Przegląd tygodnia 19-25.10

Polskie portale internetowe coraz częsciej uruchamiają płatne usługi. Operatorzy telefonii komórkowej notują coraz lepsze wyniki finansowe. "Pomóżmy razem" – świąteczna inicjatywa http://www.kartkidobroczynne.org.pl to akcja mająca na celu pomoc organizacjom dobroczynnym. 43% firm sprawdza, w jaki sposób ich pracownicy korzystają z Internetu oraz poczty elektronicznej.

TP SA wzorem France Telecom poszerzy ofertę usług przedpłaconych. Oprócz pakietów internetowych TP SA wprowadzi pakiety minutowe w ruchu lokalnym i międzymiastowym. Firma będzie także zarabiać na drukowaniu i rozprowadzaniu faktur wystawianych abonentom sieci Idea.

Po roku przygotowań Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA zakończył fuzję systemów transakcyjnych. Oba korzystały z systemu Profile firmy Sanchez Computer, ale w dwóch różnych wersjach. Zdecydowano, że obowiązującą będzie ta stosowana w BPH (5.1). Konwersję danych klientów z wersji pracującej w dawnym PBK na tę pracującą w BPH dokonano w ciągu 4 dni (11-14 października). Obecnie z systemu Profile korzysta ponad 500 placówek BPH PBK, a korzysta z niego prawie 6 tys. pracowników banku. Plan połączenia BPH i PBK ogłoszono w marcu 2001. W maju tego samego roku połączono systemy obsługujące sieci bankomatów. Cztery miesiące później stworzono jedno call center dla klientów obu banków. Natomiast w marcu br. udostępniono im jeden system bankowości elektronicznej - SBI Sez@m.

TP SA nie obejmie akcji Getinu. Tym samym nie wejdzie w życie styczniowa umowa o współpracy Marketpanet i platformy transakcyjnej należącej do Credit Agricole. Telekomunikacja Polska SA miała objąć 6% akcji Getin Service Provider SA, co było warunkiem rozpoczęcia szerszej współpracy dotyczącej „wspólnej obsługi rynków B2B". Grupa TP SA nie zainwestuje w akcje Getinu. Strony zamierzają jednak prowadzić współpracę w działaniach marketingowych i rozwijaniu wspólnych pakietów usługowych w zakresie usług internetowych. Przychody Getinu za trzy pierwsze kwartały br. wyniosły jedynie 2,5 mln zł (3,66 mln w 2001 r.) Spółce udało się jednak zmniejszyć stratę netto z 8,4 mln zł do 4,2 mln zł.

Coraz częściej polskie portale uruchamiają płatne usługi. Portal Interia.pl również wprowadził płatny serwis kont pocztowych. Interia.pl dotychczas oferowała wyłącznie bezpłatne konta e-mail w domenach interia.pl oraz poczta.fm. Jak podają przedstawiciele firmy, z bezpłatnych skrzynek pocztowych korzysta ponad 2,5 mln internautów. Interia wraz z wprowadzeniem płatnych usług nie zamierza jednak rezygnować z bezpłatnych kont o pojemności 20 MB. Nowe płatne konta pocztowe to dwa standardy: konto Plus o pojemności 40 MB oraz Premium o pojemności 60 MB i maksymalnej wielkości przesyłki odpowiednio: 6 i 10 MB. Dodatkowymi usługami dostępnymi w serwisie płatnych kont pocztowych są m.in. filtry antywirusowe i antyspamowe, możliwość przekierowania poczty na inne konto czy powiadamiania SMS-em o nadejściu e-maila (usługa płatna dodatkowo). Aby zachęcić do skorzystania z płatnej poczty, Interia udostępnia wszystkim zainteresowanym tą ofertą 14-dniowy, bezpłatny okres testowy.

Skarb państwa przekazał ponad 51 mln akcji dominującego operatora telekomunikacyjnego na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego i Agencji Rozwoju Przemysłu. BGK otrzymał 40 mln akcji, zaś ARP nieco ponad 11,2 mln akcji TP SA, co przekłada się odpowiednio na 2,86% oraz 0,8% kapitału zakładowego spółki. Celem operacji było wniesienie akcji operatora na fundusz statutowy Banku Gospodarstwa Krajowego oraz podwyższenie kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Przemysłu. W wyniku przekazania akcji, skarb państwa posiada obecnie niemal 251 mln akcji TP SA, stanowiących 17,92% kapitału zakładowego spółki.

