Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Przegląd tygodnia 4.01-10.01

Bank Pocztowy wybrał dostawcę systemu informatycznego. Microsoft Business Solutions (Navision Software Polska) potroił obroty. 10% użytkowników Internetu odwiedzających polskie strony WWW, łączy się z zagranicy. Spółka eCard, zanotowała w minionym roku pięciokrotny wzrost liczby transakcji. Liczba Europiejczyków korzystających z e-bankowości wzrośnie z do około 103 milionów w roku 2007. Straty amerykańskich firm wynikające z otrzymywania spamu wyniosły minionym w roku około 9 mld USD. Mieszkańcy Europy Zachodniej są coraz bardziej skłonni płacić za treści publikowane w Internecie.

Od 15 lutego br. spółka Atcom zaoferuje dostęp do Internetu oparty na szerokopasmowym, bezprzewodowym systemie LMDS działającym w paśmie 28 GHz. Na uruchomienie usługi Atcom uzyskał pozwolenie prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty. LMDS (Local Multipoint Distribution Services) jest bezprzewodowym systemem, wykorzystującym transmisję radiową o wysokiej częstotliwości. Funkcjonować może w obrębie niewielkich obszarów o średnicy kilku kilometrów. System składa się ze stacji bazowej i komunikujących się z nią stacji odbiorczych, tzw. terminali. Pracując w paśmie 28 GHz posiada znaczną przepustowość i może oferować prędkości przesyłania danych do 34 Mb/s. System działa niezależnie w obu kierunkach, czyli łączna przepustowość od i do klienta wynosi 68Mb/s.

ComArch wdroży w Banku Ochrony Środowiska jeden z modułów autorskiego systemu do zarządzania papierami wartościowymi. Będzie to szóste wdrożenie tego rozwiązania w Polsce. Orlando to linia produktów ComArchu dla sektora finansowego. BOŚ będzie korzystał z systemu Orlando - Papiery Komercyjne. Rozwiązanie to umożliwia prowadzenie rachunków papierów wartościowych klientów i zarządzanie operacjami na tych instrumentach. System będzie wspomagał funkcje związane z emisją, organizacją obrotu i wykupu oraz depozytem krótkoterminowych papierów dłużnych. Umowa zawarta przez ComArch i BOŚ dotyczy sprzedaży licencji, wdrożenia systemu i obsługi eksploatacyjnej. Firmy nie podały wartości kontraktu. Według ComArchu liczba wdrożeń rozwiązań rodziny Orlando w Polsce przekracza 50. Z modułu Papiery Komercyjne korzystają już BGŻ, BIG Bank, BNP Paribas, BPH PBK i Credit Lyonnais.

Komenda Główna Policji uruchomiła Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych. KCIK będzie pełnić rolę centralnego rejestru danych o osobach podejrzanych o popełnienie przestępstwa i prowadzonych śledztwach. Głównym wykonawcą projektu o wartości 30 mln zł był HP. W budowie systemu uczestniczyły także Oracle, Softbank i warszawski Malkom.

W minionym roku, wśród polskich internautów rósł poziom wykorzystania oprogramowania firmy Microsoft. Wyroby z Redmond zdominowały rynek systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych. Wśród polskich internautów dość szybko rozpowszechniła się przeglądarka Internet Explorer 6. Podczas gdy jeszcze na początku minionego roku korzystało z niej 20% użytkowników, to już pod koniec 2002 roku było ich ponad dwa razy więcej. Nadal jednak najpopularniejszą używaną w Polsce przeglądarką pozostaje Internet Explorer 5.x, mimo iż jej udział w rynku spadał w takim samym tempie, w jakim wzrastał udział nowszej wersji (z 70% do 50%). Mimo że Windows 98 ustąpił pola Windows XP o 10%, to nadal pozostaje najczęściej używanym systemem operacyjnym w Polsce. Podobnie jak z IE 5.x, na początku 2003 korzysta z niego około połowy polskich internautów. Przeglądarka Netscape Comunicator, która kiedyś była poważną konkurencją dla produktów z Redmond, odnotowała w minionym roku spadek popularności. Przez cały 2002 rok, poziom jej wykorzystania z około 3% zmniejszył się o połowę. Również nowa wersja przeglądarki - Netscape 7, nie zdobyła uznania w oczach licznej rzeszy internautów; zainteresowało się nią zaledwie 0,5% użytkowników Sieci. Konkurencją dla produktu AOL Time Warner, stały się obecnie przeglądarki Opera i Mozilla. Z Opery korzysta obecnie ok. 1,2% internautów, czyli dwukrotnie więcej niż przed rokiem. Mozilla 1, która udostępniona została na wiosnę, zdobyła już zainteresowanie ok. 1% użytkowników. Podobną do IE 6 dynamiką charakteryzował się wzrost zainteresowania systemami operacyjnymi giganta z Redmond. W styczniu 2002 Systemu Windows XP zainstalowany był na 6% komputerów, zaś w grudniu pod jego kontrolą pracowało już 20% komputerów podłączonych do Sieci. Wykorzystanie alternatywnych wobec Windows systemów operacyjnych utrzymywało się w 2002 roku bez większych zmian. Użytkownicy zarówno systemu Linux, jak i MacOS nie stanowią nawet procenta użytkowników polskiej sieci.

