Przegląd tygodnia 25 - 31.01

Udany debiut Grupy Onet na warszawskiej giełdzie. Potwierdzają się informacje o zamiarze sprzedania przez Vivendi udziałów w Elektrimie Telekomunikacji.

PolCard wprowadził na rynek usługę o nazwie "Strefa zasilania" polegającą na doładowywaniu kart pre-paid dla telefonów komórkowych przy użyciu elektronicznych terminali POS. Usługa dostępna jest na razie dla abonentów usługi Tak-Tak oferowanej przez PTC Era.

Według informacji PB, negocjuje przejęcie JTT, trzeciego producenta komputerów na rynku polskim. Rozmowy miałyby zakończyć się w marcu, strony nie potwierdzają, ani nie komentują tych informacji. Zsumowana sprzedaż PC-tów w obu firmach w 2001 roku przekroczyła 120 tys. sztuk.

Prezes Vivendi, Jean-Marie Messier potwierdził w wywiadzie dla agencji Reutera zamiar sprzedaży udziałów w Elektrimie Telekomunikacji, kontrolującej Polską Telefonię Cyfrową. Na sprzedaż musi jednak poczekać do rozstrzygnięcia arbitrażu w Wiedniu pomiędzy Elektrimem i Deutsche Telekom. Niemiecki telekom jest, w przypadku przegranej w Wiedniu, jedynym potencjalnym kupcem na PTC.

Getin SP skorygował prognozy wyników finansowych za rok 2001, obniżając względem wcześniejszych przewidywań o niemal połowę wielkość przychodów, które obecnie szacuje na 4,63 mln zł (wcześniej 7,96 mln zł). Spodziewana strata netto powiększyła się do niemal 10 mln zł (wcześniej 8,45 mln zł). Mniejsze za to będą prawdopodobnie koszty działalności operacyjnej, które wyniosą 15,36 mln zł (wcześniej 16,7 mln zł). Korekta dotyczy prognoz zawartych w prospekcie emisyjnym spółki, który jak napisano w komunikacie powstawał „z uwzględnieniem znanych w końcu 2000 r. założeń makroekonomicznych oraz na podstawie założeń wewnętrznych dotyczących wartości sprzedaży i poziomu kosztów operacyjnych.” Obecna korekta zakłada z kolei znaczne przyspieszenie procesu sprzedaży usług Spółki klientom głównego akcjonariusza - Europejskiego Funduszu Leasingowego w końcu III i w IV kw. 2001 roku.

Zarząd Grupy Onet.pl poinformował, że Bank Handlowy wypowiedział dwie umowy kredytowe zawarte z portalem Onet.pl w 2000 roku na łączną kwotę 20 mln zł.

Umowy dotyczyły kredytu rewolwingowego oraz inwestycyjnego. Jak podała w komunikacie spółka, bank motywował działania obawą przed niedotrzymaniem przez Onet.pl terminu spłaty kredytu. Jedna z umów zapada w lutym br., druga pod koniec przyszłego roku.

W styczniu br. firma T-Systems Polska (wcześniej debis IT Services) rozpoczęła prace przy Pierwszym Portalu Rolnym (http://www.ppr.pl), którego zawartość i funkcjonalność rozwijana będzie z uwzględnieniem specyfiki branży rolnej. Serwis rozbudowywany będzie w oparciu o autorską platformę zarządzania zawartością i budową serwisów internetowych i portali korporacyjnych - Portal Manager. PPR oferuje codziennie aktualizowane informacje branżowe, bezpłatne konta e-mail dla rolników i instytucji związanych z rolnictwem, porady z zakresu ustawodawstwa, prawa i ubezpieczeń, a także możliwość samodzielnego zamieszczania nieodpłatnych ogłoszeń drobnych.

