Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Przegląd tygodnia 4 – 10.10

W tym tygodniu ostatecznie przesądził się los Areny. Wielka niewiadomą jest wciąż los innego portalu - YoYo.pl.

„Drodzy Użytkownicy. Z przykrością informujemy, że portal Arena.pl przestaje istnieć. Byliście z nami w naszych dobrych i tych trochę gorszych chwilach, to dzięki Wam istnieliśmy. Dziękujemy za to, że byliście nam wierni i korzystaliście z naszych serwisów. Niestety z przyczyn od nas niezależnych musimy się pożegnać. Przepraszamy Was za wszelkie niedogodności z tym związane. Mamy nadzieję, że spotkamy się jeszcze kiedyś w sieci. Zespół Arena.pl SA”. Tego rodzaju mementi można od czwartku przeczytać na stronie Arena.pl. Zarząd Arena.pl SA poinformował prasę, że złożył w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości spółki. Według informacji przekazanych przez spółkę, akcjonariusze nie są już zainteresowani dalszym finansowaniem portalu, ponieważ nie udało się zmienić jego profilu. „Zmiana profilu spółki z portalu informacyjnego na portal telekomunikacyjny nie powiodła się z powodu konfliktu z Tel-Energo. Te wszystkie trudności spowodowały, że zarząd Arena.pl podjął decyzję o złożeniu wniosku o upadłość spółki” – poinformowała firma. Zapewnia też, że wszystkie wierzytelności Arena.pl zostaną zgłoszone do masy upadłościowej. Po pierwszym półroczu br. zadłużenie Areny przekroczyło 7 mln zł i taką stratę netto. Przychody spółki sięgały 600 tys. zł.

eMarket do likwidacji? Spółka Polsatu i Optimusa może, według nieoficjalnych informacji Parkietu, zostać postawiona w stan likwidacji. Prawdopodobnie od czerwca br. firma zalega z płatnościami, doszło też do zwolnień. Ewentualna likwidacja obciąży wyniki Optimusa w IV kwartale o ok. 1,7 mln zł.

Pattern Communications podpisało umowę z Tel-Energo, dotyczącą wykorzystania sieci szkieletowej do świadczenia usług telekomunikacyjnych w technologii PLC. PC prowadzi od lipca br. testy „energetycznego telefonu”. Według prezesa spółki, Marcina Bodnara, PC zaoferuje usługi w 2002 roku.

Jeżeli Telia, główny akcjonariusz Netii, nie dofinansuje operatora, w pierwszej połowie przyszłego roku spółka będzie musiała ogłosić upadłość. Wcześniej wartość jej akcji może dwukrotnie wzrosnąć. W ciągu ostatnich miesięcy kurs akcji Netii spadł z kilkunastu złotych do ok. 2 zł, notując nawet 30-proc. przecenę dziennie. W ubiegłym roku spółka miała blisko półmiliardową stratę netto, a wszystko wskazuje na to, że w roku bieżącym strata będzie o połowę wyższa. Ponadto akcjonariuszy niepokoi bierna postawa głównego udziałowca, szwedzkiej Telii. Giełdowi gracze oczekiwali, że zareaguje na gwałtowny spadek kursu, zapewniając dalsze finansowanie Netii. Tak się jednak do dzisiaj nie stało. Analitycy z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska stwierdzili, że w przypadku braku dokapitalizowania przez głównego akcjonariusza Netia będzie zmuszona w pierwszym półroczu przyszłego roku ogłosić upadłość. Nie przeszkadzało im to jednak w zarekomendowaniu na początku października spekulacyjnego kupna akcji. Prawdopodobnie dzięki temu kurs akcji rośnie nawet o kilkanaście procent. Zdaniem analityków ma on szanse dojść do 4 zł.

W pierwszym kwartale 2002 r. ComArch planuje zakończyć restrukturyzację grupy kapitałowej. ComArch Kraków SA połączy się z ComArch Warszawa, ComArch Poznań i ComArch Gdańsk. W dwóch pierwszych spółkach krakowski podmiot posiada 99% udziałów, w trzeciej - 92%. W miejsce obecnie działających spółek utworzone zostaną odziały ComArch Kraków. Przedstawiciele ComArchu uważają, że takie przeorganizowanie struktury pozwoli na zmniejszenie kosztów działania Grupy ComArch o ok. 400 tysięcy złotych rocznie. W wyniku fuzji nie ulegnie zmianie liczba zatrudnionych.

