Przegląd tygodnia 18 – 24.05

Grupa ITI ogłosiła wezwanie na akcje Grupy Onet.pl. Dotyczy to 4,1 mln akcji odpowiadających 40% głosów na WZA. Przy zerowych obrotach zadebiutował na GPW Telmax. Pierwszego dnia po transakcji pakietowej kurs spółki zyskał jednak w stosunku do ceny odniesienia 26%.

Telefonia Dialog zakończyła I kwartał br. stratą netto w wysokości 47 mln zł. Na koniec I kwartału operator obsługiwał ponad 335 tys. linii dzwoniących i 45 tys. internautów. Starta netto spółki okazała się o 19 mln zł niższa od zakładanej w budżecie. Dzięki restrukturyzacji kosztów, możliwe było m.in. uzyskanie 6,5 mln zł oszczędności. W styczniu br. spółka uzyskała dodatni wynik EBITDA - wyniósł on ok. 10 mln zł. Na koniec pierwszego kwartału operator uzyskał zysk EBITDA na poziomie niemal 30 mln zł. Strata operacyjna wyniosła 8,5 mln zł, o 17,2 mln zł mniej niż w przyjętym wcześniej budżecie. Na koniec kwartału TD obsługiwał 335 tys. linii dzwoniących i 45 tys. internautów. Liczba linii dzwoniących przypadających na jednego pracownika spółki wynosi obecnie 260.

I-Metria przeanalizowała serwisy lokalne pod względem oglądalności witryn urzędów miast, oczekiwań obywateli i przedsiębiorców odnośnie zawartości witryny, zarządzania projektem internetowym w gminie i przyjętych przy tworzeniu witryn rozwiązań koncepcyjnych. Badanie objęło 315 internautów w wieku powyżej 15 lat oraz 1024 pracowników firm zatrudniających do 50 pracowników. Oceniając aktualnie działające witryny, internauci w zdecydowanej większości (93%) stwierdzili, że są one źródłem informacji dla inwestora. Z kolei w wyodrębnionej grupie ankietowanych – potencjalnych inwestorów, I-Metria zadała pytanie o pożądane cechy witryny w tym względzie. 25,5% oczekiwało informacji o sytuacji ich branży, ok. 20% - informacji o profilu gospodarczym miasta, 13,9% - o lokalnym rynku pracy, 10,5% - o infrastrukturze. W skali 1-5, internauci przyznali w sumie ocenę 3,18 zawartości informacyjnej witryn internetowych urzędów lokalnych – wyżej w tej kategorii uplasowała się tylko prasa lokalna, której wartość informacyjną oceniono na 3,43. Internet wyprzedził m.in. telewizję, radio i bezpośrednią informację w urzędzie. Przedstawiciele MSP byli surowsi w ocenie i przedkładali nad witryny www prasę lokalną i radio. Serwisy internetowe uzyskały w tej grupie „trójkę”.

W badaniu TNS OBOP, które objęło operatorów sieci komórkowych, najwyższą średnią ocen jakości usług uzyskał PTK Centertel – 7,9 punktu (abonenci oceniali w skali 1 – 10 punktów). Operator sieci Idea tylko nieznacznie wyprzedził swoich konkurentów –sieć Polskiej Telefonii Cyfrowej oceniono na 7,7 punktu, a Polkomtela – na 7,6 punktu. Najwięcej zadowolonych klientów sieci Idea było wśród użytkowników systemu pre-paid (67,3%). Wśród klientów abonamentowych zadowolonych było 65,2%. Najmniej zadowoleni są użytkownicy Simplusa – odsetek usatysfakcjonowanych przekracza nieznacznie połowę użytkowników (56,5%). Zadowolonych z Tak-Tak-a Ery GSM jest 62,9%. Odsetek zadowolonych klientów abonamentowych jest w obu tych sieciach zbliżony, i wynosi odpowiednio 62,2% w Plusie i 61,3% w Erze.

Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła pilotażowy projekt rekrutacji kandydatów do obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych. Wybrani członkowie obsługi będą wspomagać przy użyciu własnego sprzętu zliczanie i przesyłanie rezultatów głosowania już podczas najbliższych wyborów samorządowych.

BRE Bank posiadający aktywa w różnych spółkach telekomunikacyjnych rozważa udział w projekcie MSP, dotyczącym utworzenia alternatywnego dla TP S.A. operatora telekomunikacyjnego. BRE posiada udziały w Szeptelu (12%) i TelBanku (18%), jest też największym udziałowcem Elektrimu i posiada obecnie wespół z Eastbridge wyłączność na negocjacje w sprawie odkupienia udziałów Elektrimu Telekomunikacji. Wcześniej mówiono, że „mobilnym” ogniwem alternatywnego telekomu będzie Polkomtel, jednak rada nadzorcza tej spółki zaprzeczyła możliwości uczestnictwa w budowie TP S.A. - bis.

Pod koniec br. polskie sieci telefonii komórkowej będą miały około 12,5 mln abonentów. Do końca czerwca liczba używanych telefonów komórkowych zrówna się z kliczbą działających linii stacjonarnych, których obecnie jest 11,4 mln.

Crowley Data Poland uruchomiła system wdrożony przez firmę DC SA. Jako platformę systemową wybrano oprogramowanie GoldMine.

Prokom Software zawarł z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych drugą ugodę w sprawie zapłaty przez ZUS dodatkowych pieniędzy z tytułu obsługi systemu przekazywania składek do OFE. Prokom otrzyma obecnie 33,9 mln zł, łączna wartość roszczeń firmy przekraczała 144 mln zł. Firma uznała jednak, że zapłacenie przez jeszcze 55 mln zł zaspokoi jej roszczenia. Wcześniej Prokom otrzymał już 32 mln zł.

Wartość sprzedanych przez Onet.pl biletów lotniczych przekroczyła w pierwszych czterech miesiącach br. 1 mln zł.

ITI ogłosił wezwanie na akcje Grupy Onet.pl. Wezwanie dotyczy 4,1 mln akcji spółki, które ITI chce skupować po 30 zł sztukę. Zgodnie z prawem o obrocie papierami wartościowymi ITI Holdings po przekroczeniu połowy głosów na WZA Grupy Onet ogłosił wezwanie na akcje GO. ITI chce skupić 4,1 mln akcji Grupy Onet stanowiących 40% głosów na WZA po cenie 30 zł za sztukę. Na wtorkowym zamknięciu za akcje GO płacono 29,70 zł.

TDC Internet udostępnił w modelu ASP autorskie oprogramowanie CRM. Internetowy system Prospero, działający na platformie Lotus Domino, przeznaczony jest głównie dla przedsiębiorstw handlowych o rozproszonej strukturze.

Oprogramowanie INNSOFT-u wdrożone na internetowej Platformie Obrotu Energią Elektryczną (poee), należącej do spółki zależnej Elektrowni Bełchatów (EB II) rozszerzyło dotychczasowe możliwości obrotu na platformie. Platforma liczy na pozyskanie dużych odbiorców końcowych i zwiększenie obrotu o 3 do 6% w ciągu półrocza.

Zarząd Nasdaq zadecydował o utrzymaniu notowań kwitów depozytowych Netii. Do 9 lipca br. Netia musi przedstawić m.in. dokumenty o zatwierdzeniu układu przez wierzycieli i harmonogram restrukturyzacji; po tym terminie komisja kwalifikująca Nasdaq wyda ostateczną decyzję, czy papiery jedynej polskiej spółki na Nasdaq National Market nadal będą w obrocie na tej giełdzie.

