Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Przegląd tygodnia 21 – 27.09

Pada kolejny portal –YoYo.pl. Rząd na finiszu wdraża projekt telefonizacji wsi, który może nowych abonentów odciąć od Internetu. Tymczasem wg szacunków MessageLabs, ze względu na liczbę wirusów korzystanie z poczty elektronicznej i tak może stracić wkrótce sens.

I-Metria przedstawiła wyniki trzeciej edycji badania polskich sklepów internetowych. Według raportu „eHandel B2C w Polsce – wrzesień 2001” w Polsce jest obecnie około 850 e-sklepów. W ostatnich 9 miesiącach przybyło ich ok. 150, a ponad 100 zakończyło swoją działalność. Najwięcej jest e-księgarni (wzrost w porównaniu z lipcem, z 23,9% do 29,3%), sklepów z oprogramowaniem (wzrost z 15,7% do 16,3%), sprzętem komputerowym (spadek z 16,4% do 12,2%) i multimediami (spadek z 18,7% do 12,2%). Wśród sklepów oferujących jedną grupę asortymentową (ponad połowa wszystkich sklepów) przeważają księgarnie. Wzrosła liczba sklepów umożliwiających płacenie kartą kredytową (z 19,7% do 24,4%). Internauci (89%) preferują dokonywanie płatności za zaliczeniem pocztowym.

Softbank zakłada 26 mln zł zysku i 440 mln zł przychodów w 2001 r. oraz planuje 20% dynamikę wzrostu przychodów w roku przyszłym. Nie wiadomo jednak, czy dojdzie do fuzji z Prokomem. Do osiągnięcia planowanych przychodów brakuje Softbankowi jeszcze 60 mln zł. W 2002 zysk netto ma wzrosnąć do 31 mln zł, a przychody do 530 mln zł. Do końca tego roku firma ma przprowadzić restrukturyzację. Dzięki niej w 2001 r. koszty mają być niższe o 15 mln zł, a zatrudnienie ma się zmniejszyć o 100 osób.

Narodowy Bank Polski poinformował o podpisanej w sierpniu br. umowie z Oracle’em o wartości 800 tys. USD. Oracle dostarczy zestaw oprogramowania, złożony z bazy danych i narzędzi programistycznych, oraz metodologię do rozwoju aplikacji w NBP. To pierwsza z planowanych dostaw oprogramowania na potrzeby banku. Zakupione bazy będzie wykorzystywał wdrażany obecnie w NBP system bankowości elektronicznej. Podstawową funkcjonalnością nowego systemu ma być zdalna obsługa rachunków bankowych klientów NBP.

Centrum Certfikacji Signet rozpoczęło swoją działalność od oferowania usługi zabezpieczania poczty elektronicznej. Pierwszą usługę Signet, można testować pobierając bezpłatny certyfikat ze strony www.signet.pl. Zapewnia ona uwierzytelnianie stron, przesyłanych danych, ich integralności i poufności. Wersja testowa zabezpieczenia poczty elektronicznej zapewnia pierwszą, najniższą klasę bezpieczeństwa. Certyfikaty Pocztowe wystawiane przez CC SIGNET są obsługiwane przez MS Outlook 98/2000, MS Outlook Express 5, Netscape Messenger 4.x. Świadczone przez CC Signet usługi bezpieczeństwa są zgodne z wymaganiami Dyrektywy Unii Europejskiej, dotyczącej podpisu elektronicznego i wymogami ustawy o podpisie elektronicznym. Signet realizuje już projekty dla klientów korporacyjnych. Pierwszym jest działająca na rynku B2B Marketplanet, należąca podobnie jak Signet do TP SA. Signet wdroży też usługę w TP SA.

BRE Leasing zamieścił ogłoszenie prasowe zatytułowane „ComArch nie wykonał systemu komputerowego dla BRE Leasing”. Firma leasingowa zamieściła na łamach Parkietu zajmujące pół kolumny ogłoszenie, w którym wyjaśnia, dlaczego - jej zdaniem - ComArch nie powinien chwalić się wdrożeniem u niej systemu komputerowego. Sprawa dotyczy zawartej 18 marca 1998 r. umowy, na mocy której krakowski ComArch zobowiązał się do wykonania i wdrożenia „zintegrowanego systemu do obsługi leasingu w oparciu o system Egeria Leasing, autorstwa ComArch”. Pozew BRE Leasing przeciwko ComArchowi w związku z niewywiązaniem się krakowskiej firmy z umowy znajduje się w sądzie od końca sierpnia br.

