Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Przegląd tygodnia 20.07 – 26.07

Grupa posłów złożyła projekt ustawy prowadzącej do podziału TP SA. W opinii większości analityków i komentatorów – spóźniony o 10 lat i „absurdalny”. W minionym tygodniu dotarła także fala doniesień o kiepskich wynikach telekomów zagranicą.

America Online nabędzie 2% akcji witryny Amazon.com za 100 mln USD (ponad 15 USD za akcję, nieco powyżej giełdowego kursu). Dofinansowanie było jednym z warunków zawarcia pięcioletniej umowy o współpracy, która przewiduje stworzenie wspólnej platformy handlowej. Amazon dostarczy swoje technologie na potrzeby personalizowania witryny, przeszukiwania i porównywania oferty a AOL rozpropaguje przedsięwzięcie wśród 135 mln swoich subskrybentów. AOL ma nadzieję, że pozyska dla swoich usług ISP przynajmniej część z 21 mln zarejestrowanych użytkowników witryny Amazona.

Wyniki Amazon.com za II kwartał są lepsze od spodziewanych. Strata operacyjna była mniejsza, jednak nie dzięki większej sprzedaży a skutecznej kontroli kosztów. Wyniosła ona 58 mln USD, czyli 16 centów na akcję, wobec zakładanych 22 centów na akcję. Przychody wzrosły, w porównaniu z II kw. roku ub., o 16%, do 668 mln USD (z 578 mln). Prognozy zakładały jednak osiągnięcie poziomu 675-685 mln USD. Przychody Amazona spadły też względem I kw. br., kiedy to wyniosły 700 mln USD. W III kwartale spółka przewiduje dalsze spowolnienie sprzedaży.

Telenor Mobile obejmie 100% w Pannon GSM, drugim pod względem wielkości operatorze telefonii komórkowej na Węgrzech. Norweski telekom odkupi udziały posiadane przez KPN, Sonerę i Tele Danmark. Firmy te wyraziły już zgodę na sprzedaż posiadanych 74% udziałów (odpowiednio 44,7%, 23% i 6,6%) za około 880 mln USD. Telenor posiadał dotychczas 28,5% akcji Pannon GSM. Przychody Pannon GSM w pierwszym półroczu 2001 wyniosły ponad 210 mln USD. Liczba abonentów przekroczyła w czerwcu br. 1,5 mln. Operator posiada 40% udział w węgierskim rynku telefonii komórkowej.

I kw. roku obrachunkowego British Telecommunications przyniósł kolejny spadek zysku operatora. Zysk BT, nie uwzględniając m.in. wydatków nadzwyczajnych, wyniósł przed opodatkowaniem 265 mln USD. W poprzednim kwartale spółka zyskała 456 mln USD, a rok wcześniej - 911 mln USD. BT Wireless, należący do BT operator telefonii komórkowej, poniósł stratę operacyjną w wysokości 135 mln USD. Duże straty poniosły spółki, w których BT Wireless jest udziałowcem: np. niemiecki Viag Interkom przyniósł 175 mln USD strat. Wzrósł natomiast zysk operacyjny BT z telefonii stacjonarnej: do 452 mln USD z 321 mln USD rok temu. Obroty operatora wzrosły do 7,79 mld USD z 6,8 mld USD rok wcześniej.

Według raportu firmy konsultingowej A.T. Kearney, zaledwie 12% badanych użytkowników telefonów komórkowych (czyli o 20 punktów procentowych mniej niż w roku ub.) chce kupować poprzez m-commerce. W USA odsetek zainteresowanych tą formą kupowania spadł z 34% w roku ub. do zaledwie 3% w czerwcu br.

IBM zdecydował o rozszerzeniu kampanii promującej Linuxa. Nowe serwery iSeries będą sprzedawane właśnie z tym systemem. W br. IBM wydał już na promocję konkurenta Windows NT ponad miliard USD.

