Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Przegląd tygodnia 19.03 - 4.04

URT rozszerzył koncesję Telefonii Dialog na "wszelkie usługi telekomunikacyjne". Od 1 kwietnia br. obowiazki URT przejmuje Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty (URTiP).

Serwis aukcyjny Allegro wycofał wprowadzoną w końcu ub. roku usługę powiadamiania o wynikach aukcji przez SMS – system okazał się niewydolny. Według komunikatu Allegro, użytkownicy często skarżyli się na opóźnienia w otrzymywaniu SMS-ów oraz dublowanie wiadomości o przebiciach i sytuacji w danej licytacji. Serwis zdecydował więc zawiesić do odwołania uruchomioną w listopadzie ub. roku usługę. Jak podaje Allegro, „mimo składanych serwisowi zapewnień infrastruktura informatyczna związana z obsługą ruchu SMS dostępna na tę chwilę w Polsce nie spełnia wymogów m.in. aukcji (głównie w zakresie terminowości dostarczania informacji)”. SMS-y w Allegro miały służyć nie tylko do powiadamiania użytkownika (usługa „pasywna”), ale i licytowania przez telefon („aktywna”). Allegro obiecało zwrócić abonentom usługi niewykorzystaną część opłaty powiększoną o rekompensatę w wysokości 30%.

Abonenci sieci Plus GSM będą mogli korzystać z nowych kart SIM - Plus Mega 2, umożliwiających dostęp do serwisów lokalizacyjno-informacyjnych bez konieczności podawania miejsca swojego pobytu.Plus GSM wprowadza na rynek drugą generację kart SIM znanych jako Plus Mega. Karty zawierające dodatkowe menu telefonu, umożliwiają korzystanie z nowych serwisów lokalizacyjno-informacyjnych udostępnionych przez operatora. Na karcie zapisana jest aplikacja, która samodzielnie określa położenie telefonu na podstawie odległości od kilku stacji bazowych. Dzięki temu uzyskanie informacji o adresie np. najbliższego kina, apteki, bankomatu czy stacji benzynowej (w ramach usługi Info Pilot) nie będzie wymagało od użytkownika podawania miejsca pobytu.

W związku z trudną sytuacją finansową Apeximu, łódzka spółka Wonlok przejmie dalsze prowadzenie wdrożenia centralnego systemu informatycznego w Banku Gospodarki Żywnościowej SA. Jak informuje zarząd Apeximu, na podjęcie takiej decyzji mała wpływ bardzo trudna sytuacja finansowa spółki stwarzająca "zagrożenie co do możliwości finansowania umowy i płynnej realizacji projektu". Apexim zachował prawo do prowizyjnego udziału w zyskach z kontraktu. Wonlok SA pierwotnie miała być jedynie dostawcą oprogramowania. Stworzony przez firmę system Eurobank On-Line zaprojektowany został przy wykorzystaniu technologii CASE i pakietu narzędzi Oracle. Umowę na jego wdrożenie Apexim i BGŻ zawarły jeszcze w 2000 r. Wartość kontraktu, którego realizacja ma zamknąć się przed końcem br., wynosi ok. 27 mln zł.

Zakończyła się rejestracja akcjonariuszy na NWZA Elektrimu, które odbędzie się 10 kwietnia. Głównym punktem obrad jest wybór rady nadzorczej. Uchwały musza być przyjęte większością 75% głosów oddanych. Vivendi, które będzie dążyć do zablokowania NWZA zarejestrowało 15% głosów. Oznacza to, że pragnący zmian BRE i wspierające go podmioty muszą dysponować 45% pakietem udziałów i liczyć na poparcie wszystkich niezrzeszonych.

KGHM Polska Miedź rozważa obniżenie kwoty deklarowanych 200 mln zł inwestycji w rozwój Telefonii Dialog w roku bieżącym. KGHM przedstawi wysokość cięć po przeprowadzeniu analiz.

Komitet obligatariuszy Netii postanowił, że do realizacji programu restrukturyzacji wymagana będzie zgoda posiadaczy 90% obligacji, a nie jak zakładano dotąd – 95%. Obecnie umowę podpisało 91% wierzycieli, do zamiany długu na akcje ma dojść za kilka miesięcy.

