Przegląd tygodnia 24 – 30.08

Maxdata – jeden z największych europejskich producentów sprzętu komputerowego – rozpoczął działalność w Polsce; do końca 2003 roku firma zamierza opanować 15% krajowego rynku PC-tów i monitorów. Tymczasem amerykański sąd federalny odrzucił pozew British Telecommunications, w którym telekom domagał się odszkodowania za stosowanie technologii hiperłączy.

Pozostającą w upadłości VPN Service 28 sierpnia br. nabył . JBR przejął prawa, należności i wierzytelności lub roszczenia związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, wynikające z przejętych umów oraz majątek rzeczowy upadłej spółki. Własnością NASK stały się znaki towarowe, prawa autorskie i wszelka inna własność intelektualna VPN Service. NASK przejął także zobowiązania związane z prowadzoną przez spółkę działalnością, wynikające z umów wiążących VPN Service w upadłości z podmiotami, które były jej kontrahentami w dniu 28 sierpnia 2002r. NASK nie przejął długów spółki. Z dniem podpisania aktu notarialnego pracownicy VPN stali się pracownikami NASK.

Elektrim wyznaczył datę restrukturyzacji obligacji na 4 września. W myśl porozumienia z obligatariuszami spłata pierwszej raty w wysokości 100 mln EUR powinna nastąpić w ciągu pięciu dni od tej daty.

Według szacunków firmy CMR, w I połowie br. wydatki na e-reklamę wzrosły o 2%, do 15,32 mld USD w porównaniu z 15,04 mld USD wydanych w analogicznym okresie w roku ubiegłym. W tym samym czasie wszystkie wydatki na reklamę zmalały o 0,2%, z 53,8 mld USD do 53,7 mld USD. Najwyraźniej, bo o 20,8% spadły w tym okresie wydatki na reklamę w magazynach B2B. Tym samym nieznacznie wzrósł także udział e-reklamy w rynku reklamowym – w I półroczu br. sięgał on 2,84%.

Techmex, który jest wyłącznym przedstawicielem Toshiby w Polsce, sprzedał w ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. 15,8 tys. sztuk notebooków tej marki, czyli o 9% więcej niż przed rokiem. Sprzedaż w obu kwartałach br. utrzymywała się na zbliżonym poziomie (odpowiednio 7,86 tys. w pierwszym i 7,95 tys. w drugim kwartale). W ub. roku firma odnotowała w drugim kwartale ponad 10 –proc. wzrost sprzedaży. Techmex zamierza sprzedać do końca br. łącznie ok. 50 tys. urządzeń przenośnych.

ComArch wprowadził do oferty ECOD – autorskie oprogramowanie do elektronicznej wymiany dokumentów i zarządzania informacją. ECOD (Elektroniczne Centrum Obsługi Dokumentów) to platforma, która umożliwia partnerom handlowym wysyłanie i odbieranie elektronicznych faktur, zamówień i innych dokumentów handlowych. ECOD zapewnia transmisję opartą o polskie standardy komunikacyjne i możliwość współpracy jednego dostawcy z wieloma sieciami handlowymi (firma-dostawca może otrzymywać zamówienia czy od kilku kluczowych sieci na rynku).

Jak poinformował PAP, Elektrim nie przedłużył upływającej w poniedziałek wyłączności konsorcjum BRE Banku i Eastbridge na negocjacje w sprawie zakupu 49% udziałów w Elektrimie Telekomunikacji. Prezes Radziwiłł powiedział w rozmowie z agencją, że holding chce rozmawiać z nowymi władzami Deutsche Telekom i Vivendi – głównymi udziałowcami ET i PTC – w sprawie zakończenia sporu wokół operatora sieci Era oraz połączenia PTC z ET.

Według IDC w ciągu pięciu lat od 2001 do 2006 roku przychody z usług szerokopasmowych w Europie Środkowej wzrosną 12-krotnie i na koniec tego okresu sięgną niemal 1 mld USD. Liczba linii szerokopasmowych wzrośnie w tym okresie w regionie 10-krotnie i przekroczy 2 mln – przy czym największe procentowe wzrosty liczby podłączeń szerokiego pasma mają mieć miejsce w roku bieżącym i przyszłym.

Według informacji mBanku, od stycznia br. do końca lipca br. wartość depozytów na rachunkach osób fizycznych wzrosła o 525,4 mln zł. Stanowi to jedną czwartą całego przyrostu depozytów gospodarstw domowych w polskim sektorze bankowym w tym okresie.