Siemens zakończył swój III kw. roku obrachunkowego z 489 mln EUR straty netto, pomimo wzrostu wartości sprzedaży o 19% (do 21 mld EUR). Najwięcej strat przyniosły działy produkujące na potrzeby rynku telekomunikacyjnego i informatycznego - ujemny wynik EBITA wyniósł dla nich ok. 1,5 mld EUR. Po 9 miesiącach roku obrachunkowego Siemens obniżył zysk operacyjny z 1,4 mld EUR do 652 mln EUR. Zarząd rozważa korektę długoterminowej prognozy wyników finansowych. Osobno księgowane są straty należącego w 51% do Siemensa producenta mikroelektroniki Infineona. Firma ta poinformowała o 371 mln EUR straty w kwartale zakończonym 30.06. Infineon planuje zmniejszenie zatrudnienia o 15%, czyli o ok. 5 tys. miejsc pracy.

Nowym dyrektorem wykonawczym Napstera został Konrad Hilbers, związany dotychczas z koncernem Bertelsmanna. Hank Barry, który pełnił funkcję tymczasowego dyrektora wykonawczego od maja 2000 r., od dłuższego czasu rozglądał się za następcą. Konrad Hilbers był już wiceprezesem BMG Entertainment. Wcześniej współzarządzał także przedsięwzięciem AOL i Bertelsmanna - AOL Europe.

Skandynawscy dostawcy zawartości witryn internetowych chcą mieć prawo do udziałów w zyskach operatorów telekomunikacyjnych argumentując, że to ich produkcja przyciąga internautów do Sieci.. Z pomocą przyszła im szwedzka firma Tric, która opracowała specjalny filtr. Pozwoli on witrynom internetowym na rozpoznawanie ISP, który obsługuje internautę i ewentualne zablokowanie wejścia na witrynę. W Szwecji firmy internetowe liczą na wynegocjowanie 40 mln EUR, wobec 420 mln EUR rocznego zysku, jakie czerpią szwedzcy ISP.

Motorola będzie sprzedawać swoje rozwiązania technologiczne w dziedzinie telefonów komórkowych. To wstępny krok do rezygnacji z produkcji telefonów pod własną marką. Motorola liczy na zainteresowanie konkurencji a także firm produkujących pod cudzą marką. Motorola chce sprzedawać technologie aparatów działających w sieciach 2,5G i 3G. Do tej pory Motorola sprzedawała komponenty do różnego rodzaju telefonów za 1-1,5 mld USD rocznie. Motorola wciąż jest drugim na świecie producentem telefonów komórkowych, a jej udział w globalnym rynku wynosi ok. 15%.

Trzykrotnie wzrosły zyski netto witryny aukcyjnej eBay w II kw. br. Przychód eBay w kwartale obrachunkowym zakończonym 30 czerwca wyniósł 180 mln USD. To o 90 mln więcej niż przed rokiem i ok. 15 mln USD więcej niż przewidywali analitycy. Zysk netto wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku trzykrotnie, do 24 mln USD. Skłoniło to zarząd spółki do podwyższenia prognoz przychodu na następne dwa kwartały z 385 mln USD do 400 mln USD. Dyrektor generalny eBay Meg Whitman stwierdziła, że te wyniki witryna osiągnęła dzięki wysokiej sprzedaży na europejskich rynkach, a także wysokiemu udziałowi sprzedaży po stałych cenach. W II kw. br. witrynie przybyło 4,4 mln użytkowników a ich liczba sięgnęła 34 mln, nie licząc zarejestrowanych w iBazar.

Strata Nortela w II kw. wyniosła 19,4 mld USD, ale częściowo spowodowała ją rynkowa ekspansja i restrukturyzacja firmy. Strata netto z bieżącej działalności wyniosła w II kw. 2001 r. 1,5 mld USD. W analogicznym okresie ubiegłego roku Nortel miał 637 mln USD zysku.

Na całość wyników złożyło się ponadto ok. 12,3 mld USD przeznaczonych na przejęcia i obsługę długów, 2,8 mld USD pochłonęła likwidacja działu rozwiązań dostępowych, 833 mln USD program redukcji zatrudnienia. Strata wynikająca z bieżącej działalności pozostała w granicach określonych wcześniejszymi prognozami. Przychody firmy jednak spadły w II kw. do 4,61 mld USD z 7,21 mld USD w analogicznym okresie ub. roku. Nortel, który zwolnił już 23 tys. pracowników, a w ciągu 8 tygodni zwolni kolejnych 7 tys. zatrudnionych.

