Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Przegląd tygodnia 3-10.8

Wciąż nie wiadomo, jak potoczą się losy 10-proc. pakietu akcji TP S.A., a kursy spółek telekomunikacyjnych osiągają na warszawskiej giełdzie rekordowo niskie wyniki.

Minister skarbu Aldona Kamela-Sowińska publicznie poinformowała, że strona francuska złożyła ofertę nabycia akcji największego w Polsce operatora telekomunikacyjnego, ale odmówiła podania szczegółów zawartych w propozycji, jak ilość i cena akcji. Informację potwierdził France Telecom, ale również nie chciał zdradzić detali. Wciąż nie wiadomo więc, jak potoczą się losy 10-proc. pakietu akcji TP S.A., a kursy spółek telekomunikacyjnych osiągają na warszawskiej giełdzie rekordowo niskie wyniki.

Niezależny Operator Międzystrefowy (NOM), wkrótce po rozpoczęciu działalności gospodarczej postanowił wdrożyć system ERP do wspomagania działalności operacyjnej. W drodze przetargu wybrano zestaw modułów wchodzących w skład zintegrowanego systemu Oracle E-Business Suite, którego wdrożenie poprowadziło KPMG - partner Oracle Polska. Projekt zakończył się pod koniec lipca 2001 r. Najważniejsze moduły systemu finansowego były gotowe do pracy w trzy miesiące od rozpoczęcia projektu w połowie listopada 2000 roku. Pierwszy etap wdrożenia obejmował zakres podstawowy Oracle Financials, czyli Księgę Główną, Zobowiązania i Zarządzanie Środkami Pieniężnymi. Etap drugi - Środki Trwałe i Analizator Finansowy. Na koniec uruchomiono moduł Należności - jego instalacja została zakończona pod koniec lipca 2001 r.

Interia zawarła umowę z Omnis-Polska, na mocy której w obrębie portalu znajdzie się internetowa platforma handlu usługami turystycznymi. Platforma umożliwi prezentację oferty firmom rynku turystycznego, jak dostawcy produktów turystycznych, tour-operatorzy i agencje turystyczne. System omnis-online pozwala na potwierdzanie rezerwacji i dokonywanie płatności w czasie rzeczywistym (w tym kartą kredytową). Umożliwia przeglądanie ofert według różnych kryteriów - miejsca, daty, ceny, dostawcy - oraz dokonywanie rezerwacji różnych produktów turystycznych: wycieczek, apartamentów, miejsc hotelowych. Stosowne umowy z większością największych dostawców i tour operatorów działających na polskim rynku mają być zawarte do końca 2001 r.

Lucent Technologies podpisał z Telekomunikacją Polską umowę ramową na sprzedaż sprzętu i usług. Na mocy umowy TP SA może kupować produkty i usługi dostępne w ofercie Lucent Integrated Network Solutions, m.in. rozwiązania dostępowe, komutacyjne, optyczne i teletransmisyjne. Zakupy mają posłużyć Telekomunikacji Polskiej do rozbudowy swojej sieci i zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na przepływność. Dział Lucent Worldwide Services zajmie się projektowaniem, instalacją, zarządzaniem projektem oraz wsparciem technicznym i utrzymaniem sieci TP S.A. Nowe rozwiązania pozwolą operatorowi zaoferować klientom instytucjonalnym i prywatnym szerszą gamę usług, takich jak szybki dostęp do Internetu, usługi przesyłania danych, głosu i obrazu.

Instytut Gallupa przeprowadził badania jakości usług polskich firm ISP. Badaniu poddano 1408 firm korzystających z usług ośmiu dostawców Internetu. Super Media wyprzedziły rywali pod względem najwyższej niezawodności swoich łączy. Administratorzy Internetu badanych firm, najrzadziej wymieniali ją, pytani o awarie w dostępie do Sieci. Na drugim miejscu uplasował się Formus a na trzecim TP S.A. Najgorzej w zestawieniu wypadł Crowley Data Poland. Super Media wypadły też najlepiej w rankingu "najbardziej godnego polecenia dostawcy".

