Przegląd tygodnia 28.09 – 4.10

W Japonii działa pierwsza sieć telefonii 3G – FOMA, którą uruchomił NTT DoCoMo. W Polsce bohaterem tygodnia jest Apexim, który zaskoczył wszystkich oczekujących rychłego upadku firmy podpisaniem umowy „ostatniej szansy” w ramach kontraktu na informatyzację Poczty Polskiej.

W związku z zakończeniem kadencji Senatu i Sejmu oraz misji rządu, Rada Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji dokonała podsumowania współpracy Izby z władzami ustawodawczymi i wykonawczymi. Według PIIT, dzięki działaniom parlamentu możliwe było przygotowanie firm do uniknięcia Problemu roku 2000. Również za jego kadencji uchwalono ustawę o podpisie elektronicznym oraz Prawo telekomunikacyjne. W tym ostatnim przypadku nie spisał się natomiast rząd, gdyż nie opracowano dotychczas wszystkich rozporządzeń, co uniemożliwiało szybkie wprowadzenie w życie. „Negatywnie oceniamy brak spójnych działań rządu w prowadzeniu polityki sprzyjającej rozwojowi rynku informatycznego. Szczególne zastrzeżenia mamy do braku działań Ministerstwa Finansów w rozwiązaniu problemu niejednoznaczności w interpretacji przepisów dotyczących opodatkowania obrotu oprogramowaniem” – przeczytać można w stanowisku PIIiT. Izba negatywnie ocenia również politykę pobierania wysokich opłat za koncesje na świadczenie usług telefonii lokalnej i międzystrefowej oraz komórkowej UMTS.

KPWiG zakończyła postępowanie przeciw DM SUR5.Net. Dom maklerski stracił licencję, a ponadto został ukarany 0,5 mln zł grzywny. Powodem jest wykorzystanie pieniędzy inwestorów do regulowania własnych zobowiązań spółki.

Poczta Polska zainwestuje w rozbudowę

informatycznej 176 mln zł. Do systemu zostanie podłączonych 2,7 tys. placówek. PP podpisała stosowną umowę z Postdatą, swoją spółką zależną w której 49% udziałów ma Prokom.

Telekomunikacja Polska SA obejmie nową emisję akcji spółki zależnej TP Internet. Firma internetowa podwyższy swój kapitał zakładowy do kwoty 269 mln 213 tys. zł. W związku z tym utworzy 102 tys. udziałów o łącznej wartości 51 mln zł. Wszystkie nowe udziały obejmie TP SA.

ComputerLand, wchodzący w skład konsorcjum z Hewlett-Packard Polska i , podpisał z PKO BP kolejny pakiet umów na realizację następnych etapów wdrożenia aplikacji Oracle Financials do obsługi gospodarki własnej banku. Łączna wartość przychodów ComputerLand SA z tytułu współpracy z PKO BP wyniesie ok. 12 mln zł netto. Natomiast Softbank SA podpisał umowę z firmą na dostawę rozwiązań informatycznych o łącznej wartości 4,4 mln zł.

W pierwszym półroczu tego roku Techmex zanotował zysk netto w wysokości 709 tys. zł, czyli o ponad 3 mln zł mniej niż przed rokiem.Z raportu półrocznego spółki Techmex wynika, że firma w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2001 r. osiągnęła przychody netto ze sprzedaży rządu 250 mln 236 tys. zł. Nie przełożyło się to na zysk netto, który w pierwszym półroczu tego roku wyniósł 709 tys. zł. Po pierwszych dwóch kwartałach ubiegłego roku wartość tej pozycji w sprawozdaniu finansowym była wyższa o ponad 3 mln zł i wyniosła 3 mln 726 tys. zł.

W KPWiG złożony został prospekt Optimusa Technologie. W rozmowie z Parkietem, prezes Optimuesa Jacek Krawczyk podtrzymał wyrażaną wcześniej opinię, że giełdowy debiut Optimusa Technologie odbędzie się jeszcze w tym roku.