Firma Nihonswi AG, w drodze konwersji posiadanych obligacji nabyła 3,2 mln akcji Softbanku. Stanowią one 15,5% kapitału zakładowego spółki. Transakcja jest dla firmy lokatą kapitału. Nihonswi stała się trzecim - po Aleksandrze Leszu i Prokomie - największym akcjonariuszem Softbanku. Szwajcarska spółka nie posiadała dotychczas udziałów w Softbanku, ale była obecna w grupie Prokom. To właśnie od Nihonswi gdyński integrator przejął większościowy pakiet udziałów w katowickiej spółce Spin.

Firmy Neutron-IT i Phonesat opracowały system, który pozwolić ma na zredukowanie fałszywych zamówień składanych w sklepach internetowych.Zasada działania systemu jest taka, że klient składający zamówienie potwierdza je, wysyłając SMS z telefonu komórkowego. Do sklepu przesyłana jest w ten sposób informacja zawierająca numer zamówienia oraz numer telefonu komórkowego klienta. W ten sposób transakcja jest bardziej wiarygodna. Sklep internetowy otrzymuje potwierdzenie w chwilę po wysłaniu SMS’a przez klienta. Koszt SMS’a (1 zł + 22% VAT) ponosi klient. System został już wdrożony w sklepach internetowych 5.net i eZabawki.pl, a zainteresowanie usługa zadeklarowały też inne sklepy wykorzystujące program easySHOP.

Podczas zmiany systemu billingowego warszawskiej TP SA z Tytana (ComArch) na Serat2 (Spin) wystąpiły błędy konwersji danych. Z tego powodu wielu abonentów otrzymało zawyżone lub zaniżone rachunki. Powróciły także problemy z dostępem do Internetu. Trudności w korzystaniu z sieci mieli zarówno użytkownicy łączy stałych (Neostrada) i usług wdzwanianych. Tymczasem już w listopadzie 2002 r. pracownicy z departamentu informatyki w TP S.A. alarmowali zwierzchników, że zmiana systemu billingowego w Warszawie może doprowadzić m.in. do utraty danych billingowych i wystawienia błędnych faktur. Już dziś wiadomo, że ostrzeżenia – przynajmniej w części – sprawdziły się; przynajmniej 1,16 mln faktur wystawionych mieszkańcom Warszawy i okolic zawiera błędy.

Przygotowania do restrukturyzacji Netii pochłonęły już 67 mln zł. Około 41 mln z tej kwoty spółka rozliczy jako koszty finansowe za 2002 r., co pogorszy jej wynik finansowy.

Gadu-Gadu, najpopularniejszy komunikator w polskim Internecie dorobił się mln użytkowników, a firma sms-express.com przynosi zyski. W ostatnim czasie miesięczne przychody firmy sięgają około 80 – 100 tys. zł.

Ster-Projekt dostarczy TP SA macierze dyskowe, które będą wykorzystane na potrzeby systemu CRM. Wartość umowy wynosi ponad 2,92 mln euro. Kontrakt obejmuje także instalację rozwiązania i świadczenie usług gwarancyjnych. Ster-Projekt, na mocy zawartej jeszcze w 2001 r. umowy, zajmuje się kompleksową adaptacją nieruchomości TP SA w wybranych lokalizacjach, w ramach przygotowań do uruchomienia systemu CRM.

