Przegląd tygodnia 2-8.11

Po raz pierwszy wielkość światowej populacji online przekroczyła magiczną granicę 600 milionów osób. TP SA zapowiada dalsze obniżanie cen połączeń do sieci komórkowych. Polacy otworzyli już ponad milion e-rachunków, zaś co druga złotówka ulokowana w tym roku w bankach trafiła na konta internetowe. Cztery firmy zainteresowane są przejęciem udziałów w PolCardzie. W samym tylko październiku Amerykanie wydali 4,3 mld dolarów na zakupy dokonane za pomocą Internetu.

AMG.net będzie świadczyć usługi doradcze i wdrożeniowe w zakresie rozwiązań oferowanych przez Sun Microsystems Polska. Zawarta umowa dotyczy oprogramowania i sprzętu marki Sun. Firmy planują wspólną promocję oferowanych rozwiązań. od kilku lat wdraża oprogramowanie działające w środowisku Solaris i tworzy autorskie aplikacje w technologii Java, m.in. system zarządzania treścią DynaXML 2.0 zgodny z J2EE. AMG.net uzyskała status Sun Solution Assosiates Provider.

Przychód MacroSoftu za pierwsze sześć miesięcy br. wyniósł 13,27 mln zł. Spółka zanotowała stratę netto w wysokości 291 tys. zł. Analogiczny okres ubiegłego roku grupa zamknęła 14,95 mln zł przychodu. Pomimo spadku obrotów, dzięki nowej strategii spółce udało się zmniejszyć stratę, która w I półroczu 2001 r. wyniosła 1,48 mln zł.

Skonsolidowane przychody Softbanku za I półrocze 2002 r. wyniosły 156 mln zł. W okresie tym dwanaście spółek grupy zanotowało łączną stratę netto w wysokości 9,8 mln zł. Drugie półrocze ma poprawić wyniki Softbanku dzięki nowym kontraktom i zmianie struktury sprzedaży.

ComArch podpisał kolejną, trzecią już umowę na realizację systemu informatycznego związanego z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. Umowa została podpisana z polskim rządem, reprezentowanym przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, reprezentowanym z kolei przez Fundusz Współpracy. Jej wartość wynosi 4,9 mln EUR. Na mocy umowy, która będzie realizowana w konsorcjum z Cap Gemini Ernst & Young Polska, ComArch ma stworzyć system informatyczny obsługujący wprowadzenie w Polsce unijnej polityki rolnej (Common Agricultural Policy).

W poniedziałek informowaliśmy, że operator sieci Idea zablokował możliwość wysyłania SMS-ów z u poprzez wszystkie nieautoryzowane bramki SMS, w tym również tę znajdującą się w popularnym komunikatorze Gadu-Gadu. Od tego czasu sytuacja nieco się zmieniła. Aby wysyłać krótkie wiadomości tekstowe do abonentów sieci Idea, należało korzystać z zabezpieczonej tzw. tokenem graficznym bramki, znajdującej się w serwisie internetowym operatora. Zablokowanie nieautoryzowanych bramek SMS, miało na celu zabezpieczenie klientów sieci przed otrzymywaniem różnego rodzaju treści reklamowych rozsyłanych przy pomocy SMS. Tymczasem już dziś znów mamy możliwość wysyłania SMS-ów z popularnych komunikatorów takich jak Tlen.pl oraz Gadu-Gadu (pod warunkiem zainstalowania najnowszej wersji aplikacji). Wysyłając SMS-a z Gadu-Gadu, mamy do czynienia z takim samym tokenem graficznym, jaki znajduje się na stronie Idei.

