Przegląd tygodnia 4 – 10.01

Sąd przełożył wydanie decyzji o kolejności rozpatrywania wniosków o upadłość Elektrimu i o postępowanie układowe, tymczasem BRE Bank chce zmian w radzie nadzorczej holdingu. Telia wraz z Netią przedstawią obligatariuszom szczegóły propozycji zamiany obligacji na akcje.

TP SA ustalił z Energis Polska warunki połączenia sieci obu podmiotów w celu świadczenia usług analogowego dostępu do Internetu. Spółki doszły do porozumienia w sprawie warunków i zasad wzajemnych rozliczeń oraz zasad wspólnego wykorzystania infrastruktury telekomunikacyjnej. W komunikacie TP SA podano, iż: "Strony rozpoczną świadczenie usług z chwilą uruchomienia 20 punktów styku sieci zlokalizowanych w 12 strefach numeracyjnych". Na koniec tego roku Energis zobowiązał się do przygotowania dalszych 10 punktów styku sieci w kolejnych największych miastach Polski posiadających swoje strefy numeracyjne.

TPG wprowadza na rynek okrojoną wersję Grendel Ad Server Enterprise – Grendel Lite, przeznaczoną do zarządzania reklamą na małych serwisach. Miesięczna opłata licencyjna za pełną wersję oprogramowania przeznaczonego dla „mniej zasobnych serwisów” ma wynosić 85 USD. Oprogramowanie w całości będzie znajdowało się u użytkownika. Jak stwierdza komunikat firmy, wprowadzenie niskich opłat abonamentowych ma spowodować, że „również mniej zasobne serwisy będzie stać na to niezwykle wyrafinowane narzędzie do reklamy internetowej”. TPG szacuje, że w ciągu roku może pozyskać kilkudziesięciu klientów na Lite’a. W komunikacie firmy Grendel Ad server Lite został nazwany kluczowym produktem firmy. Dotychczas na rynku adserwerowym TPG oferował rozwiązanie dla sieci reklamowych, miał tylko jednego klienta, i to na zasadach wyłączności - AdNet. „W przypadku Grendela Enterprise przyjmiemy postawę wyczekującą. Nie jest wykluczone, że sieci reklamowe powrócą do polskiego oprogramowania” – uważa Andrzej Sowula, rzecznik TPG.

W ub. tygodniu France Telecom zdecydowała o wyborze Lucent Technologies i Alcatela jako opcjonalnych dostawców sprzętu do rozbudowy sieci ADSL dla spółek zależnych grupy. Telekomunikacja Polska wybrała na głównego dostawcę sprzętu do budowy systemu dostępu szerokopasmowego ADSL Lucent Technologies Poland. Do końca roku liczba użytkowników Neostrady - usługi ADSL oferowanej przez TPSA może wzrosnąć z 2 tys. nawet do 50 tys. TP S.A. nie podała na razie harmonogramu ani wielkości planowanych inwestycji w rozwój ADSL. "Za wcześnie by mówić o wielkości kontraktu - zresztą ramowy charakter umowy nie zobowiązuje nas do określenia kwot i wielkości dostaw sprzętu" - powiedział Witold Rataj, rzecznik TP S.A.. Na razie jednak Neostrada działa w Warszawie i pilotażowo w Gdańsku. Z usługi korzysta około 2 tys. użytkowników. "Neostrada jest kierowana przede wszystkim do klientów typu biznesowego. Wynika to z ceny i możliwości oferowanych w ten sposób" - stwierdził Witold Rataj. Do końca roku jednak TP S.A. chce obsługiwać do 50 tys. linii ADSL, a w perspektywie 2004 roku - nawet 400 tys. Jak przyznaje przedstawiciel TP S.A., kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tych wyników będzie miała wysokość opłat.

Za 71 tys. zł MCI zwiększył swój udział w Polskim Portalu Ubezpieczeniowym z 27% do ponad 68%. Łączny koszt inwestycji MCI w spółkę zarządzającą serwisem pośrednictwa sprzedaży ubezpieczeń Expertia wynosi jednak ponad 4 mln zł.Fundusz, zgodnie z zapisami umowy inwestycyjnej przyjął ofertę sprzedaży akcji spółki PPU złożoną przez jej założycieli. 71 425 walorów odpowiadających ponad 40-proc. kapitału akcyjnego PPU, MCI nabył po cenie nominalnej 1 zł za szukę od czterech osób fizycznych. Expertia jest na etapie uruchamiania aplikacji do dystrybucji ubezpieczeń poprzez sieć agentów w Polsce. W styczniu 2002 roku firma uruchomi sprzedaż ubezpieczeń za pośrednictwem agencji ubezpieczeniowych w całym kraju. Do końca marca zostanie zarejestrowane podwyższenie kapitału PPU. Po tej operacji udział MCI będzie stanowił 59,72% kapitału PPU, z czego 13,05% opcji dla menedżerów PPU.

