Przegląd tygodnia 23-29.11

Elektrim Telekomunikacja sprzedała swe udziały w spółkach - operatorach telewizji kablowej. System informatyczny dla PZU, może kosztować od 0,5 do 1 mld. zł. TP SA zaoferuje klientom możliwość tańszych połączeń głosowych. Szczecińskie Unizeto uzyskało certyfikat WebTrust."HP Store" w ramach rynku internetowego eBay. Microsoft i AOL TW to czołowe pod względem wykorzystania marki internetowe.

Konsorcjum spółek Softbank i Softbank Serwis wygrało przetarg na dostawę komputerów, serwerów oraz dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wartość kontraktu wynosi ponad 55,5 mln zł, zaś termin jego realizacji określono na 8 tygodni od momentu podpisania kontraktu. Komputeryzacja ARiMR jest niezbędna do wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS).

Spółka Elektrim Telekomunikacja podpisała umowę sprzedaży udziałów w spółkach - operatorach telewizji kablowej, na rzecz konsorcjum funduszy inwestycyjnych Hicks Muse Tate Furst, Emerging Markets Partnership i Argus Capital Partners. Wartość transakcji wyniesie 110 mln EUR. Elektrim Telekomunikacja zdecydowała się na zbycie udziałów w spółkach: Aster Polska, Warszawskie Sieci Kablowe, RTK Autocom oraz ZTP. Transakcja warta 110 mln EUR zostanie sfinalizowana po uzyskaniu przez Elektrim Telekomunikację niezbędnych zgód i zezwoleń. Spółka poinformowała także o zawarciu porozumienia z Vivendi i Elektrimem, ustalającego podział przychodów ze sprzedaży, udziałów w spółkach telewizji kablowej. Na mocy porozumienia, 115 mln zł uzyskane z transakcji, otrzyma Elektrim Telekomunikacja. Pozostała część przypadnie w udziale (jako spłata zobowiązań) udziałowcom Elerktrimu Telekomunikacji – Elektrimowi (40%) i Vivendi (60%).

W trzecim kwartale widoczne są objawy wychodzenia Optimusa z kryzysu. Po raz pierwszy od podziału grupa kapitałowa wypracowała zysk operacyjny, który wyniósł 2,2 mln zł. Strata operacyjna spółki-matki wyniosła tylko 0,13 mln zł. Optimus planuje ponadto umorzenie niewykupionych akcji pracowniczych serii C, łącznie ok. 74,9 tys. papierów. Ich cena emisyjna, ustalona w czasach wysokich notowań Optimusa sięgała 200 zł.

Prezes URTiP rozważa zmuszenie wszystkich operatorów komórkowych i TP SA do obniżenia opłat w godzinach szczytu za połaczenia z sieci stacjonarnej do komórkowej. URTiP chce obniżki o ok. o,4 zł, z obecnych 1,4 zł netto.

Telia wygrała przetarg na udostępnienie nowych międzynarodowych łączy dla NASK. Szwedzka firma poinformowała ponadto o planach przekierowywania chińskiego ruchu internetowego do Europy Zachodniej przez Polskę i Rosję.

PKO BP rozesłał zapytanie ofertowe do kilkunastu potencjalnych dostawców scentralizowanego systemu dla banku. Walka rozegra się m.in. pomiędzy Prokomem, ComputerLandem, Comp Rzeszów i Wonlokiem.

Nowelizacja prawa telekomunikacyjnego zwiększy uprawnienia prezesa URTiP, m.in. w zakresie kalkulacji kosztów do cennika usług powszechnych, ceny dzierżawy łączy telekomunikacyjnych, ustalenia cennika połączeń pomiędzy operatorami, decyzji o połączeniu sieci. Według wiceministra infrastruktury Krzysztofa Hellera ma to podnieść skuteczność Regulatora.

Optimus złożył w ubiegłym tygodniu wniosek o umorzenie zaległości podatkowych. W połowie listopada Optimus wystąpił o restrukturyzację tych zaległości wraz należnymi odsetkami, sięgających łącznie 35,1 mln zł. Przechodząca problemy spółką już wcześniej utworzyła rezerwy na ten cel.

ComArch zawarł umowę na wdrożenie modułów systemu Tytan we francuskiej firmie telekomunikacyjnej Kertel. Spółka będzie realizować kontrakt na mocy umowy z francuskim integratorem – firmą Steria – która zajmuje się obsługą informatyczną Kartela. U operatora zostaną wdrożone oprogramowanie Tytan Interconnect Billing i moduł Revenue Sharing służący do zarządzania rozliczeniami między operatorami. ComArch nie ujawnił wartości kontraktu.