Mimo wzrostu przychodów Netii, w tym z usług ISP, spółka zanotowała 102 mln zł straty po dwóch kwartałach 2001 r. Wzrosło także zadłużenie operatora do 2,4 mld zł. Przychody Netii w II kw. wyniosły 134 mln zł i był to najlepszy wynik w ciągu ostatniego roku. W całym pierwszym półroczu 2001 obroty Netii wzrosły o 28,5% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wraz ze zwiększeniem wartości sprzedaży Netii udało się w tym okresie zmniejszyć straty o 65%; po sześciu miesiącach roku 2001 wynoszą one 102 mln zł. W porównaniu do I kw. br. zmniejszyły się o 21% i wyniosły 45 mln zł. Co kwartał Netia podłącza kilkanaście tysięcy nowych linii i w czerwcu było ich już 576 tys. Rośnie udział linii do najbardziej zyskownych klientów instytucjonalnych. W czerwcu wynosił on 28%, jednak wpływy z tego tytułu zmniejsza konieczność obniżenia stawek wobec rosnącej na rynku konkurencji o ten właśnie sektor klientów. W ciągu ostatnich 18 miesięcy średni przychód na jedną taką linię spadł o 26%. Mimo wyraźnego wzrostu popularności usług Netii z kwartału na kwartał nieprzerwanie rośnie zadłużenie firmy. Wynika to z rosnących kosztów działania, podczas gdy spadają nakłady inwestycyjne. Wartość netto zobowiązań długoterminowych operatora wynosi po II kw. 2,4 mld zł. W porównaniu z I kw. 2001 r. wzrosła tylko o 8%, ale w zestawieniu półrocznym (I półrocze 2000 - I półrocze 2001) aż o 60%. Obsługa odsetek w pierwszym półroczu pochłonęła 186 mln zł, a wartość zadłużenia ponad czterokrotnie przekracza wielkość kapitałów własnych Netii. Jednocześnie do 664 mln zł spadły zasoby gotówkowe operatora, które rok temu miały wartość 1,8 mld zł. Zarząd operatora utrzymuje, że jego udziałowiec, Telia, opracowuje plan finansowania działania spółki w Polsce.

Trzej nominalni konkurenci Telekomunikacji Polskiej: Netia, Dialog i El-Net, korzystając z uprzejmości Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, złożyli u ministra gospodarki Janusza Steinhoffa notę z propozycją zamiany zobowiązań koncesyjnych na zobowiązania inwestycyjne. Sposób przedstawienia pomysłu świadczyć może o palącej potrzebie operatorów "dżentelmeńskiego wyjścia" z sytuacji w jakiej się znaleźli. Według szacunków "połączonych sił" ekspertów operatorów telekomunikacyjnych i Izby, proponowane rozwiązanie przyniesie w ciągu 10 lat co najmniej 700 tys. nowych linii telefonicznych oraz wzrostu zatrudnienia o ok. 80 tys. osób.

Optimus kupi spółkę TCH Systems. Jest to początek budowy w strukturach Optimusa spółki świadczącej usługi dla korporacji. Firmy podpisały list intencyjny w sprawie zakupu przez Optimusa 99,5% udziałów w warszawskiej firmie informatycznej TCH Systems. Cena nominalna udziału wynosi 10 zł, ale prawdopodobnie Optimus zapłaci wyższą kwotę. Warunkiem finalizacji umowy jest podniesienie kapitału TCH i kolejna inwestycja Optimusa w wysokości 1,25 mln zł. Docelowo Optimus zamierza zainwestować spółkę 3,95 mln zł w zamian za co obejmie 98% udziałów. TCH Systems świadczy usługi w zakresie integracji i wdrożeń systemów informatycznych dla odbiorców korporacyjnych. Oferuje systemy wspomagające zarządzanie i procesy decyzyjne w przedsiębiorstwach. Zajmuje się także implementacją rozwiązań internetowych, takich jak systemy handlowe, portale korporacyjne, intra - i ekstranety. Pośród projektów realizowanych przez TCH Systems było wdrożenie modułu systemu księgowego w firmie Gaspol oraz współpraca z Agorą. Z systemu bilingowego TCH Systems korzysta m.in. Aster City.

