Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Przegląd tygodnia 2.03 - 8.03

Sędzia federalny dał Napsterowi 3 dni na wyeliminowanie z serwisu utworów chronionych prawem autorskim.

Największe wytwórnie płytowe, które wniosły przeciwko Napsterowi pozew, oskarżając go o ułatwianie piractwa na wielką skalę, uznały, że ten wyrok zbliża ich walkę do szczęśliwego zakończenia. Sporządzenie listy zakazanych plików i sprawdzenie, czy Napster rzeczywiście je zablokował należy do przedstawicieli firm fonograficznych. Nie jest to zadanie łatwe, choćby dlatego, że każdy utwór może być zapisany na wiele sposobów. Sędzia federalny nakazał wytwórniom płytowym dostarczyć Napsterowi nazwy wykonawców, tytuły i nazwy plików utworów chronionych prawem autorskim. Serwis będzie musiał zablokować pliki w ciągu 3 dni od momentu otrzymania kompletu informacji. Thomas Middelhoff, dyrektor wykonawczy Bertelsmanna, oświadczył, że Napster zacznie działać jako serwis płatny od 1 czerwca br., nie wykluczył również możliwości zamknięcia Napstera na pewien czas. Mogłoby to jednak spowodować utratę znacznej części użytkowników. Amazon, najwyraźniej chcąc iść w ślady Napstrera, uruchomił serwis "Free Music Downloads". Pobierający pliki wnosić mają niewielkie datki dla wykonawców nagrań. Nowa usługa Amazona umożliwia ściąganie plików MP3 i Liquid Audio. Użytkownicy serwisu mogą „wesprzeć” datkiem swoich ulubionych wykonawców, udostępniających utwory. 1/3 wpłaty pobiera w charakterze „opłaty manipulacyjnej” pośrednik, czyli Amazon. W bazie "Free Music Downloads" znajdą się utwory m.in. Beastie Boys, Pearl Jam, Radiohead, U2 czy Wu-Tang-Clan. Sporą część zgromadzonych nagrań stanowić mają utwory niezależnych twórców, co ma przyczynić się do wzrostu sprzedaży ich płyt. Cena akcji witryny Amazon wzrosła o 25%, po tym, jak pojawiły się nieoficjalne informacje, że zawrze ona strategiczny sojusz z największą handlową siecią detaliczną na świecie Wal-Mart. Amazaon miałby być dostawcą internetowych rozwiązań dla Wal-Martu, który oprócz tradycyjnej sieci placówek handlowych prowadzi sprzedaż przez Internet (Walmart.com mieści się w pierwszej piątce najpopularniejszych sklepów internetowych w USA). W zamian za to jego towary znalazłyby się w sklepach Wal-Mart na całym świecie i Amazon miałby udział w dochodach z ich sprzedaży. Wartość sprzedaży sieci Wal-Mart Stores w roku obrachunkowym, który zakończył się 31 stycznia 2001, wyniosła 191 mld USD, a wielkość zysku netto 6,3 mld USD. W porównaniu z rokiem poprzednim, zysk wzrósł o 17%. Amazon natomiast poniósł w ub.r. kilkaset milionów dolarów strat (94 mln USD w IV kw. 2000 r.). Oracle ostrzega, że spowolnienie wzrostu gospodarczego w USA może przyczynić się do spadku zysków firmy poniżej wcześniejszych prognoz. Spółka zapowiedziała, że na koniec III kw. roku obrachunkowego (zakończonego w lutym) zysk na akcję może wynieść 10 centów, podczas gdy analitycy przewidywali 12 centów. W III kw. całkowity przychód spółki wzrósł o 9%, a sprzedaż oprogramowania o 6%. „Biorąc pod uwagę wciąż niepewną sytuację ekonomiczną w USA nie możemy przewidzieć, kiedy wzrost sprzedaży ulegnie poprawie” - oświadczył Larry Ellison. Już wcześniej spółki takie jak Microsoft, Sun Microsystems i Cisco Systems zapowiedziały, że sytuacja ekonomiczna w USA może negatywnie wpłynąć na wyniki ich sprzedaży w pierwszej połowie roku 2001. Vivendi Universal jest bliskie podjęcia decyzji o odsprzedaży udziałów w AOL France do AOL za blisko 700 mln USD. Koncern zamierza pozbyć się 55% udziałów, które posiada w spółce. Według przedstawicieli Vivendi, porozumienie w tej sprawie zawarte może być w ciągu najbliższych dni. Decyzję o sprzedaży koncern podjął po nieudanych negocjacjach w sprawie zamiany udziałów w AOL France na udziały w AOL Europe. Według badań Jupiter MMXI, AOL France miało w sierpniu ub. r. około 600 tys. użytkowników, jednak subskrybenci jego serwisów spędzają w Sieci 10-krotnie więcej czasu niż użytkownicy serwisów rywali - Wanadoo’s (1,4 mln użytkowników) i Liberty Surf (600 tys. użytkowników). Długoletni szef Yahoo! Timothy Koogle zrezygnował ze stanowiska po ogłoszeniu informacji, że wyniki spółki w 2001 r. będą o wiele gorsze niż zakładały, skorygowane już raz, prognozy. „Pozostanę przewodniczącym rady nadzorczej i dyrektorem wykonawczym, dopóki Yahoo! nie znajdzie kogoś, kto mnie zastąpi. Później mam zamiar być aktywnym i oddanym przewodniczącym rady nadzorczej” - powiedział. Decyzja szefa Yahoo! została poprzedzona rezygnacją ze stanowisk kilku przedstawicieli kadry zarządzającej firmą. Yahoo! w pierwszym kwartale 2001 r. oczekuje przychodu w wysokości 170-180 mln USD, podczas gdy analitycy przewidywali 232,6 mln USD. Dyrektor finansowy, Sue Decker zapowiedziała, że w całym 2001 r. spółka chce wyjść na zero, analitycy zaś oczekiwali zysku na akcję w wysokości 36 centów, a jeszcze na początku stycznia br. - 57 centów na akcję. Decyzję o obniżeniu prognoz firma uzasadnia warunkami ekonomicznymi, pogarszającymi się w bardzo szybkim tempie. Drastycznie zmalały wpływy z reklam, stanowiące 90% przychodów Yahoo!, brakuje również inwestorów, którzy coraz słabiej interesują się branżą internetową.