Do 21 listopada br. Optimus jako podwykonawca zbuduje i zintegruje pracownie internetowe w 311 gimnazjach i 116 liceach wskazanych przez MEN. Wartość kontraktu, który zlecono firmie 2Si wynosi ponad 15 mln zł.

Tylko ok. 60% firm zatrudniających powyżej 5 pracowników posiada dostęp do Internetu. Im mniejsza firma - tym mniejsza szansa, że można znaleźć ją w Internecie. Według badania ARC Rynek i Opinia, przeprowadzonego wśród małych i srednich firm, w 37,2% przypadków, Internet wpłynął na zwiększenie obrotów firmy.

Pięć lat temu rozpoczęła świadczenie usług, należąca do Polkomtela, sieć cyfrowej telefonii komórkowej Plus GSM. Rok wcześniej, również w październiku, firmy ubiegające się o dwie koncesje GSM składały dokumentację koncesyjną. Jednym z jej elementów był biznesplan. „W 1995 r., składając wniosek koncesyjny, szacowaliśmy, że w 2000 r. wszyscy trzej operatorzy telefonii komórkowej będą mieli łącznie ok. miliona użytkowników” – powiedział prezes Polkomtela Marek Mroczkowski. Obecnie Plus GSM ma ich 3 mln 190 tys., a do końca roku zamierza mieć 3,5 mln abonentów. „Według naszych prognoz, z naszych usług w 2005 r. będzie korzystało 6 mln osób” – dodał M. Mroczkowski. Wtedy też połowa przychodów firmy ma pochodzić z usług innych niż rozmowy telefoniczne, czyli m.in. transmisji danych. W pierwszym półroczu Polkomtel miał 230 mln zysku netto i blisko 2 mld zł przychodu. Na koniec roku spółka planuje osiągnąć ponad 400 mln zł zysku netto, przy przychodach na poziomie 4,2 mld zł. Pięć lat temu Polkomtel szacował, że na polskim rynku telefonii komórkowej będzie w 2000 r. milion użytkowników. Dziś sam tylko Plus GSM ma ich 3,2 miliona.

Spółka 4Media zawarła wstępne porozumienie z nowojorską firmą GEM Investment Advisors na otwarcie linii kredytowej do 5 mln USD. Rzeczniczka grupy medialnej 4Media, Monika Sarnecka, poinformowała o podpisaniu porozumienia z firmą GEM Investment Advisors. Porozumienie zakłada otwarcie linii kredytowej do 5 mln USD, zamiennej na akcje. Przedstawiciele 4Media nie ujawnili, na co konkretnie miałyby być przeznaczone te środki – nie ujawniono również żadnych szczegółów porozumienia. ”Dopóki umowa nie zostanie sfinalizowana, nie zamierzy udzielać żadnych informacji na ten temat. Wymaga tego choćby uczciwość wobec naszego amerykańskiego partnera” mówi Monika Sarnecka.

ComputerLand podpisał list intencyjny z TP SA. Przedmiotem współpracy będzie dalsza realizacja Projektu Ewidencji i Paszportyzacji Sieci dla TP SA.ComputerLand SA podpisał list intencyjny z Telekomunikacją Polską SA. Na jego podstawie zostanie zawarta umowa, w ramach której integrator wraz ze swoją spółką partnerską OS ComputerSoft S.C. zrealizuje Projekt Ewidencji i Paszportyzacji Sieci TP SA. Pierwszy etap budowy tego systemu zakończy się pod koniec tego roku. Wartość wykonanych prac kosztować będzie około 20 mln zł. Pierwszy etap obejmie wdrożenie Scentralizowanego Systemu Utrzymania Sieci Abonenckiej (SUSA) - Arctus w wybranych przez TP SA okręgach miejskich. Na początku 2000 r. TP SA podpisała z ComputerLand SA umowę na wdrożenie systemu SUSA (o wartości 11 mln zł) w okręgu wrocławskim. Pod koniec maja ub.r. została podpisana taka sama umowa (o wartości 19,8 mln zł) dotycząca okręgu gdańskiego. Realizacja kolejnych etapów umowy rozpocznie się w grudniu br. i będzie obejmowała dostawy oraz wdrożenia Systemu Paszportyzacji Sieci Miejscowej PasTel na terenie wszystkich jednostek TP SA na terenie kraju oraz wymianę dotychczas użytkowanego oprogramowania na system PasTel. W maju ub.r. system PasTel zaczął być wdrażany na terenie zakładów Telekomunikacji Warszawa Wschód-Północ-Południe. Ówczesna umowa z ComputerLandem opiewała na kwotę 6,5 mln zł. W styczniu tego roku TP SA podpisała z integratorem umowy na wdrożenie systemu PasTel w Szczecinie, Koszalinie i Słupsku.