Z początkiem przyszłego roku w sopockiej firmie DC Edukacja rusza studium informatyczne szkolące w zakresie technologii Microsoftu. Pod tą nazwą kryje się specjalnie przygotowana ścieżka szkoleniowo – egzaminacyjna umożliwiająca uczestnictwo w autoryzowanych kursach odbywających się w... weekendy. „Oferta wydaje się być atrakcyjna zarówno z punktu widzenia osób, które mają problemy z uzyskaniem zgody na szkolenie ze strony swojego pracodawcy, jak i firm, które ze względu na realizowane projekty nie mogą wysłać pracowników na szkolenie w środku tygodnia” – wyjaśnia Dariusz Dobrzyniecki z działu handlowego DC Edukacji. Program studium obejmuje wykłady i warsztaty przygotowujące do egzaminów na MCSA (Microsoft Certified System Administrator); MCSE (Microsoft Certified System Engeneer) i MCDBA (Microsoft Certified DataBase Administrator). Koszt szkolenia wahają się od 3,5 tys. (za ścieżkę złożoną z samych warsztatów) po 5,2 tys. złotych (za wykłady i warsztaty przygotowujące do egzaminów na MCSA).

Webserwer.pl, system hostingowy prowadzony przez spółkę Hoga.pl, poszerzył swoją ofertę o serwery wirtualne pracujące na platformie Microsoft Windows Server 2000. Jest ona skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw oraz samorządów.

W drugą rocznicę wejścia na rynek mBank podsumował swą dotychczasową działalność. tej pory, przez okres dwóch lat działalności banku, który jest detalicznym ramieniem BRE Banku, 312 tys. klientów otworzyło w nim 381 tys. rachunków. Jak twierdzą szefowie internetowego banku, jeżeli zostanie zachowane dotychczasowe tempo pozyskiwania klientów, realne jest przekroczenie do końca br. liczby 400 tys. rachunków. Jak wynika z raportu opracowanego przez Radę Bankowości Elektronicznej przy Związku Banków Polskich, mBank dzierży palmę pierwszeństwa jeśli chodzi o udział w rynku (28,3%) rachunków bankowych z dostępem przez Internet. Jeżeli chodzi natomiast o liczbę klientów banków elektronicznych w Polsce, mBank skupia ich aż 25%. Najbardziej skutecznym kanałem pozyskiwania klientów przez mBank jest jego strona internetowa, poprzez którą rachunki otworzyło 52% klientów. Kolejne kanały to telefoniczne call center i poczta (łącznie 20%), inne portale internetowe (18%) oraz sieci zewnętrzne (10%). Strony WWW mBanku odwiedza codziennie ok. 30 tys. internautów, zaś miesięcznie liczba ta oscyluje wokół miliona użytkowników.

Zintegrowany system informatyczny, do wdrożenia którego przygotowuje się PZU, może kosztować od 0,5 do 1 mld zł. Firma chce pozyskać ok. 20 ofert od dostawców, wybrać kilka z nich i rozpisać przetarg. Nie wiadomo jednak kiedy zostanie on ogłoszony.

Od 1 grudnia TP SA zaoferuje klientom możliwość tańszych połączeń głosowych. W ofercie znajdą się pakiety minutowe – 120, 180 i 240 minut, z rabatami za połączenia lokalne sięgającymi 40%. TP SA przygotowała też rabaty na połączenia międzystrefowe. Z nowej oferty będą mogli korzystać abonenci korzystający ze standardowego planu taryfowego.

Konsorcjum zagranicznych funduszy inwestycyjnych, które w poniedziałek nabyło od spółki Elektrim Telekomunikacja warszawską sieć telewizji kablowej Aster City, chce połączyć ją z innymi. Aster City może stać się więc niebawem częścią środkowoeuropejskiego holdingu telewizji kablowych.

Tel-Energo podpisało list intencyjny o współpracy z izba zrzeszającą operatorów telewizji kablowych. W przyszłości może to doprowadzić do powstania realnej konkurencji dla TP SA. Tel-Energo posiadające 12 tys. km sieci światłowodowych będzie bowiem mogło świadczyć usługi telekomunikacyjne abonentom telewizji kablowych.