Crowley, operator telekomunikacyjny, dostawca technologii dostępu do Internetu i transmisji danych przedłuża do 30 listopada roku promocję zakupu usługi VoIP Kontakt bez abonamentu. Klienci, którzy zamówią usługę w promocji, przez cały okres korzystania z niej będą płacić jedynie za wykonane rozmowy, bez żadnych opłat dodatkowych. Crowley wprowadził usługi VoIP do swojej oferty w lipcu br. Usługi te realizowane są za pośrednictwem własnej infrastruktury dostępowej, a całość kosztów integracji systemów u klientów pokrywa Crowley. Promocja jest dostępna dla dotychczasowych jak również dla nowych klientów operatora.

Skonsolidowane przychody Netii za I półrocze 2002 r. wzrosły do 294,7 mln zł. Holding zanotował stratę netto w wysokości 526 mln zł. Ten sam okres ub.r. Netia Holdings zamknęła przychodami w wysokości 255,1 mln zł i stratą przekraczającą 87,7 mln zł.

Ruszyła nowa sieć e-reklamowa - Q-net, należąca do ClickAd, łączącego dotychczas funkcje właściciela sieci reklamowej i brokera. Q-net grupuje obecnie kilkadziesiąt znanych witryn internetowych – m.in. MTV, National Geographic, Maxim oraz Expander. Powołanie, czy raczej wydzielenie Q-net, oznacza uporządkowanie struktury organizacyjnej ClickAd – brokera reklamy internetowej – który jest właścicielem nowej sieci. "Od początku dążono do tego, aby obie firmy skupiały się na odrębnych zadaniach: ClickAd będzie odpowiedzialny za pozyskiwanie reklamodawców, natomiast zadaniem Q-netu.pl będzie sprzedaż powierzchni reklamowej w Internecie. Decyzja o uruchomieniu Q-net została podjęta w oparciu o rzeczywiste wyniki finansowe i istniejącą współpracę z liczącymi się klientami m. in. OMD, Mediacom, MindShare, CR Media, Optimedia, Zis, Adserver Media" – tłumaczy Maciej Sobierajski, Dyrektor Generalny ClickAd.

Firma CC Otwarte Systemy Komputerowe uzyskała status "iForce Partner - Sun ONE Premier". Sun ONE to przejęta przez Sun Microsystems grupa produktów i usług opracowanych wcześniej przez Netscape Communications i rozwijanych przez Sun Netscape Alliance. Otwarte środowisko Sieciowe Sun'a znane pod nazwą Sun ONE to oprogramowanie służące do tworzenia, kompletowania i wdrażania otwartych, inteligentnych usług internetowych. Produkty Sun ONE obejmują m.in.: serwery WWW, e-mail, LDAP, kalendarzowe, serwer aplikacji oraz linię produktów e-commerce. Oprogramowanie Sun ONE dostępne jest dla platform: Solaris, Windows, Linux i innych Unixowych.

Krótkie wiadomości tekstowe SMS robią dziś w telewizji tak zawrotną karierę, że specjaliści zadają sobie pytanie czy nadeszła już era telewizji interaktywnej. W Polsce SMS'y, na dużą skalę zostały wykorzystane podczas pierwszej edycji "Big Brother". Dość powiedzieć, że TVN miał na nich zarobić ok. 10 mln. zł.

Polacy otworzyli już ponad milion e-rachunków, zaś co druga złotówka ulokowana w tym roku w bankach trafiła na konta internetowe. W ciągu półtora roku liczba e-rachunków wzrosła o 900% i dynamika ta, zdaniem analityków, będzie rosła.

Krakowska spółka BillBird, której 51% udziałów ma BRE Bank, chce udostępnić w wybranych supermarketach stolicy usługę umożliwiającą opłacenie rachunków. Firma bezpłatnie dostarcza terminale i przeprowadza szkolenia. W najbliższym czasie usługa ma być dostępna w supermarketach sieci Ahold, Leclerc i sieci Beverly Hills Video. BillBird szacuje liczbę rachunków płaconych w Polsce w skali miesiąca na ok. 50 mln.

