Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Przegląd tygodnia 5.08 – 9.08

Internet Partners wejdzie wraz z dawną grupą GTS Central Europe w skład Antel Holdings, spółki z grupy MENATEP, zarządzającej m.in. rosyjskim koncernem naftowym Yukos. URTiP wszczął postępowanie administracyjne wobec TP S.A., które może zakończyć się nałożeniem kary w wysokości do 0,5 mld zł.

Podpisano umowę pomiędzy województwem małopolskim a konsorcjum ComArch, ComArch Kraków i Interia.pl, na realizację serwisu internetowego Wrota Małopolski. Portal będzie składał się będzie z części usługowej – służącej do korzystania z usług elektronicznych oferowanych przez urzędy administracji samorządowej województwa oraz informacyjnej – zawierającej (i dystrybuującej) informacje o urzędach, kulturze, sporcie, komunikacji, wydarzeniach w Małopolsce. Urzędowe serwisy informacyjne będą też publikować bezpłatnie informacji od firm z regionu. Do końca listopada br. planuje się uruchomianie wszystkich funkcjonalności systemu – kosztować będzie województwo 452 tys. zł. Zakończenie projektu przewidziane jest na 2005 rok.

Za 36,5 mln EUR odkupi od wierzycieli KPNQwest 100% udziałów w GTS Central Europe (wraz z Internet Partneres) Antel Holdings - spółka zależna rosyjskiej Group MENATEP, zarządzającej m.in. megakoncernem naftowym Yukos. W skład holdingu wejdzie również polski Internet Partners.

Z usługi chello, oferowanej przez United Pan-Europe Communications korzysta w 8 krajach Europy łącznie 600 tys. klientów. W Polsce, liczba chellonautów cały czas rośnie bardzo powoli – według ostatnich informacji przekroczyła 10 tys.

Polkomtel obsługuje obecnie ponad 3,85 mln klientów – liczba użytkowników pre-paid jest już niemal równa liczbie klientów abonamentowych. Cały czas spada miesięczne ARPU, jednak zysk netto w porównaniu z ub. rokiem wzrósł o 25%, do 289 mln zł. Na koniec roku Plus chce mieć 4,3 mln klientów.

Prezes URTiP wszczął postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary na Telekomunikację Polską za niewykonanie decyzji Prezesa URT z połowy lutego br., zmieniającej umowę o współpracy TP S.A. z Netią Telekom Lublin. Na mocy ówczesnej decyzji, TP S.A. miała m.in. umożliwić swoim abonentom korzystanie z numeru dostępowego do Internetu oferowanego przez Netię. Wysokość kary nakładanej w drodze decyzji prezesa URTiP, może wynieść do 3 % przychodu TP S.A.: w 2001 roku, skonsolidowane przychody operatora wyniosły 17,3 mld zł. Kara nałożona przez TP S.A. może więc sięgnąć nawet 519 mln zł. Regulator telekomunikacyjny wszczął także postępowanie administracyjne w sprawie uznania trzech krajowych operatorów komórkowych za operatorów zajmujących na rynku pozycje znaczące.

Podczas środowej konferencji minister Marek Pol stwierdził, że w obecnej sytuacji nie widzi możliwości włączenia operatorów komórkowych do programu zamiany opłat za koncesje telekomunikacyjne na zobowiązania inwestycyjne. Oznacza to, że będą musieli spłacać swoje licencje na usługi 3G zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

W komentarzu do opublikowanych wyników za II kw. br. BRE Bank poinformował o przełożeniu planowanego wprowadzenia mBanku na giełdę „o co najmniej rok”. Wejście mBanku na giełdę planowano na druga połowę 2002 roku, BRE Bank zamierzał sprzedać w ofercie poniżej 50% akcji mBanku.

Według informacji przekazanych przez Optimusa, Lexmark International chce za ponad 1,6 mln USD odkupić od jego spółki zależnej udziały w PrintMark S.A., wyłącznym przedstawicielu producenta drukarek na Polskę. Lexmark odkupi udziały posiadane przez Print Media, firmę w 100% kontrolowaną przez Optimusa. Transakcja obejmie łącznie blisko 47% akcji PrintMark, będących w posiadaniu spółki zależnej Optimusa.

Hoga.pl systematycznie zmniejsza stratę - portal usługowy zakończył II kw. br. ze stratą netto niemal trzykrotnie niższą od notowanej w tym samym okresie w ub. roku. Ponad 90% z 3,7 mln zł przychodów w pierwszym półroczu przyniosła Hodze sprzedaż towarów i usług, a jedynie ok. 7% - sprzedaż powierzchni reklamowej.