Termin giełdowego debiutu Grupy ITI jej prezes, Jan Wejchert, uzależnił od sytuacji rynkowej. Według Jana Wejcherta debiut będzie rozważany najwcześniej za 2 – 3 miesiące. Podobnie jak w przypadku OT, prospekt Grupy trafił do KPWiG w miniony piątek.

Według Włodzimierza Strzemińskiego, prezesa NOM-u, dobry start operatora pozwoli na zwrot zainwestowanych 200 mln zł już w 2002 roku. Tymczasem operator rozważa wystąpienie na drogę s ądową przeciwko URT i innym organom państwowym z zarzutem bezczynności utrwalającej na rynku monopol TP S.A. NOM domagałby się zwrotu 90 mln zł zapłaconych za koncesję.

Na stronach portalu Gazeta.pl zostanie utworzony salon samochodowy o adresiehttp://www.gazeta.pl/mojeauto. Salon umożliwi użytkownikom portalu przeglądanie oferty, rejestrację, dokonywanie zamówień i zakup nowych samochodów oraz innych produktów i usług (sprzedaż ratalna, leasing, ubezpieczenia). Proces implementacji internetowego salonu samochodowego na stronach Gazeta.pl ma się zakończyć w październiku br. „To pierwszy etap współpracy. W przyszłości nie wykluczamy rozszerzenia umowy o pośrednictwo przy sprzedaży samochodów używanych” – powiedziała Dorota Murzyńska, rzecznik Mojeauto.pl.

Netia wprowadza nowe taryfy na połączeniach w liniach analogowych oraz linii ISDN. Dla klientów korzystających z linii analogowych zostały przygotowane trzy pakiety taryfowe. W taryfie „spokojnej” abonament będzie kosztował 19 zł netto, „praktycznej” – 30 zł netto, a „rozmownej” – 40 zł netto. Użytkownicy linii ISDN będą mieli do wyboru dwa pakiety w zależności od ilości łączy – „wszechstronny” (dostęp podstawowy 2B+D) za 46 zł netto lub „profesjonalny” (dostęp pierwotny 30B+D) za 700 zł netto. Pakiety różnią się wysokością abonamentu oraz kosztami rozmów lokalnych. Przez cały tydzień pomiędzy godz.8.00 a 18.00 za połączenia lokalne w taryfie „spokojna” abonent płaci za 3 min. 57 gr, w „praktycznej” – 30 gr a „rozmownej” – 25 gr. Po godzinie 18. impuls jest naliczany co 6 minut. Pozostałe opłaty (za połączenia międzystrefowe, międzynarodowe, do sieci komórkowych i z Internetem) będą jednakowe we wszystkich pakietach. Opłaty za wszystkie połączenia oprócz połączeń lokalnych i do Internetu będą naliczane za każdą rozpoczętą minutę. „Jedynym celem wprowadzenia nowych taryf jest zaoferowanie klientom Netii bardziej przejrzystego i zunifikowanego systemu opłat” - wyjaśnia Małgorzata Brańska z biura prasowego Netii.

Zarząd STGroup poinformował o konieczności przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia w ramach programu naprawczego. Półtoramiesięczne próby pozyskania inwestora nie przyniosły dotychczas rezultatu. W związku z tym, spółka wprowadza dla swoich wierzycieli plan restrukturyzacji zadłużenia. Od kwietnia do czerwca br. STGroup odnotowała 15,7 mln zł straty netto. Zarząd wrocławskiej firmy informatycznej poinformował, że program naprawczy dla wierzycieli zadecyduje o dalszych losach STGroup. Firma zwiększy ponadto rezerwy związane z sytuacją spółki Internet Idea, która w drugiej połowie września złożyła wniosek o upadłość. STGroup zainwestował dotychczas w jej działalność około 12 mln zł.

eCenter, spółka oferująca infrastrukturę i aplikacje do działalności internetowej na zasadzie outsourcingu, nadal poszukuje inwestora. Spółka nie otrzyma finansowania ze strony Vivendi Universal. Francuski koncern zapowiadał co prawda, że przejmie kontrolę nad aktywami spółek teleinformatycznych należących do Elektrimu. Transakcja nie objęła jednak spółek internetowych, czyli Poland.com, eCenter, Elektrim OnLine oraz CT Creative Team. Wszystkie one borykają się obecnie z problemami finansowymi i stoją przed wizją bankructwa.