Na stronie pasażu handlowego Vendi.pl pojawił się komunikat o zawieszeniu działalności „w tej formie”. Nie wiadomo jeszcze, czy oznacza to ostateczny koniec zbudowanego kosztem 9 mln zł przedsięwzięcia Agory i ComputerLandu. Komunikat przekierowuje potencjalnych klientów czterech sklepów które współpracowały z pasażem Agory i ComputerLandu do ich witryn. Pasaż został uruchomiony, po ponad 9 – miesięcznym opóźnieniu w stosunku do terminu zakładanego pierwotnie, we wrześnie ub. roku. Według założeń twórców pasażu inwestycje wynoszące 9 mln zł miały zwrócić się w końcu 2002 lub (według wersji pesymistycznej) w końcu 2003 roku. Spółki, które objęły w pasażu po 50% liczyły na zdobycie 20% detalicznego e-rynku do końca br. , a 30% do końca 2004. W momencie uruchamiania, w pasażu według deklaracji jego twórców było 50 sklepów oferujących 10 tys. produktów. Miesięczny abonament wynosił 400 zł, Vendi pobierał ponadto prowizję od obrotów.

Ad.net, IDMnet i ARBOmedia podpisały porozumienie w sprawie wypracowania jednolitego standardu badania profili internautów odwiedzających witryny należące do ich sieci.Obecnie na rynku funkcjonuje kilka badań tego typu. Swoje produkty tego typu oferują SMG/KRC (Audience Profile), TNS OBOP (web-profiler), Internet Monitor (Pro Active international) oraz wspólnie ARC Rynek i Opinia z ARBOmedia.

Comp podpisał umowę o wartości 13 mln zł na mocy której po raz kolejny przez trzy lata będzie świadczył usługi serwisowe dla ZUS. Firma wygrała przetarg na usługi serwisowania 55 serwerów Sun Microsystems w centrali i oddziałach ZUS. Umowa oznacza przedłużenie dotychczasowej współpracy.

Kontrakt zakłada, że Comp będzie dokonywał napraw w siedzibie ZUS i zapewni stałą pomoc techniczną.

Z początkiem kwietnia portal Hoga.pl zmienił wizerunek i strategię działania. Zlikwidowano większość z około 60 serwisów tematycznych, pozostawiając głównie informatory gospodarcze. Zgodnie z wcześniejszym zapowiedziami Hoga stawia obecnie na działalność usługową: prowadzenie platformy transakcyjnej, hosting, projektowanie aplikacji internetowych i docelowo również wdrożenia systemów wspomagających zarządzanie.

Urząd Regulacji Telekomunikacji wydał 29 marca zezwolenie na świadczenie wszelkich usług telekomunikacyjnych dla Telefonii Dialog. Zezwolenie jest ważne na terenie Polski przez 25 lat.

Dotychczasowa koncesja Dialogu obejmowała 8 regionów. Według wcześniejszych zapowiedzi spółki, jej usługi stacjonarne mają być uruchomione w br. m.in. w Warszawie.

Piątek 29.03 br. był ostatnim dniem pracy URT. Od 1 kwietnia w miejsce zlikwidowanego organu powstaje Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Nowy urząd przejmie wszystkie zadania, uprawnienia i obowiązki URT wynikające z ustawy Prawo telekomunikacyjne. Dotyczy to także prowadzonych i niezakończonych postępowań administracyjnych (m.in. postępowania o przekazanie przez TP S.A. niewłaściwych danych dotyczących przychodów z rozliczeń międzyoperatorskich w 2000 roku). W mocy utrzymane są także dotychczasowe decyzje i zezwolenia ogłoszone przez URT.

ComputerLand sprzedał Poland Alloy 7,14% udziałów w StalPortal-u – internetowej platformie handlu metalami. Za 2,5 tys. akcji wortalu CL otrzyma 1 zł.

Podpisano umowę o dzierżawie kanałów teletransmisyjnych Telekomunikacji Kolejowej przez spółkę Nauka Polska. Spółka wydzielona PKP wygrała przetarg ogłoszony przez Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowe w imieniu miejskich akademickich sieci komputerowych. Wartość pierwszego etapu kontraktu wynosi ok. 1,3 mln zł miesięcznie.