Prezes Optimusa liczy, że po podziale spółki łączna wycena Onetu i Optimusa Technologii wyniesie 44 zł - tyle ile wynosi w styczniu kurs Optimusa. Według analityków, po podziale suma wycen powstałych spółek powinna być wyższa od notowań Optimusa sprzed podziału.

Według informacji PAP prezesem Tel-Energo będzie od dzisiaj Andrzej Arendarski. Podczas wczorajszego posiedzenia RN podjęto decyzję o odwołaniu Jerzego Urbanowicza.

15% do 20% telefonów komórkowych na rynku może pochodzić z kradzieży, a 20% - z prywatnego importu, co oznacza, że aparaty nie posiadają homologacji, szacuje PG. Oznacza to, że zamiast oficjalnych 10 mln komórek, "w obiegu" na krajowym rynku jest 11 mln telefonów komórkowych.

Przedstawiciele Law Debenture Trust Corporation, powiernika posiadaczy obligacji Elektrimu, złożyli w sądzie wniosek o upadłość spółki. Obligatariusze odrzucili propozycję znaczącej redukcji długu Elektrimu i rozłożeniu reszty wierzytelności (ok. 300 mln euro) na raty do 2004 roku. Posiadacze obligacji Elektrimu utrzymują, że będą dożyć do ogłoszenia upadłość spółki, gdyż nie wierzą w możliwość uregulowania zobowiązań przez obecny zarząd firmy.

Sąd przesunął do 16 stycznia termin kolejnego posiedzenia w sprawie określenia kondycji finansowej Elektrimu. Sąd zdecyduje czy możliwe jest uratowanie spółki czy też konieczne będzie ogłoszenie jej bankructwa. Wtedy zostanie najprawdopodobniej podjęta decyzja, czy rozpocznie się postępowanie układowe Elektirmu z obligatariuszami spółki czy to o ogłoszenie bankructwa firmy.

BRE Bank i inni akcjonariusze w sumie reprezentujący ponad 20% głosów na WZA złożyli wniosek o zwołanie NWZA Elektrimu. Jego celem są zmiany w składzie rady nadzorczej.

Altkom wdrożył system E-Buy w kolejnych oddziałach HP. E-Buy został stworzony przez Altkom w oparciu o system zarządzania procesami biznesowymi HP. System powstał na zlecenie HP Polska i przy jego technicznym wsparciu na etapie projektowania. Rozwiązanie wdrożono w oddziałach HP w Polsce, na Węgrzech, w Grecji i w Turcji. W najbliższym czasie do krajów tych dołączy Izrael. System Altkomu zyskał ponadto uznanie centrali HP w USA, która na podstawie doświadczeń z Polski wdrożyła system do użytku w innych oddziałach. HP wykorzystuje E-Buy m.in. do prowadzenia zakupów od zewnętrznych dostawców - od oprogramowania po aparaty telefoniczne. Od momentu wdrożenia systemu E-Buy w Polsce obsłużył on 8 000 zamówień.

Strategiczny inwestor Netii, szwedzka Telia AB, zwiększyła swój udział w polskim operatorze telefonii przewodowej. Udział Telii wzrósł z 40,18% do 48,06%. Oznacza to, że Telia zamierza dotrzymać danego w połowie grudnia ub.r. słowa o dalszym finansowaniu działalności Netii oraz restrukturyzacji zadłużenia sięgającego niemal 4 mld zł.

Na przyszły tydzień zapowiedziana jest wideokonferencja przedstawicieli Netii i Telii z posiadaczami obligacji. Przedstawione zostaną podczas niej propozycje restrukturyzacji spółki. Dalsze negocjacje będzie prowadzić grupa 5-6 największych obligatariuszy.

Rezygnacji z pełnionych funkcji złożyło trzech członków rady nadzorczej MCI Management reprezentujących inwestorów finansowych. Decyzje funduszy nieprzypadkowo zapewne zbiegły się ze sprzedażą przez Czechowicz Ventures udziałów w MCI, co jest odbierane jako złamanie deklaracji nie pozbywania się udziałów przez dwa lata od debiutu, złożonej przez Tomasza Czechowicza.

ComArch zarobił w 2001 roku ponad 10 mln zł. Dokładny wynik netto, jak również prognozy na rok przyszły nie są znane.