Szeptel nabył od BMT za 350 tys. zł 20% akcji w Ogólnopolskiej Sieci Szkieletowej. Tym samym spółka z Szepietowa posiada 70% udziałów w OSS. W efekcie transakcji DM BMT zarobił na inwestycji 150 tys. zł czyli 75% zainwestowanego kapitału. OSS założyły w sierpniu zeszłego roku Szeptel (50% udziałów) z BMT (20%) i Raiffeisen Investment Polska (30%). Kapitał założycielski wynosił 1 mln zł i podzielony był na 100 tys. akcji. Spółka miała się zająć budową sieci szkieletowej Szeptela. Wspólnicy przewidywali dwukrotne podniesienie kapitału akcyjnego do października 2000 r., co jednak nie nastąpiło. Szeptela planuje do 2002 r. budowę 5 tys. km ogólnopolskiej sieci telekomunikacyjnej, która obejmie 169 miast wojewódzkich i powiatowych. Inwestycja pochłonie 80 mln USD. Sieć posłuży operatorom telefonicznym i internetowym. Getin Service Provider planuje przeznaczyć na inwestycje w latach 2001-2002 36 mln zł. Środki pozyska z publicznej emisji akcji. Spółka ma zamiar sprzedać 5,3 mln akcji serii E. Aby finansowanie inwestycji środkami pochodzącymi w całości z oferty publicznej było możliwe, cena walorów nie może być niższa niż 7 zł za akcję. Ewentualne nadwyżki firma ma zamiar przeznaczyć na inwestycje kapitałowe. Będą to przejęcia firm, mające na celu poszerzenie bazy klientów, działających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Terminy przeprowadzenia publicznej subskrypcji akcji nie są jeszcze znane. Przedstawiciele Getin obawiają się braku koniunktury na warszawskiej giełdzie i prawdopodobnie poczekają na poprawę nastrojów wokół spółek IT. Telefonia Lokalna S.A., operator sieci Dialog, zamierza w tym roku zainwestować 625 mln zł. W roku ubiegłym łódzka spółka wydała na inwestycje 422 mln zł. Na rozwój działalności internetowej Dialog zamierza wydać w tym roku 30 mln zł. Spółka chce także zwiększyć liczbę swoich abonentów ze 150 tys. do 250 tys. Telefonia Lokalna od października ub.r. zapewnia swoim abonentom dostęp do Internetu, zarówno łączami analogowymi, jak i cyfrowymi. Dialog, jako jedyny na polskim rynku, wprowadził zryczałtowaną opłatę za nieograniczone korzystanie z Sieci. Jedynym akcjonariuszem Telefonii Lokalnej jest KGHM Polska Miedź. Bank Śląski uruchomił system obsługi rachunków za pośrednictwem Internetu. Usługa została uruchomiona na początku marca tzn. z ok. półrocznym opóźnieniem w stosunku do pierwotnych zapowiedzi. Tego rodzaju systemy oferuje już wiele banków, ale BSK był jednym z pionierów bankowości elektronicznej, wprowadzając w zeszłym roku usługę opartą na systemie EDI, która wciąż będzie funkcjonować. Na rynku bankowości internetowej dominują WBK i mBank, z ponad 30 tys. obsługiwanych tą drogą rachunków. System oferuje kompletną obsługę czynności bankowych w czasie rzeczywistym. Opłaty uzależnione są od pakietu podstawowych usług wykupionych przez klienta, ponieważ system stanowi uzupełnienie tradycyjnego, telefonicznego i elektronicznego (EDI) systemu obsługi i nie wymaga założenia nowego rachunku. Bezpieczeństwo transferu danych zapewnia szyfrowanie protokołem SSL. Zabezpieczenia certyfikuje amerykańska firma VeriSign. Takie rozwiązanie jest najczęściej stosowane na rynku finansowych usług elektronicznych; nieliczne instytucje stosują dodatkowe urządzenia kodujące, które jednak wymagają dodatkowych opłat ze strony klienta. OS3 multimedia będzie przez najbliższy rok obsługiwać serwis internetowy MF. Agencja będzie odpowiedzialna za hostowanie serwisu, przebudowę i zarządzanie jego zawartością. W ogłoszonym przez Ministerstwo Finansów przetargu uczestniczyło 7 firm, w tym dotychczasowy operator - Super Media. Zdaniem przedstawicieli OS3, o sukcesie agencji zadecydowało doświadczenie w wykonywaniu podobnych zleceń dla instytucji państwowych udokumentowane ich rekomendacjami. Mają oni na myśli najprawdopodobniej projekty prezentacji multimedialnych zrealizowanych dla kilku miast, m.in. dla Warszawy. Serwis będzie ulokowany na serwerach zależnej od OS3 firmy RSI. Pozostałe usługi wyszczególnione w kontrakcie, a więc przebudowę serwisu pod kątem większej przejrzystości i dostępności oraz zarządzania zawartością prowadzić będzie OS3.