Vodafone spowolniło prace nad infrastrukturą dla GPRS oraz 3G. Operator spodziewa się, że liczba odpowiednich aparatów telefonicznych będzie niedostateczna do uruchomienia usług zgodnie z wcześniejszym harmonogramem. Liczba stacji bazowych, które będą zainstalowane do końca roku zmniejszy się z 1200 do 750. Telefony działające w GPRS mają zostać operatorowi dostarczone we wrześniu br. Dostawa aparatów obsługujących sieć 3G również zapewne się opóźni. Realnym terminem rozpoczęcia świadczenia usług UMTS przez Vodafone jest pierwsza połowa 2003 roku. Vodafone podjął także w przypadku UMTS decyzję o spowolnieniu budowy jej infrastruktury. Vodafone wyda w związku z tym na inwestycje o 5 mld GBP mniej.

Nokia odnotowała w II kw. 16% spadek zysku netto. Nie lepszy ma być III kw. br., ale kierownictwo firmy spodziewa się poprawy w ostatnim kwartale 2001 r. Zysk netto Nokii wyniósł w II kw. 728 mln USD.

FileNET zanotowała w II kw. przychody w wysokości 82,2 milionów USD II kw. Oznacza to spadek w stosunku do wyników z ub. roku o ponad 12% USD. Według szefa FileNetu, słabsze wyniki z pierwszego półrocza nie zagrażają perspektywom długoterminowym firmy. FileNET nie ma obecnie żadnych zobowiązań długoterminowych, a wartość gotówki oraz inwestycji przekracza 157 mln USD.

O 78% wzrosły zyski SAP-a w II kw. br., zaskakując nie tylko analityków, ale i zarząd firmy.

Zysk operacyjny wyniósł 424 mln EUR; wynik EBITDA wyniósł 450 mln EUR a wartość sprzedaży 1,85 mld EUR. Sprzedaż wzrosła więc w stosunku do II kw. 2000r. o 24%. Skłoniło to firmę do korekty "w górę" wyników na 2001 r. Wielkość sprzedaż ma wzrosnąć o 20%. SAP jest jedyną firmą tego sektora, która nie ostrzegała, że może nie zrealizować prognoz finansowych.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie antymonopolowe przeciw TP SA. Wynika to, jak podano w komunikacie, z powodu "kształtowania przez TP S.A. antykonkurencyjnej struktury opłat za usługi telefoniczne" oraz "ograniczenia dostępu do powszechnych usług telefonicznych poprzez drastyczną podwyżkę opłaty abonamentowej", niezrównoważoną obniżką innych taryf. TP SA wprowadziła zmiany w taryfach 1 maja br. Operator tłumaczy podwyżkę abonamentu koniecznością dostosowania ceny do ponoszonych kosztów w ramach równoważenia taryf. Jednocześnie koncern obniżył opłatę instalacyjną, która - zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami - była równie nierentowna jak opłata abonamentowa. Według prezesa UOKiK, Tadeusza Aziewicza, przeczy to twierdzeniom TP S.A. o budowaniu taryf w oparciu o orientację kosztową, a może mieć na celu przeciwdziałanie rozwojowi konkurencji.

Vivendi Universal oraz Vivendi Telecommunications International wycofały z sądu arbitrażowego w Londynie pozew przeciwko Elektrimowi. W lipcu br., Vivendi zapłaci jeszcze ponadto spółce 89 mln EUR w ramach porozumienia z Elektrimem.

Komisja Transportu i Łączności Sejmu zadecydowała, że NBP będzie miał prawo prowadzić własna politykę certyfikacji i stosowania podpisu elektronicznego w bankowości. Wcześniejsze projekty przyznawały NBP takie prawo, odnośnie samej tej instytucji, a nie całego sektora bankowego.

