Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Przegląd tygodnia 19 – 25.04

Wierzyciele odrzucili propozycje układowe przedstawione przez zarząd Elektrimu. Zeznając jako świadek podczas rozprawy antymonopolowej przeciwko Microsoftowi, Bill Gates zapowiedział, że firma wycofa z rynku system operacyjny Windows, jeśli sąd nakaże odłączenie od niego dodatkowych aplikacji jak przeglądarka internetowa, program pocztowy czy odtwarzacz multimedialny.

Energis Polska i Telefonia Dialog zawarły umowę interkonektową. Operatorzy uruchomią punkty styku swoich sieci, dzięki czemu abonenci Telefonii Lokalnej będą mogli korzystać z międzystrefowych połączeń poprzez przyznany Dialogowi w marcu br. prefiks 1041. Wymianę ruchu telekomunikacyjnego firmy mają rozpocząć już od 1 czerwca.

W pierwszym kwartale br. TETA miała 8,6 mln zł przychodów, a zysk netto wyniósł 1,2 mln zł. Obchodząca piętnaste urodziny firma ukończyła w I kwartale br. 150 wdrożenie aplikacji do zarządzania zasobami ludzkimi w firmie.

Za 400 tys. zł MCI Management objął 40% udziałów w poznańskiej spółce One-2-One. One2One, która powstała w 2001 r., tworzy rozwiązania m-commerce. Najbardziej znanym produktem firmy jest serwis internetowy dla użytkowników telefonów komórkowych SuperSMS.pl. Spółka jest również twórcą platformy obsługującej komunikację stacji radiowych ze słuchaczami poprzez SMS-y. Jak utrzymują założyciele One-2-One z aplikacji Radio.SuperSMS.pl korzysta ok. 30 rozgłośni w Polsce. Ubiegły rok spółka zamknęła przychodami w wysokości 213 tys. zł.

Według ankiety przeprowadzonej przez TNS OBOP 81% użytkowników telefonów komórkowych deklaruje, że wysyła lub odbiera SMS-y. Wiadomości tekstowe wysyła i odbiera przez telefon ponad 80% posiadaczy komórek w wieku od 15 do 39 lat. Najwyższy odsetek – niemal 90% - korzystających z SMS-ów jest w grupie wiekowej 15 – 19 lat. Podobnie jest w grupie 20 – 29 lat.

Prezes URTiP ogłosił decyzję o przesunięciu terminu komercyjnego uruchomienia usług UMTS w Polsce. Na wniosek operatorów świadczenie usług telefonii 3G rozpocznie się rok później niż zakładano. Pierwotnie, decyzją z 20 grudnia 2000 roku minister łączności określił jako datę rozpoczęcia świadczenia usług dzień 1 stycznia 2004 r. Do końca 2004 r. sieć UMTS miała pokryć zasięgiem 20% populacji kraju, a do końca 2007 r. – 40% populacji.

Na mocy decyzji prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty wszystkie te terminy zostały przesunięte o rok. O przesunięcie terminów wnioskowali wszyscy trzej koncesjonariusze UMTS - PTK Centertel, PTC i Polkomtel. Operatorzy argumentowali, że, brak jest nadal dostępu do infrastruktury do budowy sieci UMTS, a testy sprzętu i ustalanie standardów nie zostało ukończone. Ponadto powoływali się na decyzje regulatorów telekomunikacyjnych w innych krajach Europy, którzy w większości opóźnili implementację telefonii 3G. Opóźnienie polskiej premiery UMTS w stosunku do uruchomienia tych usług w Europie pozwolić ma ponadto na uniknięcie błędów i wysokich kosztów implementacji.

Prezes Softbanku, Aleksander Lesz, powiedział, że w br. około 230 mln zł przychodów przyniesie spółce sektor bankowy, co odpowiadać będzie 66% wszystkich tegorocznych wpływów Softbanku. 35% z tej kwoty przyniesie realizacja kontraktu dla PKO BP. Softbank zapowiedział sprzedaż wszystkich udziałów w spółkach nie związanych z podstawową działalnością firmy, w tym w Fin-Fin (wydawca Expandera), Mediabank (wydawca miesięczników Bank, Finansista i powstającej rozgłośni radiowej PIN) czy TDC Internet Polska.