Od 3 października br. przy zakupie nowego telefonu komórkowego trzeba zapłacić 760 zł kaucji. Klient może uniknąć płacenia kaucji, jeśli zgodzi się na weryfikację swojej zdolności płatniczej, która polega na sprawdzeniu, czy nie zalega z płatnościami u innych operatorów. Weryfikacja będzie się odbywała w momencie zakupu. Kaucję wpłaci ten, kto będzie miał zaległości, nie zechce poddać się weryfikacji lub nie przejdzie jej pomyślnie. Według ocen operatorów, miesięcznie do ich sieci z zamiarem niepłacenia rachunków przyłącza się ok. 15 tys. osób, czyli 10% ogólnej liczby nowych abonentów. Straty z powodu nie płaconych rachunków wynoszą 60 mln zł miesięcznie u wszystkich trzech operatorów, z czego 20 mln zł to ewidentne oszustwa. PTC kieruje miesięcznie 5-7 tys. pozwów o dochodzenie należności do sądów oraz kilkaset zawiadomień o przestępstwie do prokuratury. Kaucja ma być zwracana po czasie określonym w umowie lub rozliczana w ramach świadczenia usług. 760 zł to średni koszt pozyskania jednego klienta. Większość tej kwoty stanowi wartość aparatu telefonicznego. Operatorzy będą przekazywali sobie dane o zadłużonych klientach. W przypadku osoby fizycznej, będzie udostępniane imię i nazwisko, nr dokumentu tożsamości, nr PESEL, a w przypadku firmy – jej nazwa, nr NIP i REGON. Klient zniknie z „czarnej listy” po uregulowaniu zaległych zobowiązań. „Na razie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie ma żadnych zastrzeżeń do tego projektu. Jest on od strony teoretycznej bardzo dobrze przygotowany” – mówi Małgorzata Kałużyńska-Jasiak, rzecznik Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

W raporcie półrocznym TP SA podaje strukturę przychodów, z której wynika, że 8% wzrost sprzedaży w stosunku do I półrocza 2000 roku wynikał ze wzrostu opłat za abonament. W ciągu roku przychody z połączeń w sieci operatora wzrosły tylko o 3%, za to udział przychodów z abonamentu wzrósł z 15,7% do 21%. TP Internet wypracował przychody w wysokości 4,5 mln zł, a strata netto spółki zależnej wyniosła ponad 40 mln zł.

Irlandzka firma eTel zamierza w ciągu 2-3 lat zainwestować w Europie Środkowej 40 do 50 mln EUR. Większość tej kwoty jest przeznaczona na kupno firm ISP. W Polsce Etel jest m.in. zainteresowany kupnem Internet Partners.

Od 1 października br. Portfel.pl uruchamia osobistą bazę danych finansowych. Serwis Gospodarczy prawdopodobnie będzie dystrybuowany przez partnerów 3W IM, zarządzającej Portfelem. Serwis jest interaktywną bazą danych z informacjami finansowymi. Jest przeznaczony dla użytkowników indywidualnych i serwisów informacyjnych. „Może więc się zdarzyć, że serwis będzie ukazywał się pod obcym szyldem, obserwujemy spore nim zainteresowanie. Takie porozumienie mamy np. z Getinem” - powiedział Andrzej Markowski, prezes 3W Internet Marketing, zarządzającej witryną.

Spółka Centrum Handlu Internetowego, stworzona przez Agorę i ComputerLand uruchomiła internetowy pasaż handlowy Vendi.pl. Twórcy przedsięwzięcie liczą, że serwis skupiający już kilkadziesiąt sklepów w ciągu trzech lat zdobędzie 30% rynku internetowych pasaży. Obaj udziałowcy posiadają w CHI po 50% udziałów. Kapitał zakładowy CHI wynosi 6 mln zł. Jednocześnie trwa proces podwyższenia go do sumy 9 mln zł. Obecnie Vendi.pl skupia około 50 sklepów, które posiadają w swojej ofercie ponad 10 tys. produktów. Za obecność w pasażu sklepy płacą miesięczny czynsz w wysokości 400 zł. Vendi.pl pobiera również prowizję od ich obrotów.

