Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Przegląd tygodnia 6.07 - 12.07

ComputerLand dostarczył w tym tygodniu na rynek wielu informacji: uruchomił bowiem centrum webhostingowe, poinformował o kontrakcie z Hewlett Packard i planach objęcia 30% rynku outsourcingu w Polsce... Karty tradycyjnie rozdaje jednak TP S.A., która zaproponowała Netii ciekawy podział zysków z połączenia z numerem dostępowym 0-20... .

Kosztem 8 mln zł ComputerLand zbudował centrum webhostingowe. Kolejne 1,5 mln zł pochłonie w ciągu najbliższych dwóch lat jego rozwój. Spółka liczy, że do końca 2002 r. jej przychody z tytułu działalności hostingowej wyniosą 8 mln zł. Zdaniem Michała Danielewskiego, wiceprezesa ComputerLandu, ten rynek w Polsce jest wart najwyżej 150 mln zł. Świadczeniem usług webhostingowych zajmie się spółka WebInn.

Zamieszczony w prospekcie Interii.pl audyt sprawozdania finansowego, wykonany przez firmę Polinvest Audit, został zakwestionowany. Firmą audytorską kieruje matka członka rady nadzorczej portalu. Zgodnie z art. 66 ustawy o rachunkowości taki audyt jest nieważny z mocy prawa, wobec czego KPWiG może unieważnić swoja decyzję o dopuszczeniu akcji spółki do publicznego obrotu. Kierownictwo Interii broni się twierdząc, że faktu tego w prospekcie emisyjnym nie ukrywano.

Telekomunikacja Polska zaproponowała Netii zmianę dotychczasowych taryf w zakresie wzajemnych rozliczeń ruchu abonenckiego do numerów 0-20 xxxx, które umożliwiają korzystanie z Internetu. Narodowy operator proponuje, aby za ruch wychodzący z jego sieci do numerów 0-20 xxx sieci Netii otrzymywał 70% wpływów, a niezależny konkurent miałby zadowolić się 30% TP S.A. argumentuje, że posiada 95% potencjalnych użytkowników usług dostępowych do Sieci, dla których została wybudowana kosztowna infrastruktura telekomunikacyjna.

Polska Telefonia Cyfrowa, operator komórkowej sieci Era, została wyróżniona złotą nagrodą Quality Summit Award, przyznawaną przez Business Initiative Direction. Oprócz największego polskiego operatora mobilnej sieci wśród lauratów znalazły się firmy z Arabii Saudyjskiej, Argentyny, Belgii, Czech, Chin, Danii i Hiszpanii, Hong Kongu, Niemiec i Singapuru. Przy przyznawaniu nagród BID ważne są takie m.in. przesłanki, jak satysfakcja klientów, wyniki finansowe, czy skuteczność przyjętej strategii.

ComputerLand będzie podwykonawcą Hewletta Packarda, który realizuje kontrakt dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W ramach umowy warszawska spółka dostarczy usługi informatyczne na kwotę 72 mln zł. Umowa z HP będzie realizowana do końca przyszłego roku. Jednocześnie CL poinformował o podniesieniu do 974 tys. kapitału zakładowego, należącej do grupy spółki Positive, która zajmuje się konsultingiem informatycznym. Do jej klientów należy wiele instytucji publicznych (m.in. Główny Urząd Statystyczny, Główny Urząd Ceł, Kancelaria Sejmu) a także firm z sektora finansowego i produkcyjnego.

Szeptel po raz kolejny spróbuje sprzedać akcje inwestorom giełdowym. Wielkość emisji wynosi 3-7,95 mln akcji, czyli przy obecnym giełdowym kursie ok. 90-240 mln zł. W razie powodzenia będzie to jedna z największych emisji w br. Mimo złej koniunktury rynkowej spółka nie przewiduje rezygnacji z emisji lub przesunięcia terminu subskrypcji. Środki zostaną przeznaczone na budowę ogólnopolskiej sieci szkieletowej i inwestycję w Telbank. Zdaniem analityków trudno wróżyć powodzenie, jeżeli Szeptel nie zakończy negocjacji z Tele Danmark, lub nie znajdzie innego dużego nabywcy akcji.

