Przegląd tygodnia 19 – 25.10

Microsoft zaprezentował światu nowy system operacyjny Windows XP. W Polsce przybywa operatorów VoIP, tymczasem na prawne określenie statusu usługi przez URT trzeba będzie poczekać do listopada.

Pro Futuro rozpoczyna świadczenie usług kolokacyjnych. Spółka rozszerzyła działalność swojej Infostrady Futuro o Łódź i zmienia charakter serwisu internetowego. Usługi kolokacyjne będą przez Pro Futuro świadczone w centrum danych w Warszawie. Pro Futuro oferuje dwa rodzaje kolokacji. Kolokacja Futuro I jest przeznaczona dla klientów nie potrzebujących gwarantowanej przepływności a kolokacja Futuro II dla klientów oczekujących dużych gwarantowanych przepływności, bez opłat za generowany ruch z i do Internetu. Rozszerza także działalność Infostrada Futuro. Spółka rozpoczęła obsługę klientów w Łodzi. Witryna www.futuro.pl, rozpoczęła natomiast ewolucję w kierunku platformy, poprzez którą będzie można zamawiać oferowane przez Pro Futuro usługi.

Telekomunikacja Polska SA podjęła decyzję o wyborze podmiotu, który wdroży u niej system do zarządzania kontaktami z klientem klasy (Customer Relationship Management). Została nim spółka zależna France Telecom – Sofrecom, która we współpracy z Prokom SA i Consulting zaimplementuje w TP SA system budowany w oparciu o nową aplikację PeopleSoft 8 CRM. Do końca przyszłego tygodnia TP SA uzgodni z konsorcjum strategię wdrożenia systemu. Strony uzgodniły, że wynegocjują umowę w ciągu miesiąca od dnia podpisania listu intencyjnego. W przetargu na wdrożenie systemu CRM w TP SA, który został ogłoszony kilka miesięcy temu, swój udział zgłosiły oprócz Sofrecomu następujące konsorcja: Alcatel, Cap Gemini wraz z ComputerLandem, ComArch oraz Hewlett-Packard. Wartość kontraktu szacuje się na około 100 mln złotych.

Totalizator Sportowy opracował długofalową strategię, która zakłada sprzedaż gier i zakładów z wykorzystaniem Internetu i telefonów komórkowych. Władze spółki poinformowały, że do 2010 roku wprowadzą możliwość zawierania zakładów i gier liczbowych przez Internet i telefony komórkowe. Ma to przynieść firmie należącej do Skarbu Państwa podwojenie przychodów i tym samym wpływów do budżetu (w 2000 r. wynosły one 2,3 mld zł). Pod koniec maja br. Totalizator Sportowy podpisał umowę ze spółką Gtech na obsługę informatyczną lottomatów w Polsce. Obecna sieć ponad 6 tys. lottomatów zostanie zastąpiona więc nowym systemem, który pozwoli na zawieranie zakładów drogą internetową. Pierwsze lottomaty pozwalające na takie działanie mają zostać wprowadzone w pierwszych miesiącach 2002 roku. Władze Totalizatora nie wykluczają w przyszłości wprowadzenia opcji pozwalającej na dokonywanie przy pomocy lottomatów płatności np. za gaz, prąd czy telefon.

Rada Nadzorcza Telekomunikacji Polskiej odwołała Pawła Rzepkę ze stanowiska prezesa zarządu i powołała na to stanowisko Marka Józefiaka, szefa Centertela. W wystosowanym komunikacie, zarząd TP SA poinformował o zmianach w obsadzie stanowisk. Z zarządu TP SA odwołani zostali, oprócz prezesa Pawła Rzepki, Donald Chodak i Marian Ogonowski. Na stanowisko członka zarządu ds. finansów powołany został natomiast George Storożyński. „Rada Nadzorcza postawiła przed zarządem TP SA zadanie przeprowadzenia głębokiej restrukturyzacji TP SA, tak aby szybko stała się ona firmą w pełni konkurencyjną wśród najlepszych operatorów telekomunikacyjnych w Europie i umocniła się na pozycji lidera polskiego rynku telekomunikacyjnego” - poinformował nowy prezes Telekomunikacji Polskiej, Marek Józefiak. Państwo posiada obecnie 20% udziałów w telekomie. 47,5% udziałów i opcje zakupu dalszych 2,5% posiada konsorcjum France Telecom i Kulczyk Holding.