Przedstawiciele WP i TP SA nie potwierdzają faktu zakończenia czteromiesięcznych rozmów w sprawie przejęcia przez narodowego operatora większościowego pakietu akcji portalu. Takie informacje pojawiły się w prasie i Internecie. Pod koniec maja br. strony ustaliły, że operator zostanie inwestorem strategicznym portalu. Początkowo twierdzono, że transakcja powinna zostać sfinalizowana przed końcem czerwca. W lipcu termin finalizacji rozmów przesunięto na koniec tegorocznych wakacji. Pod koniec września nadal nie jest znany wynik negocjacji.

ComputerLand zapewnił o dotrzymaniu prognoz wyników ogłoszonych na początku br. Zyski spółki mają wzrosnąć o 25% w porównaniu z rokiem ub., przy czym 37% przychodów ma pochodzić z sektora bankowego – podobnie jak w 2000 roku. CL zamierza zwiększać w przyszłych latach udział sektora bankowego w swoich przychodach.

Po raz kolejny znacząco wzrosły akcje Szeptela. Po ostatniej ofercie notowania Szeptela spadły do około 20 zł, jednak obecnie od kilku dni obserwowane są kilkunastoprocentowe wzrosty. Cena na zamknięciu we wtorek wyniosła 26,1 zł. Część analityków uważa, że wzrosty to „gra pod inwestora”, którym ma zostać TDC.

Rząd przyjął rozporządzenie, które umożliwi zwolnienie przez resort obronności częstotliwości koniecznych do powstania sieci UMTS. Rozporządzenie określa, które częstotliwości zostaną udostępnione od 1 stycznia 2003. Wczesniej (od 1 stycznia 2002 roku) zostaną przez wojsko zwolnione trzy kanały, które przeznaczone będą do testów telefonii 3G.

Planowane na 23 października br. NWZA funduszu MCI będzie głosowało zmiany w statucie umożliwiające m.in. wykup własnych akcji w celu umorzenia. Prawo do nominowania dwóch członków rady nadzorczej stracić ma Howell, który w ciągu roku pozbył się ok. 20% akcji MCI.

Umowa przedwstępna nabycia 100% akcji Wonloka przez Apexim przewiduje podpisanie końcowego porozumienia do 30 kwietnia przyszłego roku. Apexim zapłaci 21 mln zł. Wcześniej zakupem łódzkiej firmy zainteresowany był Softbank i Bank Gospodarki Żywnościowej, w którym Wonlok wdraża system informatyczny.

PTC domaga się wyjaśnień od resortu gospodarki w związku z rozporządzeniem dotyczącym możliwości wykorzystania stacji analogowych sieci NMT 450 do budowy tradycyjnej stacjonarnej sieci telefonicznej. Rozwiązanie to miałoby pomóc w szybszej telefonizacji regionów o słabej infrastrukturze telekomunikacyjnej, głównie wiejskich. PTC twierdzi, że pozwolenie na wykorzystanie jedynie z analogowej sieci NMT 450 faworyzuje dwa podmioty: Telekomunikację Polską SA i PTK Centertel. Projekt nie uwzględnia cyfrowych sieci GSM 900 i 1800 MHz. PTC zarzuca ministrowi Januszowi Steinhoffowi uprzywilejowane traktowanie PTK Centertel, jedynego w Polsce operatora posiadającego sieć analogowej telefonii komórkowej.

Wiceminister gospodarki ds. łączności Piotr Niemczyk poinformował o skierowaniu do prokuratury wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie przetargu na koncesje GSM z 1996 r. Ministrowi podejrzana wydała się wielkość opłat wylicytowana przez PTC. Operator sieci Era otrzymał wówczas koncesję za 217,7 mln EUR, o 83 mln taniej niż Polkomtel. Jednak zdaniem przedstawicieli PTC, wielkość opłat wynikała z zadeklarowanej w przetargu liczby przyszłych abonentów operatora.