ARBOmedia AG obejmie 51% udziałów w nowym przedsięwzięciu ARBOmedia Polska i wniesie do niego 100% udziałów w internetowej sieci reklamowej adMaster. Pozostałą część obejmie dom sprzedaży mediów Integrated Media Sales znany ze sprzedaży m.in. Viva Polska, Fashion TV, a do niedawna także dwóch kanałów Cyfry+. ARBOmedia AG odkupiło od Link System 15% udziałów w polskiej sieci internetowej, które firma ta wystawił na sprzedaż w połowie grudnia ub. roku. Nowa firma będzie więc działała w dwóch rodzajach mediów. Przedstawiciele nowego ARBOmedia zapowiadają w przyszłości obsługę kolejnych sektorów mediów, m.in. prowadzone są negocjacje z przedstawicielami rozgłośni radiowych i prasy. W grę wchodzą też małe i średnie podmioty na rynku telewizyjnym, przy czym definicja ta obejmuje także np. telewizje paneuropejskie, zamierzające prowadzić działalność w Polsce. W obecnym roku nowa firma spodziewa się mieć ok. 24 mln zł obrotów, przy czym zdecydowana większość przypadnie oczywiście na sprzedaż „telewizyjną”.

Teta, wrocławski producent oprogramowania osiągnął w 2001 roku przychody w wysokości 30,6 mln zł i zysk netto w wysokości 1,2 mln zł. W ub. roku firma podpisała łącznie 124 umowy na wdrożenie oprogramowania, ponadto przeprowadziła restrukturyzację i redukcję zatrudnienia.

Według Jacka Sochy, przewodniczącego KPWiG, zwołanie przez zarząd Elektrimu NWZA holdingu dopiero na 25 maja jest działaniem na szkodę akcjonariuszy. Jacek Socha uważa, że zarząd Elektrimu powinien się przychylić do propozycji terminu złożonej przez BRE i skupione wokół banku podmioty (połowa lutego). Przewodniczący KPWiG zapowiedział, że prawdopodobnie wykorzysta swoje uprawnienia i wystąpi przed sądem o wyznaczenie nowego terminu NWZA holdingu.

Nowy zarząd Dialogu zamierza opracować do końca lutego pięcioletnią strategię rozwoju spółki. W 2002 roku inwestycje operatora mają wynieść 400 do 500 mln zł, a środki zapewni KGHM i pozyskany inwestor. Inwestycje pozwoliłyby Dialogowi zwiększyć pojemność sieci do 700 tys. linii i bazę klientów do 450 tys.

W lutym Ster-Projekt planuje utworzenie wraz z norweską EDB spółki, która będzie ukierunkowana na sektor bankowy i outsourcing. Ponadto Ster-Projekt finalizował zakup oferującej rozwiązania kryptograficzne spółki Cypro Tech, w której objął łacznie 51% udziałów za 4,08 mln zł.

W poniedziałek na warszawskiej giełdzie zadebiutowały akcje spółek powstałych po podziale Optimusa. Zarząd GPW ustalił kurs odniesienia dla Grupy Onet.pl, obejmującej m.in. portal Onet.pl i firmę DRQ, na 21,7 zł, natomiast Optimusa (d. Optimus Technologie), obejmującego część technologiczną dawnego Optimusa na 21,3 zł. Do południa pierwszego dnia notowań, wartość akcji Grupy Onet wzrosła o 43,66%, a cena wynosiła 30,6 zł. Gorzej wiodło się natomiast Optimusowi, którego notowania spadły do 17,95 zł, czyli o ponad 17% w stosunku do kursu odniesienia.

Zarząd wortalu motoryzacyjnego Automarket.pl zadecydował 17 stycznia br. o likwidacji spółki. Domena serwisu zostanie prawdopodobnie wystawiona na sprzedaż. Automarket.pl powstał na przełomie września i października 2000 roku. W odróżnieniu od innych wortali motoryzacyjnych, Automarket od początku zamierzał działać przede wszystkim na rynku aut używanych. Ponadto obok działalności internetowej firma miała rozwijać pośrednictwo w sprzedaży samochodów w fizycznych punktach, sprzedawać ofertę pakietów ogłoszeniowych i inne usługi marketingowe. Spółka nie podała informacji na temat liczby transakcji w przeprowadzeniu których pośredniczyła. Udziałowcami serwisu były m.in. Daewoo TU, Migut Media i NFI Magna Polonia.

