi wyszczególniać na swoich fakturach połączeń realizowanych przezSąd A Jak poinformowała w komunikacie Telekomunikacja Polska, operator „podtrzymuje swoje propozycje rozwiązania problemu” i jest gotowy do prowadzenia rozmów. TP SA zaproponowała odpłatne wystawianie faktur w imieniu NOM lub odpłatne udostępnienie danych niezbędnych do wystawienia takich faktur. Obie te propozycje NOM odrzucił już wcześniej.

Według informacji Wall Street Journal, Telekomunikacja Polska planuje w 2002 roku zmniejszyć zatrudnienie o 12,5 tys. osób (około 20% załogi). Telekom zatrudnia w chwili obecnej 62 tys. osób. Zarząd TP S.A. nie potwierdził tak dokładnych danych. Wiadomo jednak, że w TP S.A. spodziewana jest redukcja zatrudnienia.

Zapowiadana od sierpnia tego roku fuzja Wizji Tv i Cyfry+ doszła do skutku. Nowo powstała telewizja cyfrowa już na wiosnę przyszłego roku przedstawi nowe usługi i ofertę programową. Połączone platformy działać będą w ramach Telewizyjnej Korporacji Partycypacyjnej (TKP), w której 75% udziałów obejmie Canal+, a pozostałe 25% UPC.

Krakowska spółka eCenter SA, powołana do życia w połowie 2000 roku, z końcem bieżącego roku przestanie działać. W chwili obecnej spółka nie ma środków na dalsze funkcjonowanie na objętym recesją rynku IT w Polsce. eCenter więc jako druga (po portalu Poland.com) spółka internetowa z "koszyka" Elektrimu, nie doczeka się powszechnie zapowiadanego na przyszły rok wyjścia branży informatycznej z recesji. Umowa o powstaniu eCenter została zawarta pod koniec czerwca ub.r. pomiędzy Elektrimem a funduszem wspierającym rozwój firm internetowych, Internet Investment Fund (IIF).

TP SA przeprowadzi test naziemnej telewizji cyfrowej. Stosowne pozwolenie na test wydał URT, a patronatem objęła go KRRiT. Celem eksperymentu jest określenie m.in. ilości programów telewizyjnych, które mogą być emitowane w jednym kanale telewizyjnym, optymalnych parametrów stacji nadawczych i wpływu sposobu odbioru na zasięg stacji. Według propozycji KRRiT rozpoczęcie regularnej emisji naziemnej telewizji cyfrowej ma nastąpić w 2002 r. W porównaniu z systemami satelitarnymi i kablowymi naziemną telewizję cechuje niewielki koszt dostarczania sygnału do odbiorników przenośnych przy szerokoformatowym obrazie i wysokiej rozdzielczości.

Prokom Software wyemitował obligacje wartości 200 mln zł. 70% środków z emisji zostanie przeznaczonych na inwestycje firmy na rynku teleinformatycznym. 20 tys. niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A, zamiennych na akcje zwykłe serii E na okaziciela, zostało objętych przez krajowych i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych. Łączna wartość nominalna trzyletnich obligacji o stałym oprocentowaniu wynosi 200 mln zł.

70% środków z emisji zostanie przeznaczonych na wydatki związane z inwestycjami Prokom Software na rynku teleinformatycznym. Jak poinformowano, Prokom planuje sfinansować z tych środków zakup z rynku niepublicznego jednej lub dwóch spółek z branży. Równocześnie prowadzone będą rozmowy na temat zwiększenia udziałów Prokomu w Softbanku. Pozostała cześć pozyskanych środków – 60 mln zł - posłuży restrukturyzacji krótkoterminowego zadłużenia firmy.

Polskie Badania Internetu oraz I-Metria uzgodniły zasadnicze warunki stworzenia standardu badań Internetu typu user-centric w Polsce. Jak podano w komunikacie, „intencją stron jest, aby podpisanie umowy nastąpiło do końca bieżącego roku”. Wymaga to wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą PBI, reprezentowaną przez przedstawicieli czołowych wydawców internetowych w Polsce.

Sprzedaż usług finansowych przez Wirtualną Polskę przyniosła 70% wartości obrotów e-biznesowych serwisów portalu. Od sierpnia do listopada wszystkie serwisy e-commerce portalu miały 5,5 mln zł obrotów. Wzrost sprzedaży nastąpił przede wszystkim dzięki rozwojowi pasażu finansowego, za pośrednictwem którego w WP oferowane są usługi finansowe. W pasażu finansowym znajduje się obecnie 50 ofert banków i firm ubezpieczeniowych.