Cztery firmy są zainteresowane przejęciem udziałów w PolCardzie, spółce zajmującej się obsługą kart kredytowych. PAP podał, powołując się na anonimowego informatora, że najpoważniejszym kandydatem jest G-Tech. Jego konkurentem jest Euronet, w szranki stanęły również Citibank i Eurocard.

Decyzją wspólników kapitał zakładowy Centertela został podwyższony o 130 mln zł, do kwoty 2,69 mld zł. Podwyższenie nastąpiło przez zwiększenie wartości nominalnej każdego z udziałów, których struktura się nie zmieniła. 66% kapitału zakładowego spółki należy do TP SA, pozostałe 34% do France Telecom Mobiles International.

I-Metria oraz Global eMarketing wprowadziły nowe narzędzie badawcze – "Prawdziwy Efekt", które służy do pomiaru skuteczności internetowych kampanii reklamowych. Funkcjonowanie "Prawdziwego Efektu" opiera się na audycie internetowej kampanii reklamowej, realizowanym z wykorzystaniem systemu trackingowego GeMius oraz analizie postaw konsumenckich internautów, do których kampania została skierowana. Takie połączenie informacji umożliwia bardziej obiektywną ocenę skuteczności kampanii. System "Prawdziwy Efekt" aby działał, musi być jednak zainstalowany zarówno na stronie na której znajduje się reklama, jak i na tej do której przekierowuje ona internautę.

Zaledwie 4% Polaków deklaruje, że w ciągu ostatniego roku korzystało z internetowych stron rządowych – wynika z raportu TNS OBOP. Odsetek ten jest jednym z najniższych wśród 31 krajów w których firma Taylor Nelson Sofres przeprowadziła badanie The Government Online.

Telefonia Dialog zwiększyła stratę netto po trzech kwartałach tego roku. Możliwe jednak, że firma osiągnie zysk operacyjny już w pierwszych kwartałach roku przyszłego.

Jedynie 15% polskich banków wdrożyło do tej pory nowy standard numeracji kont bankowych. Do końca przyszłego roku, operację tę muszą przeprowadzić wszystkie polskie banki.

Skarb państwa nie powinien obejmować udziałów w spółkach telekomunikacyjnych w zamian za umorzenie rat koncesyjnych. Przeciwko takiemu rozwiązaniu opowiada się podkomisja sejmowa rozpatrująca rządowy projekt restrukturyzacji opłat koncesyjnych. Odroczone płatności staną się wymagalne po 1 stycznia 2003 r.

Prezes Telekomunikacji Polskiej, Marek Józefiak, zapowiedział dalsze obniżanie cen połączeń do sieci komórkowych. We wtorek Sąd Antymonopolowy uchylił decyzję prezesa URTiP w sprawie obniżenia stawek międzyoperatorskich za połączenia z sieci komórkowych do stacjonarnych. Zarząd TP SA liczy teraz, że Era i Plus GSM usiądą do stołu i wynegocjują zasady obniżki. TP SA, żąda jednocześnie od PTC wstrzymania reklamy głoszącej, że Era to jedyna sieć rozliczająca połączenia z dokładnością do sekundy.

Po roku od rozpoczęcia działalności operacyjnej przychody Energis Polska zwiększyły się z 1 mln zł do 7,2 mln zł w październiku br. Pierwszy zysk operacyjny jest spodziewany na przełomie roku. Firma szacuje, że obroty za 2002 r. zamkną się na poziomie 55 mln zł. Energis liczy na wzrost przychodów z usług międzystrefowych i dostępu do Internetu dla użytkowników indywidualnych, oferowanych przy współpracy z Onetem.