Polski oddział Microsoftu poinformował o osiągnięciu w okresie lipiec 2000 - czerwiec 2001 100 mln USD przychodu. Było to o 30% więcej niż w poprzednim roku obrachunkowym. Microsoft sprzedał o 460% więcej licencji na bazy danych MS SQL Server, znacznie wzrosła też sprzedaż serwerowych systemów operacyjnych. Mniejszy wzrost zanotowano w sprzedaży oprogramowania na komputery osobiste (19-35%). Obroty Microsoft Corporation wzrosły w tym okresie o 10%. Dyrektor generalny Microsoft w Polsce Tomasz Bochenek nie chciał udzielić informacji na temat zysku operacyjnego lub netto polskiego oddziału. Nie przedstawiono także prognozy finansowej Microsoft sp. z o.o. na przyszły rok finansowy.

Po otrzymaniu gwarancji Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych Optimus dostarczył pierwszą partię 686 zestawów komputerowych do Państwowej Podatkowej Administracji Ukrainy. To początek realizacji wartej 12 mln USD umowy podpisanej 1 czerwca br. Pozostały sprzęt ma dotrzeć na Ukrainę do końca br. Według zapowiedzi prezesa Optimusa Jarosława Krawczyka realizacja kontraktu zapewni około 20% założonej na rok 2001 wielkości sprzedaży Optimusa.

Telefonia Lokalna poniosła w pierwszym półroczu br. ponad 66 mln zł strat przy przychodach sięgających 163 mln zł. TL planuje tegoroczne przychody na 280 mln zł. Należący do KGHM operator sieci telekomunikacyjnej Dialog zainwestował łącznie w pierwszej połowie 2001 roku ponad 205 mln zł. Dialog posiada 200 tys. abonentów, ich liczba od początku roku wzrosła o ponad 80 tys. Z usług internetowych operatora korzysta ponadto 12 tys. użytkowników. 76% zdecydowało się na usługę DIALNET Co Dzień, całodobowego dostępu do Internetu.

Agencja ratingowa Moody's przeprowadzi ponowne badanie sytuacji finansowej Netii i bierze pod uwagę możliwość obniżenia oceny wiarygodności kredytowej telekomu. Jedyną drogą ratunku jest dla Netii oficjalne poparcie ze strony Telii i obietnica dalszego finansowania. Redukcja oceny utrudni pozyskanie środków finansowania na rynku kapitałowym. Netia ma prawie 4 mld zł zobowiązań wobec 468 mln zł środków własnych.

Sąd odrzucił wniosek Areny o zabezpieczenie swoich roszczeń względem Tel-Energo na akcjach Polkomtela i NOM. Natomiast najistotniejsza sprawa odszkodowania w wysokości 70 mln zł za fiasko publicznej emisji akcji dopiero się rozstrzygnie.

Super Media podpisały mowę z Telią o wykorzystaniu jej międzynarodowej sieci, obejmującej 30 krajów. Pozwoli to Super Media zaoferować bezpośredni dostęp do światowych zasobów Internetu. Ponadto firma ma podpisane umowy z innymi krajowymi operatorami, m.in. TP SA i NASK-iem, i buduje własną sieć ogólnopolską sieć szkieletową. Super Media zamierza dzierżawić swoją infrastrukturę firmom ISP.

Spółka 4Media nie spłaciła w całości swojego długu wobec OMD Poland. Komornik zajmie dwie spółki zależne: Druk Serwis oraz Regionalne Rozgłośnie Radiowe. 4Media są winne domowi mediowemu jeszcze około 950 tys. zł.

Grupa posłów złożyła w Sejmie projekt ustawy, która umożliwiałaby prezesom URT i UOKiK podział Telekomunikacji Polskiej. Projekt ustawy dotyczy odpowiednich zmian w ustawie o ochronie konkurencji o konsumentów oraz w Prawie telekomunikacyjnym. Podział byłby możliwy po uznaniu TP S.A. za podmiot dominujący. Inicjatorzy projektu oceniają, że nie ma on szans na uchwalenie w tej kadencji. Przedstawiciele TP S.A. uznali pomysł za spóźniony o 9 lat i w obecnej sytuacji – absurdalny.