Do końca października powstać ma krótka lista trzech firm, które wezmą udział w finałowej fazie negocjacji w sprawie dostawy systemu billingowego dla TP S.A. Wartość kontraktu jest oceniana na ok. 500 mln zł. Tymczasem przetarg na system billingowy ogłosił również Centertel, należący do TP S.A.

W pierwszych trzech miesiącach działalności Travelplanet.pl sprzedał usługi turystyczne za 0,5 mln zł, a do końca roku chce pozyskać inwestora strategicznego. Około 30% tej kwoty przypada na sprzedaż biletów lotniczych, a 70% na sprzedaż wycieczek turystycznych. Dynamika wzrostu przychodów w pierwszych trzech miesiącach wynosiła średnio 100% miesięcznie. Średnia wartość sprzedanej przez Travelplanet.pl w tym okresie usługi to 1750 zł. Część touroperatorów korzystających z pośrednictwa portalu przekroczyła już zakładany minimalny roczny poziom sprzedaży w Internecie. E-turystyce na razie nie krzyżuje planów skomplikowana sytuacja międzynarodowa po zamachach terrorystycznych w USA. Według przedstawicieli firmy, następnego dnia po zamachu w USA w Travelplanet.pl nie było żadnych rezerwacji. Jednak po kilku dniach liczba rezerwacji wróciła do poziomu sprzed wydarzeń w USA.

Od 1 października br. abonenci usług OCTOPUS ISDN z dostępem 2B + D (Octopus S) mogą korzystać z 30-godzin. ryczałtu połączeń z Internetem. Opłata miesięczna wynosi w proponowanym ryczałcie 60 zł + VAT (64,20 zł brutto). Można z niego korzystać za pośrednictwem dwóch ogólnopolskich numerów dostępowych: 0-20 21 22 i 0-20 24 22. Jednemu dostępowi OCTOPUS S (2B + D) przysługuje w ramach ryczałtu 30 godz. w miesiącu. W przypadku wykorzystywania do połączeń z Internetem dwóch kanałów B, połączenie na każdym z kanałów jest traktowane osobno. W takim wypadku połączenia z obu kanałów obciążają tę samą miesięczną pulę 30 godzin. Czas połączeń jest naliczany na tych samych warunkach przez całą dobę, z dokładnością do sekundy. Po wykorzystaniu limitu godzin, połączenia z Internetem rozliczane są na każdym kanale osobno, w impulsach co 3 lub 6 minut, wg taryfy przewidzianej dla danej pory dnia.

Analitycy BDM PKO BP do tej pory prognozowali, że KGHM nie sprzeda akcji drugiego co do wielkości operatora sieci cyfrowej telefonii komórkowej Plus GSM. Jednak w raporcie z końca września stwierdzili, że coraz więcej czynników przemawia za tym, że konglomerat pozbędzie się walorów Polkomtela. Specjaliści z PKO BP uważają, że po wyborach nowy zarząd Polskiej Miedzi skoncentruje działania spółki na podstawowej działalności, rezygnując m.in. z inwestycji w telekomunikację. Ich zdaniem umowa sprzedaży zostanie podpisana jeszcze w 2001 r., a KGHM zarobi na każdej akcji Polkomtela ok. 10 zł. Miedziowa spółka posiada 19,6% akcji operatora. Jeżeli spełnią się prognozy analityków, to do budżetu państwa wpłynie 1,7 mld zł, z czego 900 mln stanowić będzie podatek dochodowy, a 700 mln - dywidenda. O chęci pozbycia się 19,6% akcji Polkomtela wspominał wcześniej PKN Orlen. Zwiększeniem swych udziałów w Polkomtelu są natomiast zainteresowani jego zagraniczni udziałowcy – TeleDanmark oraz Vodafone.