AOL TW poniósł w IV kwartale br. stratę w wysokości 1,82 mld USD. Strata w przeliczeniu na akcję wzrosła w stosunku do ub. roku z 25 centów do 41 centów. Ogólna sprzedaż całej grupy wzrosła o 3,9%, do 10,6 mld USD, jednocześnie zyski z reklam spadły o 14% - do 2,2 mld USD.

Komisja Europejska pod koniec grudnia ub.r. zatwierdziła planowane połączeniu koncernów Hewlett-Packard i Compaq. Instytucja od grudnia ub. roku badała, czy fuzja obu gigantów nie będzie mieć znamion podmiotu monopolistycznego na europejskim rynku komputerowym.

Brytyjski bank internetowy Egg przejął za 8 mln EUR francuski e-bank Zebank. Egg planuje podobne zakupy także w innych krajach Europy. Zebank był w posiadaniu grupy Bernarda Arnault, w skład której wchodzi ponadto m.in. znana sieć detalicznej sprzedaży kosmetyków Sephora oraz sieć sklepów duty-free. Francuski finansista starał się pozbyć internetowego banku od czasu załamania się rynku dotcomowego. Założony przez niego Zebank posiada obecnie we Francji ok. 100 tys. klientów. Przejęcie francuskiego banku jest elementem nowej strategii Egg, która zakłada nabywanie udziałów w przedsięwzięciach bankowości internetowej w Europie. Wśród rynków, na których Egg chciał zaistnieć od ponad roku wymieniane są na razie także Niemcy i Włochy.

Po przebadaniu zabezpieczeń 300 firm i instytucji, Riptech wykrył i zanalizował w okresie od lipca do grudnia 2001 ponad 128 tys. cyber - ataków. Najwięcej, bo jedna trzecia ataków wyszła z terenu USA, najczęściej atakowane były duże firmy publiczne, najwięcej ataków w przeliczeniu na liczbę internautów dotyczyło firm z Izraela. Raport Riptech nie uwzględnił ataków internetowych “robaków” - w przypadku włączenia do statystyki ich działań, liczba ataków wzrasta o 63%. Ukierunkowany na konkretny system lub firmę atak przeprowadzono w 39% przypadków. Około 13% firm doświadczyło przynajmniej raz ataku, który wymusił uruchomienie jakichś procedur odzyskiwania utraconych danych. Najwięcej ataków dotyczyło firm z sektorów high tech, usług finansowych, rozrywkowego, energetycznego – w badanym okresie Riptech stwierdził w tych sektorach średnio 700 ataków w przeliczeniu na firmę. Liczba ataków uznanych za poważne była w przypadku firm energetycznych średnio dwa razy wyższa niż w przypadku innych firm. Jak ponadto stwierdza raport firmy Riptech, firmy zatrudniające ponad 500 osób doświadczyły o 50% więcej ataków.

France Telecom odnotowała w 2001 roku 43 mld EUR przychodów, czyli o blisko jedną trzecią więcej niż rok wcześniej. Według danych z końca grudnia ub. roku, cała grupa obsługiwała 91,7 mln klientów, co oznacza blisko 20 – proc. wzrost w stosunku do roku 2000.

Międzynarodowe przedsięwzięcia FT odnotowały 77 – proc. wzrost przychodów i był on o ponad połowę niższy od wzrostu z roku 2000. Udział przychodów tej części grupy w skonsolidowanych przychodach FT wynosi obecnie ok. 35% , co oznacza wzrost w stosunku do roku 2000 o 10%. Przychody sieci komórkowej Orange wyniosły w ub. roku 14,8 mld EUR, co oznacza wzrost o 71%. Sieć posiada obecnie blisko 40 mln klientów, o 28% więcej niż rok wcześniej. Orange jest największą siecią na rynku francuskim (blisko połowa rynku) i trzecią pod względem wielkości na rynku brytyjskim. Wanadoo, portal dostępowy FT miał 1,4 mld EUR przychodów, co oznacza wzrost o 38,6% w porównaniu z rokiem ub. W końcu ub. roku liczba klientów Wanadoo przekraczała 6 mln. Liczba klientów dostępu w technologii ADSL wynosiła w końcu 2001 roku 415 tys.

