Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Przegląd tygodnia 26-31.10

Awaria systemu komputerowego to jedna z przyczyn opóźnienia ogłoszenia oficjalnych wyników wyborów. Face lifting Onetu. 300 tys. klientów wybrało usługi mBanku. Wartość sprzedaży on-line w USA, osiągnęła w trzecim kwartale br. wartość 17,9 mld USD. Linux zdobędzie czołową pozycję na rynku systemów operacyjnych dla serwerów do 2009 roku.

Firma badawcza Polish Market Review (PMR) przeprowadziła badanie dotyczące poziomu informatyzacji i wykorzystania Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce. Mimo, że w porównaniu z poprzednimi latami liczba firm z dostępem do Internetu znacznie wzrosła, nie przekłada się to zwiększenie zakupów przez Sieć.

Spółka Prokom Software zawarła umowę z Aleksandrem Leszem, akcjonariuszem i prezesem zarządu spółki Softbank. Zgodnie z porozumieniem, Prokom obejmie w przyszłości rolę inwestora strategicznego w Softbanku. Umowa uprawnia Prokom Software do nabycia w terminie do 6 grudnia 2003 roku, wszystkich (5.741.666) posiadanych przez Lesza akcji Softbanku, stanowiących ponad 32% kapitału zakładowego spółki (opcja call). Aleksander Lesz jest natomiast uprawniony żądać, od 31 marca 2003 roku do 6 grudnia 2003 roku, nabycia przez Prokom Software części z łącznej puli posiadanych przez siebie akcji Softbank (opcja put). Wielkość pakietu akcji w ramach opcji put zależna będzie od ceny rynkowej w dniu transakcji a jego wartość nie przekroczy kwoty 30,8 mln złotych. Nabywanie przez Prokom Software akcji Softbanku rozłożone będzie w czasie i dlatego nie pojawi się konieczność ogłaszania przez Prokom publicznego wezwania.

Centrum Edukacyjne EduSoft rozpoczęło cykl szkoleń dla partnerów handlowych Microsoftu. Weźmie w nich udział 500 przedstawicieli handlowych, sprzedających oprogramowanie firmy Microsoft. Program szkoleń obejmuje zagadnienia dotyczące licencjonowania serwerów, systemów i oprogramowania firmy Microsoft oraz różnorodne formy ich sprzedaży.

GTS Polska, spółka operacyjna należąca do holdingu GTS Polska (dawniej Internet Partners) rozpoczęła działalność jako niezależny operator telekomunikacyjny. Swoją ofertę kieruje do firm, którym chce proponować głęboko zindywidualizowane taryfy. GTS Polska rozpoczęła świadczenie usług telekomunikacyjnych dla klientów korporacyjnych w regionie warszawskim. Jednocześnie firma prowadzi działania zmierzające do objęcia swym zasięgiem największych miast w Polsce. Celem firmy jest uzyskanie pozycji czołowego alternatywnego operatora telekomunikacyjnego w Polsce.

Przychody operatora sieci Idea w III kw. br. były o 50% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i wyniosły blisko 960 mln zł. W minionym kwartale spółka zależna TP S.A. uzyskała 958 mln zł przychodu. W tym czasie liczba abonentów korzystających z sieci komórkowej Idea wzrosła do ponad 4 mln, a udział rynkowy udział tej sieci przekroczył 30%. W tym samym okresie roku 2002 r. Idea obsługiwała 2,4 mln abonentów, co przekładało się na 26% udział w rynku telefonii komórkowej.

Wytwórnia płyt kompaktowych Takt, na zlecenie kompanii muzycznej Pomaton EMI, rozpoczęła produkcję płyt muzycznych z nagraniami chronionymi elektronicznie . Zastosowane oprogramowanie Cactus CDS izraelskiej firmy Midbar ma za zadanie ograniczyć możliwość masowego kopiowania płyt. System zabezpieczający zakodowany jest bezpośrednio na płytach kompaktowych i jak twierdzą przedstawiciele Taktu, nie wpływa na jakość dźwięku. Zabezpieczenie nie utrudnia też odtwarzania płyty na odtwarzaczach oraz w komputerowych napędach CD. Nadal istnieje możliwość tworzenia za pomocą domowego sprzętu komputerowego kopii płyt dla własnych potrzeb.