4Media poinformowało, że umowa zakupu przez spółkę firmy TMS Poland Internet Holdings nie doszła do skutku. Umowę kupna podpisano w marcu, a wspomniana spółka była głównym elementem wartej ponad 8 mln zł transakcji. Spółka zarządzała działalnością portalu Ahoj.pl. Prawa do portalu zostały już przekazane spółce Internet Operator, która jednak nie wejdzie, wbrew zapowiedziom, do tworzonej przez 4Media grupy medialnej.

Na koniec października br. lub początek listopada br. Energis Polska zapowiada uruchomienie usług głosowych. Spółka, trzeci z niezależnych operatorów, prowadzi obecnie testy punktów styku z siecią TP S.A.

Rynek wycenia Netię dziesięciokrotnie niżej niż przed wakacjami. Główny udziałowiec nie daje pewności co do przyszłości operatora, który tylko dzięki dramatowi w Nowym Jorku nie zniknął z tamtejszej giełdy. Zdaniem analityków, przyczyn takiej sytuacji jest kilka. Według prognoz DM BOŚ, na koniec 2001 r. Netia zanotuje 725,9 mln zł straty netto przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 605,7 mln zł. Na koniec 2000 r. strata netto Netii sięgnęła 503,8 mln zł. Obecnie firma ma ponad 300 tys. abonentów i jest największym niezależnym operatorem telefonii stacjonarnej w Polsce. Jednak pozyskiwanie nowych abonentów przychodzi jej z coraz większym trudem. W II kwartale przyłączono zaledwie 15 tys. nowych abonentów i spada średni przychód na jednego abonenta. Ponadto zadłużenie spółki jest oceniane na 3-3,8 mld zł. Wciąż nie jest też jasne stanowisko szwedzkiej Telii, większościowego, mającego 47,4% akcji, udziałowca Netii. Akcjonariusze oczekiwali, że Szwedzi przedstawią plany dotyczące przyszłości operatora. Tymczasem Telia poinformowała jedynie o poparciu wstępnych założeń strategii rozwoju polskiej spółki na najbliższe lata, od czego dotychczas uzależniała dalsze finansowanie operatora. Może sprawdzi się też optymistyczna prognoza analityków Banku Ochrony Środowiska. Z raportu opublikowanego 10 września br. wynika, że w IV kwartale Telia podejmie decyzję w sprawie udzielenia dalszego wsparcia finansowego Netii. Delegowany przez radę nadzorczą na stanowisko p.o. prezesa Kjell-Ove Blom, „ze względu na swoje wieloletnie związki z Telią, może być lepszym parterem dla Telii w rozmowach w sprawie dalszego finansowania spółki" – napisano w raporcie.

Według ankiety przeprowadzonej przez eCard, jedynie co piąty klient e-sklepów płaci kartą. eCard zdecydował więc promować tę formę płatności w swoim wirtualnym pasażu handlowym. Pasaż oferuje m.in. rabaty do 10% oraz bezpłatną dostawę zakupionych towarów pocztą kurierską. W przedsięwzięciu, oprócz eCard, biorą udział sklepy internetowe, korzystające z systemu bezpiecznej autoryzacji kart eCard, oraz Bank Zachodni WBK. Spośród 158 polskich detalicznych e-sklepów, oferujących możliwość zapłaty kartą, 112 (71%) obsługuje eCard. Według ankiety eCardu przeprowadzonej wśród 3450 internautów kupujących w sieci przynajmniej raz w roku 82% respondentów codziennie korzysta z Internetu. Prawie połowa ma wyższe wykształcenie. 60% pochodzi z miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Kupujący za pomocą karty wydawali więcej niż korzystający z innych form płatności, a ich odsetek rośnie wraz z częstotliwością zakupów. Tak więc 42,3% osób kupujących w sieci częściej niż raz w miesiącu płaci kartą. Dla porównania, klienci kupujący raz do roku płacą kartą tylko w 10% przypadków. Tylko 25% respondentów kupuje raz w miesiącu lub częściej. Także wydawane kwoty nie są duże – trzy czwarte klientów wydaje 50-250 zł. Pośród kupujących raz do roku, aż 32% wydaje mniej niż 50 zł. 95% tych, którzy kupują najczęściej, wydaje więcej niż 50 zł. 82% badanych posiada karty płatnicze. 86% woli jednak przy odbiorze płacić gotówką. Przelewy wybiera 18,6%, a zapłatę kartą – 17,7% (ok. 1% ankietowanych płaci kartą, ale nie preferuje tej formy zakupu). Najmniej popularne są przedpłata i wirtualna portmonetka.