Szczecińskie Unizeto uzyskało certyfikat WebTrust. Audyt prowadzili specjaliści z Ernst & Young. Dzięki pomyślnemu przejściu przez procedurę audytową certyfikaty cyfrowe wydawane przez spółkę będą rozpoznawane przez przeglądarkę internetową Microsoft Explorer (stanie się tak na przełomie 2002/2003 r.). Unizeto na rynku wystawiania certyfikatów cyfrowych działa od 1998 r., obecnie stara się o wpis do rejestru kwalifikowanych wystawców certyfikatów w systemie podpisu elektronicznego w Polsce. Certyfikat WebTrust (którego wymagania zostały sformułowane przez American Institute for Certified Public Accountants oraz Canadian Institute of Chartered Accountants) do tej pory otrzymały jedynie 4 firmy w Europie. Trójstopniowy audyt był prowadzony od początku marca do końca października br. przez specjalistów z Ernst & Young (z Polski i Niemiec). Jego pomyślne zakończenie powinno umożliwić Unizeto wyjście z ofertą poza granice Polski (WebTrust jest rozpoznawalnym znakiem jakości, gwarantującym spełnianie odpowiednich praktyk biznesowych i wdrożenie różnych procedur kontrolnych). Już teraz Unizeto zmierza do zawarcia kontraktu na system PKI na Ukrainie w sektorze administracji państwowej. Wkrótce Unizeto powinno również uzyskać potwierdzenie przestrzegania norm ISO 9001. O uzyskanie certyfikatu WebTrust stara się również inna spółka zainteresowana obecnością na rynku usług podpisu elektronicznego – TP Internet.

Abonenci TP SA, który korzystają z usług ISDN, napotykają nieoczekiwane problemy, gdy chcą uzyskać stały dostęp do Internetu w ramach Neostrady. Biura Obsługi Klienta Telekomunikacji Polskiej udzielają zdawkowej odpowiedzi, że ISDN i Neostrada (czy SDI) to usługi, które się wzajemnie wykluczają. Urządzenia wykorzystywane do uruchomienia Neostrady (a więc uruchomienia łącza ADSL na kablu miedzianym łączącym centralę z abonentem) nie funkcjonują na łączach cyfrowych, charakterystycznych dla ISDN. Co prawda na rynku są już dostępne rozwiązania szerokopasmowe przystosowane do łączy cyfrowych, lecz na razie TP SA nie wprowadziła ich do swojej oferty. W efekcie abonent, który wykorzystał swoje łącze abonenckie do realizacji usług ISDN (telefon plus transmisja danych), spotyka się z odmową w chwili, gdy stara się o przejście na Neostradę. Ta ostatnia usługa, w przeciwieństwie do ISDN, zakłada stałą opłatę za nielimitowany dostęp do Internetu. W ISDN natomiast płaci się za czas połączenia. Przedstawiciele Biura Prasowego TP SA co prawda stanowczo zaprzeczają, by abonent nie mógł zamienić ISDN na Neostradę, jeśli tylko obie usługi znajdują się w ofercie obsługującej go centrali telefonicznej. Praktyka jest jednak inna, co wynika z przyjętej polityki promowania ISDN – popyt na Neostradę jest obecnie znacznie większy niż na ISDN. W opisanej sytuacji Neostradę będzie można otrzymać jedynie wtedy, gdy do abonenta uda się doprowadzić dodatkowe łącze i utrzymywać obie usługi równolegle. Gdy takiej możliwości nie ma, abonenci, którzy uzyskali ISDN, zostają w pewnym sensie tej usłudze przypisani.

Wirtualna Polska nawiązała współpracę z firmą Neutron-IT, będącą producentem oprogramowania easySHOP - sklepu internetowego sprzedawanego w pudełku skierowanego do małych i średnich firm. Podpisana umowa o współpracy zakłada, że Neutron-IT będzie podłączać swoich klientów do platformy e-commerce WP – serwisu Zakupy.wp.pl. Wszystkie sklepy pracujące w oparciu o program easySHOP będą więc mogły prezentować swoją ofertę w Zakupach WP. Współpraca z WP niesie z pewnością korzyści dla producenta programu easySHOP, gdyż zwiększa ona jego atrakcyjność. easySHOP jest dziś zintegrowany ze wszystkimi większymi polskimi pasażami handlowymi. Kupując oprogramowanie, klient nie musi zajmować się stroną techniczną zagadnienia. W przypadku chęci prezentacji produktów w pasażu podpisuje jedynie stosowną umowę.