Ruch na rzecz Wolnego Oprogramowania rozpoczął zapisy na bezpłatne kursy z zakresu obsługi systemu operacyjnego Linux dla nauczycieli informatyki. Celem kursów jest umożliwienie realizacji zadań programowych przy wykorzystaniu systemu Linux i darmowego oprogramowania. W zamyśle organizatorów szkoleń, realizowany raz w tygodniu przez pół roku program ma zapoznać zainteresowanych nauczycieli z Linuksem od strony użytkownika stacji roboczej. Obejmie więc instalację, konfigurację sprzętu, obsługę aplikacji. „W miarę zainteresowania rozważymy rozszerzenie programu o bardziej zaawansowane zagadnienia, jak np. obsługa serwera linuksowego” – mówi Artur Skura, członek RWO i zarazem rzecznik 7bulls.com.

W ub. piątek Maciej Radziwiłł zastąpił na stanowisku prezesa Elektrimu Jacka Krawca, który pełnił tę funkcję przez dwa i pół miesiąca. Uchwała rady nadzorczej kontrolowanej w równych częściach przez BRE i Vivendi była jednogłośna, mimo że wcześniej prezes BRE wyrażał zadowolenie z pracy zarządu. We wtorek wierzyciele reprezentujący 80% długu Elektrimu odrzucili przedstawione przez zarząd holdingu propozycje układowe. Sąd umorzył w związku z tym postępowanie układowe, otwierając drogę do zgłaszania wniosków o upadłość Elektrimu. Prezes Maciej Radziwiłł zapowiedział zażalenie na decyzje sądu, powiedział także, że stanowisko obligatariuszy traktuje jako element negocjacji. Podczas rozprawy okazało się, że w kasie spółki jest 700 mln zł, z czego 50 mln USD clearingowych, którymi nie może ona dysponować. Zarząd zapowiedział też przygotowanie pozwu przeciw Pekao i BRE, które potrąciły sobie w sumie 100 mln zł na poczet wierzytelności.

Centertel przewiduje wzrost liczby klientów na koniec roku do 4 mln (obecnie - 3,2 mln). Operator chce zwiększyć tym samym swój udział z 27,9% w 2001 do 33% na koniec br. Przychody Centertela w 2001 roku wyniosły 2,6 mld zł, a strata netto – 603 mln zł. W br. zarząd spółki zakłada na koniec roku podobną stratę.

Wartość transakcji kartami autoryzowanych przez PolCard wyniosła w I kwartale br. 2,079 mld zł, co oznacza wzrost o 17% w stosunku do wyników z tego samego okresu poprzedniego roku. Średnia wartość transakcji wyniosła w I kwartale br. 148 zł. To mniej niż średnia w całym ubiegłym roku, która wyniosła 167 zł. „Nie jest to zjawisko sezonowe – to po prostu efekt podpisanych przez nas umów, m.in. z siecią stacji BP czy siecią Geant. Generują one bardzo duży obrót, jednak średnia wartość transakcji jest tam bardzo niska” – mówi Renata Gawkowska, rzecznik PolCard-u.

PolCard autoryzuje obecnie transakcje w 70 sklepach internetowych, o 20 więcej niż pod koniec ub. roku. Nadal jednak autoryzacja zakupów w Sieci stanowi margines działalności centrum. Według informacji rzecznik PolCardu, wartość tych transakcji rośnie nawet wolniej niż wartość wszystkich transakcji kartami – ok. 3 - 4% kwartalnie. „Stale jest to kwota w granicach 1% całej wartości wszystkich autoryzowanych transakcji. Zresztą nie ma się czemu dziwić – poza dwoma bankami, m-kartą mBanku, czy zaprojektowaną do zapłaty w Internecie przez Inteligo i Visę specjalną edycją płaskiej karty Visa Electron nie ma produktów dedykowanych zakupom w Sieci. A z 13 mln wydanych w Polsce kart ponad 11 mln to karty płaskie, którymi w Internecie płacić nie można” – wyjaśnia Renata Gawkowska. Średnia wartość transakcji w Internecie autoryzowanej przez PolCard wynosiła w I kwartale ok. 230 zł, co nie zmienia się od dłuższego czasu i jest zbliżone do średniej wartości transakcji kartą wypukłą.