Według Forrester Research, średnia wielkość budżetu na technologie e-biznesowe w największych światowych firmach obniżyła się do 29 mln USD w roku bieżącym z 41 mln USD rok wcześniej. Jednocześnie rośnie udział przychodów generowanych przez przedsięwzięcia online w całości przychodów firm.Według sondażu przeprowadzonego przez Forrester Research wśród 900 przedstawicieli największych światowych firm, wydatki na technologie e-biznesowe spadną w 2002 roku do 3% uzyskanych przez firmy przychodów. W poprzednim roku wielkość tego typu inwestycji odpowiadała 3,5% uzyskanych przychodów. Średnia wielkość budżetu na technologie e-biznesowe zmniejszyła się z 41 mln USD w roku ub. do 29 mln USD w 2002. Okazało się też, że spośród ankietowanych osób zarządzających firmą i kierowników działów IT, zdecydowanie większy pesymizm co do wielkości tegorocznych wydatków cechuje tych pierwszych. 61% firm, czyli w porównaniu z ub. rokiem o 23% mniej, planuje zakup sprzętu. Około 26%, a więc o ponad połowę mniej niż w roku 2001, zamierza zakupić oprogramowanie typu CRM, ERP, itp. Spadła też liczba firm, które zamierzają zamówić usługi konsultingowe czy integracyjne – w porównaniu z 2001 rokiem o 28%. Niezmieniony popyt w tej dziedzinie deklarowały jedynie firmy z sektora ubezpieczeniowego, producentów gotowych wyrobów i dóbr użytkowych.

Microsoft udostępni środowiskom akademickim na zasadzie licencji Shared Source milion wierszy kody źródłowego standardu CLI i języka programowania C# w systemach FreeBSD i Windows. Kod Shared Source CLI stanowi implementację proponowanych przez ECMA standardów biblioteki CLI i C#. Implementacja Shared Source CLI została zaprojektowana do celów akademickich, badawczych i edukacyjnych, a także do ułatwienia śledzenia działania programów. Implementacja działa na systemach operacyjnych FreeBSD i Microsoft Windows XP a w sumie obejmuje ponad milion wierszy kodu źródłowego. Według intencji Microsoftu, implementacja Shared Source CLI przyczynić się ma "do promowania nowatorstwa w dziedzinie języków programowania oraz do rozwoju badań naukowych w dziedzinie usług WWW opartych na standardzie XML".

Firma Ask Jeeves uruchomiła nową wersję swojej wyszukiwarki o nazwie Teoma. Według zapowiedzi koncernu, ma ona zdetronizować Google jako najpopularniejszy serwis wyszukiwaczy.Teoma funkcjonowała co prawda już w Sieci od jakiegoś czasu, jednak do tej pory dostępna była jedynie jej wersja testowa. Poza tradycyjnymi metodami wyszukiwania informacji, Teoma oferuje też funkcję nazwaną przez firmę "refine search" (w wolnym tłumaczeniu - "dokładne wyszukiwanie"). Pozwala ona na grupowanie wyników wyszukiwania w konkretne kategorie tematyczne. Dla przykładu: wpisanie w okno wyszukiwarki słowa "cell" (komórka) owocuje wyświetleniem (poza "normalną" listą wyników) kategorii takich jak: "komórki roślinne", "przeszczepy komórek", "telefony komórkowe", "komórki paliwowe" i kilku innych.

Holenderskie UPC podało wyniki przed opodatkowaniem, bez odpisów i m.in. wydatków na obsługę zadłużenia. Liczona w ten sposób strata firmy w 2001 roku wyniosła 162 mln EUR. Rok wcześniej strata operacyjna UPC wyniosła 363 mln EUR. Przychody UPC wyniosły w ub. roku 1,38 mld EUR. UPC pozyskało w sumie 481 tys. nowych użytkowników, ich liczba przekracza obecnie 8,38 mln. Przychody w przeliczeniu na jednego użytkownika wzrosły o 16%, do 12,7 EUR. Zadłużenie UPC wynosi obecnie 9 mld EUR i firma jest w trakcie jego restrukturyzacji. Według opracowywanego planu, 6,5 mld EUR długu i w zamiennych obligacjach zostałoby wymienione na udziały w UPC. Większość objąłby amerykański United GlobalCom, największy wierzyciel.