Softbank podpisał dwa kontrakty, z TBM Leasing – spółką zależną BIG BG i Krajowym Urzędem Pracy, warte w sumie ok. 15 mln zł. Softbank, podobnie jak inne firmy informatyczne oczekuje po wyborach rozstrzygnięć dużych przetargów w sektorze publicznym, m.in. TP S.A., PZU, i zamówień od administracji .

Podczas targów SYSTEMS 2001 w Monachium odbędzie się forum współpracy z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Udział przedstawicieli spółek z regionu jest bezpłatny, co skwapliwie wykorzystują firmy naszych sąsiadów. Z Polski udział potwierdziła na razie tylko jedna spółka.

We Wrocławiu każda osoba głuchoniema może wezwać pomoc poprzez wysłanie SMS-a pod numer 0608 302 302. W siedzibie wrocławskiego Centrum Kierowania Straży Miejskiej zainstalowany został program, który umożliwia identyfikację numeru telefonu komórkowego lub adresu internetowego, z którego został wysłany SMS. Po otrzymaniu informacji Centrum Kierowania potraktuje ją jak normalne wezwanie. Na niektóre interwencje do osób głuchoniemych wysyłani będą strażnicy miejscy, którzy przeszli kurs języka migowego. SM we Wrocławiu wystąpiła już do dolnośląskiego oddziału Polskiego Związku Głuchych o udostępnienie jej listy osób głuchoniemych, które posiadają telefon komórkowy i dostęp do Internetu w domu. Podobny system działa już w Gdyni.

Katowicka spółka 2SB wraz z amerykańskim partnerem uruchomiła serwis internetowy InterNASK.com pozwalający na rejestrację domen .com, .net, .org. Od 1 października br. wedle zapowiedzi przedstawicieli firmy, firma będzie rejestrować również domeny .info i .biz. Z obawy przed możliwością przejęcia kontaktów handlowych przez konkurencję, przedstawiciele 2SB nie chcieli ujawnić, kto jest amerykańskim partnerem w przedsięwzięciu. "Roczna opłata za rejestrację domeny kosztuje 69 zł brutto. Konkurencyjne firmy w Polsce oferują kupno domeny w cenie 145-950 zł brutto" - mówi Andrzej Madloch, przewodniczący Rady Nadzorczej 2SB. Przedstawiciele spółki 2SB twierdzą, że w ciągu tygodnia od uruchomienia serwisu rejestracyjnego stronę odwiedziło 180 tys. osób, a ok. tysiąca z nich dokonało już rejestracji domeny.

Pentor opublikował wyniki ósmej edycji badania koniunktury internetowej.

Sierpniowy indeks e-PENBIZ wzrósł w porównaniu z lipcem o ok. 6 punktów (22,4 w porównaniu z 14,7 w lipcu). Swój wzrost zawdzięcza jednak wzrostowi wskaźników prognoz we wszystkich badanych firmach. Największy optymizm cechował dostawców technologii internetowych i twórców stron WWW, w tym agencje reklamowe. Wskaźniki ocen zmalały we wszystkich badanych grupach, a wśród dostawców technologii i sklepów internetowych osiągnęły wartości ujemne. W porównaniu z lipcem o 9% spadł odsetek firm oceniających sytuację swoją lub działu internetowego jako dobrą (30% w porównaniu z 39% w lipcu). Najlepszą kondycją, podobnie jak w ubiegłym miesiącu, cieszą się twórcy stron www/agencje reklamowe – 44%. Dobrze oceniają swoją sytuację portale (42% firm). 39% firm przewiduje, że ich sytuacja będzie w przyszłym miesiącu dobra, a 48% - zadowalająca. Największy optymizm wykazują agencje reklamowe - jedynie 4% firm z tej grupy spodziewa się złej sytuacji ekonomicznej. Dla porównania, złej sytuacji obawia się ok. 20% portali i sklepów internetowych.

Internet Idea złożyła do sądu wniosek o upadłość. Oznacza to prawdopodobnie koniec portalu YoYo, jednak przedstawiciele spółki utrzymują, że są szanse uratowania serwisu. Wniosek skierowany został do Sądu Rejonowego w Warszawie. "Złożenie wniosku nie rozstrzyga definitywnie kwestii bankructwa tej spółki.", powiedział Mariusz Kanicki, specjalista ds. rynku kapitałowego w STGroup. Spółka STGroup, posiadająca prawie 78% udziałów w Internet Idei odmówiła dalszego finansowania jej działalności. Prezes II, Marek Tomkiewicz poinformował jednak, że pomiędzy STGroup a jego spółką doszło do rozmów, których efekt będzie znany pod koniec września. Być może STGroup, która sama potrzebuje zastrzyku finansowego, po zdobyciu inwestora zdecyduje się na dalsze finansowanie Internet Idei. Rozważana jest także możliwość sprzedaży portalu.