W ciągu pierwszego półrocza 2001 operatorzy telefonii komórkowej zdobyli ponad 1,5 mln nowych abonentów. 550 tys., najwięcej, pozyskała PTK Centertel. Era i Polkomtel podłączyły odpowiednio 520 tys. i 460 tys. abonentów. Rosną jednak koszty pozyskania nowych klientów. W Erze wyniósł on w I kw. r. 635 zł (rok wcześniej odpowiednio 592 zł). Klient płacący abonament kosztował w I kw. br. 937 zł (wzrost odpowiednio o 19 zł) a użytkownik bezabonamentowego TAK TAK-a – 186 zł (rok wcześniej – 112 zł).

5 mln zł wyniosły według wstępnych szacunków przychody Interii.pl w II kw. br. Jest to o 280% więcej niż w poprzednim okresie rozrachunkowym. Interia poniosła wówczas 2,5 mln zł straty operacyjnej (3,3 mln zł w I kw.) i 1,4 mln zł straty netto (2,6 mln zł w I kw.)

Przychody Optimusa w II kw. br. wyniosły 101 mln zł. Optimus wypracował 13 mln zł zysku netto, co pozwoliło mu zaksięgować po pierwszym półroczu zysk w wysokości 700 tys. zł, pomimo strat z I kw. Dodatni wynik to efekt sprzedaży nieruchomości (za ok. 107 mln zł), a wartość przychodów spadła w II kw. o 32% i wyniosła 101 mln zł. W pierwszym półroczu 2001 r. w stosunku do analogicznego okresu ub. roku wartość sprzedaży spadła o14% i wyniosła 249 mln zł. Produkcja i sprzedaż sprzętu komputerowego nadal pozostaje podstawowym źródłem przychodów firmy. O 100% wzrosła sprzedaż "z wartością dodaną" (VAR), natomiast o 24% spadła sprzedaż za pośrednictwem dilerów. Zwiększył się o 30% udział sprzedaży detalicznej, a o 23% sprzedaż serwerów.

Optimus zobowiązał się do udzielenia Onetowi do września br. 9 mln zł pożyczki, w ramach 28 mln zł, którymi ma zasilić Onet w myśl planu podziału. Dzisiaj przekazano pierwszą ratę tej pożyczki w wysokości 4,8 mln zł.

Prokom przesłał do GUS informacje o wynikach w pierwszej połowie 2001 r. Wartość przychodu zmalała w drugim kwartale o 20% (do 171 mln zł) a zysk operacyjny o 41% (do 25 mln zł). Prokomowi udało się dzięki 10 mln zł zysku netto w II kw. odrobić 7,3 mln zł straty z I kw. jednak łączny zysk netto po dwóch kwartałach jest 14 razy niższy, niż w pierwszym półroczu 2000 r. Analitycy oceniają, że słabe wyniki netto Prokomu w tym roku są spowodowane spadkiem wartości udziałów w różnych firmach

TP SA wyda 500-800 mln zł na zakup i wdrożenie nowych systemów CRM i billingowego. Wdrożenie systemu CRM - wobec rosnącej konkurencji na rynku - nie budzi zdziwienia - jednak wymiana systemu billingowego nie jest, zdaniem specjalistów, konieczna. Uważa się, że dostawcą rozwiązań będzie francuska firma Sofrecom, należąca do France Telecom. Na polskim rynku podwykonawcami będą zapewne Prokom i Spin. 3 sierpnia mija termin składanie ofert w ogłoszonym przetargu.

Zysk operacyjny Techmexu po pierwszych dwóch kwartałach bieżącego roku wyniósł niecałe 4,5 mln zł, w porównaniu do 12 mln zł zysku operacyjnego jakie zanotowała firma w połowie ubiegłego roku. Zysk netto spadł z 3,7 mln zł, do 900 tys., natomiast przychody zmniejszyły się z 260 do 250 mln zł. Oznacza to pogorszenie wyników sprzedaży w stosunku do I kw. o 4% i obniżenie zysku netto o 49%.

Szeptelowi udało się sprzedać ponad 2,5 mln akcji w nowej ofercie spółki. To więcej niż wymagany do powodzenia oferty dolny próg. O sukcesie zadecydowało prawdopodobnie zainteresowanie krajowych instytucji finansowych.