Crowley wprowadzi sekundowy system taryfikacji w usługach VoIP Kontakt i obniży ceny połączeń realizowanych w tej technologii. Nowy tryb naliczania opłat zostanie wprowadzony od 1 grudnia. Rozmowy będą rozliczane co sekundę, począwszy od pierwszych 30 sekund po rozpoczęciu połączenia. Crowley ponadto planuje obniżenie cen usług VoIP. Połączenia do państw Unii Europejskiej mają być tańsze o ok. 20%. Przedstawiciele operatora utrzymują, że Crowley jako pierwszy w Polsce wprowadza sekundową taryfikację w usługach Voice over IP.

AMP MEDIA po wprowadzeniu na rynek na początku listopada ogólnodostępnego komunikatora Net, zaoferowała jego wersję komercyjną przeznaczoną dla użytkowników korporacyjnych. Komunikator nazwany Net BIZNES przeznaczony jest dla instytucji, firm, wydawnictw oraz innych organizacji. Net BIZNES jest komunikatorem wyposażonym w funkcje takie jak konferencje, czaty głosowe, rozbudowany zakres kanałów tematycznych i informacyjnych z możliwością ustawienia ich według profilu odbiorcy. AMP MEDIA zapowiedziała także, że nowa wersja ogólnodostępnego komunikatora Net, którego pobrać można ze stronyhttp://www.poprostu.net dostępna będzie na gwiazdkę.

Z myślą o firmach małej i średniej wielkości uruchomiono nowy serwis internetowy eGospodarka. Jest on adresowany do firm z różnych sektorów gospodarki, które planują wykorzystanie Internetu do swojej działalności. Wortal, znajdujący się pod adresemhttp://www.eGospodarka.pl , ma być kompendium wiedzy oraz odpowiedzią na pytania przedsiębiorców: jak zacząć?, co robić?, gdzie szukać? jak się rozwijać? Można tam znaleźć narzędzia porównawcze, wyszukiwarki, kalkulatory, za pomocą których można wybrać szkolenia, dostawców usług internetowych, oferty udostępnione w ramach Giełdy Ofert B2B. W dziale ISP funkcjonuje narzędzie pozwalające na wyszukanie najodpowiedniejszych dla użytkownika ofert na utrzymanie serwisu internetowego. Została w nim ujęta większość działających na rynku providerów – obecnie w bazie znajduje się ponad 150 firm wraz z ich ofertami. W dziale Twoje Narzędzia znajdują się kreatory sklepów internetowych, stron WWW oraz usług ISP. eGospodarka.pl ma stać się także komunikatorem pomiędzy firmami wykorzystującymi Internet.

Już w styczniu ze stanowiskiem prezesa Softbanku pożegna się jego założyciel Aleksander Lesz. Według informacji "Gazety", niemal pewnym, kandydatem na jego następcę jest Mirosław Szturmowicz – wiceprezes Prokomu, wcześniej dyrektor generalny .

Europejskie banki sukcesywnie wycofują karty płatnicze z paskiem magnetycznym, zamieniając je na karty z wbudowanym . Ma to wpłynąć na ograniczenie strat wynikających z fałszerstw i bezprawnego używania kart płatniczych. PolCard zapewnia, że do końca roku wszystkie punkty obsługiwane przez firmę będą akceptować karty z procesorem.

Japońska firma Digital Vox zaprezentowała urządzenie o nazwie Bulkhead PC, czyli komputer na monety. Będzie on montowany w obiektach użyteczności publicznej i na ulicach - każdy, kto wrzuci do niego monetę o odpowiednim nominale, będzie mógł przez pewien czas np. surfować po Internecie czy "chatować" ze znajomymi.

Jak donosi InternetNews, wydatki na reklamę w Internecie wzrosną w przyszłym roku w Stanach Zjednoczonych o 16%. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez firmę Global Insight, wpływy branży reklam on-line osiągnął w roku 2003 niemal 5 mld. USD. Całkowita wartość branży reklamowej wzrośnie natomiast w przyszłym roku o 6% i osiągnie 241,7 mld. USD. Według prognoz wartość amerykańskiego rynku reklamowego ma z roku na rok rosnąć i osiągnąć 285 mld w roku 2006. Jednakże pomimo przewidywanego wzrostu wydatków na reklamę, e-reklama ma nadal zaliczać się do "gorszej kategorii". Jej udział w całym rynku reklamowym w Stanach Zjednoczonych nie przekroczy do 2006 roku poziomu około 3%.