Raport kwartalny Interii potwierdził prognozy zwiększenia przychodów portalu. Znacznie gorzej niż zakładano wyglądają wyniki operacyjne i netto. To jednak efekt zaskakującej korekty sprawozdania za pierwszy kwartał. O 280% zwiększyły się przychody portalu w II kw., zgodnie z przewidywaniami z raportu przekazanego do GUS w trzeciej dekadzie lipca. W rozmowie z IS wiceprezes Interii Grzegorz Wójcik mówił wtedy, że Interii udało się oprzeć słabości rynku reklamowego i zredukować koszta działania. Straty operacyjne miały być wynikiem wysokich nakładów na promocję portalu. Z raportu kwartalnego wynika, że ostatecznie straty są znacznie wyższe, niż przewidywano. Strata operacyjna wyniosła w II kw. 3,7 mln zł, a nie 2,5 mln zł jak zakładał raport dla GUS. Strata netto natomiast miała wartość 2,6 mln zł zamiast 1,4 mln zł. Oznacza to, że wynik operacyjny netto jest gorszy niż w I kw. a zarząd pomylił się w swoich prognozach średnio o 60%. Jak wynika z opublikowanych raportów kwartalnych mimo deklarowanej walki z kosztami straty Interii w II kw. wzrosły w stosunku do poprzedniego okresu rozrachunkowego. Strata operacyjna była wyższa o 60% a strata netto o 73%. Na pogorszenie tych wyników wpływ miała korekta sprawozdania finansowego za I kw. 2001 r. W wyniku przeprowadzenia przez biegłego rewidenta w okresie 1-15 maja badania finansów portalu, został on zmuszony do przeksięgowania ok. 1 mln zł kosztów działania. W wyniku tej operacji zwiększyła się do 11 mln zł strata za zeszły rok i jednocześnie zmniejszyła strata operacyjna i netto w I kw. 2001 r. "Na papierze" pogorszyło to wyniki portalu w II kw.

Super Media zbuduje na obrzeżach stolicy nowe centrum webhostingowe. Sporządzony został kosztorys inwestycji i podpisano umowy z wykonawcami. Tomasz Fiuk z Super Media powiedział , że inwestycja powinna zakończyć się do końca bieżącego roku. Nowy, warszawski obiekt Super Media będzie najważniejszym punktem sieci szkieletowej firmy, połączonym z centrum usług hostingowych. Oficjalny komunikat firmy stwierdza, że "dotychczasowa lokalizacja w centrum miasta wyczerpała swoje możliwości, co do planów obsługi dynamicznie rosnącej liczby klientów". Tomasz Fiuk powiedział, że oczywiście nowe centrum będzie wielokrotnie większe od istniejącego, ale nie zechciał zdradzić, jaką przewidziano powierzchnię pod kolokację serwerów i hosting serwisów. Nowe centrum jest nastawione na obsługę dużych korporacyjnych klientów i świadczenie zaawansowanych usług. W projekcie tym Super Media współpracuje ze swoimi partnerami Cisco, Telia, Intel i Hewlett Packard. Inwestycja jest dla Super Media jedną z priorytetowych po największych przedsięwzięciach, takich jak ogólnopolska sieć szkieletowa, czy miejska sieć światłowodowa.

Polish Enterprise Fund IV zainwestował 25 mln USD w Globtel, największego słowackiego operatora sieci GSM. Fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors wszedł w skład konsorcjum inwestorów finansowych utworzonego przez AIG New Europe Fund, które zakupiło od słowackiego rządu pakiet 36% udziałów operatora. Za 180 mln USD konsorcjum nabyło akcje od pięciu państwowych udziałowców. Większościowym udziałowcem Globtela pozostaje Orange. Jest to największa do tej pory jednorazowa inwestycja funduszy private equity w Europie Środkowo-Wschodniej.