W drugim kwartale br. krakowska spółka ComArch zanotowała przychód ze sprzedaży w wysokości 33 mln złotych, co przełożyło się na zysk netto w wysokości ponad 2 mln. Szefowie spółki przewidują, że kolejne kwartały będą dla ComArchu jeszcze lepsze i firma zamknie bieżący rok z zyskiem, osiągając rentownośc operacyjną rzędu 5-6%. W całym pierwszym półroczu przychody ze sprzedaży wyniosły 53,4 mln, zaś zysk netto 3,2 mln.

TP SA i Alcatel zawarły umowę ramową o wartości 20 mln euro. W jej ramach operator będzie nabywać systemy dostępowe, komutacyjne i oferowany przez Alcatela sprzęt do teletransmisji. Rozwiązania posłużą TP SA do rozbudowy sieci i wdrażania nowych usług telekomunikacyjnych. Porozumienie stanowi kontynuacje współpracy między firmami. Podobne ramowe umowy TP SA zawarła także z Lucentem, Ericssonem.

Ruszyła wersja testowa nowej strony najpopularniejszego serwisu aukcyjnego w Polsce. Nowe możliwości serwisu to przede wszystkim: nieograniczona liczba poziomów drzewa kategorii (dotychczas były to maksymalnie 3 poziomy), nowe formaty aukcji (np. aukcja bez ceny wywoławczej), znaczne zmiany w spisach wystawionych na aukcje przedmiotów. Autorzy wprowadzili także wiele nowych opcji personalizacji serwisu np. możliwość wyświetlania tylko nowych aukcji, tylko aukcji Kup Teraz, lub tylko aukcji z wybranego województwa. Udostępniając wersję testową, autorzy liczą na sugestie użytkowników, na podstawie których możliwe będzie opracowanie ostatecznej wersji unowocześnionego serwisu. Wszystkie transakcje zawierane w wersji testowej nie są prawdziwe, nie mają wiążącego charakteru i służą wyłącznie sprawdzeniu jak działają nowe funkcje serwisu. Dla tych, który będą najaktywniej korzystać z wersji testowej, zespół Allegro przewidział nagrody pieniężne.

Spółka Telia International Carrier zwielokrotniła przepustowość międzynarodowych łączy światłowodowych dostępnych dla polskich ISP. Łącza o przepustowości 5 Gb/s, dedykowane wyłącznie transmisji internetowej, są najszybszymi w Europie Środkowo-Wschodniej.

Internetowy serwis Bankier.pl udostępnił na swoich stronach możliwość uzupełniania kont telefonów komórkowych działających w systemie pre-paid poprzez Internet. Usługa została uruchomiona przy współpracy z serwisem PayGSM.pl.

Spółki MacroSoft oraz Simple uzyskały akredytacje w programie „Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw”. Pilotowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) projekt jest finansowany ze środków programu PHARE Unii Europejskiej i budżetu państwa. Celem programu jest wsparcie rozwoju sektora MSP.

Ktoś musi zacząć płacić za treści publikowane w portalach internetowych – albo internauci, albo dostawcy usług. Tak twierdzą szefowie trzech największych polskich portali. Z ogromnych pieniędzy (milionów złotych) jakie wydają internauci na korzystanie z portali, ani grosz nie wpływa do dostawców treści; wszystko biorą dostawcy Internetu.

Operatorzy telefonii komórkowej notują coraz lepsze wyniki finansowe. Dzieje się tak dzięki niższym kosztom pozyskania i utrzymania klientów. Jednak jak uważają analitycy, ta poprawa może być tylko chwilowa, gdyż na rynku niebawem rozpocznie się nowa faza walki o klienta.

Microsoft. potentat na rynku oprogramowania zarabia głównie na klientach korporacyjnych. Oferując znacznie tańsze niż rywale produkty, Microsoft odnotował w ostatnim kwartale bardzo dobre wyniki finansowe.

Ponad 50% akcji Polkomtela kontrolują spółki z udziałem Skarbu Państwa. Zagraniczni inwestorzy domagają się zmiany struktury właścicielskiej. Ponownie pojawiły się spekulacje, że akcje w spółce może sprzedać Orlen. Swój pakiet mógłby więc powiększyć Vodafone.

Softbank podpisał z Centrum Rozliczeniowym Kart i Bankomatów Republiki Białorusi kontrakt o wartości 33 milionów zł. Do października 2004 roku spółka ma na mocy umowy zapewnić dostosowanie systemów stosowanych na Białorusi do międzynarodowych standardów Visa i Europay oraz umożliwić wprowadzenie bezgotówkowych systemów rozliczeń na rynku detalicznym.