Walter Hewlett nie będzie już zasiadał w radzie nadzorczej HP. Władze firmy postanowiły nie udzielać mu kolejnej nominacji, po tym jak w ubiegłym tygodniu Walter Hewlett złożył pozew sądowy przeciwko HP.Walter Hewlett utrzymuje w pozwie, że zarząd koncernu stosował nieuczciwe praktyki w nakłanianiu akcjonariuszy instytucjonalnych do opowiedzenia się za fuzją z Compaqiem. Swoją decyzję o odsunięciu Waltera Hewletta z rady nadzorczej kierownictwo HP argumentuje utratą zaufania i permanentnym torpedowaniem działań rady przez syna współzałożyciela firmy.

Bertelsmann rozważa znaczne ograniczenie swojego budżetu reklamowego na Terra Lycos, który przewidywał wydatkowanie w ciągu 5 lat 1 mld USD. Ograniczenie przez Bertelsmanna zakładanych wcześniej wydatków reklamowych może być dla Terra Lycos poważnym ciosem. Wpływy z reklam sprzedanych do Bertelsmanna stanowią jedną trzecią przychodów portalu. Do rewizji planów skłania Bertelsmanna „dramatyczny” spadek cen reklam. Strategiczne porozumienie z maja 2000 roku zakładało, że w ciągu pięciu lat Bertelsmann wyda na reklamę i inne usługi w Terra Lycos 1 mld USD. Pierwsza transza tej kwoty, w wysokości 325 mln USD ma być wydana do października br. Według zapowiedzi koncernu, wielkość budżetu po tym terminie ma wynieść „znacznie mniej” niż 675 mln USD.

Kampania reklamowa Microsoftu oraz Unisys, mająca nakłonić potencjalnych klientów do przejścia z serwerów uniksowych na serwer Unisys działający pod Windows 2000 jest obsługiwana przez rozwiązania uniksowe.Kampania pod hasłem „Mamy wyjście” mająca na celu zwiększenie konkurencyjności produktów obu firm w stosunku do serwerów uniksowych Sun, HP czy IBM przekonuje, że Unix sprawia, że „czujesz się zaszufladkowany” i „uwiązany do nieelastycznego systemu”.

To czego Microsoft nie zaleca swoim klientom, sam jednak z powodzeniem stosuje. Jak się okazało, do obsługi kampanii, firma, której zlecono zadanie wykorzystuje darmową wersję Unix, FreeBSD. Takich informacji dostarczył Netcraft, który monitoruje oprogramowanie i systemy wykorzystywane przez sieciowych administratorów. Do hostowania strony kampanii wykorzystano ponadto serwer Apache. Microsoft ani Unisys nie skomentowały zaistniałej sytuacji.

Japoński operator telekomunikacyjny NTT w minionym roku finansowym zakończonym 31 marca br. mógł stracić nawet 8,66 mld EUR.

W ciągu ubiegłego roku o ponad 90% w Wielkiej Brytanii wzrosła liczba Internautów powyżej 50 roku życia - wynika z raportu opublikowanego przez firmę analityczną NetValue.

Według raportu Jupiter Media Metrix o ruchu na internetowych wyszukiwarkach, w styczniu br. wyszukiwania dokonywano najczęściej za pośrednictwem MSN. Kolejne miejsca zajęły Yahoo! i Google.ierwsze miejsce pod względem ruchu zajęło MSN – według szacunków JMM 36,6% użytkowników Internetu korzystało z mechanizmów wyszukiwawczych w portalu. Drugie miejsce Yahoo! (33,3%), a trzecie Google (24,5%) – w przypadku wyszukiwarki Google jej wynik nie uwzględnia działań przy jej użyciu dokonanych za pośrednictwem innych serwisów i portali. AOL miał 22,2%, Ask Jeeves 15,9%, LookSmart 9,6%, InfoSpace 9,4%, Overture 9,2%, Netscape 7,9%, AltaVista 5,7%. W pierwszej dziesiątce nie znalazły się m.in. Lycos, AllTheWeb.com (FAST Search) i Open Directory. Lycos poprosił o nieuwzględnianie jego wyników ruchu w rankingu, a pozostałe wyszukiwarki odnotowały zbyt mały ruch.

Holenderski sąd zdecydował, że operatorzy popularnego serwisu peer-to-peer KaZaA nie mogą być pociągani do odpowiedzialności prawnej za naruszanie prawa autorskiego przez użytkowników serwisu.