Według IDC w 2001 roku w Europie Zachodniej sprzedano 2,7 mln sztuk urządzeń PDA. Wzrost w porównaniu z rokiem 2000 jest nieznaczny, zmienił się natomiast obraz rynku.

W roku 2001 największym dostawcą PDA w Europie Zachodniej nadal był Palm, jednak jego udział skurczył się do 34%. Kolejne miejsca wg. IDC zajmowały Compaq, z 17 – proc. udziałem i HP, który ma 12% rynku. Po 6% rynku w ub. roku miały też Nokia i Casio.

Intel oraz HP poinformowały wczoraj, że zamierzają wspierać projekt o nazwie Mono. Jego celem jest stworzenie środowiska programistycznego, które byłoby alternatywą dla platformy .NET Microsoftu. Mono ma opierać się na Linuksie. Podobną inicjatywę rozwija Sun Microssystems - Sun Open Net Environment (ONE) jest architekturą służącą do tworzenia i wdrażania usług internetowych, określanych przez producenta mianem Smart Services (usług inteligentnych). Projekt Mono zainicjowany został przez firmę Ximian. Jego głównym założeniem jest stworzenie środowiska programistycznego, umożliwiającego developerom pisanie programów, które uruchamiane będą na systemach Linux oraz Unix (platforma .NET ma działać w oparciu o programy Microsoftu). Mono realizowany ma być na zasadzie "open source". Zakłada się jednak, że wszystkie zmiany dokonywane przez działających w ramach Mono programistów, muszą być publikowane w Internecie.

Ostatnie 4 miesiące Compaq Computer zakończył przychodami w wysokości 8,5 mld USD i zyskiem netto na poziomie 56 mln USD. Zarząd koncernu spodziewa się, że tegoroczne wyniki finansowe firmy będą również wyższe od prognozowanych przez analityków. W 2002 r. najważniejsze dla Compaqa będzie zwiększenie przychodów z usług i przywrócenie rentowności działu produkującego komputery. Zarząd firmy liczy, że może to nastąpić w II połowie tego roku. Zintensyfikowanie działań na rynku korporacyjnym ma spowodować wzrost przychodów spółki do poziomu 34 mld USD ( 33,6 mln USD w 2001 r.). Zarząd koncernu oświadczył jednocześnie, że są to bardzo ostrożne prognozy, zakładające brak wyraźnej poprawy sytuacji na rynku IT. W wypadku powrotu koniunktury wzrost przychodów Compaqa będzie znacznie większy niż 1-procentowy.

Autobytel ogłosił pierwszy w swej historii dodatni wynik. W sprawozdaniu pro-forma za czwarty kwartał ub. roku serwis odnotował 20,5 mln USD przychodów. Rok wcześniej w analogicznym okresie firma zarządzająca miała 16,8 mln USD przychodów. Przedstawione wyniki obejmują przychody uzyskane przez witrynę Autoweb, której przejęcie zakończono w sierpniu 2001. Autobytel posiada łącznie cztery serwisy – oprócz wymienionych Autobytel i Autoweb także Carsmart i AutoSite. Strata netto raportowana według standardu GAAP wyniosła w IV kwartale 900 tys. USD, podczas gdy rok wcześniej - 3,3 mln USD. Przychody w roku finansowym 2001 wyniosły 71,1 mln USD, w porównaniu z 66,5 mln USD rok wcześniej. Strata, raportowana w oparciu o standard GAAP zwiększyła się w stosunku do ubiegłorocznej (29 mln USD) i wyniosła 44,9 mln USD. Firma spodziewa się wzrostu przychodów w całym roku 2002 o 6 do 10%.