Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Przegląd tygodnia 31.08–6.09

Parlament zajmował się w tym tygodniu m.in. ustawą o podpisie elektronicznym. Sejmowa Komisja Transportu i Łączności prawie jednogłośnie odrzuciła wszystkie poprawki zgłoszone do niej przez Senat.

Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji (URT), Marek Zdrojewski, wydał w poniedziałek decyzję, na mocy której uznał Telekomunikację Polską SA za operatora dominującego na krajowym rynku powszechnych usług telekomunikacyjnych. Operator, mający pozycję dominującą na rynku telekomunikacyjnym, musi mieć ponad 40-proc. w nim udział. Na koniec 2000 r. Telekomunikacja Polska SA miała ponad 10 mln abonentów, co przekładało się na 93-proc. udział w rynku (inni operatorzy mieli zaledwie 700 tys. abonentów). URT uzasadnił swoją decyzję stwierdzając, że pozycja TP SA jako operatora dominującego jest wynikiem uniemożliwiania innym operatorom oferowania konkurencyjnych usług na krajowym rynku telekomunikacyjnym.

Na początku kwietnia br. Urząd Regulacji Telekomunikacji wszczął postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia pozycji operatorów na krajowym rynku telekomunikacyjnych usług powszechnych. Decyzję o uznaniu TP SA za operatora dominującego podzielił wówczas prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

GlobalTel - firma wchodząca w skład czeskiej grupy kapitałowej Levi - zamierza w październiku br. otworzyć biuro w Warszawie. Na razie nie wiadomo, kto zostanie jego dyrektorem. Firma będzie oferować usługi VoIP (Voice over IP), VPN (Virtual Private Network) i szerokopasmowego dostępu do Internetu. GlobalTel planuje także zbudować łącze między Pragą a Warszawą.

Internet Partners, dostawca usług ISP, oraz spółka ProNet Communications, oferująca usługi międzynarodowej transmisji danych za pośrednictwem sieci Ebone, uruchomiły nową sieć szkieletową w Polsce. Jej przeznaczeniem jest obsługa ruchu internetowego przy transmisji danych na poziomie od 34 Mb/s do 2,5 Gb/s. Sieć szkieletowa została zbudowana z wykorzystaniem stałych łączy dzierżawionych od największych operatorów w Polsce, m.in. firm Telekomunikacja Polska SA, Polskie Koleje Państwowe, Tel-Energo i Telbank. Sieć obejmuje strukturą siedemnaście największych miast Polski oraz Berlin i Pragę. Wykorzystuje światłowodowe połączenie Warszawa-Berlin o przepustowości 2,5 Gb/s. Przedstawiciele obu firm planują wykorzystać nowo uruchomione łącza do obsługi ruchu internetowego swoich klientów, głównie firm i innych operatorów telekomunikacyjnych.

Firmy XOR Internet oraz eCenter poinformowały o rozpoczęciu współpracy przy wprowadzaniu na rynek wyszukiwarki Net.Sprint w modelu ASP. Tą ofertą szczególnie zainteresowane powinny być polskie portale internetowe. Dzięki niej będą one mogły umieszczać na swych stronach wyszukiwarkę Net.Sprint. Cena usługi będzie zależała od liczby obsługiwanych zapytań. Dzięki temu, jak twierdzą przedstawiciele obu firm, z usługi będą mogły korzystać nawet małe i średnie portale. Na bazie wyszukiwarki Net.Sprint jest przygotowywany serwis wyszukiwawczyhttp://netsprint.pl. Zdaniem przedstawicieli XOR Internet, w krótkim czasie zgromadzi on największy indeks polskich stron internetowych.

Parlament zajmował się w tym tygodniu m.in. ustawą o podpisie elektronicznym.

Sejmowa Komisja Transportu i Łączności prawie jednogłośnie odrzuciła wszystkie poprawki zgłoszone do niej przez Senat w ubiegłym tygodniu. Zadecydowało o tym w dużej mierze wzburzenie członków komisji trybem uchwalenia tych poprawek. Zgłosiła je bowiem senacka Komisja Ustawodawcza, bez zasięgnięcia opinii zarówno posła sprawozdawcy Karola Działoszyńskiego, który pilotował pracę nad ustawą, jak i przedstawicieli środowiska informatycznego.

