Przegląd tygodnia 22 - 28.02

Prezes URT zażądał od TP S.A. wyjaśnienia zgłaszanych do regulatora przypadków odmawiania niezależnym operatorom dostępu do świadczonej przez Telekomunikację Polską usługi dzierżawy łącza.

Polskapresse i Wirtualna Polska zawarły porozumienie na mocy którego Gratka.pl i NaszeMiasto.pl zastąpią dotychczas działające w portalu serwisy Ogłoszenia i Wirtualne Miasta. Nowe serwisy uzyskają wyłączność w sprawach prezentacji ogłoszeń drobnych i wiadomości miejskich w Wirtualnej Polsce. W wydanym komunikacie stwierdzono ponadto, że WP i Polskapresse będą prowadzić w Internecie wspólną politykę i działalność brokerską w zakresie reklamy internetowej oraz e-commerce. Komunikat nie precyzuje szczegółów współpracy w tym zakresie. Serwisy WP posiadają podpisaną umowę z siecią reklamową AdNet. Umowa zakłada również współpracę technologiczną.

Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji wystąpił do TP S.A. o wyjaśnienie zgłaszanych od operatorów do regulatora przypadków ograniczania dostępu do usługi dzierżawy łącza. Jak napisano w komunikacie, URT oczekuje w szczególności wyjaśnienia "ograniczania dostępu do usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych poprzez odmawianie zawierania nowych umów". Prezes URT chce także wyjaśnień i uzasadnienia działań polegających na ograniczaniu przepustowości łączy udostępnionych klientom. Kilka dni temu "GW" opisała przypadki, kiedy TP S.A. kazała lokalnym dostawcom Internetu chcącym wydzierżawić łącze analogowe do obsługi klientów płacić za nie jak za łącze cyfrowe.

ComArch planuje emisję obligacji zamiennych na akcje. Wartość emisji ma wynieść do 40 mln zł. Środki z emisji mają zostać przeznaczone na rozbudowę i wzmocnienie sieci sprzedaży w Niemczech i USA, dalszy rozwój produktów przeznaczonych do sprzedaży zagranicznej, zwiększenie obecności ComArchu w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz akwizycję spółek, lub produktów stanowiących mogących uzupełnić ofertę spółki.

Prokuratura Apelacyjna w Warszawie uchyliła decyzję stołecznej Prokuratury Okręgowej o umorzeniu śledztwa w sprawie nieprawidłowości przy prywatyzacji TP SA. Prokuratura Okręgowa umorzyła sprawę w grudniu, odwołanie złożył jednak natychmiast NIK. Postępowanie zostało wznowione w styczniu. Sprawa dotyczy wyboru doradcy ministra skarbu podczas prywatyzacji TPSA, którym wówczas pomimo korzystniejszych ofert został Schroeder Polska.

NWZA Grupy Onet odwołało ze składu rady nadzorczej spółki Macieja Żaka, Romano Fanconi i Michała Broniatowskiego. Z funkcji prezesa odwołany został Paweł Kosmala, a z funkcji wiceprezesa - Wojciech Kostrzewa. Jednocześnie zgromadzenie powołało do pełnienia funkcji prezesa Jana Wejcherta, na stanowisko wiceprezesa Michała Broniatowskiego i Sławomira Lachowskiego, Wiesława Olesia oraz Romano Fanconi na członków rady nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie 4 marca.

HP będzie kontynuować prace nad systemem IACS. Zmniejszy się jednak wartość kontraktu, a dotycząca jego nieinformatycznej części zostanie rozwiązana. HP będzie ponadto zobowiązana do wydłużenia gwarancji na system i przekazanie ARiMR praw autorskich do oprogramowania.HP przyjął wszystkie warunki postawione przez ARiMR. Z kontraktu wyłączona została m.in. część nieinformatyczna, w którą zaangażowany miał być ComputerLand. Według prezesa ARiMR 80% prac w tej części kontraktu może być wykonanych przez pracowników agencji. HP twierdzi, że także umowa z CL na podwykonawstwo będzie renegocjowana, CL prawdopodobnie będzie uczestniczył w części informatycznej kontraktu.