Microsoft uruchomił nowy serwis internetowy dla użytkowników oprogramowania i partnerów handlowych w Polsce. Ma on pełnić funkcje centrum obsługi klienta i wsparcia technicznego. Serwishttp://www.MSinfo.pl zlokalizowany na polskim serwerze, zawiera – jak utrzymuje firma – ponad 2 tys. artykułów technicznych, lokalną sekcję FTP z poprawkami do oprogramowania Microsoftu oraz moduł rejestracji produktów i rejestracji na seminaria techniczne. Jak zapewniają przedstawiciele Microsoft Polska wkrótce serwis uzupełniony zostanie m.in. o forum dyskusyjne.

Telefonia Dialog i Tel-Energo podpisały porozumienie o współpracy. Umowa dotyczy m.in. dzierżawy łączy ogólnopolskiej sieci światłowodowej. Porozumienie składa się z dwóch części: umowy na dzierżawę przez Dialog łączy od Tel-Energo oraz z tzw. umowy "interkonektowej". Umowa zakłada wykorzystanie wzajemnego potencjału technicznego firm, zapewniając Tel-Energo dostęp do abonentów Dialogu, czyli tzw. usługę "ostatniej mili". Telefonii Dialog daje również możliwość realizacji połączeń międzystrefowych.

Tylko kilka towarzystw ubezpieczeniowych umożliwia zakup polis w Internecie. Sprzedażą ubezpieczeń zajmują się ponadto portale, jak expander.pl czy ebroker.pl. Zdaniem internetowych ubezpieczycieli, barierą w rozwoju tego kanału sprzedaży jest koszt uzyskania podpisu elektronicznego.

Według szacunków Piotra Krupy, szefa firmy PMP IT, obsługującej system internetowej sprzedaży biletów do teatrów, w ciagu najbliższych kilku lat dzięki wprowadzeniu sprzedaży w Sieci, w teatrach będzie o ok. 10% widzów więcej.

Na 15 listopada Elektrim zwołał zgromadzenie wierzycieli, którzy mają przegłosować nowy układ w sprawie restrukturyzacji zadłużenia. Na początku października Elektrim informował, że ma dla nowych propozycji poparcie obligatariuszy posiadających 77,3% papierów dłużnych spółki.

Awaria systemu komputerowego to jedna z przyczyn opóźnienia ogłoszenia oficjalnych wyników wyborów. Firmy, które za obsługę informatyczną wyborów zainkasować mają ponad 24 mln zł, nie zostały wyłonione w drodze przetargu. Jak twierdzą jednak przedstawiciele Prokomu, spółka nie jest odpowiedzialna za kłopoty związane z informatyczną obsługą wyborów. Ich zdaniem zawiniła firma odpowiedzialna za wprowadzanie i transmisję danych z terytorialnych komisji wyborczych.

Jeżeli kontrola skarbowa wykaże, że Elektrim w sposób nieprawidłowy rozliczał się z fiskusem, będzie musiał zapłacić ponad 870 mln zł podatku. Władze holdingu twierdzą, że rozliczenia były przeprowadzane prawidłowo i że nie ma on żadnych zaległości wobec skarbu państwa.

W przetargu na dostawę serwerów dla Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa wpłynęły 4 oferty. Wartość przyszłego kontraktu szacowana jest na 68 mln zł. Do przetargu stanęły 4 firmy oferujące wyłącznie sprzęt HP.

Warszawska firma konsultingowa Infovide organizuje bezpłatne seminarium pt. "Platforma finansowa", skierowane do menedżerów IT instytucji finansowych. Spotkanie, które odbędzie się 19 listopada w siedzibie firmy, zostanie poświęcone wymogom stawianym architekturze informatycznej nowoczesnych instytucji finansowej.

Incenti, firma działająca w obszarze outsourcingu informatycznego, podpisała umowę na świadczenie usług hostingowych z portalem finansowym Money.pl. Portal będzie korzystał z usług wrocławskiego ośrodka przetwarzania danych Incenti od połowy grudnia. Porozumienie między obiema firmami zakłada również, że Money.pl stanie się partnerem technologicznym Incenti. Pokieruje pracami programistycznymi zmierzającymi do rozbudowy platformy usług webhostingu.

Do chwili obecnej, 300 tys. klientów otworzyło ponad 366 tys. rachunków w tym wirtualnym banku. Tylko w ciągu ostatnich pięciu miesięcy, na założenie konta w detalicznym ramieniu BRE, zdecydowało się sto tysięcy klientów. Łącznie zdeponowano w nim ponad 1,6 mld zł.