Według informacji PB, amerykański Alltel ma coraz mniejsze szanse na wykonanie centralnego systemu informatycznego dla PKO BP. Według informatorów gazety, rada nadzorcza banku nie zaakceptowała umowy wartości 100 mln USD, którą przedstawił jej do akceptacji zarząd.

SEB TFI to drugie, po DWS TFI towarzystwo funduszy, którego oferta jest dostępna za pośrednictwem portalu Bankier.pl. Oferta jest kierowana dla klientów indywidualnych i firm. SEB TFI oferuje swoim klientom 5 funduszy inwestycyjnych, zróżnicowanych pod względem składu portfela, a zarazem ryzyka inwestycyjnego. Udziały w SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiada Skandinaviska Enskilda Banken, który prowadzi działalność w 20 krajach świata i w ofercie ma ponad 100 funduszy inwestycyjnych.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Onet.pl SA zmieniło i rozszerzyło skład jej zarządu. Zawieszone zostało pełnienie czynności członka zarządu przez sprawującego funkcję wiceprezesa - Piotra Wilama. Jego miejsce zajął Jan Łukasz Wejchert, powołany na stanowisko wiceprezesa jako przedstawiciel holdingu ITI. Tomasz Kolbusz pozostał na stanowisku prezesa Onet.pl SA. WZA podjęło decyzję o rozszerzeniu zarządu Onet.pl SA z dwóch do dziewięciu osób. W skład nowego zarządu spółki weszli ponadto: Artur Waliszewski, Stach Gąsienica-Szymków, Mariusz Bobrowski, Robert Bednarski, Marek Kapturkiewicz oraz Krzysztof Jędrzejek.

Infovide i EMCom w oparciu o grant Banku Światowego utworzą Polski Portal Rozwojowy. Serwis będzie m.in. pełnił rolę wizytówki Polski dla zagranicznych inwestorów. Infovide odpowiada za realizację technicznego i organizacyjnego projektu portalu. PPR będzie następnie prowadzony i rozwijany przez EMCom. Obecnie tarnowska spółka przygotowuje biznesplan przedsięwzięcia według wytycznych Banku Światowego. „Przewidujemy generowanie przychodów poprzez platformy typu e-learning, e-commerce. Portal będzie ponadto finansowany z grantu Banku Światowego i zewnętrznych donatorów, których zamierzamy pozyskać” – mówi Arkadiusz Złotnicki, redaktor naczelny PPR. PPR będzie sprzedawał powierzchnię reklamową oraz raporty, przygotowywane przez redakcję. „Najprawdopodobniej serwis zostanie uruchomiony w połowie br.” – powiedział Arkadiusz Złotnicki. PPR jest częścią międzynarodowej inicjatywy Banku Światowego o nazwie Global Development Gateway, na rzecz „trwałego i zrównoważonego rozwoju”. Znajdzie się w sieci podobnych portali w 32 państwach.

Nauczyciele, studenci i uczniowie będą mogli nabyć oprogramowanie za 499 zł brutto - Microsoft przedstawił ofertę promocyjną pakietu biurowego Office XP. Promocja nie obejmuje jednak szkół i uczelni. Warunkiem nabycia produktu w promocyjnej cenie jest użytkowanie go jedynie w celach prywatnych.

Ministerstwo Infrastruktury postara się rozwiązać spór pomiędzy TP SA a NOM-em oraz problem nie spłaconych zobowiązań przekraczających 230 mln zł. NOM jest winien TP SA około 80 mln zł. Telekomunikacja zalega z kwota przekraczającą 150 mln zł.

TP Invest planuje w 2002 r. wydać na inwestycje w przedsięwzięcia hi-tech 40 mln zł. Kwota ta może jednak zostać zwiększona. Spółka zależna TP SA została powołana 17 stycznia 2000 roku, a jej kapitał wynosi 60 mln zł.

Elektrim Telekomunikacja utworzył spółkę El-Viv, w której skupione zostaną firmy grupy poza Polską Telefonią Cyfrową. Realizacji planu mogą zaszkodzić kłopoty Elektrimu, posiadającego 49% udziałów ET.

Yahoo! podpisało umowę z Cigna na podstawie której stworzy spersonalizowane strony dla 16 mln klientów tej korporacji ubezpieczeniowej. Strony nie podały szczegółów finansowych wieloletniej umowy. Wiadomo jednak, że to największa umowa korporacyjna podpisana przez Yahoo. Portal stworzy w porozumieniu z Cigna strony pozwalające klientom m.in. planowanie i zarządzanie ubezpieczeniem zdrowotnym i emerytalnym, zamawianie usług medycznych. Według zapowiedzi przedstawicieli Cigna, witryny pojawią się na przestrzeni półrocza.