W ciągu trzech kwartałów br. przychody Telefonii Dialog wzrosły do 264 mln zł, a liczba abonentów do 350 tys. Spółka zanotowała 201, 5 mln zł straty netto. Największy wpływ na wynik finansowy – jak utrzymuje zarząd spółki – miały koszty związane z opłatami koncesyjnymi i obsługą obligacji. W minionym okresie zmieniła się struktura przychodów operatora. Na koniec września 2002 r. już 20% klientów Dialogu stanowili klienci instytucjonalni. Wskaźnik "liczby dzwoniących linii” przypadających na pracownika Dialogu wzrósł z 260 w I kw. 2002 r. do 300 we wrześniu br. KGHM wciąż poszukuje inwestora dla przynoszącej straty Telefonii Dialog SA. Wydaje się jednak mało prawdopodobne, aby stała się nim Netia. Spekulacje na ten temat pojawiają się od czasu zawarcia przez Netię porozumienia z obligatariuszami w sprawie restrukturyzacji długów.

Przychody Veritas Software w III kw. finansowym wzrosły z 340 mln USD w 2001 r. do 366 mln USD na koniec września br. Kierownictwo firmy utrzymuje, że wzrost sprzedaży jest dowodem na to, iż sprawdza się przyjęta przez firmę strategia tworzenia otwartych rozwiązań zarządzania systemami pamięci masowej dla wielu platform systemowych i sprzętowych. Zysk netto Veritasu wyniósł 36 mln USD. W tym samym okresie 2001 r. producent zanotował 162 mln USD straty. W IV. kw. finansowym Veritas spodziewa się dalszego wzrostu przychodów do 377 mln USD i zysku netto powyżej 40 mln USD.

Jak donosi eMarketer, w samym tylko październiku Amerykanie wydali 4,3 mld dolarów na zakupy dokonane za pomocą Internetu. Zdaniem BizRate.com, wartość sprzedaży online wzrosła w USA w stosunku do roku ubiegłego o 39%. Jednocześnie liczba transakcji B2C zawieranych w Internecie wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 40%; w październiku br. ich liczna wyniosła 29,9 mln. Pomimo tego, średnia kwota jaką wydaje przeciętny internauta na zakupy w Sieci utrzymuje się na stałym poziomie 145 USD. Prognozy na IV kwartał tego roku zakładają, że Amerykanie wydadzą na zakupy w sieci 16,82 mld USD, z czego aż 8 mld. w okresie od 25 listopada do 25 grudnia, a więc w okresie gorączki przedświątecznych zakupów.

Brytyjski producent telefonów komórkowych Sendo poinformował, że zrezygnował z instalowania w swoich produktach oprogramowania Microsoftu na rzecz oprogramowanie Nokii. Sendo jako jeden z pierwszych producentów miał wprowadzić na rynek telefony z software'em giganta z Redmond. Decyzja ta jest o tyle zaskakująca, że Sendo pracował nad SmartPhone'm (tak miał się nazywać efekt współpracy brytyjskiej firmy z Microsoftem) od ponad dwóch lat. Kilka miesięcy temu pojawiły się nawet zapowiedzi oraz całkiem konkretne daty (koniec br.) wprowadzenia telefonów na rynek. Niestety, przedstawiciele Sendo nie poinformowali, co było przyczyną zakończenia współpracy.

Stowarzyszenie Producentów Półprzewodników (Semiconductor Industry Association) opublikowało prognozę, z której wynika, że po nijakim roku 2002, światowa sprzedaż chipów w 2003 roku wzrośnie o 20%.

Grupa BT zanotowała 4,66 mld GBP przychodu. Brytyjski operator, mimo lepszych wyników kwartalnych obniżył prognozę wzrostu. Zysk netto NTT DoCoMo, największego japońskiego operatora komórkowego w I półroczu wyniósł zaledwie 34 mln USD. Spadek wynika ze strat jakie generują zagraniczne inwestycje spółki.

Możliwość ogłoszenia przez niemieckiego operatora komórkowego MobilCom utraty płynności finansowej na skutek braku zgody na plan ratunkowy jest bardziej kwestią dni niż tygodni.

WorldCom ogłosił, że wartość nieprawidłowo zaksięgowanych dochodów firmy wynosi 9 mld. USD. Początkowo koncern przyznawał się do źle zaksięgowanych 4 mld.