Amerykański gigant telekomunikacyjny, WorldCom, który w raportach finansowych zawyżał swe zyski, zawarł ugodę z federalną Komisją Kontroli Giełdy (SEC). Umowa zakłada, że korporacja, która przyznała się do manipulacji księgowych na kwotę 9 mld. USD, otrzyma specjalny nadzór SEC. Porozumienie nie precyzuje kwestii ewentualnej kary jaką miałby zapłacić WorldCom. Jest to uzależnione od tego, czy firma będzie lojalnie współpracowała z Komisją Kontroli Giełdy. Zgodnie z porozumieniem WorldCom ma wynająć konsultanta z zewnątrz, który zbada jego praktyki księgowe. Poza tym szefowie telekomunikacyjnego giganta, będą musieli przejść szkolenie z zakresu etyki biznesu, zaś niezależny obserwator wyznaczony przez SEC, będzie kontrolował działalność koncernu.

Firmy eBay, HP i Accenture poinformowały o otwarciu pierwszego sklepu "HP Store" w ramach rynku internetowego eBay, opartego na usłudze Connection to eBay firmy Accenture. "HP Store" umożliwi użytkownikom serwisu eBay (55 mln zarejestrowanych klientów), kupowanie produktów HP. Początkowo "HP Store" będzie oferować komputery osobiste, stacje robocze, serwery, komputery kieszonkowe, drukarki oraz akcesoria pochodzące głównie z anulowanych zamówień i zwrotów, ale będą to produkty w oryginalnych opakowaniach fabrycznych. Artykuły te będzie można znaleźć w nowym serwisie eBay Electronics pod adresemhttp://www.stores.ebay.com/hpfactoryoutlet

Francuski rząd gotów jest podjąć się ratowania, borykającego się z kłopotami finansowymi giganta telekomunikacyjnego France Telecom. Państwo gotowe jest zainwestować w konsorcjum 9 mld. EUR. Plan zakłada m.in. dofinansowanie planu restrukturyzacji firmy, której celem jest pozbycie się długów sięgających 70 mld. EUR.

Koncern Dell wprowadził do oferty zapowiadaną już od kwietnia br. platformę PowerEdge 1655MC. W obudowie serwera o wysokości 3U mieści się jedynie sześć dwuprocesorowych kart z układami Intela, ale zapewniają one większe możliwości rozbudowy niż rozwiązania konkurentów. Dell, podobnie jak HP i Fujitsu Siemens, zdecydował się na procesory Pentium III. Pojedyncza karta serwerowa może zawierać dwa układy PIII 1,2 GHz, do 2 GB RAM, zintegrowany kontroler Ultra-320 SCSI, dwa dyski o łącznej pojemności 146 GB i kontrolery Gigabit Ethernet. Cenę podstawowego modelu 1655MC, wyposażonego w jedną kartę, wyznaczono na 5,6 tys. USD. W jej ramach producent zapewnia 3 letni okres wsparcia technicznego. Dell będzie oferował serwery blade z systemami Windows 2000 Server i Advanced Server oraz Red Hat Linux. Spośród dużych producentów jedynie IBM zdecydował się na wprowadzenie do oferty serwerów blade z wydajniejszymi procesorami Xeon. Oferowany przez firmę model BladeCenter jest dostarczany z układami Xeon 2 GHz lub 2,4 GHz. Dell planuje sprzedaż serwerów blade z tymi procesorami w przyszłym roku.

Według firmy badawczej Nielsen NetRatings, pod koniec trzeciego kwartału br., około 563 mln osób na całym świecie korzystało z Internetu w domu. Oznacza to że około 10 mln gospodarstw domowych zostało przyłączonych do Sieci w okresie od czerwca do września. Wzrostowi liczby internautów towarzyszy coraz większe zainteresowanie e-zakupami. Z badań wynika, że nadal najwięcej internautów mieszka w Stanach Zjednoczonych - 30% globalnej liczby użytkowników Sieci. Oznacza to, że około 167,1 mln amerykańskich gospodarstw domowych ma dostęp do Internetu. Na drugim miejscu znajduje się Europa ze 129,5 mln domów z dostępem do Sieci (23% światowej populacji Internautów). Z kolei na obszarze południowo-wschodniej Azji mieszka 13% światowego ogółu Internautów, co przekłada się na 75 mln Internautów. Daleko w tyle pozostaje Ameryka Południowa (2% ogółu użytkowników Sieci). Pozostałe obszary globu zamieszkuje 32% internautów. Badanie przeprowadzone przez Nielsen NetRatings dotyczyło także elektronicznych zakupów. Wynika z nich, że w trzecim kwartale br, 70% inernautów w Wielkiej Brytanii przeszukiwało internetowe zasoby w celu dokonania zakupów. W drugim kwartale odsetek użytkowników Sieci zorientowanych na e-zakupy wynosił 61%. W ten sposób Wielka Brytania okazała się w trzecim kwartale, jednym z najlepszych rynków e-commerce, jeśli chodzi o odsetek internautów dokonujących zakupy w Sieci. Drugim pod tym względem rynkiem okazała się Szwecja (61%), zas na dalszych miejscach uplasowały się Australia (56%), Niemcy (52%) oraz Holandia (51%).