Compaq Polska rozwiązał umowę dystrybucyjną z STGroup. Powodem było zaleganie przez dystrybutora z płatnościami. Przedstawiciele Compaqa w Polsce twierdzą, że STGroup nie reguluje zobowiązań od kilku kwartałów. Według informacji PAP STGroup rzeczywiście zalega z płatnościami względem Compaqa, ale ogólna suma zobowiązań dystrybutora względem innych partnerów jest znacznie wyższa. Chociaż w roku obrotowym 1999/2000 udział produktów Compaqa w sprzedaży STGroup wyniósł 17,2%, to dystrybutor nie spodziewa się istotnego wpływu zerwania umowy na wyniki finansowe w br. Po rozwiązaniu umowy z STGroup Compaq ma na polskim rynku czterech dystrybutorów: Tech Data, Techmex, ABC Data i Optimusa.

ComputerLand zamierza w ciągu dwóch lat zdobyć 30% rynku outsourcingu w Polsce. "Obecnie szacujemy polski rynek takich usług na ok. 100 mln USD, a nasz udział w nim na około dwudziestu kilku procent" - powiedział Sławomir Chłoń, prezes zarządzający ComputerLandu. Warszawska firma przewiduje, że w 2002 r. wartość tego rynku wzrośnie do 150 mln USD.

Zarząd Elektrimu złożył do KPWiG doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez niektórych członków rady nadzorczej. Przecieki, jakie wyszły od nich spowodowały nieuzasadniony wzrost kursu akcji holdingu oraz utrudniały negocjacje z Vivendi. Stanowisko zarządu Elektrimu podzielają inwestorzy finansowi holdingu.

Grupa kapitałowa Optimusa zanotowała w ub. r. 50,3 mln zł straty netto, wobec 11,7 mln zł w 1999 r. Największą stratę w całej grupie poniósł portal Onet uzyskując 13,5 mln zł straty na czysto. Konsolidacją nie zostały objęte PAGI i Optimus Lockheed Martin, dla których ubiegły rok był wyjątkowo nieudany. Strata pierwszej z nich wyniosła 17,4 mln zł, drugiej 7,8 mln zł.

Polska Telefonia Cyfrowa zakończyła budowę 19-tej, ostatniej nitki sieci szkieletowej SDH (Synchronus Digital Hierarchy). W sumie liczy ona ok. 3,5 tys. km. Koszty jej budowy pochłonęły ok. 80 mln DEM. SDH służyć będzie do obsługi abonentów sieci GSM Era oraz szybkiej transmisji danych.

TP S.A. nie zdążyła kupić akcji Wirtualnej Polski do końca czerwca br., trwają jednak negocjacje na temat ceny i wielkości przyszłej emisji. Będzie ona prawdopodobnie większa od pierwotnie planowanej, odpowiadającej 25% udziałów w WP. Pozostała część pakietu pochodzić będzie od dotychczasowych inwestorów. Umowa zostanie podpisana do końca wakacji, TP S.A. może zapłacić za połowę akcji WP około 120 mln zł.

Minister skarbu, Aldona Kamela-Sowińska poinformowała, że alternatywą dla objęcia w ramach zeszłorocznej opcji 10-proc. pakietu akcji TP S.A. przez France Telecom jest emisja obligacji zamiennych na akcje spółki skierowana do banków inwestycyjnych. Oferta Ministerstwa Skarbu dla FT zakłada sprzedaż 10% akcji TP SA po cenie 38 zł za sztukę i kolejnych 6% po cenie rynkowej. Od zawarcia w lipcu ub.r. porozumienia z FT, akcje TP S.A. spadły o 60%. Ostatnio kurs TP S.A. był zbliżony do poziomu z początku jej notowań i sięgnął nawet 15,8 zł. Decyzję o emisji obligacji będą musiały zatwierdzić władze operatora. Największymi akcjonariuszami są Skarb Państwa - 35%, FT - 25% , Kulczyk Holding - 10% i Bank of New York - 10% (depozytariusz GDR-ów). Przedstawicielom skarbu nie udało się przeforsować na WZA decyzji o wypłacie dywidendy z zysku operatora za 2000 r.

Niezależni operatorzy telefonii stacjonarnej rozważają skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o rozpatrzenie zgodności z prawem pobierania opłat za wydanie koncesji na świadczenie usług. Gdyby wygrali, skarb państwa musiałby im zwrócić 360 mln EUR.

Trzy dni temu upłynął termin składania ofert na wdrożenie systemu zarządzania relacjami z klientem dla Telekomunikacji Polskiej. Operator będzie używał oprogramowania firmy Vantive. Wśród kandydatów do jego wdrożenia są Prokom i ComputerLand. Przetarg wartości ok. 80 mln zł zostanie rozstrzygnięty w ciągu dwóch tygodni.