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w Polsce rozpoczyna PiratNet. Dostęp do Internetu na zasadzie call back ma być tańszy o 10%, ale za połaczenia do trzech minut opłaty nie są naliczane. Firma nie przedstawiła na razie bliższych informacji na temat usługi. W ofercie PiratNet znajdują się m.in. połączenia międzynarodowe, usługi dostępu do Internetu, leasingowane linii VPN i połączenia komórkowe. Podany w cenniku PiratNet koszt usług jest zdecydowanie konkurencyjny wobec innych operatorów, a przede wszystkim TP S.A. Z informacji dostarczonych przez firmę wynika, że najprawdopodobniej PiratNet jest kolejnym operatorem usług VoIP. PiratNet jest polskim przedstawicielstwem PiratNet Ltd z Wielkiej Brytanii. Polscy użytkownicy muszą nabyć (za 25 USD) urządzenie Dialix, które jest podłączane do telefonu lub komputera. Rozliczanie następuje na zasadzie przedpłaty, PiratNet ma rozprowadzać telekarty o wartościach 25, 50 i 100 zł.

Wrocławski fundusz MCI Management podjął decyzję o rozwiązaniu działającej od grudnia ub.r. spółki zależnej zajmującej się tworzeniem serwisów internetowych. Z oficjalnego komunikatu firmy wynika, ze CubeTeam.com nie spełniła założeń biznesowych. MCI Management zamknie jedną ze swoich dwunastu spółek portfelowych, CubeTeam.com SA. W poniedziałek (22 października) NWZA spółki podjęło uchwałę o rozwiązaniu tego podmiotu. CubeTeam.com powstała w grudniu 2000 r. jako firma oferująca rozwiązania technologiczne i produkty do tworzenia serwisów internetowych. Według przedstawicieli MCI Management, likwidacja Cubeteam.com SA spowodowana była panującą na rynku internetowym dekoniunkturą i zmniejszającym się zainteresowaniem ofertą spółki ze strony rynku.

ComArch i Zakłady Mięsne Duda staną się posiadaczami pakietu kontrolnego akcji elektronicznego rynku rolnego NetBrokers. Na WZA podniesiono kapitał zakładowy spółki z 300 tys. do 750 tys. zł. Część akcji obejmie właśnie branżowy inwestor – ZM Duda.

Od początku października br. można rejestrować domeny z sufiksem .info. Natomiast w tym tygodniu zostanie uaktywniona domena .biz, a na listopad planowana jest premiera kolejnego typu domeny głównej - .museum.3 października br. konsorcjum Afilias uruchomiło proces rejestracji adresów w domenie .info. To pierwsza z siedmiu nowych głównych domen internetowych, jakie przed rokiem zatwierdziła organizacja Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Przez trzy tygodnie od uruchomienia domeny .info jako TLD (Top Level Domain) z możliwości rejestracji adresu strony WWW z tym sufiksem skorzystało ponad 400 tys. firm i organizacji, z czego prawie 70% tych podmiotów, których nazwa firmy jest prawnie chroniona. Według konsorcjum Afilias zarządzającego domeną .info, każdego dnia dokonywanych jest kilka tysięcy nowych rejestracji. Domena .info charakteryzuje serwisy informacyjne.

Memorandum informacyjne rozesłane przez KGHM do inwestorów zainteresowanych Telefonią Lokalną do końca września pozostało bez echa. Koncern przedłużył więc poszukiwanie inwestora. Możliwy jest też powrót do scenariusza transakcji wiązanej: sprzedaży razem z TL 19,6% udziałów KGHM w Polkomtelu.

TP SA podpisała porozumienie „o współpracy badawczej” z FT w zakresie unowocześniania sieci i usług.Współpracą w ramach umowy ze strony francuskiej będzie się zajmować organizacja naukowo-badawcza France Telecom Badania i Rozwój, a z polskiej - Centrum Badawczo-Rozwojowe TP SA. Telekomunikacja Polska będzie mogła wykorzystywać rozwiązania działu R&D FT dla wzmocnienia rozwoju swoich sieci i usług, a ponadto - jak podaje komunikat - będzie „w wybranych dziedzinach pełnić rolę wiodącą dla całej Grupy FT”. Prace będą prowadzone w zakresie systemów komutacyjnych, dostępowych i transmisyjnych, utworzenia i wdrożenia w CBR Centrum Integracji Systemów, rozwoju sieci IP i ATM, rozwoju narzędzi planowania i optymalizacji architektury sieci i gospodarki ruchowej, rozwoju technologii i usług związanych z dostępem szerokopasmowym xDSL.

Listopadowe NWZA Apeximu zadecyduje zapewne o unieważnieniu uchwały z marca br. w sprawie publicznej emisji. Oprócz unieważnienia uchwały o emisji 2 do 4 mln akcji serii H, unieważniona zostanie także zapewne uchwała o podwyższniu kapitału poprzez emisję 950 tys. akcji G z wyłączeniem poboru. Środki z emisji miały zostać przeznaczone na zakup łódzkiego Wonloka.