Z najnowszego rankingu witryn internetowych opublikowanego przez TNS OBOP wynika, że w czołówce polskich portali zachodzą zmiany. Interia, dzierżąca do tej pory trzecie miejsce pod względem deklarowanego przez internautów „korzystania”, musiała ustąpić pola portalowi Gazeta.pl. W pierwszej piątce portali z których Polacy korzystają najczęściej znalazły się: Onet (48,4% badanych), Wirtualna Polska (27,3%), Gazeta (14,5%), Interia (10,0%) oraz RMF FM (9%). Z pozostałych witryn korzystało mniej niż 5% internautów. Tutaj zaskakuje słabnąca pozycja Interii, która do niedawna niepodzielnie dzierżyła trzecie miejsce. Jeszcze w miesiącu poprzedzającym badanie Interia wyprzedzała portal Gazeta – korzystanie z nich deklarowało odpowiednio 27,2 i 21,9% badanych. Podobnie kształtuje się także kolejność w pierwszej piątce portali, wynikająca ze spontanicznej i wspomaganej ich znajomości przez internautów: Onet (odpowiednio 70% i 92,1%), Wirtualna Polska (57,1 i 88,7%), Interia (30,3 i 69,5%), Gazeta (25,7 i 58,7%), RMF FM (16,6 i 49,4%).

Grupa kapitałowa ComArch zanotowała w I półroczu br. 396 tys. zł zysku. Tak wynika ze skonsolidowanego raportu półrocznego, który opublikowała notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych spółka. 396 tys. zł zysku, grupa kapitałowa wypracowała przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 70,4 mln zł. Zarząd ComArchu w komentarzu do raportu, poinformował że spółka nadal chce dążyć do zwiększenia w przychodach wartości sprzedaży zagranicznej. W I półroczu br. udział eksportu stanowił 8% przychodów grupy kapitałowej. W analogicznym okresie roku ubiegłego udział ten wynosił 5,4%. W najbliższym czasie firma chce wydać na inwestycje około 40 mln zł. Na wdrożenie nowych produktów i modernizację istniejących spółka przeznaczy 30 mln, zaś na wzrost sprzedaży zagranicznej do 10 mln.

W poniedziałek 4 listopada portal Onet.pl uruchomi swój serwis w nowej szacie graficznej. Nowe oblicze portalu oglądać można jednak już od dziś. Dotychczasowa strona główna funkcjonowała w obecnym kształcie od października 2000 roku. W marcu 2002 zmieniono nieznacznie jej układ. Od 4 listopada, Onet zasadniczo zmieni wygląd strony głównej portalu. Stworzono nową architekturę, kolorystykę i rozwiązania graficzne strony. Jak podaje Onet.pl, liczba odsłon strony głównej portalu przekracza aktualnie 27 milionów tygodniowo. Od stycznia 2000 roku strona główna portalu Onet.pl była odwiedzona przez Internautów ponad 2 miliardy razy. Bezpośredni adres "przedpremierowej" nowej strony głównej Onet.pl tohttp://nowy.onet.pl/

Operator sieci Idea wprowadza od 2 listopada promocyjną usługę polegającą na rozliczaniu połączeń w czasie rzeczywistym. Od 2 listopada do 15 stycznia 2003 r abonentom Idei udostępnione zostaną dwie nowe usługi: "Sekunda" i "Sekunda Pro". Umożliwiają one naliczanie czasu połączenia co jedną sekundę. Każdy klient, który zdecyduje się na usługę, będzie mógł z niej korzystać przez 24 miesiące. Usługa "Sekunda Pro" działa od początku trwania połączenia, natomiast "Sekunda" po jednej minucie dla planów taryfowych Idea Optima i po 30 sekundach dla planów taryfowych Idea Mertium. Usługi te objęte są jednorazową opłatą aktywacyjną (nowym abonentom oferowane będą bezpłatnie) oraz comiesięczną opłatą abonamentową. Usługi te obejmują bezpłatne minuty jakie klient operatora otrzymuje w ramach abonamentu.

Łódzki sąd okręgowy w całości uwzględnił skargę LG Petro i uchylił poprzedni wyrok nakazujący bankowi zapłatę Apeximowi 25,6 mln zł kary. Warszawski integrator domagał się zapłaty za niewywiązanie się banku z umowy opcji, dotyczącej transakcji papierami Szeptela.