Firmy mindworx i Incenti podpisały umowę o współpracy. Wspólnie zaoferują usługi e-learningowe przedsiębiorstwom i osobom prywatnym. Za dostarczanie treści szkoleniowych odpowiedzialny będzie mindworx, natomiast Incenti zajmie się dystrybucją usług szkoleniowych w modelu ASP, polegającym na udostępnianiu oprogramowania za pośrednictwem Internetu lub łącz dzierżawionych. Wspólna oferta skierowana będzie m.in. do firm, dla których wysokie koszty wdrożenia platformy do oferowania szkoleń decydowały o rezygnacji z przeprowadzania szkoleń dla pracowników. E-learning oferowany bowiem w modelu ASP, pozwala na prowadzenie takich szkoleń bez konieczności inwestycji we własne systemy informatyczne.

Bank Pocztowy dokonał wyboru dostawcy scentralizowanego systemu informatycznego. Będzie nim rzeszowski COMP. Umowa, która ma być podpisana dzisiaj szacowana jest przez obserwatorów na ok. 40 mln zł. System do końca 2004 roku ma być wdrożony w 100 placówkach banku.

Wartość dużych kontraktów informatycznych jakie mają rozstrzygnąć się w tym roku prawdopodobnie przekroczy 5 mld zł. Dzięki realizacji tych zamówień rok 2003 może być dla sektora IT w Polsce znacznie lepszy niż ubiegły. Integratorzy podpisali już kontrakty na 1 mld zł.

Microsoft Business Solutions (Navision Software Polska) w 2002 r. potroił obroty. Liczba klientów wykorzystujących rozwiązania MBS zwiększyła się do 360. Microsoft po przejęciu polskiego oddziału Navision zamierzał znacząco wzmocnić pozycję firmy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W 2002 r. producent pozyskał kolejnych 15 klientów na system MBS Axapta, przejęty przez Navision po połączeniu z firmą Damgaard. Rozwiązanie Microsoft Business Solutions-Navision (dawniej Attain) zakupiło również 15 przedsiębiorstw a kolejnych 7 firm zwiększyło liczbę licencji. System XAL, który pozostał w ofercie MBS po przejęciu Navision, w 2002 r. wybrało 13 przedsiębiorstw. Dalszy wzrost sprzedaży Microsoft Business Solutions zamierza realizować głównie poprzez rozbudowę kanału sprzedaży swoich produktów. Do połowy 2003 r. MBS planuje zwiększyć liczbę partnerów wdrożeniowych do ok. 50.

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez firmę Global eMarketing, aż 10% użytkowników Internetu odwiedzających polskie strony WWW, łączy się z Siecią z zagranicy. Co trzeci zagraniczny użytkownik polskich stron serwisów internetowych łączy się z obszaru Stanów Zjednoczonych, zaś co siódmy z Niemiec. Uważa się, że większość z tych osób to Polonusi, gdyż w oby tych krajach znajdują się najliczniejsze skupiska polonijne: odpowiednio 60–70% oraz 13-15%.

Wrocławski operator - Telefonia Dialog. rozpoczął świadczenie usług międzynarodowych bez pośrednictwa Telekomunikacji Polskiej. Z nowych usług na razie mogą korzystać abonenci firmy. Dialog w późniejszym okresie zamierza zaoferować połączenia zagraniczne także innym klientom. Firma prowadzi rozmowy dotyczące wymiany ruchu z kolejnymi operatorami. Od listopada 2001 r. należąca do KGHM spółka świadczy już usługi międzynarodowe z wykorzystaniem technologii Voice over IP.

Spółka eCard, która zajmuje się prowadzeniem autoryzacji i obsługi finansowej transakcji internetowych, zanotowała w minionym roku pięciokrotny, wobec 2001 r., wzrost liczby zautoryzowanych transakcji. Zdaniem zarządu spółki miniony rok był rokiem dobrym; rynek płatności kartami w Internecie obsłużonych przez eCard wzrósł pod względem wartości ponad pięciokrotnie w porównaniu z rokiem 2001. W roku 2002 wartość transakcji przeprowadzonych za pośrednictwem eCardu wyniosła 22,9 mln zł, zaś w roku poprzednim 4,7 mln zł. Pod względem liczby przeprowadzonych transakcji, rynek obsługiwany przez firmę wzrósł w 2002 czterokrotnie: z 24,6 tys. operacji w 2001 roku do ponad 103 tys. w 2002. eCard odnotował też wzrost średniej wartości pojedynczej transakcji z 192,87 zł w 2001 roku do 221,79 zł w 2002 roku.