Jak donosi raport opublikowany przez Dataquest Inc, sprzedaż telefonów komórkowych na świecie w trzecim kwartale tego roku wzrosła o 7,8% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2001. W okresie tym sprzedano łącznie 104,3 mln aparatów komórkowych. Palmę pierwszeństwa, pod względem ilości sprzedanych telefonów, dzierży Nokia. Fiński producent zanotował w III kw. br. 13,5% wzrost w stosunku do trzeciego kwartału 2001 r. i sprzedał prawie 37,5 mln aparatów. Udział tej firmy w rynku wzrósł natomiast z 34,1 do 35,9%. Na drugim miejscu znalazła się Motorola, która w trzecim kwartale osiągnęła w stosunku do roku ubiegłego 2,4-proc. wzrost, sprzedała niewiele ponad 15 mln aparatów i zanotowała 14,4-proc. udział w rynku. Z kolei Samsung sprzedał nieco ponad 11 mln. telefonów i zdobył 10,6% udział w rynku, notując znaczący, bo aż 52,4% wzrost sprzedaży w porównaniu z trzecim kwartałem 2001. Na czwartym miejscu znalazł się Siemens który sprzedał ponad 8,1 mln aparatów, zanotował 13% wzrost i 7,8% udział w rynku. Z kolei aparaty marki Sony Ericsson, których sprzedało się bez mała 5 mln, o 30,4% mniej niż przed rokiem, miały 4,8% udział w rynku.

Niemiecka prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie finansowej odprawy Rona Sommera, byłego szefa Deutsche Telekom i opcji na akcje telekomu dla członków zarządu. Sommer otrzymał 11,6 mln euro odprawy, a członkowie zarządu możliwość zakupienia po 1,7 mln akcji za cenę 2,5-krotnie niższą od rynkowej.

Duńska organizacja Anti Pirat Gruppen oskarżyła 150 tamtejszych użytkowników programów KaZaA i eDonkey o kopiowanie nielegalnych plików i domaga się od każdego z nich średnio 14 tys. USD odszkodowania. Organizacja przez kilka tygodni monitorowała duński Internet - pozwoliło to na wyselekcjonowanie grupy 150 najbardziej aktywnych użytkowników sieci wymiany plików P2P. Przedstawiciele APG udali się ze zgromadzonymi informacjami (numerami IP oraz uzyskanymi dzięki programu KaZaA Media Desktop spisami plików udostępnianych przez danego użytkownika) do sądu - a ten wydał dostawcom Internetu nakaz ujawnienie personaliów owych internautów. Kary, jakie muszą zapłacić piraci wyliczono w następujący sposób - za udostępniony nielegalnie album muzyczny internauta płaci 16 USD, zaś za jeden film - 60 USD. Jeśli kara zostanie wpłacona szybko, a nielegalne pliki skasowane z dysku, suma zostanie zmniejszona o 50%. W przeciwnym razie sprawa zostanie skierowana do sądu.

Wartość sprzedaży detalicznej on-line w Stanach Zjednoczonych, osiągnęła w trzecim kwartale br. 11,06 mld. USD. Tak wynika z oficjalnych danych opublikowanych przez amerykański Department of Commerce’s Census Bureau. Wielkość internetowej sprzedaży detalicznej wzrosła w trzecim kwartale o 7,8% w stosunku do drugiego kwartału i aż o 34,4% w stosunku do trzeciego kwartału roku 2001. Zgodnie z opublikowanymi danymi, całkowita wartość sprzedaży detalicznej w USA w trzecim kwartale wyniosła 827,5 mld. USD i wzrosła o 5,8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Udział handlu on-line w całkowitych obrotach handlu detalicznego wyniósł w drugim kwartale br. 1,2%, zaś w trzecim kwartale wzrósł do 1,3%.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Nelsen NetRtings, wydatki na reklamę usług turystycznych w Sieci wzrosły w Stanach Zjednoczonych w trzecim kwartale tego roku o 39% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Branża turystyczna okazała się czwartym pod względem nakładów finansowych na reklamę on-line, sektorem gospodarki. Koszt reklamy usług turystycznych w Internecie stanowił w trzecim kwartale 6% wszystkich wydatków przeznaczonych na wirtualną promocję. Najwięcej na reklamę w Sieci (30% ogólnych nakładów na reklamę on-line) wydały firmy działające w sektorze handlu detalicznego i usług. Na drugim miejscu znalazły się spółki z branży usług finansowych (19%), zaś trzecim reklamodawcą (14%) okazały się media internetowe. Zdaniem Nelsen NetRtings najwięcej pieniędzy, bo aż 4,2 mld. USD na reklamę w Sieci, spośród firm turystycznych przeznaczyła spółka Sabre Holdings. USA Interactive przeznaczyła na ten cel 2,5 mld USD, zaś Orbitz "tylko" 1,3 mld.