Spółka zależna Telekomunikacji Polskiej kupiła system umożliwiający sprzedaż rozwiązań e-commerce oraz realizowanie płatności poprzez Internet. Odbiorcą platformy informatycznej jest TP TelTech. Spółka ta została wyodrębniona ze struktur operatora i ma za zadanie rozbudowę sieci handlowej TP SA, umożliwiającej stworzenie wspólnego kanału dystrybucji w ramach Grupy Kapitałowej oraz alternatywnego kanału sprzedaży oferowanych usług telekomunikacyjnych. Do jej podstawowych zadań należą m.in. sprzedaż sprzętu i urządzeń telekomunikacyjnych, wydawnictw TP SA oraz kart telefonicznych.

Agencje prasowe podały informacje, jakoby internetowa spółka duńskiego operatora telekomunikacyjnego Tele Danmark zrezygnowała z opcji kupna akcji Szeptela, niewielkiego, ale znanego operatora telekomunikacyjnego. Opcja ta pojawiła się wraz z sierpniowym aneksem do umowy o strategicznej współpracy pomiędzy firmami z 5 kwietnia br., a wygasać miała 2 października br. „Nie została podpisana żadna opcja na zakup akcji Szeptela przez Tele Danmark Internet – twierdzi prezes polskiego operatora Michał Skolimowski. Prezes Szeptela wyjaśnia, że zgodnie z umową z kwietnia, strony zobowiązały się do podpisania kolejnych umów oraz opcji do 2 października. Jednak prowadzone negocjacje uległy przedłużeniu. Wynika to m.in. z ostatnich zmian w akcjonariacie Szeptela oraz podjęcia przez akcjonariuszy operatora decyzji o przeznaczeniu środków z ostatniej emisji na zakup akcji BPT Telbank. „Zgodnie z kolejnym aneksem do kwietniowej umowy, szczegółowe umowy handlowe oraz umowa dotycząca opcji nabycia przez Duńczyków minimum 25% akcji naszej spółki zostaną podpisane do 22 grudnia br.” – powiedział Michał Skolimowski.

Telekomunikacja Polska traci abonentów, ale nie przeszkadza jej to w zwiększaniu przychodów. W skład grupy Telekomunikacji Polskiej wchodzą dwaj operatorzy telekomunikacyjni – stacjonarna Telekomunikacja Polska oraz komórkowy Centertel, a także spółki córki TP S.A., jak np. TP Internet. Przedstawiciele operatora poinformowali, że w br. przychody grupy Telekomunikacji Polskiej wzrosną o 10-12%. Dynamika taka miałaby utrzymywać się w najbliższych latach. W przypadku telefonii stacjonarnej sięgać będzie ona 5-8%, ale w telefonii komórkowej nawet 30%. W 2001 roku grupa spodziewa się wzrostu liczby abonentów cyfrowej sieci telefonii komórkowej Idea o połowę. Spada natomiast dynamika przyrostu abonentów telefonii stacjonarnej. Tylko w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy tego roku TP S.A. straciła 400 tys. abonentów, z czego blisko połowa najprawdopodobniej wybrała innych operatorów. Ok. 20% z tej liczby operator odłączył z własnej inicjatywy. Ogólnie strata abonentów jest większa od zakładanej o ok. 150 tys.