Polski oddział Internet Security Systems rozpoczął dystrybucję platformy RealSecure Site Protector, zaprojektowanej do centralnego zarządzania wykrywaniem i zapobieganiem prób ataków na sieci teleinformatyczne. W bieżącym roku firma zmierza zwiększać swoje udziały w sektorze finansowym, przemysłu i administracji. Przedstawi także ofertę na rynek małych i średnich przedsiębiorstw i na rynek SOHO. W tym celu rozszerzony zostanie kanał sprzedaży i sieć partnerska ISS w Polsce. Ponadto we współpracy z centrum szkoleniowym Veracompu – Compendium – uruchomiony zostanie program szkoleniowy. Veracomp będzie także nowym dystrybutorem rozwiązań ISS (dotychczas była nim tylko firma Clico). Liczba autoryzowanych partnerów wzrośnie o 3 – 4 firmy, a partnerów technologicznych – o 10 firm.

WASKO wdroży nowy system bilingowy Elektra w Zakładzie Energetycznym Gorzów SA oraz przeprowadzi konserwację systemu Sprzedaż Energii w Górnośląskim Zakładzie Elektroenergetycznym. Łączna wartość zawartych przez spółkę kontraktów sięga 4 mln zł.

Prezes Softbanku, Aleksander Lesz zapowiedział, że firma nie musi tworzyć dodatkowych rezerw za 2001 rok. Pogłoski o utworzeniu rezerw spowodowały w ciągu ostatnich kilkunastu dni 20% przecenę akcji Softbanku na GPW. Firma zamierza dokonać w bilansie przekształceniowym za rok 2001 kilku zmian, które obniżą kapitały własne o 14 mln zł. (

Sąd powoła biegłego w celu oceny przesłanek do otwarcia postępowania układowego Apeximu. Tymczasem kolejny wierzyciel – Siemens - wnioskuje o upadłość warszawskiej firmy.

Polish Market Review przeanalizował sytuację w czterech sektorach rynku: telefonii komórkowej i stacjonarnej, produkcji sprzętu telekomunikacyjnego oraz na rynku transmisji danych i usług internetowych. W konkluzji raportu, jego autorzy stwierdzają m.in., że Polska, która stanowi największy rynek telekomunikacyjny w Europie Środkowej jest również jednym z najsłabiej rozwiniętych rynków. W 2002 r. cały polski rynek telekomunikacyjny pozostanie jednak według PMR „w fazie względnej stagnacji” - zwłaszcza w zakresie telefonii stacjonarnej i sprzętu telekomunikacyjnego. Koniunktura powinna powrócić po planowanej fuzji operatorów alternatywnych (2003 r.), i w miarę zbliżania się terminu wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Audytor potwierdził skonsolidowane wyniki Agory za 2001 rok. Projekt Internet obniżył wynik netto grupy Agory o 18,2 mln zł (sprzedaż usług internetowych przyniosła 3,8 mln zł, koszty operacyjne 29 mln zł). Dodatkowo Agora utworzyła rezerwy w wysokości 4 mln zł na 100% udziałów w założonej z ComputerLandem spółce CHI. Według Wandy Rapaczyński wyniki pierwszego kwartału br. wskazują, że recesja przedłuży się - „czeka nas powtórka z rozrywki” – napisała w komentarzu prezes Agory. W ub. roku spółka wydała na inwestycje 211 mln zł, w tym roku wyda 67 mln zł.

Communication Partners, właściciel portalu pracuj.pl, przejmie od In4net prowadzenie serwisu rekrutacyjnego jobaid.pl.

MacroSoft będzie świadczył usługi audytu legalności oprogramowania pod auspicjami Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania PRO. Firma wykorzystała do wprowadzenia usługi efekt akcji informacyjno – edukacyjnej prowadzonej wśród małych i średnich firm przez BSA.