Członkowie komisji sejmowej, ulegając silnemu lobbingowi przedstawicieli środowiska firm IT, zdecydowali jednocześnie o nieprzeprowadzeniu dyskusji, która pozwoliłaby na ocenę merytoryczną zgłoszonych poprawek. Kazimierz Ferenc, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, stwierdził, że nawet wobec niekorzystnego dla strony rządowej wyniku głosowania w Sejmie wykluczone jest zwrócenie się do prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego o zawetowanie ustawy o podpisie elektronicznym.

Pod koniec tygodnia za najbardziej kontrowersyjną senacką poprawką do ustawy o podpisie elektronicznym (która rozszerzałaby uprawnienia Narodowego Banku Polskiego, związane z certyfikacją tego rodzaju podpisów) opowiedział się klub AWS. Przeciwko tej poprawce planują głosować na przyszłotygodniowym posiedzeniu Sejmu kluby SLD, SKL i UW.

Posłowie klubu AWS opowiedzieli się za wybraniem jednej instytucji, która w imieniu rządu świadczyłaby usługi certyfikacyjne w obrębie podpisu elektronicznego. W przyjętej pod koniec lipca br. przez Sejm ustawie o podpisie elektronicznym NBP wraz z zależną od siebie spółką Centrast otrzymałyby prawo wyłączności na świadczenie usług uwierzytelniania wszystkich wystawców certyfikatów. Posłowie AWS uważają, że lepszym rozwiązaniem byłoby, aby istniała tylko jedna instytucja zajmująca się wydawaniem i obsługą certyfikatów.

Umowę o współpracy podpisały spółki Optimus SA i Xtrade SA. Optimus, który jest większościowym udziałowcem (64,5% akcji) w spółce Xtrade, będzie mógł zaoferować na platformie typu B2B, prowadzonej przez Xtrade, produkowane przez siebie komputery i sprzęt komputerowy.

Optimus na mocy podpisanego porozumienia stanie się certyfikowanym dostawcą sprzętu dla klientów platformy Xtrade. Oferta dystrybutora będzie prezentowana w formie Katalogu Elektronicznego, z którego będą mogli korzystać wszyscy uczestnicy platformy Xtrade.

Koniec tygodnia upłynął pod znakiem francuskich inwestycji w naszym kraju – Elektrim sprzedał w środę 2% udziałów w spółce-córce Elektrim Telekomunikacja i 1% w Carcomie niezależnemu trzeciemu podmiotowi, który z kolei przeniesie własność aktywów na francuski koncern Vivendi Universal za cenę 100 mln euro. Elektrim Komunikacja, w którym do tej pory Vivendi posiadał 49% udziałów, jest właścicielem 51% udziałów w Polskiej Telefonii Cyfrowej. Reszta należy do Deutsche Telekom. Dzięki podpisanej właśnie umowie Vivendi przejmie więc kontrolę nad operatorem Ery GSM. "Uważam, że umowa jest dla Elektrimu korzystna. Spółka nie miała zbyt silnej pozycji negocjacyjnej, nie sądzę, żeby mogła zachować kontrolę nad PTC" - powiedziała Dorota Ubysz, analityk SG Securities London. "Teraz Elektrim będzie mógł skupić się na swojej strategii. Sprzedaż aktywów oddala również największy problem firmy, czyli brak środków na wykup obligacji, którego termin mija 10 grudnia br." - dodała D. Ubysz.

Tego samego dnia francusko-polskie konsorcjum France Telecom oraz Kulczyk Holding za 3,5 mld zł kupiło kolejne 12,5% akcji firmy TP SA. To nie wszystko – Francuzi uzyskali również możliwość dokupienia w przyszłym roku kolejnych 2,5% akcji. Gdy umowa ta zostanie zrealizowana, France Telecom będzie dysponował 50% akcji narodowego operatora. Za jedną akcję konsorcjum zapłaci 20 zł, czyli o 50% więcej niż wynosi ich obecny kurs na warszawskiej giełdzie. France Telecom to jeden z największych telekomów na świecie. Działa w 75 krajach i oferuje usługi z zakresu telefonii komórkowej, stacjonarnej, transmisji danych oraz Internetu. Zysk FT wyniósł w ub.r. blisko 3,7 mld euro.