Netia porozumiała się z wierzycielami, którzy dotychczas blokowali jej restrukturyzację finansową. Operator nie podał nazw podmiotów, ale chodzi najprawdopodobniej o agresywne fundusze typu stress-fund, Sisu i Tirage. Posiadają one kilka procent udziałów jednak udało im się przeciągnąć 99-proc. redukcję długu Netii o kilka miesięcy. Netia ostatecznie wypłaci im 4,1 mln USD. Kurs spółki wzrósł po tej wiadomości o 10,5%.

Według szacunków dziennika "Prawo i Gospodarka", najpóźniej na przełomie listopada i grudnia br. liczba użytkowników sieci Idea powinna przekroczyć liczbę korzystających z usług Plusa. Pod koniec trzeciego kwartału liczebność grup klientów obu operatorów różniła sie zaledwie o 170 tys.

Spotkanie prezesa URTiP z szefami spółek telekomunikacyjnych poświęcone kosztom połączeń do sieci komórkowych zakończyło się fiaskiem. Prezes Graboś uważa stawki za zbyt wysokie. URTiP proponuje powołanie zespołu, którego zadaniem byłoby wypracowanie kompromisu pomiędzy TP SA, PTC i Polkomtelem.

PKO BP do końca listopada ma ogłosić przetarg na wdrożenie centralnego systemu informatycznego. Na obsługę gigantycznego kontraktu liczą nasze rodzime firmy informatyczne oraz zagraniczni producenci specjalistycznego oprogramowania.

Szacunkowa liczba użytkowników usług pre-paid w Polsce przekroczyła już 6,5 mln i przewyższa liczbę użytkowników "abonamentowych". Jednak po dokładnych obliczeniach, może okazać się, że tych pierwszych jest o ok. 0,5 mln mniej.

Prokom będzie w dalszym ciągu administrował wdrożonym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Kompleksowym Systemem Informatycznym (KSI) oraz jego infrastrukturą systemową. Wartość rocznej umowy wynosi 113,8 mln zł.

ComArch podpisał umowę z Ministerstwem Spraw Zagranicznych na wdrożenie systemu finansowo-księgowego opartego na platformie ComArch EGERIA.

"Pomóżmy razem" – świąteczna inicjatywahttp://www.kartkidobroczynne.org.pl to akcja mająca na celu pomoc organizacjom dobroczynnym. Adresowana jest zwłaszcza do firm, które zamawiając kartki świąteczne przez Internet będą mogły przyczynić się do wsparcia wybranej przez siebie sprawy. Wykorzystanie witryny internetowej, dzięki redukcji kosztów zwiększa kwotę przekazywaną potrzebującym. Na stroniehttp://www.kartkidobroczynne.org.pl można poznać cele 12 organizacji dobroczynnych uczestniczących w projekcie, obejrzeć kolekcję kart dobroczynnych, zamówić bezpłatny katalog, napisać własny tekst życzeń, wybierając słowa, czcionki, kolory i dołączyć logo, założyć zamówienie na kartki ze spersonalizowanym nadrukiem z zaznaczeniem, jaki cel chcemy wesprzeć. Zamówienia można realizować na dwa sposoby: poprzez serwis www.kartkidobroczynne.org.pl, albo bezpośrednio przez witrynę wybranej przez siebie organizacji. W obu przypadkach darczyńca decyduje, kogo chce wesprzeć, gdyż od każdej zakupionej kartki dobroczynnej 20 procent wpływa bezpośrednio na konto wybranej przez niego organizacji.

Amerykański holding badawczo-analityczny, Emerging Analysis zakupił większościowy pakiet akcji polskiej firmy badawczej I-Metria. Transakcja jest elementem strategii wejścia Emerging Analysis na rynki środkowoeuropejskie.

Wydawnictwo "Wiedza i praktyka" uruchomiło płatny, specjalistyczny serwis internetowy dla księgowych. Portalfk.pl adresowany jest do głównych i samodzielnych księgowych, pracowników działów księgowości i biur rachunkowych oraz pracowników działów kadr i płac. Znajdą tam oni porady, aktualne przepisy, porady ekspertów z zakresu rachunkowości finansowej, podatków VAT i dochodowych, ubezpieczeń społecznych i prawa pracy.