MCI Management zakończył pierwsze półrocze stratą w wysokości 8 mln zł, przy czym wynik ten ma związek z koniecznością utworzenia rezerw na aktywa internetowe. Tomasz Czechowicz, prezes spółki nie wykluczył, że wkrótce zakończy działalność najgłośniejsza chyba spółka internetowa z portfela funduszu – portal Poland.com. Szanse przekształcenia go w portal oferujący usługi dostępowe oktreślił jako nikłe. Strata powstała już w ciągu pierwszego półrocza. Kolejne miesiące roku zostaną poświęcone na realizację planu redukcji kosztów, tak aby poziom straty nie uległ zwiększeniu. Koszty netto jakie ponosi fundusz w ciągu jednego roku działalności to średnio 2,5 mln zł. Zostały one ograniczone o około jedną czwartą.

PKP przekaże spółkom majątek wart 958 mln zł. Aporty trafią do trzech spółek – telekomunikacyjnej, energetycznej i PKL. Spółka Telekomuniacja Kolejowa przejmie majątek wart 148 mln zł. Obejmie on wszystkie kable miedziane, centrale telefoniczne, systemy transmisji danych, urządzenia telegraficzne. Roczne obroty spółki maja wynieść ok. 220 mln zł, przy czym już w pierwszym roku działalności ma ona przynieść 10 mln zł zysku.

W Internecie pojawiły się domeny zakończone sufiksem .info. Na pojawienie się kolejnych nowości (m.in. .biz, .kids, oraz .news) przyjdzie jeszcze poczekać. Według firmy Afilias, która zajmuje się administrowaniem adresami zakończonymi na .info, do lipca nazwy domen z tym sufiksem zarejestrowało ponad 52 tys. użytkowników. Większość z nich, to duże firmy (m.in. American Express, Budweiser oraz Nokia), które zastrzegły adresy, by uniknąć cybersquattingu. Do zagospodarowania pozostało jeszcze ok. 250 tys. adresów z sufiksem .info. Domenę taką może wykupić każdy - w przeciwieństwie do adresów zakończonych np. .mil (zastrzeżonych dla instytucji wojskowych) czy .gov (stworzonych z myślą o instytucjach rządowych).

Napster zawarł porozumienie z przedstawicielami przemysłu muzycznego, które prawdopodobnie umożliwi mu wznowienie działalności. Nieuregulowanie kwestii związanych z tantiemami dla artystów było przyczyną zawieszenia działalności przez Napstera. Pozwy przeciw serwisowi wniosły dwie organizacje skupiające przedstawicieli przemysłu muzycznego - National Music Publishers' Association (NMPA) oraz Recording Industry Association of America (RIAA). Orzeczenie, wydane kilka miesięcy temu przez amerykański sąd, nakazywało serwisowi uregulowanie kwestii praw autorskich. Serwis zawarł porozumienie z jednym z powodów – NMPA. Umowa zakłada, że Napster będzie przekazywał artystom część dochodów. Uzgodniono, że Napster przekaże przedstawicielom NMPA 36 mln USD (26 mln jako rekompensata za poniesione przez nich do tej pory straty oraz 10 mln na poczet przyszłych opłat licencyjnych). Przedstawiciele serwisu zapowiadają, iż nowy Napster ruszy pod koniec roku.

AOL TW obniżył prognozy na bieżący i przyszły rok. W 2001 zysk operacyjny powiększony o amortyzację zwiekszy się o 20%, a przychody o 5% - 7%. Według pierwotnych założeń zysk EBITDA miał wzrosnąć o 31%, a przychody ze sprzedaży – o 10,5%, do 40 mld USD. Powodem korekty jest załamanie rynku reklamowego, pogłębione po atakach na WTC i Pentagon.