5,3 mln zł straty netto poniosła Arena w II kwartale 2001 roku. Pierwsze półrocze portal zamknął stratą w wysokości 7,7 mln zł. Wyniki finansowe firmy wyraźnie się pogorszyły; zarząd spółki kładzie to na karb nieudanej emisji akcji. Wartość sprzedaży wyniosła w II kw. 246 tys. zł, czyli stanowiła 38% całkowitej sprzedaży w pierwszym półroczu 2001. Jej wartość spadła zatem z kwartału na kwartał o 39%. W II kw. strata operacyjna spółki wyniosła 4,3 mln zł a strata netto 5,3 mln zł. Oznacza to, że II kw. przyniósł 64% straty operacyjnej i 68% straty netto spółki w całym pierwszym półroczu. Zarząd spółki tłumaczy te straty odpisami na aktualizację wartości majątku trwałego (ok. 1,8 mln zł) oraz kosztami związanymi z emisją akcji, promocją tejże emisji i promocją portalu po emisji. Koszty nieudanego wprowadzenia portalu na giełdę wyniosły 1,5 mln zł.

Energis Polska podpisało umowę z TP S.A., na mocy której będzie mogło oferować usługi międzymiastowe od końca października bieżącego roku.

Energis będzie trzecim niezależnym operatorem na polskim rynku telekomunikacyjnym po NOM i Netii 1. Jego usługi będą dostępne we wszystkich strefach numeracyjnych po wybraniu prefiksu 1066. Negocjacje z TP S.A. trwały ok. pół roku. Spółka działa od 2000 r., licencję na świadczenie usług międzystrefowych uzyskała w grudniu ub. r. za sumę 23 mln EUR. 42,5% udziałów w firmie należy do Polskich Kolei Państwowych a po 23,75% do brytyjskich firm National Grid i Energis. Energis Polska zainwestowało do tej pory ok. 150 mln USD w budowę ogólnopolskiej szkieletowej sieci światłowodowej i Internetowego Centrum Danych. Do końca 2003 r. planuje zainwestowanie w naszym kraju kolejnych 150 mln USD, głównie na rozbudowę sieci światłowodowej.

Włoski potentat internetowy Tiscali podpisał z hiszpańską Grupo Prisa porozumienie, na mocy którego przejmie za 8,2 mln EUR portal Inicia. Dla Tiscali szczególnie cenni są klienci dostępowych usług hiszpańskiego portalu. Obecnie Inicia posiada 82 tys. subskrybentów takich usług. Tiscali zamierza dzięki temu przejęciu awansować na trzecie miejsce na hiszpańskim rynku ISP. Włoska grupa chce zainwestować na całym rynku europejskim 150 mln EUR w firmy dostępowe. We wszystkich większych krajach Europy chce znaleźć się w pierwszej trójce ISP. Na mocy zawartego porozumienia Grupo Prisa będzie korzystać z usług platformy B2B Tiscali, przez co stanie się prawdopodobnie jej najważniejszym klientem na Półwyspie Iberyjskim. Hiszpanie będą dostawcą zawartości dla wszystkich hiszpańskojęzycznych portali grupy Tiscali.

Przedstawiciele Lucent Technologies potwierdzili informacje niemieckich mediów o planach pozbycia się przez firmę fabryk w Europie. Zakłady produkcyjne w Europie należące obecnie do amerykańskiego producenta mogą według informacji niemieckich gazet zostać oddane w zarządzanie innym spółkom, sprzedane lub nawet zamknięte. Posunięcia te, zdaniem rzecznika Lucenta związane są z realizacją programu oszczędnościowego i przygotowaniem do „zmiany modelu biznesowego”. Jednocześnie nazwał czystą spekulacją podaną przez niemiecki magazyn „Wirtschaftswoche” liczbę planowanych zwolnień pracowników. Według niemieckiego magazynu, w najgorszym przypadku pracę może stracić 35% europejskich pracowników Lucenta zatrudnionych w działach badawczo rozwojowych, 40% pracowników działów sprzedaży, 35% z działów logistycznych, zaś zwolnienia w działach produkcyjnych mogą sięgnąć 50%. Ponad to nie wiadomo, jak będzie przedstawiała się sytuacja pracowników w sprzedanych i oddanych w zarządzanie fabrykach. W trzecim kwartale roku finansowego strata netto Lucenta sięgnęła 3,25 mld USD. Przychody spadły względem ubiegłorocznego III kw. o 21% i wyniosły 5,82 mld USD. Wraz z tymi niedawno przedstawionymi wynikami, Lucent podał informację o planowanych zwolnieniach. Oprócz zapowiedzianych w styczniu br. 19 tys. zwolnień, bez pracy znajdzie się jeszcze 15 – 20 tys. osób.