YoYo.pl pozostanie w Sieci, a jego utrzymaniem zajmie się firma, której nazwy prezes portalu, Marek Tomkiewicz, nie chciał ujawnić. Rozmowy z potencjalnym inwestorem zostały natomiast przesunięte do momentu zajęcia przez syndyka majątku Internet Idei. On też zapewne sprzeda aktywa spółki inwestorowi.

Apexim będzie podwykonawcą w kontrakcie informatyzacji Poczty Polskiej. Wartość kontraktu – blisko 46 mln zł – pozwala przypuszczać, że Apexim wydźwignie się w ten sposób ze swoich finansowych tarapatów.W dość enigmatycznym komunikacie, spółka poinformowała o zawarciu umowy z firmą Postdata. Prezes Postdata, Lech Grzywacz, nie chciał jednak podać informacji odnośnie zakresu, w jakim Apexim miałby uczestniczyć w kontrakcie. „Realizacja kontraktu będzie trwała cały rok, będzie więc czas na przybliżenie szczegółów” – powiedział. Odbiorca kontraktu, „państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej”, Poczta Polska, nie zna szczegółów kontraktu Apeximu. „Umowa z Postadatą określa narzędzia informatyczne, które mają być wykorzystane we wdrożeniu, pozostawia natomiast wykonawcy wolną rękę w doborze podwykonawców” – powiedział Marek Cichy z departamentu informacji Poczty Polskiej.

Telekomunikacja Polska podpisała z Pekao SA umowę o wartości 70 mln zł, na mocy której połączy wszystkie placówki banku siecią teleinformatyczną.Realizacja kontraktu zaowocuje jednym z największych tego typu systemów łączy w polskiej bankowości. W ramach umowy TP SA połączy wszystkie placówki banku ogólnopolską siecią szkieletową WAN przy wykorzystaniu technologii Polpak - T oraz ISDN. Dodatkowo bank będzie miał możliwość uruchomienia nowych serwisów bankowych działających w oparciu o dostarczone łącza.

Konsorcjum France Telecom i Kulczyk Holding otrzymało zgodę UOKiK na zwiększenie swych udziałów w TP S.A. do 47,5%. Przed dziewięcioma dniami do Urzędu trafiło pismo z prośbą o udzielenie zgody na zakup 12,5% akcji TP S.A. przez France Telecom i Kulczyk Holding. W przyszłym roku konsorcjum będzie mogło dokupić 2,5% akcji plus jedna i tym samym zwiększyć pakiet posiadanych akcji do ponad 50%, co jest równoznaczne z przejęciem kontroli na największym operatorem telekomunikacyjnym w Polsce.

Spadają wpływy z internetowych reklam. Spadek jest mniejszy, niż w przypadku tradycyjnych mediów, a prognozy są optymistyczne.W pierwszej połowie tego roku wpływy z internetowych reklam spadły o 7,8% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego – wynika z raportu przygotowanego przez Interactive Advertising Bureau i PricewatehouseCoopers, a opublikowanego przez eMarketer. Zdaniem analityków, jest to skutkiem ogólnej sytuacji na rynku reklamy – przychody telewizji z reklamy spadły o 14,7%, a rozgłośni radiowych o 22,4%. Jednak specjaliści są optymistami i prognozują, że przychody z reklamy internetowej w 2001 r. wzrosną o ok. 7% i wyniosą ok. 7,6 mld USD. Najgorszy był pierwszy kwartał 2000 r., kiedy to wpływy z e-reklamy wyniosły 1,953 mld USD, a niewiele lepszy kwartał trzeci – 1,986 mld USD.