Zarząd chińskiego operatora telekomunikacyjnego zdecydował o obniżeniu wielkości pierwotnej oferty publicznej z 16,8 mld akcji do 7,56 mld akcji, tj. 10% udziałów o wartosci 1,66 mld USD. China Telecom chce w ten sposób zachęcić inwestorów, ostrożnie podchodzących do przeżywającej kryzys branży telekomunikacyjnej.

Jak wynika z raportu opublikowanego przez E-Commerce Times, a stworzonego na podstawie badań przeprowadzonych przez Harris Interactive, ponad 80% spośród amerykańskich małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), które posiadały swoje serwisy internetowe latem 2001 roku, zdobyło za ich pośrednictwem nowych klientów. Spośród wszystkich firm które jako jeden z kanałów sprzedaży wykorzystują e-commerce, 59% uważa że dzięki niemu zwiększyła się ich sprzedaż w IV kwartale 2001 roku. 54% twierdzi natomiast, że dzięki wprowadzeniu internetowych "help desków" zwiększyła się ich efektywność pracy. Około 74% MSP biorących udział w badaniu, stwierdziło że właśnie perspektywa pozyskania nowych klientów była najbardziej istotnym powodem dla zaistnienia w wirtualnym świecie. Innymi wymienianymi przez respondentów argumentami były m.in.: wzrost sprzedaży i redukcja kosztów.

Liczba mieszkańców Starego Kontynentu wysyłających krótkie wiadomości tekstowe przewyższa liczbę europejskich użytkowników poczty elektronicznej. Tak wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez firmę badawczą Gartner G2. Około 62% dorosłych Europejczyków posiada już telefon komórkowy, zaś 41% z nich korzysta z SMS-ów. Dla porównania, 30% mieszkańców Europy używa Internetu i poczty elektronicznej. Liczba osób korzystających z SMS-ów rośnie przy tym dynamiczniej. W ubiegłym roku było ich 28%, podczas gdy internauci stanowili 29% europejskiej populacji. SMS-y są szczególnie popularne w Wielkiej Brytanii, gdzie 49% dorosłych regularnie ich używa. Dla porównania, z Internetu korzysta 39% Brytyjczyków. W Niemczech korzystających z usług SMS jest nieco mniej - 43%, zaś internauci to 29% ogółu. We Francji wartości te wynoszą odpowiednio 30% i 25%. Gartner sugeruje, że w niedługim czasie SMS-y dla niektórych działów gospodarki (np. dla reklamy czy marketingu) mogą mieć większe znaczenie niż Internet. Jednakże, zdaniem Gartnera, operatorzy komórkowi powinni położyć dziś większy nacisk na odpowiedzialne prowadzenie "mobilnego marketingu", tak aby nie stał się on ważniejszy od komunikacji między użytkownikami telefonów komórkowych. Firma badawcza zwraca też uwagę na fakt, że operatorzy komórkowi w pogoni za technologią 3G, zapomnieli nieco o swoich klientach. Gartner podkreśla, że abonenci nie zamienią nagle swoich dotychczasowych telefonów na trzeciej generacji gdy tylko wejdą one na rynek w przyszłym roku. Większość z nich nie zna i nie wykorzystuje bowiem wszystkich możliwości jakie oferują dzisiejsze telefony, a cóż dopiero aparaty następnej generacji.

Nad francuski koncern Vivendi Universal nadciągają kolejne czarne chmury. Firma ma problemy ze spłatą miliardowych długów. Na dodatek w Stanach Zjednoczonych, na wniosek akcjonariuszy, wszczęto dwa śledztwa dotyczące praktyk księgowych firmy.

Operator giełdy we Frankfurcie nad Menem stworzy nowy indeks, TecDAX przeznaczony dla największych spółek high-tech. Wskaźnik, który ma ruszyć 24 marca 2003 r., zajmie miejsce likwidowanego segmentu rynku dla firm nowoczesnych technologii – Neuer Markt.