Wortal finansowy Money.pl zanotował w trzecim kwartale br. roku wzrost wielkości przychodów z pośrednictwa finansowego on-line. Wartość produktów finansowych nabytych za pośrednictwem Money.pl wyniosła w tym okresie ponad 10 mln złotych, co oznacza sześciokrotny wzrost o w stosunku do pierwszego kwartału i 2,5 krotny w stosunku do drugiego kwartału b.r. Spośród produktów finansowych oferowanych w Money.pl największą popularnością cieszą się kredyty mieszkaniowe GE Banku Mieszkaniowego i rachunki mBanku.

Internetowi klienci telefonii Dialog korzystają ze Internetu poprzez łącza Telii. Ma ono prawie dwukrotnie większą niż dotychczasowe przepustowość - 155 Mb/s.

Sąd antymonopolowy utrzymał zaskarżoną przez TP SA decyzję URT z 2000 r., dotyczącą wzajemnych rozliczeń z operatorem sieci Era.

Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Witold Graboś podpisał kolejne zezwolenie telekomunikacyjne. Otrzymała je Spółka Telekomunikacja Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej.

Portal Onet.pl uruchomił serwis hosting.onet.pl, za pośrednictwem którego będzie oferował przestrzeń na serwerach wirtualnych małym i średnim firmom oraz indywidualnym użytkownikom. Serwery wirtualne na Onet.pl, w zależności od wykupionego pakietu oferują poza obsługą WWW i kont pocztowych także takie usługi jak: własne statystyki, obsługa skryptów PHP i CGI, wbudowany , rozszerzenie serwera o systemy bazodanowe, wyszukiwawcze i katalogujące, dostęp do bazy MySQL, obsługa transakcji kartami kredytowymi on-line, dostęp do , obsługa skryptów ASP. Szczegóły ma temat usług hostingowych znajdują się na stronach serwisu:http://www.hosting.onet.pl

Portal Wirtualna Polska będzie wizualizować wybory samorządowe w Polsce. Z siedziby Państwowej Komisji Wyborczej na bieżąco przekazywane będą dane statystyczne dotyczące wyborów.

W ciągu trzech kwartałów PolCard autoryzował w Internecie transakcje o wartości 2,4 mln zł, podczas gdy łączna wartość transakcji kartami autoryzowanych w tym czasie przez centrum wyniosła w Polsce 6,8 mld zł. Wartość wszystkich transakcji dokonanych w Polsce za pomocą kart do końca września br. wyniosła 6,8 mld zł., co przekłada się na średnią wartość transakcji w wysokości 145 zł i 17 proc. wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Liczba transakcji w sieci PolCardu wyniosła 46,5 mln i oznacza w stosunku do trzech kwartałów 2001, wzrost o 35%. Udział kart elektronicznych (Visa Electron, Maestro, POLCARD BIS) w całości obrotów na karty wynosił: 60% w liczbie transakcji i 46,6% w ich wartości. W sieci internetowej PolCardu działa ok. 100 placówek. Liczba przeprowadzonych w nich transakcji w okresie od stycznia do września wynosiła ponad 12,1 tys. zł na ogólną kwotę niemal 2,4 mln zł. Średnia wartość transakcji wynosiła 196 zł (o 51 zł więcej niż średnia wartość dla sprzedaży tradycyjnej). Zanotowano 53% wzrost ilości i 60% wzrost wartości transakcji w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Mercury Interactive, dostawca oprogramowania i usług do testowania oraz zarządzania wydajnością systemów informatycznych, podpisał z TP SA umowę na dostawę i instalację rozwiązań firmy do zarządzania procesem testowania (TestDirector), do testów funkcjonalnych (QuickTest Proffessional) oraz automatyzacji testów wydajnościowych (LoadRunner).

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji powołała do życia sąd polubowny, który zajmie się rozstrzyganiem sporów w zakresie rejestracji i używania nazw domen internetowych. Do zadań sąd polubownego będzie należało rozstrzyganie kwestii związanych z naruszeniami dóbr osobistych i praw do znaków towarowych. Nadzór nad działalnością sądu i niezależnych arbitrów - ekspertów prawa w zakresie własności intelektualnej, sprawować ma podkomisja ds. domen internetowych Komisji Arbitrażowej PIIT. Spory pomiędzy stronami mającymi siedzibę poza Polską, działający przy PIIT sąd, będzie rozstrzygał przy współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO).

Jeden z największych płatnych serwisów muzycznych, Listen.com, umożliwił swoim użytkownikom zawierających nagrania dostępne w serwisie. Opcja taka będzie dostępna za dodatkową opłatą.