W ciągu najbliższych kilku tygodni znana będzie przyszłość Inteligo - powiedział wczoraj Tomasz Kaźmierowski, członek zarządu IFS. Bankgeselschaft Berlin zamierza wycofać się z inwestycji w Polsce, prawdopodobnie sprzeda udziały w IFS wraz z polskim oddziałem BGB Polska. Inteligo ma się stać zyskowne w ciągu 1,5 - 2 lat.

BEA Systems odnotowała w ostatnim kwartale zakończonego 31 stycznia br. roku obrachunkowego ogółem 231,3 mln USD przychodów, w tym 137,9 mln USD z opłat licencyjnych. Cały rok firma zakończyła kwotą przychodów w wysokości 975 mln USD i zyskiem netto pro forma 135 mln USD. BEA Systems nie podaje wyników uzyskanych przez swoje narodowe przedstawicielstwa. W Polsce, w czwartym kwartale BEA podpisała kontrakt z NBP. Z rozwiązania WebLogic Portal skorzystała już wcześniej m.in. Agora przy budowie portalu gazeta.pl. Pod koniec sierpnia 2001 otwarto polskie biuro BEA Systems. Ponadto produkty firmy sprzedawane są w Polsce poprzez sieć partnerów współpracujących z niemieckim odziałem od 1997 roku. Partnerami firmy w Polsce są m.in. AMG.Net, ComputerLand, DRQ, Noblestar, Polsoft, Talex, Prokom, Softbank i Infovide.

Money.pl pochwalił się miesięczną liczbą odsłon na poziomie 1,7 mln (dane za styczeń br.) oraz grupą 100 tys. użytkowników. Te dane są efektem dokonanego przez spółkę poszerzenia zakresu swojej działalności. W połowie zeszłego roku firma stała na skraju bankructwa i intensywnie poszukiwała inwestora. Sytuacja wyklarowała się około listopada ubiegłego roku. "Dotychczas jedynym źródłem przychodów Money.pl była reklama internetowa, obecnie stanowi ona zaledwie 30% naszych miesięcznych przychodów. Około 40% przychodów generowanych jest z outsourcingu usług internetowych. Dla kilkunastu klientów stworzyliśmy serwisy WWW, utrzymujemy je i aktualizujemy ich zawartość. Pozostała część przychodów pochodzi z platformy Money.Direct" - mówi Arkadiusz Osiak, wiceprezes zarządu Money.pl. Spółka od listopada zamyka każdy miesiąc dodatnim wynikiem. Zdaniem przedstawicieli firmy, ten rok finansowy uda zamknąć się niewielkim zyskiem operacyjnym.

Zarząd funduszu MCI poinformował o zakończeniu reorganizacji w wyniku której roczny budżet kosztów zmniejsza się z 5,5 mln w ub. roku do poniżej 2 mln w 2002. Po zamknięciu sesji właściciela zmieniło ponadto w transakcji pakietowej 2,6% akcji funduszu. Z pracy zwolniona została połowa zatrudnionych osób - 6 pracowników. "MCI zamierza obecnie inwestować w zasoby personalne spółek portfelowych oraz korzystać z ich wiedzy i wsparcia" - wyjaśnia w komunikacie Andrzej Dadełło, przewodniczący RN MCI. Obniżenie kosztów ma pozwolić spółce na dalsze inwestycje w spółki portfelowe. Jednocześnie fundusz udzielił trzymiesięcznej pożyczki w wysokości 2 mln zł dla spółki zależnej

.

Do końca marca Prokom ma wykupić obligacje Telewizji Familijnej wartości 26 mln zł. Pozwoli to na działalność producenta telewizji Puls jeszcze przez kilka miesięcy. Do wakacji zarząd TF obiecał znaleźć inwestora.

Na podstawie porozumienia pomiędzy Inteligo Financial Services i Plus GSM posiadacze kont Inteligo będą mogli przeprowadzać bezpieczne transakcje bankowe za pomocą menu w telefonach komórkowych sieci operatora. Usługa umożliwia dokonanie zapłaty rachunków, dokonanie przelewu na konto poprzez podanie numeru telefonu komórkowego jego posiadacza, dokonywanie przelewu pomiędzy własnymi rachunkami lub na rachunek innego użytkownika Inteligo, sprawdzenie salda rachunku w telefonie komórkowym, sprawdzenie pięciu ostatnich transakcji, czy lokalizację najbliższego bankomatu. Przelew w Inteligo kosztuje złotówkę "na zewnątrz" lub 49 gr na konto innego użytkownika Inteligo. Koszt SMS w Plusie to 50 gr.