KGHM zapowiada oddłużenie Telefonii Dialog. Miedziowy koncern posiada łącznie 1,4 mld zł wierzytelności operatora; nie jest znana wartość długu, który ulec ma umorzeniu. Restrukturyzacja finansowa TD ma pomóc w jej połączeniu z innymi krajowymi operatorami w ramach KGT; działania te mają być przeprowadzone jeszcze w br.

Według "The Wall Street Journal", prezes AOL TW, Steve Case, rozważa możliwość wydzielenia z koncernu części interentowej. W najbliższych dniach władze AOL TW mają przedstawić koncepcje rozwoju koncernu w najbliższych miesiącach. Oficjalnie też zaprzeczają na razie, jakoby największa w historii fuzja nedialna sfinalizowana przed dwoma laty miała zostać przekreślona. Według WSJ, do grona gorących zwolenników rozwodu należy m.in. Ted Turner, założyciel telewizji CNN, który stracił najwięcej na fuzji spośród inwestorów indywidualnych. Planom sprzeciwia się natomiast dyrektor generalny - Richard Parsons.

Całkowita wartość sprzedaży on-line w USA, osiągnęła w trzecim kwartale br. wartość 17,9 mld USD. Tym samym wartość e-handlu wzrosła w trzecim kwartale o 2% wobec wyników z drugiego kwartału. W stosunku natomiast, do analogicznego okresu w roku 2001, wartość sprzedaży on-line wzrosła w 3Q o 35%. Dane takie opublikowała w swoim raporcie na temat rynku e-commerce firma comScore Networks. Jak ocenia natomiast Boston Consulting Group, w br. przychody internetowego handlu detalicznego wzrosną w USA o 41% i osiągną ponad 72 mld USD.

Linux zdobędzie czołową pozycję na rynku systemów operacyjnych dla serwerów do 2009 roku – stwierdza prognoza przedstawiona przez firmę badawczą Butler Group. Raport Butler Group “Systemy operacyjne dla serwerów – zwycięzcy i przegrani na rynku otwartych i zamkniętych systemów operacyjnych” opiera się na analizie i ocenie 11 obecnych na rynku serwerowych systemów operacyjnych. Technologiczny audyt przeprowadzony przez Butler Group objął nie tylko produkty, ale także biznesowe strategie producentów i dystrybutorów. Audyt objął m.in. Hewlett Packard - HP-UX 11i, IBM – AIX, IBM - OS/400, Microsoft - .NET Server Family, Microsoft - Windows 2000 Server Family, Red Hat Linux Advanced Server 2.1, SCO OpenLinux 3.1.1, SUN Solaris 9, SuSE - Linux Enterprise Server 8. Raport przewiduje, że w dłuższej perspektywie czasowej rynkowymi zwycięzcami okażą się Linux oraz .Net, kosztem rozwiązań UNIX-owych oferowanych przez HP, Sun, czy IBM.

Szwedzka grupa Intentia złożyła do prokuratury zawiadomienie o przestępstwie. Zdaniem jej szefów, specjaliści agencji Reuters włamywali się do systemu komputerowego Intentii. Przedstawiciele agencji prasowej zaprzeczają oskarżeniom.

Mercury Interactive Corporation, dostawca oprogramowania i usług do testowania i zarządzania wydajnością, zanotował w trzecim kwartale br. przychody na poziomie 97,9 mln USD. Oznacza to 16 proc. wzrost w porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku. Takie dane znajdują się w wynikach za zakończony 30 września trzeci kwartał finansowy, jakie ogłosiła spółka. Zysk netto pro forma firmy, bez uwzględnienia pozycji niezwiązanych z działalnością operacyjną, osiągnął wartość 14,2 mln USD, co oznacza 44 proc. wzrost w stosunku do trzeciego kwartału minionego roku. Przychody Mercury Interactive za trzy kwartały br. wyniosły 282,4 mln USD, w porównaniu z 270 mln USD w tym samym okresie roku poprzedniego roku 2001. Oznacza to wzrost przychodów firmy o 4%. Zysk netto pro forma w tym okresie wyniósł 39,6 mln USD.

