Przegląd tygodnia 5-11.01

Firmy internetowe pozbywają się dziennikarzy - w Polsce czyni to Arena.pl, w USA z kolei New York Times zrezygnował z internetowego newsroomu.

Od Świąt w Arenie.pl trwa zwalnianie dziennikarzy. W styczniu z osiemdziesięciu osób zatrudnionych w tym portalu pozostanie w pracy jedynie około 60. 7 osób otrzymało wypowiedzenia, pozostałym wygasły umowy zawarte na czas określony, część odeszła na własne życzenie. „Była to decyzja ekonomiczna – komentuje Tomasz Mocarski, PR manager Areny – content informacyjny, w którym pracowali zwolnieni dziennikarze, przynosił tylko 1% zysku w skali całej firmy, natomiast generował duże koszty”. W najbliższej przyszłości Arena.pl chce dokonać gruntownej restrukturyzacji, związanej z planami wejścia na giełdę. Portal nie będzie miał charakteru informacyjnego, ale skoncentruje się na świadczeniu usług dostępowych i handlu elektronicznym.

New York Times poinformował o sprzedaży 1,425 mln akcji witryny ekonomicznej TheStreet.com za 3,4 mln USD. Resztę udziałów gazeta sprzeda w najbliższych miesiącach. Transakcja miała miejsce w czwartek w zeszłym tygodniu, ale New York Times poinformował o jej zawarciu dopiero dzisiaj. Udziały nabył nieznany kontrahent za pośrednictwem firmy brokerskiej Thomas Weisel Partners. W posiadaniu dziennika jest jeszcze 125 tys. akcji, których nie może on zgodnie z prawem zbyć wcześniej niż za 3 miesiące (TheStreet.com jest notowane na giełdzie), ale które sprzedać zamierza, ponieważ, jak stwierdził jego przedstawiciel, współpraca publikatorów nie ma już sensu. New York Times zainwestował w The Street.com, która jest jedną z najważniejszych amerykańskich witryn ekonomicznych, w lutym 1999 r. Firmy uruchomiły wspólny newsroom, jednak zrezygnowały z tego przedsięwzięcia w listopadzie zeszłego roku. Szef TheStreet.com Thomas J. Clarke stwierdził, że newsroom nie spełnił oczekiwań co do wzmożenia ruchu na stronie TheStreet.

Przedstawiciele portalu Hoga potwierdzili fakt złożenia w grudniu ub.r. prospektu emisyjnego w KPWiG. Portal zamierza zadebiutować na giełdzie na przełomie I i II kwartału. Prospekt emisyjny trafił do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 21 grudnia zeszłego roku. Emisję organizuje Beskidzki Dom Maklerski. Wraz z publiczną emisją akcji nastąpi dwukrotne podniesienie kapitału akcyjnego spółki Hoga. W chwili obecnej wynosi on 2 mln zł i dzieli się na 2 mln akcji o wartości nominalnej 1 zł. Największymi akcjonariuszami em Hogi są gliwicka spółka teleinformatyczna Wasko (30%) i prezes Hogi Grzegorz Krajewski (21%), który do niedawna dysponował akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w stosunku 5 do 1 (poza tym, w myśl statutu spółki, ma prawo wskazać prezesa zarządu). Hoga poszukuje teraz ponadto inwestora z branży medialnej, który mógłby dostarczać portalowi content , ale przede wszystkim posłużyć za medium promocyjne. Prezes Krajewski mówi, że prowadzone są obecnie rozmowy z kilkoma poważnymi krajowymi firmami. Grzegorz Krajewski zasłaniając się procesem badania prospektu przez KPWiG nie chciał zdradzić szczegółów dotyczących publicznej emisji. Powiedział jedynie, że spodziewa się uzyskać z emisji kilkadziesiąt milionów złotych.

Portal internetowy Yahoo! ogłosił wczoraj wyniki finansowe za czwarty kwartał 2000 r., które okazały się zgodne z przewidywaniami analityków. Yahoo! ostrzega jednak, że wysokość przychodów w pierwszym kwartale roku 2001 i całym bieżącym roku będzie kształtowała się poniżej dotychczasowych oczekiwań, ze względu na spadek sprzedaży powierzchni reklamowej. Po ogłoszeniu tej informacji notowania akcji Yahoo! spadły o prawie 20 proc. Analitycy przewidują, że pogorszenie sytuacji ekonomicznej i zmniejszenie sprzedaży reklam, spowodują, że wyniki Yahoo! w pierwszym kwartale 2001 r. będą o 60 proc. gorsze niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Po raz pierwszy w swojej historii portal zanotuje obniżenie przychodów w kolejnym okresie rozliczeniowym. Yahoo! spodziewa się, że w ciągu roku wartość akcji będzie o 42 proc. niższa od ostatnich przewidywań analityków. W lipcu 2000 r. portal notował dziennie średnio 680 milionów odsłon, we wrześniu 780 milionów, a w grudniu 900 milionów.

Według firmy badawczej I-Metria w ciągu ostatniego półrocza ilość sprzedających multimedia zwiększyła się o ponad 3 procent – oferuje je teraz 18,7 procent polskich wirtualnych sklepów. Natomiast zmniejszył się odsetek sklepów sprzedających książki, komputery i oprogramowanie – odpowiednio o 4, 5,8 i 7,9 procent. I-Metria przeprowadziła badania wśród 150 sklepów internetowych. Jak wynika z badań, tylko niecałe 20 procent sklepów umożliwia klientom płacenie kartą kredytową. Nadal najpopularniejszymi formami rozliczeń pozostają zaliczenie pocztowe i opłata przy odbiorze od kuriera. Tymczasem z naszej sondy wynika, że w sklepach, które zastosowały rozwiązania do rozliczeń kartami, tę formę płatności wybiera co najmniej 2/3 klientów. Problem z wdrożeniem nowoczesnych form płatności może w jakimś stopniu wynikać z tego, że ponad połowa sklepów stosuje oprogramowanie własnej produkcji. Wirtualne sklepy także nie śpieszą się z promocją internetowych zakupów. Wśród firm, które sprzedają zarówno towary offline jak i online, tylko 32,2 sprzedaje w Sieci taniej. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy odsetek ten wzrósł jedynie o 3 procent. Nadal 1,7 procent sklepów sprzedaje w Internecie drożej. Problem jest także z dokonaniem zakupów w Sieci – I-Metria doliczyła się w Polsce ok. 800 sklepów internetowych, z czego duża część jednak nie działa.