Vizzavi zamierza znacznie zredukowć koszty działania, co w pierwszym rzędzie odbije się na wielkości zatrudnienia spółki. Obecnie portal zatrudnia około 800 osób. Z efektów jego działaności niezadowolony jest przede wszystkim Vivendi, którego przedstawiciele mogą zacząć kwestionować długotermionowy udział Vodafone w tym joint venture. Powstałe na początku ub. r. Vizzavi miało ambicje stać się czołowym dostawcą informacji i usług dla internautów korzystających z urządzeń bezprzewodowych. Jeszcze w czerwcu br. Vizzavi posiadało około 2 mln zarejestrowanych użytkowników. Kłopoty techniczne spowodowały jednak, że portal traci publiczność.

MessageLabs, zajmująca się bezpieczeństwem sieciowym, ostrzega, że jeśli nie zostaną podjęte zdecydowane działania przeciwko wirusom komputerowym, to do 2008 r. co dziesiąta wiadomość e-mail może zawierać złośliwy kod. Do 2013 roku, według prognoz MessageLabs, wirus może się znajdować w co drugiej wiadomości. Dla porównania, obecnie tylko 1 na 300 e-maili zawiera wirusa. W niedługim czasie prawdopodobieństwo zainfekowania wirusem będzie tak duże, że użytkownicy sieci mogą zrezygnować z komunikowania się za pomocą poczty elektronicznej. Przedstawiciele MessageLabs uważają, że do powstrzymania inwazji wirusów wystarczy zdrowy rozsądek użytkowników, skanowanie poczty przez dostawców usług internetowych (ISP) oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa programów antywirusowych i systemów operacyjnych (głównie Microsoftu).

„Bank in your hand”, pierwsza platforma m-bankowości zapewnia możliwość bezpiecznego dokonania płatności czy przekazu przy użyciu urządzeń przenośnych. To wspólny projekt Blueice Research, Infovention, Intela i Compaqa. „Platforma Mobilitum przygotowana przez Infovention umożliwia bankom wybór wersji serwisu (WAP, PDA, WEB), w zależności od rodzaju urządzenia, z którego użytkownik łączy się z kontem w wirtualnym banku. Middleware rozpoznaje urządzenie, z którego pochodzi sygnał i dostosowuje do niego rodzaj serwisu. W zależności od rodzaju terminala, Mobilitum używa też różnego rodzaju rozwiązań zabezpieczających.” – powiedziała IS Claess Puebla Smith, dyrektor działu rozwiązań bezprzewodowych w Infovention. Rozwiązanie jest prezentowane przez Intela i Compaqa na targach Networks Telecom, które od wczoraj odbywają się w Sztokholmie. „Nie sądzę, aby bankowi, który pierwszy zaoferuje m-bankowość, udało się od razu przyciągnąć większość użytkowników urządzeń przenośnych” - powiedział Sebastian Łuczak, rzecznik Pekao SA.

98 brytyjskich firm reprezentowanych przez The Infrastructure Forum domaga się od rządu wszczęcia śledztwa przeciwko Microsoftowi w sprawie nielegalnego ustalania cen produktów. Firmy, wśród których są BP, Shell, czy Marks&Spencer twierdzą, że Microsoft wymusza na nich zakup całego oprogramowania przy wprowadzaniu jego nowych wersji. W wyniku tego ponoszą one straty w czteroletnim cyklu inwestycyjnym w wysokości 880 mln GBP.

W 2006 r. liczba telefonów komórkowych używanych na całym świecie przekroczy liczbę aparatów stacjonarnych - wynika z raportu Carmel Group. Tendencja ta najwyraźniej zarysuje się w Europie i Azji; według analityków, za pięć lat mieszkańcy tych kontynentów korzystać będą z 1, 6 mld telefonów komórkowych. Liczba telefonów stacjonarnych na tych obszarach nie będzie wtedy przekraczała 1 mld (według prognoz CG, będzie z nich korzystało 963 mln osób).

W związku z sytuacją „po ataku”, w górę na światowych rynkach poszły akcje telekomów. Od 11 września br. łączna kapitalizacja Vodafone Group, Deutsche Telekom, British Telecommunications, Telefonica i France Telecom, wzrosła o 13 mld z USD. W ub. r. inwestorzy sprzedali łącznie akcje telekomów wartość ok. 1 bln USD.