Jak poinformowała spółka Washington Post Company, jej dochody z reklam w lokalnych i ogólnokrajowych serwisach internetowych, wzrosły w trzecim kwartale o 51% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. O 50% wzrosły też w stosunku do roku 2001, przychody spółki z serwisów on-line za pierwsze dziewięć miesięcy tego roku. Całkowity zysk z serwisów internetowych spółki wyniósł w trzecim kwartale 9,1 mln USD. Oznacza to 18 proc. wzrost w stosunku do trzeciego kwartału 2001 roku, kiedy zysk ten wyniósł 7,7 mln. W ciągu dziewięciu miesięcy br. serwisy on-line spółki zarobiły 25,3 mln USD co oznacza wzrost zysku o 10% w porównaniu z 23,1 mln dochodów w pierwszych dziewięciu miesiącach 2001 roku. O wzroście dochodów z serwisów on-line (m.in. NYTimes.com i Boston.com) informuje także New York Times Digital. W trzecim kwartale spółka zarobiła 18,2 mln USD, co oznacza 26 proc. wzrost wobec 14,4 mln zarobionych w trzecim kwartale poprzedniego roku.

Jak wynika z najnowszego raportu sporządzonego przez New Media Group – oddział spółki PricewaterhouseCoopers - na zlecenie Interactive Advertising Bureau (IAB), przychody rynku reklamowego w USA w drugim kwartale br. zmniejszyły się o prawie 22% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i wyniosły 1,46 mld USD. Dochody branży za drugi kwartał spadły także o 4% w stosunku do pierwszego kwartału, kiedy wyniosły 1,52 mld. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2002 roku, przychody firm sektora reklamowego zamknęły się na poziomie 2,98 mld USD. Oznacza to 21 proc. spadek w stosunku do pierwszego półrocza roku ubiegłego.

Z badań IDC wynika, że w III kw. 2002 r. rynek serwerów opartych na architekturze Intela osiągnie wartość 5 mld USD. Według analityków notowany obecnie wzrost nie poprawi jednak rocznych wyników sprzedaży serwerów, na które decydujący wpływ miało słabe pierwsze półrocze br. Według IDC oznaki ożywienia widać już w Stanach Zjednoczonych głównie za sprawą wciąż rosnącego popytu na tańsze serwery intelowskie. Oferujące je firmy zanotowały wzrost sprzedaży w okresie lipiec-wrzesień. Powody do zmartwienia wciąż mają dostawcy platform midrange i high-end. Rynek korporacyjny w dobie cięć budżetowych wymaga od producentów stosowania jeszcze bardziej agresywnej polityki cenowej przy jednocześnie umiarkowanym popycie. IDC szacuje, że tylko w III kw. br. sprzedaż serwerów była większa o 4,7% niż w III kw. 2001 r. i jednocześnie wzrosła o ponad 8,6% wobec II kw. br. W skali całego roku spodziewany jest blisko 9-proc. spadek. Przyczynią się do tego bardzo słabe wyniki sprzedaży z I połowy 2002 r. i utrzymujące się ograniczenia wydatków na IT w Europie, Ameryce Południowej i Japonii.

43% firm sprawdza, w jaki sposób ich pracownicy korzystają z Internetu oraz poczty elektronicznej - wynika z raportu opracowanego przez brytyjską firmę Star Internet. Co ciekawe, z raportu wynika również, że aż 30% szefów nie ma nic przeciwko temu, by pracownicy przeglądali w pracy strony WWW nie związane z wykonywaną pracą. Zdaniem Josa White'a, dyrektora marketingu Star Internet, raport pokazuje, że pracodawcy zaczynają rozumieć, iż restrykcyjne ograniczenia w korzystaniu z Internetu, nie przynoszą zbyt wielu korzyści dla firmy. Dla wielu pracowników Internet stał się tak istotnym medium, że pozbawienie ich możliwości odwiedzenia w czasie pracy ulubionych e-sklepów czy serwisów informacyjnych może źle wpływać na ich produktywność. W raporcie wiele wspomina się o "niezbędności" Internetu - prawie 20% ankietowanych szefów firm przyznało, że ich przedsiębiorstwa nie mogłyby funkcjonować, gdyby choć na dzień pozbawiono je poczty elektronicznej.

Coraz częściej wykorzystywane są nielegalne programy komputerowe, a światowy wskaźnik piractwa od dwóch lat znowu rośnie. Na każde 10 programów używanych na świecie, aż 4 są nielegalne. Wysokość strat spowodowanych komputerowym piractwem, szacowana jest w skali globalnej na 11 mld USD.