Sąd nakazał Motoroli spłatę na rzecz Chase Manchattan Bank i innych kredytodawców części długu w wysokości 300 mln zł. To suma, którą według pożyczkodawców Motorola zagwarantowała w 1998 w razie komercyjnego niepowodzenia satelitarnej sieci Iridium. Motorola zaprzecza istnieniu takich gwarancji. W lipcu 2001 inni niezabezpieczeni kredytodawcy pozwali roku Motorolę na łączną kwotę 4 mld USD. Utworzona przez Motorolę sieć Irydium w 1998 roku otrzymała m.in. 800 mln USD pożyczki od Chase i innych pozyczkodawców. W osiem miesięcy później sieć, w której 18% udziałów miała Motorola, upadła. W grudniu 2000 roku firma została przejęta za 25 mln USD przez grupę inwestorów, którzy przemianowali ją na Iridium Satellite.

Jedynie ok. 4% europejskich użytkowników Internetu korzysta z szerokopasmowego dostępu do Sieci - wynika z raportu opublikowanego przez firmę analityczną Forrester Research. Większość użytkowników szerokopasmowego Internetu stanowią młodzi ludzie, z reguły zarabiający znacznie ponad przeciętną. 4% to raczej niewiele - analitycy twierdzą jednak, że popularność broadbandu na Starym Kontynencie będzie systematycznie rosła. Z raportu wynika również, że internauci korzystający z szerokopasmowego dostępu do Internetu chętniej przeznaczają większe sumy na zakupy w sklepach internetowych. Na internetowe transakcje przeznaczają oni sumy średnio o 20% większe niż osoby korzystające z dostępu typu "dial-up". Najchętniej kupowanymi przez nich produktami są płyty DVD oraz sprzęt komputerowy.

Według badań Meta Group, do 2004 roku ok. 40 do 45% personelu IT będą stanowili pracownicy zewnętrzni, zatrudniani czasowo. Szefowie działów informatycznych będą musieli więc opracować strategie zarządzania relacjami z pracownikami czasowymi.Jak stwierdza raport, obecnie większość firm nie pomaga swojej kadrze zarządzającej działami IT w radzeniu sobie z rosnącą potrzebą zatrudniania w niepełnym wymiarze. A jeśli obecny trend utrzyma się, potrzebna będzie polityka, infrastruktura i procedury managerskie do zarządzania pracą czasową. Meta Group przyjrzała się przedsiębiorstwom, które już teraz korzystają z usług pracowników zewnętrznych i opracowała na tej podstawie porady dla managerów.

Patricia Russo powraca do Lucenta, tym razem przejmie kierownictwo spółki. Russo była zatrudniona w AT&T, a następnie w wyodrębnionym z niego w 1996 LT. Ostatnio kierowała działalnością operacyjną Eastman Kodak.

Amerykański Departament Sprawiedliwości nie przychylił się do złożonego przez Microsoft trzy tygodnie temu wniosku o odroczenie serii przesłuchań w sprawie antymonopolowej. Departament Sprawiedliwości uznał, że przesłuchania Microsoftu w obecności przedstawicieli dziewięciu stanów stawiających rygorystyczne warunki ugodowe w sprawie, rozpoczną się zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, czyli 11 marca br.

Internetowe biuro podróży Travelocity obniżyło prognozy przychodów w IV kwartale 2001 o 9%, do 68 mln USD.Winą za gorsze wyniki firma obarcza załamanie na rynku turystycznym po 11 września ub. roku. Pełny raport finansowy jest spodziewany w połowie stycznia br. Przychody z zamówień i rezerwacji biletów dokonywanych przez klientów indywidualnych spadły poniżej oczekiwanego wcześniej poziomu o 15 – 20%. Na początku października Travelocity było zmuszone zwolnić niemal 20% zatrudnionych – 320 osób. Travelocity oczekuje za to, że przychody z usług innych niż rezerwacja biletów lotniczych, m.in. z reklamy internetowej, będą wyższe od pierwotnych założeń. Zysk netto firmy w IV kwartale ub. roku powinien wynieść około 8 centów na akcję, zamiast 11 centów spodziewanych w październiku. W br. Travelocity spodziewa się 20 – 30% wzrostu przychodów.

Dział koncernu Palm, zajmujący się sprzedażą książek w postaci elektronicznej sprzedał ich w ubiegłym roku ok. 180 tys. To o 40% więcej niż rok wcześniej - twierdzą przedstawiciele firmy. To o 40% więcej niż rok wcześniej - twierdzą przedstawiciele firmy. W ofercie Palma znajduje się teraz blisko 3,5 tytułów, zaś każdego tygodnia firma pozyskuje ok. 1000 nowych klientów.