3,66 mld zł zamiast 3,5 mld zł zapłaci konsorcjum FT i Kulczyk Holding za 12,5% akcji Telekomunikacji Polskiej. W zamian, MSP nie będzie domagało się dywidendy z zysku za rok ubiegły. Ministerstwo skarbu domagało się 448 mln zł dywidendy z zysku za rok 2000. 12 października odbędzie się NWZA Telekomunikacji Polskiej, które zadecyduje o podziale zysków za ubiegły rok.

Telekomunikacja Polska porozumiała się ostatecznie z Wirtualną Polską. Operator obejmie początkowo tylko przeznaczony dla niego pakiet akcji nowej emisji, a pozostałą część udziałów w ramach wynegocjowanej opcji. Umowa sprzedaży pakietu mniejszościowego zostanie podpisana w ciągu kilkunastu dni. Porozumienie oznacza zmianę warunków inwestycji TP S.A. w stosunku do założeń znanych od maja br.

STGroup poinformowała o utworzeniu rezerw z tytułu należności od spółek zależnych i złej sytuacji finansowej w wysokości 40 mln zł. 9,3 mln zł to rezerwa związana z inwestycją w Internet Idea, 6,2 mln zł w związku z inwestycją w spółkę SPIN, o 14,6 mln zł zwiększono rezerwę z tytułu pożyczek udzielonych spółce STGroup Capital.

Do końca roku TDC Internet zakończy restrukturyzację sześciu spółek providerskich, m.in. zredukuje zatrudnienie i przygotuje ujednoliconą ofertę. Na inwestycje w sieć ISP spółka ma przeznaczyć 200 mln zł. W br. przychody TDC Internet mają wynieść 40 mln zł.

Telekomunikacja Polska zakończonyła właśnie rozbudowę sieci transmisyjnej, której maksymalna przepustowość wzrosła do 400 Gb/s. Przepustowość taka umożliwia przeprowadzenia w tym samym czasie ponad 4,8 miliona rozmów telefonicznych lub przesłanie w ciągu sekundy zawartości ponad 75 płyt CD. Sieć optyczna TP S.A. stała się jedną z najnowocześniejszych w Europie. Podobne wysokoprzepustowe sieci optyczne posiadają: NETs (Francja), Telekom Italia, Telia International Carrier (sieć Viking), Deutsche telecom, hiszpański Jazztel, NNT Communication, GNG Networks z Korei, Belgacom& PT Luxemburg a wkrótce również France Telecom. Nowa sieć powstała w oparciu o technologię DWDM (Dense Wave Division Multiplexing) Lucent Technolologies. Przy ewentualnym zwiększeniu zapotrzebowania na przepustowość sieci, dzięki nowym systemom WaveStar OLS 400G, możliwe jest jeszcze dwukrotne powiększenie pojemności zainstalowanych systemów DWDM. Sumaryczna szybkość transmisji zwiększy się wówczas do 800 Gbit/s.

Krakowski ComArch spodziewa się w tym roku wzrostu zarówno przychodów ze sprzedaży, jak i zysku netto, średnio o 20%. Przychód ComArch SA w roku 2000 wyniósł 127 mln zł. Spółka osiągnęła wówczas 7,33 mln zł zysku. Przychody ComArchu powinny więc na koniec bieżącego roku zamknąć się kwotą pomiędzy 152 a 159 mln złotych, zysk netto natomiast oscylować będzie wokół przedziału 8,8-9,2 mln zł. W ciągu pierwszego półrocza 2001 r. spółka wypracowała 74,6 mln zł przychodów ze sprzedaży przy poziomie 5,25 mln zł zysku netto. Przedstawiciele krakowskiej firmy mają nadzieję, że w tegorocznej sprzedaży znacznie zwiększy się udział eksportu. Jego wielkość spodziewana jest na poziomie około 10% całkowitych przychodów ze sprzedaży. W 2000 r. udział eksportu w sprzedaży wyniósł 6%, a w roku 1999 zaledwie 1%.