Prokom Software zakończył migrację systemu SAP R/3 w KGHM z platformy Oracle na DB2. Jak utrzymuje spółka, jest to największe wdrożenie SAP R/3 jakie przeprowadzono w Polsce. Docelowo z systemu będzie mogło korzystać 3,5 tys. użytkowników jednocześnie. Na potrzeby KGHM w Lubinie uruchomiono także nowe centrum przetwarzania danych, w którego budowie uczestniczyły IBM i spółka Assa. Prokom Software zakończył pierwszy etap wdrożenia realizowanego w ramach umowy z KGHM podpisanej w maju br. Wartość kontraktu ma wartość ok. 4 mln USD. Drugi etap obejmie implementację modułu do zarządzania zasobami ludzkimi i systemu płacowego oraz modyfikację funkcjonalności modułów gospodarki remontowej, sprzedaży i dystrybucji i planowania produkcji. Termin realizacji umowy przewidziano na kwiecień 2002 r.

Nokia umożliwiła niemieckiemu operatorowi VIAG INTERKOM wprowadzenie usług pre-paid w technologii GPRS. W ciągu dwóch lat ten typ płatności będzie przynosił 46% przychodów z usług mobilnych. Operator wprowadzi różne sposoby naliczania należności w trybie pre-paid m.in. za dostęp do WAP w zależności od ilości ściągniętych treści lub liczby „kliknięć”.

Brytyjski bank internetowy Egg poinformował, że w czwartym kwartale br. odnotuje zysk. W listopadzie br. największy wirtualny bank w Europie po raz pierwszy w swojej historii przekroczył próg rentowności. Egg w ciągu roku zyskał ponad 0,5 mln nowych klientó i miał na początku grudnia 1,9 mln klientów, co oznacza, że jest największym bankiem internetowym w Europie. 80% udziałów w banku posiada towarzystwo ubezpieczeniowe Prudential.

Przedstawiciele Google.com poinformowali, że liczba dokumentów internetowych (czyli np. stron WWW), z których korzysta wyszukiwarka, zwiększyła się ostatnio do 3 miliardów. Przeprowadzając wyszukiwanie, Google korzysta teraz również z archiwów Usenetu (gromadzonych od roku 1981). Do tej pory wyszukiwarka sprawdzała "tylko" ok. 2,5 mld dokumentów - w tym zasoby Usenetu, gromadzone od roku 1995. Archiwum usenetowych "postów" przeszukiwane przez Google zawiera teraz w sumie ok. 700 mln pozycji, pogrupowanych w 35 tysięcy kategorii.

AOL Time Warner uruchomił serwis internetowy o nazwie ICQ Lite, umożliwiający skorzystanie z większości funkcji komunikatora przy użyciu przeglądarki, bez konieczności instalowania samego programu na komputerze.

Analitycy są zdania, że połączenie HP i Compaqa jest coraz mniej prawdopodobne. Fuzji sprzeciwiają się udziałowcy posiadający blisko 20% akcji HP. W piątek przedstawiciele Fundacji Packarda ostatecznie potwierdzili swój sprzeciw odnośnie połączenia firm. Ich zdaniem, przejęcie Compaqa za blisko 25 mld USD wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem dla HP.

Przedstawiciele dziewięciu stanów, które nie zgadzają się na ugodę zawartą przez Microsoft z amerykańskim Departamentem Sprawiedliwości, zażądali od koncernu udostępnienia innym producentom oprogramowania kodu źródłowego przeglądarki Internet Explorer.

Intel przewiduje, że w ostatnim kwartale tego roku uzyska przychody od 6,7 do 6,9 mld USD. Wcześniej, w październiku przedstawiciele firmy przewidywali, że jej przychody w tym okresie wyniosą od 6,2 do 6,8 mld USD. W III kw. br. Intel zarobił 106 mln USD, czyli dwa centy na akcję. W roku ubiegłym, w tym samym czasie producent procesorów zarobił 2,51 mld USD (41 centów na akcję). Według analityków, w IV kw. br. Intel zarobi 10 centów na akcję.

AMD przewiduje wzrost wielkości sprzedaży. Obecnie przedstawiciele firmy przewidują, że jej wielkość wzrośnie o 10% w stosunku do III kw., kiedy to wyniosła 765,9 mln USD. Dotychczas AMD liczyło najwyżej na niewielki, kilkuprocentowy wzrost sprzedaży w IV kwartale. Strata AMD w III kw. br. wyniosła 186,9 mln USD (54 centy na akcję). W bieżącym kwartale, jak zakładają analitycy, producent wypracuje zysk na poziomie 5 centów na akcję.