Yahoo.com rozważa udostępnienie internautom aplikacji biurowych w modelu ASP. Zdaniem analityków, opłaty abonamentowe, które uiszczaliby ich użytkownicy, mogłyby w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy wyników finansowych portalu. Na razie przedstawiciele portalu sprawdzają (za pomocą ankiety wypełnianej przez użytkowników), na jakie zainteresowanie mogłaby liczyć ich nowa oferta –pakiet aplikacji biurowych (m.in. edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego), dostępnych za pomocą przeglądarki, zainstalowanej zarówno na komputerze PC, jak i cyfrowym „asystencie” (PDA) czy telefonie komórkowym z dostępem do Internetu. Możliwe jest również zaoferowanie klientom dysków wirtualnych. Nie wiadomo na razie, kiedy nowa usługa zostałaby uruchomiona, ani ile trzeba będzie zapłacić za korzystanie z niej.

W najbliższym czasie może dojść do istotnych zmian w akcjonariacie Xfery, hiszpańskiego operatora z licencją UMTS. Udziałowcy Xfery, wśród których są firmy ACS, FCC oraz Sonera są według hiszpańskiego dziennika ABC coraz bardziej zniecierpliwieni odkładaniem terminu rozpoczęcia świadczenia usług telefonii 3G przez operatora. Według informacji dziennika, do decyzji o wyjściu z przedsięwzięcia może dojść już w przyszłym tygodniu, podczas spotkania udziałowców. FT, który jest właścicielem hiszpańskiego telekomu Uni2, może starać się wykupić udziały w Xfera, który posiada licencję na świadczenie usług UMTS w Hiszpanii.

W Japonii działa już pierwsza na świecie sieć telefonii komórkowej trzeciej generacji. NTT DoCoMo uruchomił sieć o nazwie FOMA. Pierwotnie Japończycy planowali uruchomienie sieci w pierwszej połowie tego roku, ale kłopoty techniczne wymusiły kilkumiesięczne opóźnienie.

Za 307 mln USD AT&T nabędzie aktywa [email protected]&T posiadał dotychczas 23% akcji [email protected] Jak spodziewali się analitycy, firma zdecydowała się na wykup pozostałych akcji. Według zapewnień przedstawicieli [email protected] transakcja umożliwi dalsze świadczenie usług przez firmę. Zdaniem ekspertów, aż 21 firm, w tym tacy potentaci jak AT&T Broadband, Comcast i Cox Communications, opiera działalność w zakresie własnych usług internetowych na zasobach sprzętowych i usługach dostarczanych przez [email protected] Te firmy nie mogą pozwolić na zawieszenie działalności [email protected] W sierpniu br. rzecznik AT&T Broadband stwierdził, że 1,35 mln klientów firmy korzysta z dostępu do Internetu przez modem kablowy, z czego większość wykorzystuje usługi dostarczane częściowo przez [email protected]

Pod koniec sierpnia br. szefowie firm Telefonaktiebolaget LM Ericsson i Sony Corporation podpisali umowę o joint venture. 11 września umowę o powołaniu Sony Ericsson Mobile Communications zatwierdziły rady nadzorcze obu spółek, a następnie Komisja Europejska. „Z dumą ogłaszam, że uzyskaliśmy wszystkie wymagane pozwolenia i możemy rozpocząć realizację naszych planów” – powiedział w prezes nowej firmy Katsumi Ikhara. Pierwsze produkty szwedzko-japońskiej spółki pojawią się na rynku w przyszłym roku. W ciągu pięciu lat Sony Ericsson Mobile Communications ma zająć pierwsze miejsce na rynku mobilnych urządzeń multimedialnych, czyli telefonii komórkowej przyszłości. Firma zatrudniająca 3,5 tys. osób na całym świecie, na główną siedzibę wybrała Londyn.

Vivendi chce renegocjować z rządem francuskim warunki zapłaty za licencję UMTS. Firma spóźniła się z zapłaceniem pierwszej raty. Zarząd Vivendi zapłacił, jednak stwierdził, że kwota 619 mln EUR, która miała zostać przekazana do końca września br. to zbyt dużo przy obecnych warunkach rynkowych. Przedstawiciele firmy zapowiadaja negocjacje z rządem odnośnie całości opłaty, wynoszącej 4,95 mld EUR.