Interia.pl postanowiła powołać spółkę E-media Interia.pl. Jak twierdzą przedstawiciele krakowskiej spółki, należącej do ComArchu i radia RMF FM, spółka-córka ma uporządkować proces pozyskiwania treści i technologii przez Interię. Jest to jeden z elementów wdrażanej strategii restrukturyzacji i obniżania kosztów operacyjnych. Kapitał zakładowy E-media Interia.pl, która jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, wynosi 50 tys. zł i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Interia objęła w kapitale zakładowym E-media 99 udziałów o łącznej wartości 49 500 zł. Interia ma też 99 głosów na Zgromadzeniu Wspólników E-media Interia.pl sp. z o.o.

Po wejściu na internetową stronę portalu YoYo można przeczytać informację, że w związku ze zmianą miejsca siedziby firmy portal YoYo.pl będzie niedostępny „w ciągu kilku najbliższych dni”. Spółka Internet Idea, właściciel portalu, pod koniec września skierowała do sądu wniosek o upadłość, a jej większościowemu udziałowcowi, spółce STGroup, też nie wiedzie się najlepiej. Firma ma zablokowane konta i nie zainwestowała w yoyo 4,5 mln zł. Jak twierdzi prezes Internet Idei Marek Tomkiewicz, spółce skończyły się środki na finansowanie działalności i w związku z tym w piątek serwery zostaną odłączone od Internetu. Jednak, jak zapewnia, taka sytuacja potrwa tyko kilka dni. „Ponieważ przewidywaliśmy taką sytuację, podpisaliśmy umowę z pewną firmą, która w zamian za wpływy z reklam pokryje koszty działalności firmy” – powiedział M. Tomkiewicz. Umowa ta obowiązuje do stycznia przyszłego roku. Gwarantuje również tajemniczej firmie prawo pierwokupu portalu. „Mimo ewentualnego upadku STGroup i Internet Ideii mam nadzieję, że YoYo przetrwa” – dodaje prezes.

CompTIA, międzynarodowa organizacja certyfikująca w dziedzinie wiedzy informatycznej, rozpoczęła działalność w Polsce. Stosowne egzaminy będzie prowadzić Centrum Technik Sieciowych. Computing Technology Industry Association jest organizacją non-profit, zrzeszającą ok. 8000 firm na całym świecie w 60 krajach. W ciągu kilkunastu lat istnienia organizacja wydała łącznie ok. 0,5 mln różnego rodzaju certyfikatów. Obejmują one zakres wiedzy - od podstawowych informacji na temat oprogramowania i sprzętu komputerowego, przez administrowanie siecią, po np. uczestnictwo w projektach e-commerce. „Certyfikat CompTIA to najczęściej pomost dla rozpoczynających karierę, pomiędzy szkołą średnią lub uczelnią a pierwszą pracą” – powiedział Rudolf Tagelaar, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu CompTIA w krajach Beneluxu. Ponad jedną trzecią testowanych na certyfikaty stanowią osoby pomiędzy 26 a 35 rokiem życia. O upowszechnieniu certyfikatów świadczy zarazem fakt, że 12% zdających to osoby, które ukończyły 65 lat. W Polsce CompTIA zamierza m.in. współpracować z agendami rządowymi i organizacjami pozarządowymi w aktywnym zwalczaniu bezrobocia. W opracowywaniu certyfikatów CompTIA uczestniczą przedstawiciele zarówno największych firm, jak i niewielkich spółek, np. resellerów IT. Reprezentowane są wszystkie sektory rynku IT. Wśród tych największych znajdują się m.in. 3Com, Apple, Caldera, HP, IBM, Intel, Lotus, Microsoft, Novell, SuSE czy Tech Data. Obecnie CompTIA wydaje na świecie łącznie 9 rodzajów certyfikatów. W Polsce CTS na początek udostępnia podstawowe certyfikaty: A+ (z zakresu podstawowej znajomości oprogramowania oraz budowy i obsługi PC-ta) oraz Network+ (z zakresu ogólnej wiedzy o sieciach).