W dwa miesiące po zapowiadanym początkowo terminie, czyli w listopadzie, URT wyda raport na temat operatorów usług VoIP w Polsce. Telekomunikacja Polska liczy na zablokowanie do 2002 roku świadczenia międzynarodowych usług telekomunikacyjnych w tej technologii.

Wartość transakcji dokonanych kartą w sieci PolCard przekroczyła w minionych trzech kwartałach 5,8 mld zł, co oznacza 30% wzrost w stosunku do roku ub. Liczba terminali zbliża się do 65 tys. Zawarto 34,3 mln transakcji – nastąpił wzost o połowę w okresie wrzesień 2000 – wrzesień 2001.

ZUS podpisał z Prokomem kolejną umowę. Dotyczy ona administrowania i eksploatowania Kompleksowego Systemu Informatycznego, którego to Prokom od kilkunastu miesięcy nie może wdrożyć. Wartość 12-miesięcznej umowy opiewa na 125,7 mln zł i - jak wskazują analitycy - jest to pierwsza z wielu tego rodzaju umów. Zwracają też uwagę na fakt, że dla Prokomu to wymarzony układ, gdyż umowy tego typu są najbardziej dochodowe, ponieważ przy bardzo małych nakładach, dzięki wysokim marżom, otrzymuje się wysokie przychody. Pod koniec 1997 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpisał z Prokomem umowę o wartości 700 mln zł na zaprojektowanie i wykonanie Kompleksowego Systemu Informatycznego. Przez cztery lata wielokrotnie pisano o opóźnieniach we wprowadzeniu tego systemu i jego wadach, a co za tym idzie m.in. kłopotach w przekazywaniu składek do Otwartych Funduszy Emerytalnych.

Z Netscape'a korzysta ponad 20% niemieckich użytkowników sieci - w żadnym innym kraju odsetek jego użytkowników nie jest tak wysoki. Według raportu StatMarket, zatytułowanego WebSideStory, ogólny odsetek internautów z całego świata, korzystających z tej przeglądarki, wynosi 13,17%. Na drugim miejscu uplasowała się Szwecja - w tym kraju z Netscape'a korzysta 18,77% użytkowników Internetu. Trzecia jest Kanada (17,25%), na czwartej pozycji - USA (15,79 %). Najpopularniejszą przeglądarką internetową na świecie jest obecnie Internet Explorer firmy Microsoft (z rozwiązań innych niż Netscape oraz IE korzysta jedynie kilka procent internautów).

Niemcy są jedynym państwem Unii Europejskiej, które na czas udanie wdrożyło dyrektywę Komisji Europejskiej w sprawie podpisu elektronicznego. Termin wprowadzenia zaleceń dokumentu European Electronic Signatures Directive był wyznaczony na 19 lipca 2001 r. Dokument Komisji zaleca „umocowanie” wszelkich rodzajów uwierzytelnienia przy przekazywaniu danych drogą elektroniczną w systemach legislacyjnych państw członkowskich. Projekt standaryzacji prawa narodowego członków Unii w tym względzie wyszedł z ICTSB (European Information and Communications Technology Standards Board) w 1999 r. Celem tej standaryzacji jest ułatwienie wykorzystania podpisu elektronicznego przy działaniach i kontaktach pomiędzy użytkownikami sieci w krajach UE. Według Europejskiego Forum Businessu Elektronicznego EEMA, warunki przedstawione w dyrektywie spełniają obecnie jedynie Niemcy. Winą za niepowodzenie pozostałych krajów członkowskich UE, EEMA obciąża powolność procesów legislacyjnych i brak wzajemnej komunikacji.

Przedstawiciele Amerykańskiego Czerwonego Krzyża ostrzegli internautów przed koniem trojańskim, przesyłanym jako załącznik e-maila "podszywającego" się pod korespondencję z organizacji. Wirus może wykradać numery kart kredytowych."Trojana", nazwanego Septer.Trojan, wykryli eksperci firmy Symantec. Według nich, nie stanowi on poważnego zagrożenia, ponieważ złośliwy kod nie potrafi się sam rozprzestrzeniać - musi być wysyłany manualnie. E-mail, do którego załączony jest Septer.Trojan, zawiera prośbę o dokonywanie wpłat na rzecz rodzin ofiar zamachów z 11 września. Po uruchomieniu załączonego do listu pliku (który, mimo że ma rozszerzenie .exe, w większości programów jest opatrzony ikoną dokumentu HTML), wyświetla się formularz dokonania wpłaty. Po wypełnieniu wszystkich pól, podane przez wypełniającego informacje (m.in. numer karty kredytowej) są przesyłane do autora wirusa. W przypadku otrzymania takiej wiadomości przedstawiciele firmy Symantec zalecają usunięcie podejrzanego e-maila. Rzecznik prasowy Czerwonego Krzyża przypomniał, że formularz wpłat, jest umieszczony na witrynie Czerwonego Krzyża i w żadnym wypadku nie jest on rozsyłany pocztą elektroniczną.