Internetowy magazyn Salon, zamierza wprowadzić opłaty za korzystanie z zawartosci serwisu informacyjnego, w tym relacji z najważniejszych wydarzeń na świecie. Przedstawiciele witryny liczą na zdobywanie 250 - 300 subskrybentów dziennie.

Motorola i Siemens rozważają połączenie swoich działów telefonii komórkowej. Wartość powstałego przez fuzję podmiotu wyniosłaby 25 mld USD. Firma miałaby powstać na podobnych warunkach jak Sony Ericsson Mobile Communications (SEMC), czyli poprzez połączenie działów telefonii komórkowej obu koncernów. Powodem ewentualnego połączenia działów obu gigantów, są najprawdopodobniej problemy finansowe obu spółek. W wyniku strat przynoszonych m.in. przez działy produkcji telefonów, Motorola zmuszona była zwolnić ponad 30 tys. pracowników. Siemens w ostatnim okresie zredukował ilość miejsc pracy o 7,5 tys. Zarówno SEMC, jak i podmiot, który miałby powstać z połączenia komórkowych działów Motoroli i Siemensa, to z zagrożenie dla lidera w sektorze aparatów komórkowych, fińskiej Nokii.

Novell skierował do sądu pozew przeciwko Microsoftowi. Zarzuca mu rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat konkurenta i jego produktów. Według producenta sieciowego systemu operacyjnego, negatywna kampania jest odpowiedzią na niedawne wprowadzenie przez Novella nowego produktu NetWare® 6 - najnowszej wersji tego systemu, który jest uznawany za jedną z najbardziej niezawodnych i bezpiecznych platform sieciowych, dostępnych na rynku. Microsoft miał umieszczać fałszywe informacje na pudełkach podobnych do tych, w jakie pakowane są płatki śniadaniowe. Zostały one rozesłane do dużej liczby klientów Novella w Stanach Zjednoczonych. Pudełka były opatrzone napisem "Microsoft Server Crunch" oraz stwierdzeniami w stylu "Kiedy nastąpi koniec NetWare?". Novell żąda, aby Microsoft zaprzestał takich praktyk, oraz domaga się reklamowej kampanii, odwołującej fałszywe informacje, i zwrotu innych kosztów.

Powiększa się grono znanych firm, pracujących nad standardem bezpieczeństwa bezprzewodowego handlu elektronicznego. MeT powstała w kwietniu 2000 r., z inicjatywy takich firm, jak Ericsson, Matsushita, Nokia, Siemens i Sony Corporation. Jej celem jest wspólne prowadzenie prac nad otwartym standardem przeznaczonym do bezpiecznego prowadzenia bezprzewodowych transakcji elektronicznych. „Cieszymy się widząc w naszym gronie firmę NEC. Włączenie NEC jako sponsora przyniesie projektowi wiele korzyści i już obecnie oczekujemy na udział tej firmy w pracach nad specyfikacjami” - mówi Martti Granberg, prezes MeT. Rozwiązania techniczne i koncepcje opracowane w MeT mają działać we wszystkich sieciach, ze wszystkimi usługami i na wszystkich urządzeniach bezprzewodowych. Będą się opierać na istniejących standardach, takich jak WAP, WTLS (Wireless Transport Layer Security), WIM (Wireless Identification Module), PKI (Public Key Infrastructure) i Bluetooth. Prywatność i bezpieczeństwo mają zapewnić podpis elektroniczny oraz usługi kryptograficzne, służące do weryfikacji transakcji, zapewnienia ich poufności, uwierzytelniania i akceptacji. Przykładowe aplikacje oparte na standardzie MeT umożliwiają bezpieczny dostęp i korzystanie z osobistych kart kredytowych, kart debetowych, programów lojalności i rezerwacji.