Sprawozdania kwartalne przedstawiły Motorola, Microsoft i Yahoo! Ta ostatnia firma poinformowała o 48,5 mln USD straty netto w II kw. br., podczas gdy rok wcześniej zanotowała 53 mln USD zysku netto. Przychody Yahoo! w ostatnim kwartale spadły o 33%, do 182 mln USD. Zaskoczyło to in plus analityków, którzy spodziewali się większego spadku przychodów portalu, z uwagi na słabość amerykańskiego rynku reklamowego, który stanowi główne źródło dochodów Yahoo! Ceny reklam spadły na tyle, że mimo nieznacznego zwiększenia liczby reklamodawców (do ponad 3 tys.) portal notuje straty. Jego zarząd nie spodziewa się zmiany tendencji wyników finansowych przed połową przyszłego roku i prognozuje dalszy spadek przychodów w III kw. br.

Przedstawiciele europejskich władz antytrustowych odwiedzili siedziby ośmiu operatorów telefonii komórkowej podejrzewanych o kartelową zmowę. Urzędnicy odwiedzili m.in. Vodafone, Deutsche Telecom oraz BT Cellnet. W przypadku udowodnienia zmowy dotyczącej utrzymywania wysokich opłat za połączenia międzysieciowe, spółkom grozi grzywna w wysokości do 10% całkowitej wartości ich sprzedaży.

Webvan zakończył działalność. Sieć internetowego sklepu spożywczego obsługiwała 750 tys. klientów i zapewniała dostawę w ciągu 30 min. W szczytowym okresie Webvan zatrudniał 4,5 tys. pracowników. Po dwóch latach działalności notorycznie deficytowe przedsięwzięcie zdążyło pochłonąć 830 mln USD. Na dwa tygodnie przed ogłoszeniem upadku, 45 mln akcji Webvan po 6 centów za sztukę sprzedał szef rady nadzorczej spółki. Sprawę bada komisja bezpieczeństwa i obrotu papierami wartościowymi nowojorskiej giełdy.

Za 58 mld USD amerykański Comcast jest gotów kupić kablową sieć AT&T. Analitycy nie spodziewają się szybkiego zakończenia rozmów w tej sprawie. Comcast złożył AT&T propozycję w tej sprawie w miesiąc po fiasku negocjacji, prowadzonych w celu połączenia obu koncernów. Jest gotów zapłacić za kablowy oddział - AT&T Broadband - 44,5 mld USD w swoich akcjach nowej emisji i 13,5 mld USD w papierach dłużnych. Transakcja uczyniłaby Comcast największym operatorem kablowym w USA, z 22 mln abonentów. Obecnie Comcast ma 8,4 mln subskrybentów i jest pod względem wielkości trzecim operatorem kablowym. Koncern szacuje, że przejęcie AT&T Broadband pozwoli na roczne oszczędności w wysokości 1,25 mld USD.

Na Wyspach Brytyjskich do Sieci jest przyłączonych 10 mln ( 40%) gospodarstw domowych - wynika z najnowszego raportu brytyjskiego urzędu telekomunikacyjnego Oftel. 4 miliony spośród nich podłączono do Internetu w ciągu ostatnich 12 miesięcy, z czego od lutego do maja 2001 podłączonych zostało 1,5 miliona gospodarstw. Blisko jedna czwarta domostw korzysta z pakietów dających prawo do nieograniczonego dostępu do Internetu. Z 17% do 11% spadła natomiast liczba, abonentów korzystających z Sieci w ograniczonych czasowo pakietach. Zdecydowana większość badanych gospodarstw łączy się z internetem poprzez dial-up.

Główny konkurent Intela, Advanced Micro Devices (AMD) poinformował o spadku obrotów w II kw. br. o 17% w stosunku do I kw. W ubiegłym roku w analogicznym okresie AMD miał obroty wyższe o 11%. Mimo słabszych wyników, w ciągu pierwszego półrocza 2001 firma zwiększyła swój udział w rynku mikroprocesorów, kosztem Intela, z 17% do 21%.

IBM będzie wyłącznym dostawcą wyposażenia komputerowego i projektów technologicznych wartości ok. 100 mln USD dla Shella. Koncern petrochemiczny zamierza ujednolicić i skonsolidować swoją infrastrukturę informatyczną na całym świecie. Shell będzie używał sprzętu IBM, jako części projektu MegaCentre. Program restrukturyzacji zakłada zredukowanie kosztów Shella związanych z systemami IT, przez zastąpienie rozproszonych po licznych miejscach na całym świecie serwerów, wydajniejszymi rozwiązaniami, umiejscowionymi tylko w trzech punktach.