Mercury Interactive, firma dostarczająca oprogramowanie do testowania i zarządzania serwerami oraz monitorowania i dostrajania wydajności systemów informatycznych zakończyła pierwszy kwartał obecności w Polsce. W tej chwili z usług MI w Polsce korzysta ok. 10 klientów. Do największych należą: TP SA, Polkomtel, BZWBK, BRE Bank, Bank Handlowy, EDS Poland i grupa ING. MI obsługuje 25 tys. klientów z branży telekomunikacyjnej i bankowej w 20 krajach. Firma nie podała wyników uzyskanych w Polsce. W Europie ten kwartał przyniósł MI 100 mln USD przychodów.

Pro Futuro wprowadza możliwość jednoczesnego korzystania z połączeń głosowych, dostępu do Internetu oraz transmisji danych, w oparciu o jedno łącze dostępowe w technologii LMDS. Futuro Voice Port realizowana jest wyłącznie na bazie własnej ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej. Futuro Voice Port pozwala na integrację ruchu głosowego z usługami transmisji danych. Transmisja sygnałów głosowych odbywa się poprzez łącze dostępowe Futuro (bezprzewodowa technologia LMDS), sieć teleinformatyczną Futuro oraz międzynarodowe zasoby internetowe. Obecnie wprowadzana usługa Futuro Voice Port jest rozwinięciem usługi Futuro Mundus (usługa wdzwaniana). Sieć Futuro jest obecnie dostępna w 10 największych miastach Polski i obsługuje ponad 1000 klientów.

Sieć Plus GSM pozyskała w ub. roku blisko milion nowych użytkowników. Liczba abonentów sieci Plus GSM wzrosła w ub. roku o 40% w stosunku do roku 2000 i obecnie wynosi 3,4 mln. Plus obsługuje 1,96 mln użytkowników usługi abonamentowej i 1,48 mln klientów usługi pre-paid. Polkomtel zarobił netto 591 mln zł przy przychodach w wysokości 4,2 mld zł. Usługi przedpłacone wybierało 60% nowych klientów Plusa. Średnie miesięczne przychody na abonenta (ARPU) wynosiły w Polkomtelu 114,5 zł , o 18% mniej niż przed rokiem. Ponadto wzrósł w ujęciu rocznym wskaźnik rezygnacji (churn). W 2001 roku wyniósł on 22%, o 5,6% więcej niż w roku 2000. Na koniec 2001 roku zadłużenie Polkomtela wynosiło ponad 2 mld zł, o 7% więcej niż przed rokiem. W ub. roku Polkomtel uzyskał m.in. pożyczkę od akcjonariuszy w wysokości 500 mln zł, która została przekazana na uregulowanie płatności koncesji UMTS. Inwestycje operatora w ub. roku wyniosły 938,5 mln zł. Polkomtel planuje pozyskanie w 2002 roku ponad miliona nowych użytkowników, przy zakładanym wskaźniku nasycenia rynku polskiego telefonami komórkowymi na poziomie 30%. Operator przewiduje osiągnięcie w br. 5 mld zł przychodów.

Specjaliści z Optimusa i Optimus Enterprise będą pracować przy wdrożeniu systemu informatycznego dla NATO w bazie wojskowej PMO SHAPE w Mons w Belgii. Z rozwiązania ma korzystać dowództwo natowskie w Europie i USA. W ubiegłym roku Optimus podpisał umowę ramową (BOA - Basic Ordering Agreement) z agencją NATO NC3A (NATO Consultation, Command and Control Agency). Umowa określała zasady i warunki, na jakich mają być sprzedawane produkty i rozwiązania w dziedzinie teleinformatyki oferowane przez Optimusa.

Innova Capital zgromadziła w swoim trzecim funduszu ponad 110 mln EUR. Środki pochodzą niemal wyłącznie ze źródeł europejskich .Całkowita suma środków, którą zarządza obecnie Innova Capital przekracza 350 mln EUR, przy założeniu, że w Innova/3 docelowo znajdzie się 150 mln EUR. Środki do nowego funduszu przekazali w większości uczestnicy dotychczasowych przedsięwzięć IC (Poland Partners i Innova/98). Fundusze Innovy zainwestowały dotychczas w sumie w 23 firmy Europy Środkowej, w tym w 18 polskich, m.in. telewizję kablową PTK, Atomic Media, AMG.net, BillBird.pl, Eastbridge, Euronet, Great Plains Software i Liberty Poland. Średnia roczna stopa zwrotu z dotychczas zakończonych inwestycji przekraczała 50%.