Uniemożliwienie kopiowania płyt CD ich legalnym nabywcom spowoduje, że klienci będą kupowali mniej płyt - wynika z raportu opublikowanego przez firmę GartnerG2. Zdaniem autorów raportu koncerny, które planują zabezpieczyć wszystkie sprzedawane płyty przed kopiowaniem ich zawartości, mogą tylko na tym stracić. Większość ankietowanych przez GartnerG2 osób twierdzi bowiem, że nie będą kupowały takich płyt. Przyczyn jest kilka - spora część użytkowników korzysta np. z przenośnych odtwarzaczy plików MP3 (77%), więc zabezpieczone płyty są dla nich bezużyteczne, inni z kolei chcieliby móc wykonywać kopie płyt dla własnego użytku (82%), innym jeszcze po prostu nie odpowiada sytuacja, w której nie mogą w pełni dysponować swoją własnością (możliwe było podanie kilku odpowiedzi). Większość ankietowanych przyznaje również, że jeśli kupując będą mogli wybrać pomiędzy taką samą płytą zabezpieczoną przed kopiowaniem i niezabezpieczoną, to zawsze wybiorą płytę bez zabezpieczeń. 74% dodało, że "zablokowane" płyty powinny być specjalnie oznaczone.

Według danych Datamonitor, już 1,2% osób zatrudnionych w Europie pracuje w call centers. Firma badawcza przewiduje, że do 2007 roku odsetek osób zatrudnionych w Europie w telefonicznych centrach obsługi klienta wzrośnie do 1,6%. Wzrost będzie głównie udziałem i zasługą nowych, środkowoeuropejskich członków Unii Europejskiej – ocenia Datamonitor. Wzorem Irlandii, nowi członkowie Unii mają dostarczać temu rynkowi wykwalifikowanej i taniej siły roboczej. Datamonitor szacuje, że w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie jest obecnie około 25 tys. call centers. Zatrudniają one około 1,3 mln konsultantów; do 2007 roku wielkości te wzrosną odpowiednio do 37 tys. centrów i 1,8 mln konsultantów. Pomimo obserwowanych negatywnych zjawisk, jak np. upadek wielu wysoko specjalizowanych call centers, Datamonitor uważa, że ogólnie rynek call centers w UE się rozwija. Napędza go mianowicie rosnąca nadal dynamicznie liczba małych centrów telefonicznych. Zaledwie 3,3% centrów w regionie EMEA zatrudnia więcej niż 250 konsultantów, zdecydowana większość posiada mniej niż 100. Najwięcej przybywa centrów zatrudniających od 10 do 30 pracowników, obecnie stanowią one 47% wszystkich call centers w regionie EMEA. Do 2007 roku ich udział wzrośnie według Datamonitor do 56%. Rozwój call centers jest możliwy dzięki wprowadzeniu nowych technologii, znacznie obniżających koszt stworzenia i funkcjonowania call center. Centrum telefoniczne znalazło się więc po prostu „w zasięgu” większej grupy firm.

Już połowa firm europejskich badanych przez Datamonitor wykorzystuje oprogramowanie do śledzenia sposobu wykorzystania dostępu do Internetu przez swoich pracowników w miejscu zatrudnienia. Datamonitor przedstawił badania dotyczące stosowania przez europejskie firmy rozwiązań filtrujących dostęp do określonych zasobów w Sieci. Według ustaleń firmy badawczej, rozwiązania filtrujące i ograniczające pracownikom dostęp do wybranych zasobów internetowych stanowią ważny element inwestycji sieciowych czynionych przez europejskie firmy. Niemal dwie trzecie spośród badanych 200 firm deklarowało monitorowanie sposobu korzystania przez pracowników z Internetu, przy czym 40% wszystkich firm czyni to w sposób permanentny, a 23% - wyrywkowy. Ponadto ok. 12% objętych badaniem spółek planuje podjęcie tego typu działań. Obecnie 41% respondentów nie ustanawia pracownikom żadnych restrykcji w dostępie do Internetu. Niemal wszystkie pozostałe firmy ograniczają natomiast pracownikom dostęp do stron pornograficznych. W ostatnim czasie rośnie zresztą liczba postępowań wobec pracowników obracających treściami pornograficznymi, lub po prostu zwolnień dyscyplinarnych pracowników przeglądających serwisy XXX w czasie pracy. Jedna trzecia spośród firm ograniczających dostęp do serwisów pornograficznych poprzestaje na umieszczeniu stosownych informacji w regulaminach pracy. To najtańsze rozwiązanie, nie zawsze jednak skuteczne. Około jednej piątej firm zleca „zaufanym” przeglądanie plików z historią sesji internetowych na komputerach pracowników. Pozostałe firmy posiadają odpowiednie systemy śledzące, które są zdecydowanie skuteczniejsze i efektywniejsze.