Sąd federalny USA odrzucił żądanie podziału Microsoftu na dwie części. Poparł jednocześnie porozumienie rządu z koncernem, zobowiązujące komputerowego potentata z Redmond do przestrzegania reguł antymonopolowych.

Double Click poinformował, że zakończył właśnie transakcję kupna brytyjskiej firmy Protagona, działającej na rynku oprogramowania wspomagającego zarządzanie. Transakcję zrealizowano bardzo szybko, zważywszy na to, że DoubleClick wyraził zamiar kupna Protagona dopiero w październiku. Nowojorska spółka za każdą akcję Protagona zapłaciła 0,037 USD, co przełożyło się na 12,9 mln USD za cały pakiet akcji brytyjskiej firmy.

Niewłaściwe korzystanie z Internetu przez pracowników sprawia, że brytyjskie firmy tracą każdego roku 2,34 mld USD - wynika z raportu opublikowanego przez Cranfield School of Management. Owo "niewłaściwe korzystanie z Internetu" definiowane jest prosto - jest to przeglądanie w czasie pracy stron WWW nie związanych z wykonywaną pracą. Autorzy raportu szacują, że co najmniej 61% brytyjskich pracowników "niewłaściwie" surfuje przez co najmniej przez dwie godziny w tygodniu. To zaś przekłada się na poważne straty - nawet do 2,34 mld USD rocznie. Przedstawiciele Cranfield School of Management twierdzą, że wdrożenie w firmie restrykcyjnego regulaminu korzystania z Internetu (nie tylko stron WWW, ale również poczty elektronicznej i komunikatorów IM) może zwiększyć jej zyski nawet o 15% w skali roku.

W ciągu pierwszych dziesięciu miesiący br. wartość sprzedaży muzyki w Internecie spadła o 25%. Dane takie przynoszą najnowsze badania przeprowadzone przez comScore Media Metrix. Zgodnie z raportem, na zakup muzycznych płyt CD i kaset w Sieci, Amerykanie wydali do końca października tego roku 545 mln USD. Dla porównania w tym samym okresie w roku poprzednim kwota ta osiągnęła 730 mln. Taki stan rzeczy comScore przypisuje wielu różnym czynnikom. Największą winę ponosić jednak mają: trwające spowolnienie gospodarcze, piractwo muzyczne, domowe kopiowanie płyt CD oraz zyskująca coraz większą popularność wymiana plików muzycznych w Internecie. Tymczasem, jak ocenia comScore, właśnie systemy wymiany plików takie jak KaZaA czy Morpheus, mają się bardzo dobrze i stale obserwować możemy ich dynamiczny rozwój. Na koniec trzeciego kwartału 2002 roku, średnio 9,4 mln użytkowników korzystało każdego miesiąca z serwisu KaZaA. Dla porównania - na zakończenie drugiego kwartału 2001 roku, średnia miesięczna liczba użytkowników wynosiła 4,6 mln. Zdaniem comScore, z usług sześciu najpopularniejszych systemów wymiany plików korzystało w tym czasie w sumie 14 mln. użytkowników.

Vivendi Universal odrzucił ofertę złożoną przez Vodafone. Dotyczyła ona odkupienia przez Vodafone, posiadanych przez Vivendi, 44% udziałów we francuskiej telefonii komórkowej Cegetel. Vivendi nie przyjął wartej 6,8 mld EUR oferty, którą złożył brytyjski operator komórkowy Vodafone. Zarząd koncernu twierdzi, że kwota oferowana przez Brytyjczyków nie jest adekwatna do rzeczywistej wartości pakietu akcji. Postanowił więc nie przyjąć oferty w takim kształcie. Vodafone sprawuje w chwili obecnej kontrolę nad 15% akcji Cegetela. Pozostałe pakiety należą do British Telecom (26%), SBC (15%) oraz do Vivendi (44%). Vodafone już od pewnego czasu ostrzy sobie zęby na zwiększenie udziałów w Cegetelu. Wcześniej złożył już (również odrzuconą) ofertę odkupienia wszystkich akcji Cegetela od pozostałych trzech udziałowców za łączną kwotę 13,07 mld EUR.