Konsorcjum France Telecom i Kulczyk Holding otrzymało zgodę UOKiK na zwiększenie swych udziałów w TP S.A. do 47,5%.Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta był ostanią barierą stojąca na przeszkodzie finalizacji transakcji zawartej przez francusko-polskie konsorcjum z Ministerstwem Skarbu Państwa 5 września. Przed dziewięcioma dniami do Urzędu trafiło pismo z prośbą o udzielenie zgody na zakup 12,5% akcji TP S.A. przez France Telecom i Kulczyk Holding. W czwartek UOKiK wydał taką zgodę. W przyszłym roku konsorcjum będzie mogło dokupić 2,5% akcji plus jedna i tym samym zwiększyć pakiet posiadanych akcji do ponad 50%, co jest równoznaczne z przejęciem kontroli na największym operatorem telekomunikacyjnym w Polsce.

W związku z osłabieniem rynku reklamowego Yahoo! przewiduje znaczny spadek wartości sprzedaży w IV kw. br. W związku z tym portal obniża prognozy przychodów na ostatni kwartał z 250 mln USD do 160–180 mln USD. W III kw. portal poniósł stratę w wysokości 24,1 mln USD, w porównaniu z 47,7 mln USD zysku w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wyniki pro forma wykazują w III kw. zysk w wysokości 8,4 mln USD. Nie uwzględniają jednak 18 mln USD przeznaczonych na inwestycje czy 15 mln USD - na przejęcia. Wartość sprzedaży spadła do 166 mln USD, z 295 mln USD rok wcześniej. W związku z utrzymującym się osłabieniem rynku reklamowego Yahoo! przewiduje dalszą redukcję zatrudnienia. Firma poinformowała też, że w wyniku wrześniowego ataku terrorystycznego na USA straciła 2-3 mln USD w związku z zawieszeniem kontraktów reklamowych. Łącznie przychody z reklamy spadły o 11%, do 132 mln USD. Wzrosły natomiast o 3% przychody z płatnych serwisów Yahoo!, które wyniosły 34 mln USD.

Nowojorski sąd federalny oddalił pozwy przeciwko analitykowi economia.com, Mary Meeker, oraz jej pracodawcy – domowi maklerskiemu Morgan Stanley Dean Witter&Co. Pozwy indywidualnych inwestorów dotyczyły raportów nt eBay, Amazon.com i AOL. Według powodów, były one celowo zbyt optymistyczne, będąc elementami strategii wprowadzania na giełdę, a nie rzetelną wycenę spółek.

Największy na Wyspach Brytyjskich serwis poczty elektronicznej rozpocznie od listopada br. pobieranie opłat od nowych użytkowników.Another.com, posiadający w Wielkiej Brytanii 1,7 mln użytkowników będzie od listopada br. pobierał opłatę w wysokosci 15 GBP rocznie lub 1,5 GBP miesięcznie, za założenie i utrzymywanie nowego konta. By zachęcić do korzystania z płatnej usługi serwis będzie nowym użytkownikom oferował możliwość powiększenia liczby posiadanych adresów pocztowych, większą pojemnosć skrzynek pocztowych, a także usługi przeznaczone dla urządzeń przenośnych. Według przedstawicieli firmy, wprowadzenie płatności wymuszone jest zastojem na rynku reklamowym.

EDS przejął i połączył dwie spółki działające na rynku zarządzania cyklem życia produktów. Nowa firma ma mieć miliardowe przychody.EDS, działająca na rynku zarządzania cyklem życia produktów (PLM) powołała nową linię biznesową PLM Solutions, łącząc istniejące do tej pory spółki Unigraphics Solutions (UGS) i Structural Dynamics Research Corporation (SDRC). Informacje o zamiarze wchłonięcia spółek, których roczne obroty sięgają miliarda dolarów EDS przedstawił 23 maja b.r. Nowa firma o nazwie PLM Solutions dostarczać będzie zintegrowane technologie i usługi wspierające cykl życia produktu – od koncepcji i projektu do dystrybucji i dostawy. Szacuje się, że wartość rynku PLM wyniesie 17 miliardów USD w 2001 r. i będzie wzrastać o 16 - 20 procent rocznie do ponad 35 miliardów USD.

Microsoft dostrzegł, że w kwestii zabezpieczeń internetowych ma jeszcze dużo do zrobienia. Dlatego ogłosił Strategic Technology Protection Program. Chcąc dogodzić swym klientom bądź uszczknąć część tortu, dzielonego dotąd przez takie firmy jak Symantec, spółka z Redmond przedstawiła nową inicjatywę pod nazwą Strategic Technology Protection Program.