Kilkadziesiąt milionów dolarów będzie kosztować TP przejście na jednolity system naliczania opłat i stworzenie 32 telefonicznych centrów obsługi klienta. Spółka zamierza je uruchomić do końca br.

Ponad 3,2 mln akcji Szeptela sprzedał w ostatnich dniach BRE Bank. Jego udział w spółce jest już tylko symboliczny. Nie wiadomo kto odebrał od inwestora gigantyczną podaż papierów.

Przejmowana w całości za 37,7 mln zł przez ComputerLand poznańska spółka Polsoft będzie nadal funkcjonować na rynku jako oddzielny podmiot. Przejęcie zwiększa nie tylko o 11 mln zł, wynoszący dotychczas 130 mln zł, tegoroczny portfel zamówień ComputerLandu, ale przede wszystkim potencjał w dziedzinie informatyki bankowej, która jest obecnie źródłem ponad 50% przychodów warszawskiej spółki.

Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) będzie rozstrzygać spory dotyczące rejestracji nazw domenowych w domenie .pl pomiędzy stronami mającymi swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania poza Polską. WIPO wyraziła oficjalną zgodę na współpracę z NASK i na umieszczenie swojego logo na stronie internetowej arbitrażu. Jeżeli jednak przynajmniej jedna ze stron sporu pochodzić będzie z Polski, właściwym dla sprawy będzie sąd polubowny przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Arbitraż który będzie rozstrzygał spory powołany z inicjatywy m.in. NASK rozpocznie działalność 20 stycznia. Sąd ten jest niezależny od NASK, która zobowiązana jest zarówno do wykonania jego orzeczenia, jak i przestrzegania warunków ugody zawartej przez strony postępowania. Szczegółowe informacje na temat zasad polubownego rozstrzygania sporów dotyczących rejestracji domen, regulaminu orzekania sądu polubownego i składu jego arbitrów będą dostępne na stronie internetowej http://www.arbitraz.pl, która rusza 20 stycznia.

Firma badawcza Jupiter Research prognozuje, że liczba Europiejczyków korzystających z usług bankowości elektronicznej wzrośnie z 54 milionów w roku 2002 do około 103 milionów w roku 2007. Jupiter Research oczekuje, że złożony roczny wskaźnik wzrostu liczby osób korzystających z bankowości elektronicznej wyniesie około 14%. Pod koniec minionego roku, 39% użytkowników Internetu mieszkających w Europie korzystało z wirtualnych kont bankowych. W Stanach Zjednoczonych odsetek ten jest niewiele mniejszy i wynosi 38%.

Jak donosi InternetNews, łączne straty amerykańskich firm wynikające z otrzymywania spamu wyniosły minionym w roku około 9 mld USD. Straty spowodowane zalewem niechcianej poczty elektronicznej firma Ferris Research oszacowała na 8,9 mld USD. Spadek wydajności pracowników spowodowany zasypywaniem ich skrzynek e-mailowych spamem to, zdaniem Ferris Research, 40% strat finansowych spowodowanych niechcianą pocztą. Firma szacuje, że każdy niechciany e-list, pochłania 4,5 sekundy czasu pracy każdego pracownika. Straty spowodowane są również tym, że niechciana poczta w dość znaczącym stopniu pogarsza przepustowość łączy internetowych, a do jej zwalczania angażowany jest personel informatyczny oraz nie mniej kosztowne zabezpieczenia antyspamowe. Zdaniem Ferris Research, spam stanowi 15-20% wszystkich maili jakie otrzymują amerykańskie firmy.