Energis Plc, jeden z dwóch głównych udziałowców w Energis Polska, planuje wycofać się z finansowania swoich europejskich oddziałów. Wczoraj akcje spółki spadły o 70% na skutek informacji, iż banki które udzieliły operatorowi pożyczki w wysokości 1 mld USD, mogą zażądać jej zwrotu. Aby zachować płynność finansową, Energis Plc rozważa sprzedaż swoich europejskich niedochodowych spółek zależnych, m.in. w Holandii, Niemczech i innych krajach. W Wielkiej Brytanii redukcja kosztów przełoży się na zwolnienie 400 pracowników spółki. Polski operator również spodziewa się w najbliższym czasie zmniejszenia zaangażowania finansowego przez brytyjską spółkę. Spółka Energis Polska, której udziałowcami są Energis Plc i National Grid (posiadając równo po 48,75% udziałów) oraz PKP z 2,5-procentowym udziałem, nie obawia się, że sytuacja Energis Plc zagrozi jej działalności. "Sprzedaż przez Energis Plc europejskich spółek została zapowiedziana jedynie w stosunku do podmiotów w pełni zależnych od brytyjskiego operatora. My nie jesteśmy 100-procentową wartością Energis Plc. Decyzje co do przyszłości spółek joint-venture i ewentualnej zmiany w nich struktury właścicielskiej nie zostały podjęte" - wyjaśnia Marzena Rogalska, rzecznik prasowy Energis Polska. "Na ten rok obrachunkowy mamy zagwarantowane finansowanie. W grudniu ub.r. otrzymaliśmy pożyczkę od Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 125 mln euro. Problemy brytyjskiej spółki nie przełożą się w chwili obecnej na naszą działalność operacyjną" - tłumaczy M. Rogalska. Do tej pory Energis Polska zainwestował około 150 mln USD w budowę ogólnopolskiej sieci światłowodowej o łącznej długości oraz Internetowego Centrum Danych w Piasecznie pod Warszawą. W ciągu najbliższych 2 lat Energis ma w planach inwestycje o wartości kolejnych 150 mln USD.

Spółki 4pi i Efigence podjęły decyzję o nawiązaniu ścisłej współpracy w dziedzinie doradztwa i konsultingu. Obie firmy świadczą usługi doradcze w obszarze zastosowań technologii informacyjnych w biznesie. Wspólne działanie 4pi i Efigence ma pozwolić dotrzeć z ofertą również do mniejszych podmiotów funkcjonujących na polskim rynku IT poprzez strategiczne podejście do zastosowań technologii informacyjnych oraz optymalizację procesów biznesowych. Szczególną uwagę spółki przywiązały również do kwestii bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Micorsoft zamierza wprowadzić do sprzedaży system , usprawniający pracę działów sprzedaży w małych i średnich przedsiębiorstwach. Oprogramowanie przygotowywane przez Microsoft Great Plains pojawi się na rynku najprawdopodobniej w czwartym kwartale br. Produkt o nazwie Microsoft CRM przeznaczony będzie dla małych i średnich przedsiębiorstw. W produkcji systemu uczestniczą specjaliści przejętej za ponad 1 mld USD spółki Great Plains.

EBay nie powiódł się plan pokonania na japońskim rynku aukcji internetowych Yahoo Japan, spółkę Yahoo i japońskiego Softbanku. eBay Japan oferuje obecnie na swoich aukcjach 25 tys. przedmiotów, podczas gdy Yahoo Japan - 3,5 mln. W związku z tym eBay zamknie swoją japońskojęzyczną stronę i będzie przekierowywać użytkowników na amerykańską wersję serwisu. "W przypadku aukcji online szczególnie trudno jest nadrobić straty w stosunku do firm, które rozpoczęły działalność na danym rynku wcześniej" - ocenił wydarzenie analityk SoundView Technology Group.