Hutchinson 3G zamierza wystartować z usługami telefonii UMTS jeszcze w grudniu br. Do końca przyszłego roku działający w Wielkiej Brytanii i we Włoszech operator chce pozyskać 2 mln klientów.

Po największym w historii zastoju w branży IT, który miał miejsce w tym roku, przyszły rok rysuje się dla tego sektora dość optymistycznie. Jak twierdzi firma badawcza IDC, średni światowy wzrost w sektorze IT wyniesie w 2003 roku niemal 6%. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez IDC, w skali globalnej rynek IT skurczył się w 2002 roku o 2,3%. Dla porównania, w okresie ostatnich dwudziestu lat, średni roczny wzrost w tym sektorze gospodarki wyniósł 12%. Jednakże zgodnie z prognozami przygotowanymi przez IDC, przyszły rok ma przynieść 5,8-proc. wzrost w sektorze informatycznym i telekomunikacyjnym. Jako główną przyczynę tegorocznego kryzysu postrzega się 9,3-proc. spadek sprzedaży komputerów osobistych, serwerów i stacji roboczych. Jednocześnie światowy rynek pamięci komputerowych skurczył się o 10,6% w roku 2002 i nic nie wskazuje na to, że do 2006 roku osiągnie on poziom z roku 2001. Aż 7,6-proc. spadek zanotuje prawdopodobnie w tym roku także rynek osprzętu sieciowego, ponieważ dość znacząco spadły zamówienia z branży telekomunikacyjnej. Serwis informatyczny, który stanowi dziś o trzeciej części dochodów sektora IT, także zanotował w br. znaczny spadek i cofnął się do poziomu sprzed trzech lat. Mimo, iż IDC prognozuje, że obroty w branży IT wzrosną w 2003 roku, to jednak ostrzega przez nierealnymi jego zdaniem prognozami wzrostu w niektórych gałęziach tej branży. Zdaniem analityków z IDC, wydatki na oprogramowanie raczej nie wzrosną, zaś konkurencja cenowa zahamuje wzrost dochodów producentów sprzętu. Wydatki na serwis informatyczny, także nie wzrosną znacząco, gdyż inwestorzy będą się starali realizować niewielkie projekty. Specjaliści z IDC, twierdzą że po roku 2003, oczekiwać możemy poprawy rynku IT, którego obroty powoli, aczkolwiek konsekwentnie powinny rosnąć w latach następnych. Wzrost branży informatycznej zgodnie z prognozami wyniesie w 2003 roku w USA 4,4%. Pomimo że zdaniem IDC gospodarka europejska nie będzie rozwijała się szybciej niż amerykańska, to i tak na Starym Kontynencie obroty sektora IT wzrosną w przyszłym roku o 5,4%. Jak wynika z prognoz, sytuacja rynku IT w Japonii będzie odbiciem amerykańskiej. W krajach południowo-wschodniej Azji wzrost będzie natomiast znacząco większy. Najbardziej optymistyczne prognozy dotyczą jednak krajów Ameryki Południowej; tam, przyszłoroczny przyrost wydatków na IT ma wynieść 8,7%, zaś w roku 2006 wzrost ten mierzony ma już być liczbą dwucyfrową.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Interactive Media in Retail Group (IMRG), w październiku wartość detalicznego handlu on-line w Wielkiej Brytanii wzrosła w porównaniu z wrześniem o 21,5%. W samym tylko październiku, 14,3 mln mieszkańców Wysp Brytyjskich, którzy kupowali za pośrednictwem Sieci, wydało na te zakupy 860,5 mln GPB, czyli 1,3 mld USD. Poza tym, okres ostatnich 12 miesięcy przyniósł 113,6-proc. wzrost w brytyjskim e-handlu detalicznym, podczas gdy wzrost całego sektora handlu detalicznego w Wielkiej Brytanii wyniósł 7,1%.