Rynek urządzeń posiadających dostęp do Internetu będzie rósł pod względem liczby zainstalowanych maszyn do 2006 roku rocznie średnio o 28,2% - szacuje In-Stat/MDR. Liczba tych urządzeń, według firmy badawczej, wzrośnie z 226 mln w 2001 roku do 790 mln w roku 2006. Lwią część stanowić będą oczywiście PC-ty i telefony komórkowe z dostępem do Internetu, jednak urządzenia typu "cienki klient" czy Tablet PC uzyskają w tym okresie największą średnią roczną stopę przyrostu - 74,3%. Wśród innych tendencji, które będą obecne w tym okresie na rynku, autorzy raportu przewidują m.in. że wzrost liczby notebooków i urządzeń PDA z dostępem do Internetu będzie wyższy niż wzrost liczby PC-tów z dostępem do Sieci. Telefony komórkowe i smart-fony mają zyskać znacznie lepsze oprogramowanie. Segment zestawów telewizyjnych z dostępem do Internetu (włączając w to konsole do gier) zmierzy się natomiast z dużą konkurencją ze strony dostawców szerokopasmowego Internetu i nowych modeli cenowych proponowanych przez ISP; nie będzie mu również sprzyjać wzrost edukacji konsumentów.

Komisja Europejska zbada czy kredyt w wysokości 9 mld EUR (36 mld zł), który France Telecom ma otrzymać od rządu, narusza zasady dopuszczalnej pomocy publicznej. Jeśli tak, niewykluczone, że telekom będzie miał kłopoty z restrukturyzacją.

American International Group i brytyjska GMT Communications Partners odkupiły od Vivendi udziały Vivendi Telecom Hungary - według mediów kwota transakcji była niższa od 450 mln USD.

Firma Emeryville, waściciele popularnej w Europie Zachodniej i w USA wyszukiwarki Ask Jeevs, zapowiedziała, że zrezygnuje z publikacji bannerów reklamowych na swoich stronach. Zamiast tego Ask Jeevs skupi się na zaoferowaniu reklamodawcom płatnych wyników wyszukiwania. Kalifornijska firma Emeryville zaoferuje swoim dotychczasowym oraz potencjalnym reklamodawcom, usługę polegającą na tym, że firmy płacące za reklamę, zajmują lepsze miejsca w wynikach wyszukiwania. Ask Jeevs wprowadzi także do swojej oferty nowość jaką jest możliwość umieszczenia, za odpowiednią opłatą, grafiki lub zdjęcia przy linku do danej firmy. Decyzja o rezygnacji z reklam bennerowych została powzięta w niedługim czasie po tym jak firma wykreśliła ze swojej oferty reklamowej okienka typu pop-up, oraz okna reklamowe serwowane użytkownikom w momencie przeładowywania się stron (tzw. interstitials). Warto dodać, że w ciągu minionego roku, również taki potentat jakim jest America Online, ograniczył o 1/3 liczbę pop-up'ów serwowanych na swych stronach. Adres wyszukowarki:http://www.ask-jeevs.com

Jak donosi Reuters, mieszkańcy Europy Zachodniej są coraz bardziej skłonni płacić za treści publikowane w Internecie. Z najnowszych badań przeprowadzonych przez Jupiter Research wynika, że zmniejszyła się niechęć do płacenia za treści dostępne w Sieci. W roku 2001 procent zachodnioeuropejskich internautów przeciwnych płatnemu kontentowi wynosił 47%. W roku minionym było ich tylko 41%. 19% mieszkających w Zachodniej Europie internautów deklaruje, iż są skłonni płacić za pliki muzyczne pobierane z Internetu. Jeszcze przed rokiem było ich 16%. Jupiter Research szacuje, że do roku 2007 r. Europejczycy będą wydawać na płatny kontent około 2,5 mld EUR rocznie, w porównaniu do 337 mln EUR wydanych w roku 2001. Największe przychody, zdaniem analityków z "Jupitera", generować mają gry online. Najbardziej zagorzali gracze mają wydawać nawet 100 - 150 EUR rocznie za pobieranie gier i grę online.

