Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Przegląd tygodnia 27.10-02.11

Internet wypiera tradycyjne media

Ministerstwo Łączności udostępniło nową wersję dokumentacji przetargowej na koncesję na telefonię komórkową trzeciej generacji. Odstąpiono od żądania gwarancji finansowej w postaci weksla na kwotę 700 mln euro. Zainteresowani muszą natomiast przedstawić poręczenie bankowe na kwotę 130 mln euro. Przedłużono także okres składania ofert do 1 grudnia. Wbrew zapowiedziom resort nie przedstawił jednak wzoru koncesji. Wobec niejasności związanych z przetargiem Polkomtel i Polska Telefonia Cyfrowa nie podjęły jeszcze ostatecznej decyzji czy przestąpić do przetargu.

Z badań przeprowadzonych przez Katedrę Marketingu krakowskiej Akademii Ekonomicznej wynika, że tradycyjne media tracą odbiorców na rzecz Internetu. W największym stopniu traci telewizja. Ponad połowa (52,3 procenta) respondentów badań przyznaje, że od momentu rozpoczęcia korzystania z Sieci mniej czasu poświęcają na oglądanie programów telewizyjnych. Przeciwnego zdania jest nieco ponad cztery dziesiąte (41,7 procenta) ogółu badanych. Z kolei do rezygnacji z czytania gazet pod wpływem korzystania z Internetu przyznaje się 40 procent badanych.

Integrator systemów informatycznych i producent oprogramowania Softbank nabył trzecią transzę udziałów w spółkach Polbox i Pik-Net. Obecnie ma już po 100 procent akcji obu firm. Warszawski Polbox i gliwicki Pik-Net oferują rozmaite usługi internetowe. Klientom indywidualnym oferują przede wszystkim bezpłatne konta poczty elektronicznej. Firmom świadczą usługi dostępu do Internetu (mają własne węzły dostępowe w wielu miastach Polski).

Kierownictwo Wirtualnej Polski podało, że w pierwszym kwartale przyszłego roku podejmie decyzję w sprawie debiutu na giełdzie. Jak powiedział Maciej Grabski, wiceprezes portalu, notowania akcji na rynku publicznym byłyby najlepszym wyjściem dla firmy. Uznano, że najlepszym rynkiem jest warszawska Giełda Papierów Wartościowych. Nie zrezygnowano jednak ostatecznie z planów wejścia na amerykański giełdę Nasdaq.

Allied Irish Banks zrezygnował z utworzenia ponadnarodowego samodzielnego banku internetowego. Instytucja ta miała działać w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Polsce. Jej start planowano na przyszły rok. AIB chciał przeznaczyć na inwestycję ćwierć miliarda dolarów. W Polsce AIB ma udziały w Banku Zachodnim i Wielkopolskim Banku Kredytowym (zapadła już decyzja o ich połączeniu). Ten ostatni oferuje bogaty pakiet usług za pośrednictwem Internetu.

Holenderski dostawca usług internetowych World Online ogłosił, że straty w trzecim kwartale tego roku będą mniejsze niż oczekiwano. Jego wyniki jednak nie zadowalają ani analityków, ani zarządu. Na poprawę wyników wpłynęło obniżenie kosztów, redukcja zatrudnienia i likwidacja deficytowych usług w Wielkiej Brytanii. Wzrosły także dochody reklamowe portalu World Online i wpływy z prowizji od internetowego handlu. Ilość abonentów wzrosła z 3,7 mln do 4,2 mln. W sumie dochody wzrosły z 55 mln euro w drugim kwartale do 60 mln w trzecim. Mimo to strata firmy wyniosła 94 mln euro. Wynika to między innymi z tego, że większość użytkowników nie płaci dostawcy, on sam zaś musi rozliczać się z firmami telekomunikacyjnymi za dzierżawę łączy. Próba zaoferowania w Wielkiej Brytanii dostępu do Internetu obciążonego miesięcznym abonamentem okazała się finansową katastrofą.