Po raz pierwszy wielkość światowej populacji online przekroczyła magiczną granicę 600 milionów osób. Zgodnie z najnowszymi badaniami przeprowadzonymi przez Nua Internet Surveys, już 605,6 mln osób na całym świecie posiadało w końcu września br. dostęp do Internetu. Dla porównania, jeszcze w maju liczba ta wynosiła 580,7 mln. Badania wykazują także, że największe zagęszczenie internautów ma miejsce na Starym Kontynencie. Użytkowników Internetu jest tutaj aż 190,91 mln, co stanowi 31,5% globalnej populacji online. Najbardziej dynamiczny przyrost ilości internautów w ostatnich miesiącach, miał jednak miejsce w rejonie południowo-wschodniej Azji, gdzie populacja online liczyła na koniec września 187,24 mln (30,9% wszystkich internautów na świecie) i przerosła już tę z Ameryki Północnej (182,67 mln i 30,1% światowej populacji online). Tutaj nie zanotowano, lub obserwowano minimalny przyrost ilości internautów, co tłumaczy się tym, że rynek połączeń z Internetem osiągnął już poziom nasycenia. Najmniej użytkowników Sieci mieszka w Ameryce Łacińskiej (33,35 mln i 5,5% światowej populacji internautów), w Afryce (6,31 mln i poniżej 1%) oraz na Bliskim Wschodzie (5,12 mln i poniżej 1%).

Według Nielsen/NetRatings, aż 12,7 mln pracowników biurowych w USA używało w czerwcu br. popularnych komunikatorów internetowych. Operatorzy komunikatorów Instant Messanger (AOL i ICQ) porozumieli się właśnie w sprawie umożliwienia przesyłanie wiadomości pomiędzy użytkownikami obu popularnych programów. To przełom w dziedzinie komunikatorów, jednak na razie nie należy oczekiwać dalszej unifikacji systemu instant messaging. Przy stale rosnącej popularności, komunikatory internetowe niestety nie są ze sobą kompatybilne, co uniemożliwia komunikowanie się między sobą użytkowników różnych programów. Nierzadko utrudnia to życie ich użytkownikom i w konsekwencji zniechęca do korzystania z tej wygodnej formy porozumiewania się. Tymczasem specjaliści od marketingu dużych firm internetowych pragną, aby z czasem technologia komunikacji bezpośredniej (instant messaging) stała się tak powszechna jak usługi e-mail, czy www. Gra toczy się o dużą stawkę, bo w samych tylko Stanach Zjednoczonych, w serwisie IM AOL zarejestrowano 180 mln kont. Nie dziwi zatem fakt, że AOL chciałby utrzymać tych użytkowników przy sobie. Dlatego też zarządy AOL i ICQ porozumiały się ze sobą i podjęły przełomową wręcz, w dziedzinie komunikatorów internetowych, decyzję. Dzięki niej, po raz pierwszy możliwe stało się przesyłanie wiadomości między dwoma różnymi komunikatorami – pomiędzy AOL i ICQ. "ICQ obsługuje 18 różnych języków i jest w Europie bardzo popularnym komunikatorem. Dlatego też chcemy, aby nasi użytkownicy mogli bez problemu komunikować się z internautami korzystającymi z ICQ" – powiedziała Anne Bentley, rzecznik prasowy AOL. Jednocześnie AOL poinformował, że póki co jego użytkownicy nie mogą liczyć na "współdziałanie" ich komunikatora z innymi tego typu aplikacjami takimi jak Yahoo Messenger czy MSN Messenger, gdyż udostępnienie takiej możliwości wpłynęłoby negatywnie na poziom bezpieczeństwa systemu AOL.