Francuski urząd ds. nadzoru konkurencji zakazał France Telecom sprzedaży usługi eXtense ADSL oferowanej przez Wandaoo. Urząd rozpatrywał sprawę na wniosek T-Online, dostawcy internetowego należącego do Deutsche Telekom. Decyzja dotyczy sprzedaży poprzez sieć placówek FT pakietu usługi szerokopasmowego dostępu oferowanej przez Wanadoo - spółkę wchodzącą w skład grupy FT. Wanadoo posiada obecnie ponad 370 tys. klientów usługi ADSL. Wanadoo będzie więc prowadzić sprzedaż pakietu eXtence we własnym zakresie. Zwiększona została m.in. obsługa call center prowadzącego także sprzedaż dostępu w technologii ADSL. Pakiet jest ponadto sprzedawany poprzez wielkie sieci detaliczne - Darty, Komogo, Boulanger, Hyper Media i Leclerc - w sumie ponad 2000 placówek na terenie Francji. Ponadto pakiet może być zamawiany online ze strony portalu.

IBM zawarł umowę z American Express na świadczenie usług serwisowych dla tej korporacji finansowej. W ramach kontraktu o wartości 4 mld USD, IBM Global Services będzie utrzymywał i obsługiwał infrastrukturę informatyczną American Express przez 7 lat. Pod zarząd IBM przejdzie 2 tys. pracowników z działów IT American Express. Infrastruktura informatyczna amerykańskich oddziałów American Express przejdzie pod opiekę IBM już w marcu. Siecią oddziałów poza Stanami Zjednoczonymi firma zajmie się w maju tego roku.

Sędzia Marilyn Hall Patel stwierdziła, że wielka piątka koncernów muzycznych, które występowały przeciw Napsterowi mogła działać z chęci monopolizacji rynku elektronicznej dystrybucji plików muzycznych. Sędzia Patel stwierdziła, że koncerny jednocześnie rozwijając własne platformy wymiany i dystrybucji plików postępowały nieczysto. "Przedsięwzięcia te (MusicNet i Pressplay - red. ) wyglądają źle, pachną źle i źle brzmią" - stwierdza m.in. sędzia Patel w 32 - stronicowym orzeczeniu. "(...) nowe serwisy próbują zmonopolizować rynek elektronicznej dystrybucji muzyki".

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią BT obniżyło koszty szerokopasmowego dostępu do Internetu w technologii DSL z 25 do 14,75 GBP miesięcznie w pakiecie sprzedawanym firmom ISP. Dla użytkowników indywidualnych oznacza to obniżkę ceny usługi do 30 GBP miesięcznie.

Koncern NEC dostarczy do Europy telefony dla operatorów sieci telefonii komórkowych, którzy wkrótce wprowadzą usługę szybkiego dostępu do Internetu na telefon komórkowy (i-mode). Z telefonów NEC N21i będą mogli korzystać abonenci sieci administrowanych przez firmę KPN Mobile, która w najbliższych dniach zamierza udostępnić usługę i-mode - czyli szybki dostęp do Internetu za pośrednictwem telefonów komórkowych. KPN w sumie obsługuje ponad 13,6 mln użytkowników telefonów komórkowych. W pierwszej kolejności japońskie trafią do Niemiec, Belgii oraz Holandii - nastąpi to już wiosną tego roku.

Microsoft poinformował, że prowadzi rozmowy z producentami telefonów komórkowych i przedstawia im propozycję dostarczenia oprogramowania dla nowej generacji inteligentnych komórek. Amerykański potentat zamierza zdecydowanie wejść na rozwijający się rynek tzw. inteligentnych telefonów komórkowych. W ciągu 3 do 5 lat, jak przewiduje Ben Waldman, wiceprezes działu urządzeń mobilnych Microsoft, oprogramowanie MS będzie obsługiwało 100 mln telefonów przenośnych na całym świecie. Obecnie udział firmy Billa Gatesa w tym rynku wynosi 0% - przedstawiona wizja zakłada opanowanie 25%. Według przedstawiciela Microsoftu producenci telefonów obawiają się dominacji Nokii na rynku oprogramowania dla telefonów. Waldmann potwierdził ponadto, że sukces Microsoftu zależy od porozumienia z takimi producentami jak Motorola i Sony Ericsson.

W obliczu sięgającego 65 mld USD zadłużenia prezes FT Michele Bon chce przeznaczyć na inwestycje w MobilCom, zależnego koncesjonariusza UMTS w Niemczech, kilkaset mln EUR zamiast zaplanowanych przez MC 1,4 mld EUR.