Przegląd tygodnia 6 – 10.05

TP S.A. nie musi płacić kar nałożonych przez URTiP i UOKiK. Wszczęcia kolejnego postępowania antymonopolowego przeciw telekomowi domagają się jednak operatorzy komórkowi, Polkomtel i PTC.

Simple ograniczy sprzedaż sprzętu komputerowego i ostatecznie zakończy dystrybucję oprogramowania iRenesans. Plan działania

na lata 2002 - 2005 zakłada poszerzenie kanałów sprzedaży i wzmocnienie pozycji autorskich rozwiązań na rynku średnich i dużych przedsiębiorstw. Od początku roku Simple ogranicza sprzedaż podstawowego sprzętu komputerowego, koncentrując się jedynie na dostawach rozwiązań sieciowych. Plany spółki na lata 2002 - 2005 zakładają przede wszystkim zwiększenie sprzedaż przez rozwój kanałów handlowych. Firma zamierza umocnić pozycję rynkową systemu Simple-System V w sektorze większych przedsiębiorstw. Simple rozważa pozyskanie środków na inwestycje poprzez emisję papierów wartościowych. Zarząd firmy opracował już 4-letnie założenia finansowe. W 2002 r. spółka ma osiągnąć przychody na poziomie 8,5 mln zł i zysk netto w wysokości 950 tys. zł. W 2003 r. ma to być odpowiednio - 23 mln zł i 1,15 mln zł. W realizacji założeń finansowych ma pomóc wprowadzenie w spółce kompleksowego systemu controllingu.

Marek Józefiak, prezes zarządu TP S.A., został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej PTK Centertel, operatora sieci Idea.

PTC i Polkomtel wystąpiły do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wszczęcie postępowania antymonopolowego przeciwko TP S.A. To odpowiedź na wprowadzenie przez TP S.A. i PTK Centertel wspólnych usług dla klientów biznesowych. Według pozywających operatorów, TP S.A. i Centertel "dokonały nieformalnych uzgodnień (...) w celu wyeliminowania lub ograniczenia konkurencji na rynku właściwym", tj. rynku świadczenia usług telefonii mobilnej z usługami dodanymi - GPRS, SMS, transmisja faksów. Jako przykład podano fakt oferowania klientom biznesowym tańszych usług i produktów w przypadku podpisania długookresowych umów.

Według oceny warszawskiej firmy DiS, polski rynek IT odnotował w 2001 roku ujemną dynamikę - w cenach stałych -8,94% i w złotych -5,34%. Wartość polskiego rynku określona została na podstawie analizy 420 największych firm branży na 3,064 mld USD.

BPSC i Incenti zawarły umowę na udostępnianie systemu wspomagającego zarządzanie Impuls w modelu ASP. Firmy będą mogły korzystać z pakietu BPSC poprzez Internet lub łącza dedykowane. W 2001 r. BPSC zawarła podobną umowę na udostępnianie swojego systemu ERP przez Internet z poznańskim ZETO. Jak dotychczas firma nie pozyskała jednak żadnego stałego klienta na Impuls w modelu ASP.

Przychody Optimusa w I kwartale spadły w porównaniu z ub. rokiem o blisko 39%, do 73,7 mln zł. Zysk brutto spółki, licząc cały I kwartał br., a więc także okres w którym formalni działał jeden, „stary” , wyniósł 6,4 mln zł (rok wcześniej – 8,2 mln zł). Strata netto na koniec I kwartału br. wyniosła 4,1 mln zł i była o 68% niższa od straty z I kwartału 2001. Optimus sprzedał w I kwartale do 11 tys. PC-tów – czyli o 25% mniej niż przed rokiem. „Na tym wyniku zaważyła słabość rynku, ale także trzytygodniowe opóźnienie w realizacji podziału spółki” – tłumaczył Jacek Krawczyk, prezes Optimusa. Stały wzrost jest natomiast odnotowywany w sprzedaży Optimusowych serwerów – w I kw. spółka sprzedała ich 136. Optimus uczestniczy obecnie w 5 przetargach „natowskich”, łączna wartość kontraktów o których rozstrzygają sięga 10 mln EUR. Najmniejszy dotyczy dostawy sprzętu, większe integracji oraz dostawy oprogramowania. W kontekście umów od NATO, prezes Krawczyk wspomniał tez o możliwości sprzedaży nowych produktów spółki. Na krajowym rynku LCD PC (komputer osobisty w jednej obudowie z monitorem LCD) i notebooki Optimusa pojawić się mają w końcu maja. Na 50% Jacek Krawczyk określił natomiast prawdopodobieństwo podpisania kolejnego dużego kontraktu ze stroną ukraińską. W kraju Optimus liczy m.in. na pozyskanie dużych klientów korporacyjnych z sektora paliwowego. Kontynuowany będzie także kontrakt z MENiS.

URTiP anulował kary nałożone na TP S.A. przez URT. Uzasadniając decyzję, prezes Witold Graboś powiedział, że podstawy prawne kar były w jego ocenie łatwe do podważenia w sądzie. Prezes URTiP powiedział też, że kroki prawne podejmowane przez TP S.A. paraliżowały liberalizację rynku telekomunikacyjnego.

Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił decyzję Prezesa UOKiK, dotyczącą nałożenia na operatora w 2001 r., kary w wysokości 54 mln zł za pobieranie wygórowanych opłat za połączenia międzystrefowe.