Microsoft roześle sprostowania do wszystkich firm, do których wcześniej wysłał materiały reklamowe zawierające niepochlebne wypowiedzi o platformie NetWare. Trzy tygodnie temu Novell oskarżył Microsoft o to, że w swojej najnowszej kampanii reklamowej gigant z Redmond rozpowszechnia nieprawdziwe informacje o platformie NetWare 6. Po tym jak Novell wniósł oficjalny pozew do sądu, Microsoft zgodził się zaprzestać takich działań. Przedstawiciele Novella poinformowali, że Microsoft zgodził się jednocześnie rozesłać sprostowania do wszystkich firm (ok. 3 tys.), które na początku października otrzymały przesyłki reklamowe z hasłem "Kiedy nastąpi koniec NetWare?". W sprostowaniu znajdą się informacje przekazane przez zarząd Novella. Microsoft zobowiązał się przed sądem, iż ani za pomocą zakwestionowanych materiałów reklamowych, ani w żaden inny sposób nie będzie już rozpowszechniać informacji, które stanowią nieuczciwą formę reklamy. Novell nie zamierza rezygnować z trwającego postępowania sądowego, domagając się dodatkowego odszkodowania za poniesione straty.

Nowy rodzaj cyfrowych czasopism, dystrybuowanych przez np. NewsStand, Qmags i Zinio, próbuje wypełnić lukę pomiędzy tradycyjnymi, drukownymi publikacjami a magazynami online.Cyfrowe wersje publikacji łączą wszystko co najlepsze z obu “światów” – wysoką jakość graficzną i znajomy układ, w połączeniu z linkowaniem i animacjami. Demo magazynu Zinio przedstawia możliwości, jakie posiada czytelnik elektronicznego czasopisma. Spis treści jest olinkowany, a np. otwieranie kolejnych artykułów odbywa się poprzez animację “tradycyjnego” przewracania stron. Pojawienie się czasopism nowego typu, skłania to organizacje typu BPA (Business of Performing Audit) do tworzenia nowych standardów cyfrowych publikacji. Maja one określić format, parametry dotyczace zawartości oraz techniki dystrybucji i kontroli nakładu. Według zaproponowanych przez dyrektora wykonawczego BPA, Glenna Hansena, standardów, na przykład min. 50% zawartości magazynu “cyfrowego” musi powielać wersję drukowaną.

Według najnowszego pomysłu Fundacji Rozwoju Internetu (rosyjski odpowiednik NASK), planowane jest ponowne wprowadzenie starej domeny .su, zarejestrowanej w 1990 dla terenu b. ZSRR. W 1994 powstała konkurencyjna i najbardziej obecnie popularna domena .ru, a stara domenę zamrożono. Stowarzyszenie Otwarte Forum Rosyjskich Dostawców Internetowych wystosowało do ICANN list otwarty, w którym twierdzi, że FRI zaanektowało domenę przeznaczoną do skasowania.

Microsoft zaprezentował nowy system operacyjny Windows XP. Ma on trafić na rynek ok. 20. listopada tego roku. Nowy system wywodzi się w prostej linii z systemów z serii NT. Ma to być gwarancją jego wysokiej wydajności oraz niezawodności. Windows XP naszpikowany jest aplikacjami, które w poprzednich wersjach systemu trzeba było dodatkowo instalować (zaimplementowano m.in. narzędzia do komunikacji IM, edycji grafiki, sterowania komputerem za pośrednictwem Internetu, i firewall). Przedstawiciele firmy z Redmond zapewniają, że Windows XP bez problemu będzie współpracować z 90% aplikacji, które działały pod kontrolą systemu Windows 2000. Koncern przeznaczył również ponad 150 mln USD na sprawdzenie, czy nowy system będzie obsługiwał dostępne na rynku podzespoły komputerowe. Sprawdzono jego kompatybilność z ponad 12 tys. urządzeń. Analitycy spodziewają się, że nowy system będzie również swoistym papierkiem lakmusowym, za pośrednictwem którego koncern chce sprawdzić, na jakie zainteresowanie klientów może liczyć przygotowywana obecnie platforma .NET.