Grupa Onet sprzedała za ponad 15,5 mln zł Kredyt Bankowi, jako podmiotowi wskazanemu przez BRE Bank na mocy umowy z grudnia ub. roku, 820 tys. akcji Optimusa, odpowiadających 8,74% kapitału zakładowego i głosów na WZA tej spółki.

TP S.A. utworzy w wynikach za drugi kwartał br. rezerwy w wysokości 238 mln zł. Rezerwa ta powiększy 757-milionową rezerwę utworzoną w ub. roku w IV kwartale. Całość odpisu jest przeznaczona na restrukturyzację zatrudnienia operatora w latach 2002 – 2004. Obecne powiększenie rezerwy wynika, jak podano w komunikacie, z większej niż zakładano liczby dobrowolnych zwolnień oraz ze zmian w ustawodawstwie dotyczącym odszkodowań wyrównawczych dla pracowników uprawnionych do korzystania ze świadczeń przedemerytalnych.

II kw. br. nie był udany dla producentów komputerów osobistych. Compaq sprzedał aż o 54% desktopów mniej niż rok wcześniej za to JTT odnotowało 30% wzrost w porównaniu z II kw. 2001 roku. Według Gartner Dataquest sprzedaż komputerów osobistych w naszym kraju w II kw. br. spadła o 2% w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym.

Optimus zgodnie z przewidywaniami postawił na produkcję sprzętu – komputerów osobistych, serwerów i komponentów. W br. Optimus zamierza sprzedać ok. 50 – 55 tys. komputerów. Według prezesa Widerszpila, spółka będzie musiała zapłacić do 17 mln zł zaległego podatku VAT. Rezerwy przeznaczone na ten cel wynoszą 37,4 mln zł. Optimus negocjuje też trzyletni kontrakt na dostawę sprzętu na Ukrainę – spółka ma uzyskać nawet 480 mln zł ze sprzedaży. Optimus sprzedaje niepotrzebne spółki, a zarazem szuka nowych projektów – obecnie rozważa ufdział w czterech, w tym dwóch związanych z telekomunikacją. Inwestycje maja sięgnąć 20 mln zł.

WZA Softbanku uchwaliło emisję obligacji zamiennych, z której chce pozyskać 80 mln zł. Softbank chce przeznaczyć te środki na rozbudowę potencjału technologicznego w kraju, restrukturyzację zadłużenia i akwizycje zagraniczne. Parametry emisji będą ustalane na przełomie września i października br.

W II kw. br. MCI Management odnotował ponad 10,5 mln straty netto. Najgorszy wynik w historii spółki spowodowany był aktualizacją wartości inwestycji funduszu – rezerwy zaksięgowane w II kw. wyniosły 10,46 mln zł.

Właściciele amerykańskich internetowych rozgłośni radiowych zapowiadają zaskarżenie decyzji o wprowadzeniu opłat licencyjnych za emitowane utwory twierdząc, że ich wysokość będzie zabójcza dla całego rynku radia internetowego. Organizacja RIAA twierdzi z kolei, że opłaty te są ciągle zbyt niskie.

NetRatings przejmie 52% udziałów w NetValue poprzez zakup pakietu 4,6 mln akcji notowanych na paryskim rynku Euronext, płacą 2 EUR za akcję. Około 80% zapłaty zostanie dokonanej w gotówce, reszta w akcjach NetRatings. Następnie NetRatings ma ogłosić wezwanie na akcje NetValue, proponując 2 EUR za akcję.

W zakończonym roku finansowym 2002 Cisco Systems odnotowało 15-proc. spadek przychodów, firma wypracowała za to dodatni wynik netto. Cisco poinformowało o rozszerzeniu programu skupu akcji – do września 2003 roku planuje wykupić z rynku i umorzyć papiery o łącznej wartości 8 mld USD.

Organizacja World Wide Web Consortium (W3C), ustalająca standardy obowiązujące w Internecie, ogłosiła, że prowadzi prace nad nowym językiem o nazwie OWL (Web Ontology Language), mającym pozwolić na stworzenie "inteligentnego Internetu". Zdaniem rzecznika W3C Iana Jacobsa, język OWL ma pozwolić aplikacjom internetowym na "rozumienie" zawartości stron WWW oraz danych wprowadzanych przez użytkownika i podejmowanie stosownych działań, zamiast skupiania się jedynie prezentowaniu treści.

W 2001 roku przychody ze sprzedaży rożnych dystrybucji Linuksa spadły na świecie o 5%. IDC podtrzymuje jednak swoje wcześniejsze prognozy, według których wielkość tego rynku ma osiągnąć w 2006 roku 280 mln USD.