Lycos Europe otworzył rosyjskojęzyczną wersję swojego portalu. Na tym rynku będzie się musiał zetrzeć z dobrze umocowaną konkurencją. Lycos zaproponuje rosyjskim internautom standardową wersję swojego portalu. Mimo globalnej potęgi firmy (wspieranej przez Terra Lycos i Bertelsmanna) obserwatorzy zastanawiają się jakie szanse na ekonomiczny sukces może mieć w kraju, w którym jest zaledwie 4 mln internautów, niska penetracja komputerów osobistych i kart kredytowych. Dominującą pozycję mają na tym rynku rodzime portale - Yandex i Rambler, które odwiedza odpowiednio 56% i 48% rosyjskich internautów. Jednocześnie Yandex będzie miał w bieżącym roku zaledwie 1,1 mln USD przychodów. Niezależny Operator Międzystrefowy zakończył wdrożenie Oracle E-Business Suite.

Według raportu Jupiter Media Metrix światowy rynek reklamy internetowej może wzrosnąć w 2001 r. Analitycy JMM szacują, że globalne wydatki na reklamę w Internecie wyniosą w bieżącym roku 5,7 mld USD, czyli o 5,6% niż w roku ubiegłym. Zredukowano tym samym prognozy z początku roku, ale i tak pozostają one bardziej optymistyczne, niż większości firm badawczych. Ich analitycy bowiem przewidują w 2001 r. pierwszy od 10 lat spadek rocznej wartości rynku reklamowego z uwagi na zmniejszone wydatki sektora telekomunikacyjnego i motoryzacyjnego. Analitycy firmy Doubleclick przewidują odwrócenie trendu dopiero w przyszłym roku. Dla odmiany JMM twierdzi, że rynek reklamy internetowej najgorsze ma już za sobą, i że w drugiej połowie roku będzie rósł z uwagi na zwiększenie natężenia globalnego ruchu w Internecie i wzrost liczby internautów. Przez najbliższe pięć lat jego wartość w skali światowej będzie rosła średnio po 22% rocznie i w 2006 r. osiągnie 15,4 mld USD.

Cisco potwierdziło przewidywania, co do spadku sprzedaży w drugim kwartale. Rynek bardziej zaniepokoiła korekta prognoz na bieżący kwartał. Zgodnie z przewidywaniami Cisco poinformowało wczoraj, że wartość sprzedaży w ostatnim kwartale roku obrachunkowego wyniosła 4,3 mld USD i była o 9% niższa w porównaniu do poprzedniego kwartału i o 25% niższa niż w IV kw. 2000 r. Rok obrachunkowy Cisco zamknęło 22 mld USD sprzedaży i 3,1 mld USD zysku netto. Z powodu mniejszej marży zysk spadł w porównaniu do wyniku netto z poprzedniego roku (3,9 mld USD), mimo wzrostu sprzedaży (19 mld USD w poprzednim roku). Zarząd Cisco był zmuszony zrewidować przewidywania co do pierwszego kwartału bieżącego roku obrachunkowego, w którym spodziewał się poprawy wyników i wzrostu sprzedaży do 4,4 mld USD. Według nowych szacunków wyniesie ona 4,1 mld USD. Jest przyczyną spadającego popytu na rynkach płd. - wsch. Azji, szczególnie japońskim, które "trzymały" wyniki Cisco w ostatnich miesiącach. Dla odmiany zarząd twierdzi, że sytuacja koncernu na rynku amerykańskim - którego słabość spowodowała pogorszenie wyników w pierwszej połowie roku - wreszcie się ustabilizowała.