Według nowego badania, Nielsen NetRatings, Microsoft i AOL TW to czołowe pod względem wykorzystania marki internetowe. Ranking zdominowały firmy amerykańskie oraz... serwis amerykańskiego rządu. Nielsen NetRatings przedstawiła pierwszy ranking powstały w ramach swojego projektu Digital Media Universe, którego celem jest najpełniejszy pomiar wykorzystania Sieci i mediów cyfrowych. Badanie DMU bierze pod uwagę i uwzględnia ruch internetowy mierzony danymi z witryn, aplikacji internetowych i przeglądarek, w tym komunikatorów, odtwarzaczy multimedialnych, oprogramowania providerów internetowych, systemów z treścią dostępną bezprzewodowo, telefonów z dostępem do Internetu, gier on-line, "asystentów" aukcyjnych i e-commerce'owych. W pierwszej "korporacyjnej" (obejmującej wszystkie serwisy i witryny należące do danego podmiotu) dziesiątce za październik znalazły się kolejno Microsoft i AOL TW - po 96 mln unikalnych użytkowników, Yahoo! - 79,8 mln użytkowników, serwis amerykańskiego rządu - 38,3 mln, wyszukiwarka Google - 37,7 mln, TerraLycos - 37 mln, About-Primedia 34,5 mln, RealNetworks - 34,4 mln, Amazon - 34 mln i eBay - 32,5 mln. Kto zatem rządzi w Sieci? Ani chybi - Amerykanie... W rankingu marek, a więc bardziej zorientowanym na odczucia końcowego użytkownika i konsumenta kolejność była nieco inna, choć aktorzy ci sami. Pierwsze miejsce zajął Yahoo! (wynik jak w rankingu powyżej) przed Microsoftem 75,7 mln unikalnych użytkowników i portalem dostępowym Microsoftu - MSN (75,5 mln), oraz kolejno dział internetowy AOL TW - AOL (73,3 mln), Google, wchodzący w skład Terra Lycos - Lycos Network (34,6 mln), Real, Amazon, eBay i CNN (24,2 mln). W obu rankingach najwięcej czasu internauci spędzali na stronach AOL (odpowiednio 7 h 55 min w przypadku AOL TW oraz 8 h 55 min w przypadku samego AOL), znacznie wyprzedzając kolejne witryny pod tym względem (drugie pod tym względem Yahoo! utrzymywało przeciętnego unikalnego użytkownika prze 2 h 47 min).

Według prognoz IDC, europejskie witryny e-government'owe wydadzą w przyszłym roku o 13% więcej niż w bieżącym, czyli 2,8 mld USD. Europejskie wirtualne służby publiczne muszą inwestować w sprzęt, oprogramowanie, usługi profesjonalnych firm dostarczających rozwiązań w kwestii projektowania, wdrażania, unowocześniania i zarządzania. Wobec obecnego kryzysu rynku IT, jest to duża szansa dla wszelkiej maści usługodawców IT, którzy nie mogą jej zaprzepaścić - stwierdza raport IDC. Kraje europejskie w różnym stopniu rozwinęły dotychczas swoją internetową administrację. Według raportu IDC, najlepiej przygotowane i najbardziej zaawansowane na tej drodze są kraje nordyckie, następnie grupa złożona z Francji, Hiszpanii i Włoch, za którymi dopiero plasują się Niemcy i Wielka Brytania.

Jak donoszą najnowsze badania opublikowane przez MessageLabs, średnio jeden na czternaście e-maili wysłanych w tym roku w Wielkiej Brytanii można określić mianem "spamu". Oznacza to ogromny wzrost liczby tego typu przesyłek podczas mijającego roku. Jeszcze w styczniu br. średnio jeden na 199 maili Brytyjczycy uważali za spam. W czerwcu proporcja ta wynosiła już 1 do 36, zaś pod koniec listopada wynosi 1 do 8. Udział spamu w otrzymywanej przez mieszkańców Wielkiej Brytanii poczcie zwiększał się w podobny sposób jak miało to miejsce w USA. Za oceanem średnio jeden na dziewięć e-maili zaliczanych jest do spamu. Zgodnie z badaniami MessageLabs, w listopadzie co trzecia wiadomość wysłana w USA była spamem, podzcas gdy jeszcze w styczniu niechciana pocztę stanowił jeden na 37 e-maili.