UPC, Vectra i Multimedia – odpowiednio pierwsza, druga i czwarta telewizja kablowa w Polsce – starają się o przejęcie trzeciej firmy na rynku – AsterCity. Wstępne ceny wahają się od 80 do 90 mln USD.

Era nie jest już największą siecią komórkową w Europie Środkowo-Wschodniej. Rosyjski operator Mobilnyje Telesystemy ma już ponad 5 mln klientów – głównie mieszkańców Moskwy i okolic.

W Sejmie powstał Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego. Jego zadaniem będzie propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego oraz wprowadzanie nowoczesnych technologii do administracji publicznej. Przewodniczącym zespołu jest Tadeusz Jarumziewicz.

KGHM ma wkrótce podjąć decyzję w sprawie wyboru inwestora dla Telefonii Dialog. Zainteresowanych spoółką jest dziewięciu inwestorów. Coraz częściej w tym kontekście wspomina się TeleDanmark.

Podczas wystąpienia w Malezji, szef Intela Craig Barrett powiedział, że nie spodziewa się szybkiego końca recesji. 5 września Intel ma skorygować więc swoją prognozę na III kwartał. Obecna zakładała sprzedaż na poziomie 6,3 – 6,9 mld USD. Korekta odbywa się głównie pod kątem obserwowanego niższego popytu na komputery osobiste.

Maxdata – jeden z największych europejskich producentów IT rozpoczął działalność w Polsce. Przychody Maxdata Polska mają wynieść jeszcze w br. 5 mln EUR. Odbiorcami produktów Maxdata – pecetów, notebooków, serwerów i monitorów Belinea – ma być sektor publiczny, małe i średnie firmy, duże korporacje i szkolnictwo. W 2003 roku firma chce mieć 15% rynku PC w Polsce.

NBP otrzymał kilka ofert kupna akcji Telbanku, ale najpoważniejszą jest oferta Tel-Energo – wynika z nieoficjalnych informacji uzyskanych od „osoby zbliżonej do NBP”. Zgodnie z ustawą bank centralny musi sprzedać udziały do końca 2002 roku. Według analityków Telbank jest wart od 400 do 800 mln zł.

ComputerLand podpisał umowę z TP S.A. na wdrożenie u operatora drugiego etapu komputerowego systemu paszportyzacji o wartości 15,2 mln zł. System ma zostać zainstalowany do końca 2003 roku. Koszt całości prac nad paszportyzacją w TP S.A. wynieść ma 200 – 300 mln zł. W tym roku TP S.A. ma wydać na paszportyzację ok. 40 mln zł.

Dell wypracował w II kw. roku obrachunkowego 501 mln USD zysku. W ub. roku w tym samym okresie firma poniosła 101 mln USD straty. Dell spodziewa się w II kw. br. rekordowych przychodów w wysokości 9 mld USD i zamierza wejść w nowe segmenty, jak drukarki i palmtopy.

Według badań Gartner Dataquest, w II kw. br. popyt na telefony komórkowe wzrósł jedynie o 0,8%. Producenci wprowadzili na rynek 98,7 mln sztuk aparatów. W analogicznym okresie ubiegłego roku na całym świecie sprzedano 97,9 mln sztuk. W II kw. pierwsze miejsce w rankingu producentów utrzymała Nokia. Udział tej marki w rynku wzrósł do 35,6%. Druga jest wciąż Motorola, trzecią pozycję zajmuje od niedawna Samsung.

Odsetek internautów korzystających z przeglądarki internetowej Netscape spadł do najniższego poziomu w historii. W tej chwili z aplikacji korzysta tylko 3,4% użytkowników Internetu – jeszcze rok temu wartość ta wynosiła 13%.

Amerykański sąd federalny odrzucił roszczenia BT w sprawie korzystania z hiperłączy. BT złożyło w amerykańskim urzędzie patentowym wniosek o opatentowanie rozwiązania służącego do nawigacji po systemach tekstowych (tzw. Sargent patent) w 1976; i otrzymało go w 1989 roku. W 2000 roku BT ogłosił, że posiada prawa do hiperłączy stosowanych w Internecie. Wkrótce potem złożył pozew przeciwko firmie Prodigy – pierwszemu amerykańskiemu ISP. Sprawa miała być precedensem, który pozwoli brytyjskiemu operatorowi zarabiać na wszystkich przedsięwzięciach internetowych. Według orzeczenia sądu, na podstawie przedstawionych dowodów nie można stwierdzić, że Prodigy naruszył prawa patentowe BT, uczestniczył w naruszeniu tego patentu lub przyczynił się do tego, że inni te prawa łamią.