Tel-Energo zamierza zainwestować w ciągu dwóch lat 500 – 600 mln zł, m.in. w przejęcie Telbanku, Telekomunikacji Kolejowej oraz spółek zajmujących się dostawą usług dla końcowego klienta. Większość z potrzebnych środków ( w tym roku łącznie 240 mln zł), Tel- Energo zamierza pożyczyć – spółka jest w trakcie pozyskiwania kredytu pomostowego, kolejne inwestycje będą pokrywane z emisji obligacji. Na razie, zgodnie z zapowiedziami, Tel-Energo podpisało umowę inwestycyjną z NFI Jupiter, na mocy której obejmie obligacje zamienne Pro-Futuro o wartości 64,15 mln zł.

ComArch wdroży autorski system billingowy u jednego z narodowych operatorów telekomunikacyjnych na Bliskim Wschodzie. Wartość kontraktu wynosi 0,5 mln USD.

KGHM prowadzi rozmowy z trzema inwestorami zagranicznymi w sprawie sprzedaży udziałów w Telefonii Dialog. Mieliby oni przejąć od holdingu miedziowego finansowanie operatora.

Poland.com i Gery.pl kończą rozmowy w sprawie współpracy. Polskojęzyczne serwisy Poland.com będą stopniowo włączane do zasobów Gery.pl, a pod domeną poland.com już wkrótce pojawi się zapowiadany serwis dla użytkowników anglojęzycznych. Według wstępnych informacji udostępnionych przez strony, wyłoniona z Poland.com spółka PolandGroupNet zajmie się nadaniem profesjonalnego wyglądu portalowi Gery.pl. Odnowiony portal obejmie wszystkie dotychczasowe serwisy działające w ramach Poland.com, ponadto odtworzone zostaną inne, których funkcjonowanie jest obecnie zawieszone, jak wortal literacki Biblioteka Sieciowa, czy motoryzacyjny Parking. Mają być one stopniowo integrowane z serwisami działającymi obecnie w Gery.pl. Dotychczasowy ruch z polskojęzycznej części Poland.com będzie przekierowywany na Gery.pl.

Crowley Data Poland rezygnuje ze świadczenia bezprzewodowych usług pod marką Datastar, na rzecz nazwy Crowley. Zmiana ma na celu unifikację nazewnictwa w ramach całej grupy kapitałowej.

Polkomtel powiększył ponad dwukrotnie, do 188 mln zł, zysk netto w I kwartale br., w porównaniu do wyników z poprzedniego roku. W I kw. br. Plus pozyskał 186 tys. nowych klientów.

Spółka European Experts Association przejęła wszystkie prawa i obowiązki z tytułu umowy zawartej we wrześniu 2001r. pomiędzy Apexim SA a BRE Bankiem. Umowa dotyczy kupna łódzkiej spółki Wonlok.

Michael Lynton został nominowany na stanowisko wiceprezesa koncernu AOL Time Warner. Będzie on odpowiedzialny za rozwój firmy na rynkach zagranicznych.

Przedstawiciele dziewięciu amerykańskich stanów, którzy domagali się zaprezentowania "okrojonej" wersji systemu Windows XP, nieoczekiwanie wycofali swoje żądania. Prezentacja była zaplanowana na przyszłą środę. Decyzję tę umotywowano chęcią jak najszybszego zakończenia postępowania. Zdaniem przedstawicieli stanów oskarżających Microsoft, zaprezentowanie zmodyfikowanej wersji systemu mogłoby niepotrzebnie wydłużyć cały proces. O tym, że taka wersja systemu zostanie zaprezentowana podczas procesu, zdecydowała niedawno sędzina Colleen Kollar-Kotelly. Udostępnienie użytkownikom komputerów "okrojonej" (pozbawionej większości dodatkowego oprogramowania, zbędnego do prawidłowej pracy systemu) to główne żądanie 9 stanów, które nie przyłączyły się pod koniec ub.r. do ugody w postępowaniu antymonopolowym przeciw firmie z Redmond.

Cisco Systems pozytywnie zaskoczył inwestorów wynikami za III kw. roku obrachunkowego. Przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych Cisco potroiło zysk – wyniósł on 883 mln USD wobec 230 mln USD rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 729 mln USD.

Za 1,3 mld USD Micorsoft kupi duński Navision - producenta oprogramowania dla małych i średnich firm. Microsoft kupi akcje Navision za cenę o 37% wyższą od obecnych notowań spółki. Microsoft przejmie także 1,2 tys. obecnych pracowników firmy. Navision będzie włączone do działu Business Solutions firmy z Redmond. Duńska centrala firmy stanie się największym ośrodkiem tworzenia oprogramowania Microsoft poza Stanami Zjednoczonymi.

Microsoft zainwestuje w dział tworzenia produktów Navision i rozwinie sieć sprzedaży i marketingu. Obecni klienci Navision nie odczują zmian, w przyszłości zwiększy się natomiast tempo wprowadzania nowych produktów informatycznych przez firmę. W I kw. br. przychody Navision wyniosły 46,8 mln USD, z czego blisko 80% przyniosła sprzedaż poprzez europejskie oddziały spółki. Zysk netto w I kwartale wyniósł 2,9 mln USD.