Po roku współpracy Optimus SA i Compaq Computer sp. z o.o. rozwiązały umowę o dystrybucji. Oferta komputerów Compaq dystrybuowanych przez Optimus skierowana była przede wszystkim do administracji i dużych firm. Firmy będą natomiast kontynuować współpracę w zakresie serwisu sprzętu. Zapewne nie dojdzie do skutku trzecia planowana umowa, dotycząca współpracy w projektach integratorskich.

Prokom Software podpisał z Sofrecom umowę na podwykonawstwo w pierwszej fazie wdrożenia systemu CRM dla Telekomunikacji Polskiej. Gdyńska spółka zarobi 17,3 mln zł z kontraktu opiewającego na 67 mln zł.

Według raportu Forrester Research liczba użytkowników Internetu w Europie Zachodniej przekroczy w 2006 roku 200 mln, a ich odsetek w całej populacji przekroczy 67%.

W pierwszym kwartale br. AOL TW miał 54,2 mld USD straty, głównie w związku z odpisem z zysku na poczet urealnienia wartości spółki do jej obecnej kapitalizacji. Przychody AOL TW wyniosły w I kwartale br. 9,8 mld USD, o 4% więcej niż rok wcześniej w tym samym okresie. Grupa poprawiła wynik EBITDA o 3%, do 2,05 mld USD. Zarząd potwierdził prognozy wzrostu przychodów za 2001 rok w przedziale 5 do 8%, jednocześnie obniża jednak do przedziału 5 – 9% prognozy wzrostu EBITDA, z 8 do 12%. Strata AOL TW w pierwszym kwartale br. wyniosła 54 mld USD, w związku z odpisem na obniżenie wartości spółki. To efekt nowych wymogów księgowania, w ramach których firmy uczestniczące w fuzji muszą uwzględniać zmiany w kapitalizacji przed i po fuzji. W pierwszym kwartale br. przychody reklamowe AOL TW spadły o 13%, do 1,8 mld USD, przy czym największy spadek odczuł segment reklamy internetowej. Najsłabsze wyniki uzyskuje internetowa część koncernu - America On Line, w związku z czym pojawiały się nawet pogłoski o możliwości rozłączenia firm. Przychody pro forma AOL w I kwartale br. wyniosły 2,29 mld USD (rok wcześniej 2,3 mld USD), wynik EBITDA obniżył się o 15% do 433 mln USD, w porównaniu z rokiem ub.

Zeznając jako świadek przed sądem w sprawie antymonopolowej wytoczonej przez amerykańskie stany Microsoftowi, Bill Gates stwierdził, że wprowadzenie w życie sankcji proponowanych przez przedstawicieli powodów oznaczać będzie dla firmy konieczność wycofania z rynku systemu Windows.

Egg to pierwszy bank, który istnieje tylko w Internecie. Jako pierwszy zaczął też na jesieni ub. roku przynosić zyski. Wyniki z pierwszego kwartału br. wskazują, że jego zyski rosną. Pierwszy kwartał br. przyniósł Egg 5,4 mln USD zysku przed opodatkowaniem. Rok wcześniej bank miał po I kwartale 54 mln USD straty. W szybkim tempie rośnie też liczba klientów Egg – w pierwszym kwartale br. pozyskał on 157 tys. nowych użytkowników. W sumie jest ich obecnie ponad 2,1 mln i Egg pozostaje zdecydowanie największym brytyjskim bankiem internetowym.

Przedstawiciele Komisji Europejskiej zaprezentowali swoje propozycje zmian w europejskim ustawodawstwie. Zakładają one znaczne zaostrzenie kar za przestępstwa "elektroniczne" - czyli m.in. włamywanie się do sieci komputerowych oraz tworzenie i rozpowszechnianie wirusów.

TMP Worldwide wykupiło za 800 tys. USD domenę i markę serwisu Jobs.com, który obecnie objęty jest ochroną przez przepisy postepowania upadłościowego.

W III kwartale bieżącego roku finansowego Microsoft globalnie zarobił netto 2,74 mld USD. Na koniec roku finansowego Microsoft przewiduje wypracować do 28,2 mld USD przychodów.