Analitycy są zgodni co to tego, iż w najbliższych latach raczej nie można liczyć na powrót dwucyfrowej dynamiki rocznego wzrostu w branży. Według prognoz firmy Aberdeen Group światowe wydatki na IT zwiększą się o 4% w 2003 roku i zbliżoną wartość w kilku następnych latach. Zdaniem specjalistów, wolniejszy niż w minionej dekadzie, ale stabilny wzrost utrzyma się na zakładanym poziomie do 2006 r. Według Aberdeen Group obserwowany spadek ilości projektów IT wynika nie tylko z odchudzenia budżetów przedsiębiorstw, lecz również z przesycenia inwestycyjnego obserwowanego w ostatnich latach. Aberdeen Group prognozuje, że w 2003 r. nastąpi 40% wzrost sprzedaży systemów Linux i rozwiązań dla tej platformy. Większą niż w ubiegłych latach część budżetów IT firmy będą przeznaczać na usługi outsourcingowe. Tradycyjnie już analitycy przepowiadają rozkwit rynku bezprzewodowego. Wzrost zainteresowania tymi technologiami ma częściowo podreperować kondycję dostawców rozwiązań telekomunikacyjnych. Dynamika rozwoju rynku pamięci masowych dotychczas nie spełniała pierwotnych oczekiwań producentów. W 2003 r. sytuacja nie ulegnie zmianie. Analitycy przewidują, że zakup tego typu rozwiązań będzie towarzyszył większości znaczących projektów wdrożeniowych. Średnia wartość tych ostatnich – co prognozuje znaczna część firm analitycznych – będzie jednak mniejsza niż w latach ubiegłych. Według Aberdeen jednym z największych zagrożeń bieżącego roku i następnych lat będą nadużycia związane z identyfikacją użytkowników np. kradzieże „tożsamości” czy numerów kart kredytowych. W skali globalnej straty z tego tytułu jakie poniosą uczestnicy rynku Aberdeen szacuje nawet na 24 mld USD. Oznaczać to trzykrotny wzrost w stosunku do 2002 r.

Najnowsze badania opublikowane przez Pew Internet & American Life wykazały, że stale rośnie liczba Amerykanów, którzy wiedzę na tematy polityczne, m.in. o programach partii i kandydatów startujących w wyborach, czerpią z Internetu. Od roku 1998 do 2002, niemal o połowę z (15 do 22%) wzrósł odsetek Amerykanów, którzy informacji o kampanii wyborczej szukają w Sieci. Znaczący wzrost zainteresowania informacjami wyborczymi i politycznymi zanotowano także w grupie amerykańskich internautów. W czasie wyborów w roku 2002, 80% użytkowników Sieci szukało w niej informacji o startujących kandydatach, podczas gdy jeszcze w roku 2000, było to 69% internautów. Najważniejszym źródłem informacji politycznych i wyborczych są dla Amerykanów serwisy internetowe krajowych oraz lokalnych ugrupowań politycznych. Ponad połowa internautów informacji politycznych i wyborczych poszukuje częściej w Sieci niż u takich gigantów medialnych jakimi są CNN, czy New York Times. Z kolei dla 18% internautów, najważniejszym źródłem informacji są lokalne serwisy WWW. Niemniej jednak, zaledwie 7% respondentów Pew Internet & American Life stwierdziło, że Internet jest dla nich najważniejszym źródłem informacji wyborczych; 60% badanych wskazało telewizję, zaś 33% gazety codzienne.

Dla około 80% użytkowników Internetu w Stanach Zjednoczonych otrzymywanie niechcianej poczty, czyli tzw. spamu, jest bardzo irytujące. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę badawczą Harris Interactive. Odsetek Amerykanów niechętnych spamowi wzrósł więc o 31% w porównaniu z rokiem 2000, kiedy to irytację niechcianą pocztą deklarowało 49% badanych. Stale rosnąca liczba niechcianych wiadomości spotyka się z coraz bardziej zdecydowanymi reakcjami internautów; aż 74% badanych przychyliłoby się do uznania wysyłania spamu za przestępstwo – donosi Harris Interactive. Zaledwie 12% respondentów sprzeciwiłoby się takim restrykcjom. Ankietowani przez Harris Interactive, najbardziej negatywnie wyrażają się o e-mailach reklamujących pornografię, wszelkiego rodzaju kredyty i pożyczki, oraz "korzystne" inwestycje finansowe.

Amerykańska firma badawcza BizRate donosi, że wartość sprzedaży detalicznej on-line w Stanach Zjednoczonych w IV kwartale 2002 roku wyniosła 17,44 mld USD i w porównaniu z tym samym okresem roku 2001 wzrosła o 40%. BizRate szacuje, że 7,92 mld USD z tej kwoty zostało wydanych w okresie świątecznym, który dla amerykańskiego handlu trwa od 25 listopada do 25 grudnia. W tym okresie Internauci najczęściej kupowali sprzęt komputerowy. Wirtualne sklepy sprzedały go w omawianym okresie za kwotę 2,57 mld USD. Na drugim miejscu pod względem wartości sprzedaży, znalazła się elektronika użytkowa; amerykańscy internauci wydali na tego typu urządzenia 1,17 mld USD.