Na czwartkowym posiedzeniu rady nadzorczej Poland.com przedstawiono plan ratowania portalu. Poland.com znalazł się w poważnych tarapatach po przejęciu części Elektrimu (głównego udziałowca portalu) przez Vivendi. Okazało się bowiem, iż wbrew nadziejom Polaków firma Vivendi nie jest zainteresowana przejęciem internetowych przedsięwzięć Elektrimu. Z nieoficjalnych wiadomości wynika, że nowa strategia zakłada utrzymanie funkcjonowania portalu przy jednoczesnym obniżeniu kosztów - w grę nie wchodzi zatem możliwość ogłoszenia bankructwa.

Dialog, drugi co do wielkości niezależny operator telefonii stacjonarnej, planuje do końca 2001 r. zainwestować 600 mln zł w rozwój swojej sieci i oferty operatorskiej. Inwestycje w pierwszym półroczu pochłonęły w Dialogu kwotę 205 mln zł. "Prawie trzykrotnie zwiększenie naszych inwestycji jest zgodne z naszymi planami, jakie ogłosiliśmy na początku tego roku. Zamierzamy również zwiększyć liczbę linii abonenckich z posiadanych 220 tys. do 251 tys. Plan ten zrealizujemy, a może nawet przekroczymy liczbę abonentów korzystających z naszych usług" - mówi Małgorzata Skórska, rzecznik prasowy Dialogu. Przedstawiciele Dialogu liczą także na podwojenie do końca roku liczby abonentów, korzystających z usług internetowych, oferowanych przez operatora. Obecnie liczba ta oscyluje wokół 15 tys.

Na 10,7 mld USD ocenia się straty spowodowane w tym roku na świecie przez wirusy komputerowe. Tak przynajmniej wynika z raportu opublikowanego przez niezależną firmę analityczną Computer Economics. Blisko jedna czwarta tej kwoty to straty poniesione w wyniku działania robaka Code Red. Koszty jego usuwania oszacowano na 1,1 mld USD, zaś na 1,5 mld straty poniesione przez zaatakowane firmy na skutek przestojów w pracy. Do znacznych strat przyczynił się również wciąż aktywny SirCam, który zaatakował ponad 2,3 mln komputerów (straty oceniono na 1,035 mld USD). ”Jeśli do końca roku nie pojawią się nowe, niebezpieczne wirusy, to suma strat w roku 2001 wyniesie ok. 15 mld USD” - mówi Michael Erbschloe, przedstawiciel Computer Economics.

W raporcie uwzględniono również straty spowodowane przez wirusy w poprzednich latach. W roku 2000 oszacowano je na 17,1 mln USD, zaś w 1999 r. na 12,1 mln. „Najdroższym” dotychczas wirusem jest Love Bug, który w maju 2000 r. spowodował na całym świecie straty na poziomie 8,7 mld USD.

Największy japoński operator telefonii komórkowej, firma NTT DoCoMo, zapowiedziała na 1 października uruchomienie komercyjnych usług 3G. Tym mianem określa się telefonię komórkową trzeciej generacji, czyli pakiet zaawansowanych technologicznie usług, dostępnych za pośrednictwem telefonu komórkowego. 3G umożliwia m.in. transmisję danych za pośrednictwem telefonu z prędkością 40 razy szybszą niż w oferowanym aktualnie przez DoCoMo trybie i-mode (maksymalnie do 384 Kb/s). Za korzystanie z nowej oferty firmy jej klienci będą musieli zapłacić ok. 67 USD miesięcznie. Koncern NTT DoCoMo już raz był zmuszony do przełożenia terminu uruchomienia 3G (pierwotnie miało to odbyć się w maju). Z nowej oferty na początku będą mogli korzystać jedynie mieszkańcy części Tokio. Przedstawiciele firmy zapowiadają jednak rozszerzenie zasięgu usługi. Na początku października do sklepów w Japonii trafią również telefony, w cenie ok. 420 USD, umożliwiające pełne wykorzystanie możliwości 3G.

Pod koniec II kwartału tego roku w 30 przebadanych przez firmę analityczną Nielsen//NetRatings krajach zanotowano liczbę 459 mln internautów. Jest ona o 30 mln większa od tej z początku br.

Największa liczba użytkowników sieci mieszka w Ameryce Północnej. Obywatele USA i Kanady stanowią ok. 40% ogólnej liczby internautów. Na drugiej pozycji znalazł się region EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) z 27%. Na dalszych miejscach uplasowały się: Azja/Oceania (22%) i Ameryka Łacińska (4%).

Hewlett-Packard uzgodnił wartą ok. 25 mld USD fuzję z Compaq Computer. Połączenie ma zostać sfinalizowane do połowy 2002 r. Kierownicze stanowiska w nowym koncernie obejmą dotychczasowi szefowie obu spółek. Carly Fiorina pozostanie dyrektorem wykonawczym i przewodniczącym rady nadzorczym nowej firmy. Michael Capellas zostanie prezesem. Nowa firma będzie miała przychody na poziomie 87,4 mld USD. Fuzja ma do 2004 r. przynieść oszczędności rzędu 2,5 mld USD.

Akcjonariusze Hewlett-Packarda będą mieli w nowej spółce 64% akcji, Compaqa 36%. Cała transakcja zostanie przeprowadzona poprzez wymianę akcji. Za każdą swoją akcję akcjonariusze Compaqa otrzymają 0,6325 akcji HP.

Operator sieci peer-to-peer, firma Yaga, planuje uruchomienie płatnego systemu wymiany plików. W zrealizowaniu tego zamierzenia ma pomóc niedawne przejęcie serwisu MagnaCash. Przedstawiciele Yaga twierdzą, że ich nowa usługa pozwoli internautom bezpiecznie i anonimowo płacić za pobieranie danych (np. filmów, oprogramowania lub muzyki) z sieci. Internautów - zdaniem przedstawicieli firmy - powinna zainteresować taka propozycja. Z ich analiz wynika, że wiele osób byłoby skłonne do płacenia za tego typu pliki, pod warunkiem że będą one szybko dostarczane. To miałaby zapewnić technologia peer-to-peer (system przeszukuje zasoby Internetu i umożliwia pobieranie żądanego pliku jednocześnie z kilku najkorzystniejszych lokalizacji). Opłaty za usługę również będą regulowane przez Internet. Możliwy będzie wybór jednej z dwóch opcji: uiszczanie abonamentu lub płacenie za pobranie indywidualnych plików.

Koncern IBM poinformował o planach rozpoczęcia długoterminowej współpracy z serwisem aukcyjnym eBay. Serwis ten zamierza wykorzystać oprogramowanie IBM do rozwijania swoich usług, IBM zaś planuje sprzedawać swoje produkty na aukcjach. Przedstawiciele obu firm twierdzą, że porozumienie to jest konsekwencją trwającej od ośmiu miesięcy “testowej” współpracy w tej dziedzinie. W tym czasie klienci eBay mogli kupować po obniżonych cenach komputery i oprogramowanie IBM-a. Firma eBay planuje wykorzystywać do rozbudowania swojej platformy handlowej technologie V3 oraz WebSphere opracowane przez IBM. Przedstawiciele firmy podkreślają, że dzięki temu serwis, który już teraz ma ponad 34 mln klientów, bez problemu będzie mógł obsługiwać większą ich liczbę. Zdaniem ekspertów, choć porozumienie przyniesie korzyści obu firmom, to najwięcej zyska na nim IBM – dzięki zdobyciu nowego kanału dystrybucji swoich produktów. Realizacja założeń porozumienia powinna zakończyć się w ciągu 16 miesięcy.