Notowania bydgoskiego Telmaksu podczas giełdowego debiutu wzrosły o 26% w stosunku do ceny odniesienia, ustalonej na 98,5 zł. Kurs debiutu bydgoskiego Telmaksu wyniósł 125 zł i był o 26% wyższy od ustalonej ceny odniesienia. W czwartek, w transakcji pakietowej po tej cenie za akcję, właściciela zmieniło 17,2 tys. walorów spółki, co odpowiada 9,3% kapitału firmy. Pakiet akcji takiej wielkości, odpowiadający 7,4% głosów na WZA Telmaksu, był w posiadaniu jednego z trzech funduszy (Warta Vita), stanowiących wraz z trzema osobami fizycznymi akcjonariat spółki. Telmax jest 16 spółka informatyczną, której akcje są notowane na warszawskiej giełdzie. Spółka zajmująca się integracją systemów teleinformatycznych istnieje od 1994 roku.

O ponad 32% wzrósł kurs Getina po informacji o prowadzonym przez TP S.A. due diligence spółki. TP S.A. nie skomentowała informacji podanej przez prezesa Credit Agricole Polska, który pośrednio jest właścicielem Getina. Wysokość obrotów wyniosła 709 tys. zł.

BRE Bank sprzedał za 38,3 mln zł prawie 1,4 mln akcji Grupy Onet.pl. Pakiet ten odpowiada 20,2% kapitału i 10% głosów na WZA. Obecnie BRE posiada 3% akcji GO. W tym tygodniu ITI ogłosił wezwanie na akcje GO. Zapisy zaczną się 29 maja.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wyślą do banków inwestycyjnych oferty w sprawie doradztwa przy emisji obligacji o wartości 6 mld zł. Emisja pokryje częściowo zobowiązania z tytułu kontraktów długoterminowych.

KPNQwest złożyło do sądu wniosek o ochronę prawną przed wierzycielami. IPartners, który wchodzi w skład GTS Europe, przejętej przez telekom w marcu, przewiduje, że ewentualne zmiany własnościowe nastąpią w okresie krótszym niż pół roku i nie będą miały wpływu na działalność i rozwój usług spółki. „Raczej nie spodziewamy się powrotu do rozmów z eTel czy Vivendi Universal, które prowadzone były przez GTS w ub. roku. Spółki te wycofują się z działalności w regionie, lub nie przejawiają już ochoty do akwizycji” – ocenia Andrzej Gradzi. Według prezesa Internet Partners bardziej prawdopodobne jest pozyskanie inwestora finansowego, lub dużego, tradycyjnego telekomu.

Do 28 maja NOM wystawi 3,8 mln faktur na łączną kwotę 203 mln zł. Przeciętny indywidualny użytkownik (czyli taki, który otrzyma rachunek na kwotę większą niż np. 5 zł) zapłaci ok. 70 zł za okres od lipca 2001 do końca marca 2002. Rachunek w przypadku firm wyniesie więcej, i zapewne głównie z myślą o tych użytkownikach NOM zaproponował rozłożenie w indywidualnych przypadkach płatności na raty. „Zamknięcie” operatora i świadczenia usług w oparciu o umowę rozpocznie się 1 sierpnia br. NOM we współpracy z Tel-Eenergo gorączkowo przygotowuje sieć handlową. „Współpracujemy już z kilkunastoma sieciami sprzedaży, w tym z trzema, które obsługują Plusa. Przeszkoleni zostaną też np. inkasenci Tel-Energo. W chwili obecnej gotowe do współpracy sieci sprzedaży obejmują kilkadziesiąt tysięcy handlowców i pokrywają już cały kraj” – powiedział Tadeusz Kubik, wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu Tel-Energo.

W zeszłym tygodniu zarząd Napstera odmówił, po wielomiesięcznych negocjacjach sprzedaży swojego serwisu koncernowi Bertelsmann. Następstwem było rezygnacja prezesa Konrada Hilbersa. Na odejście zdecydował się także, między innymi, twórca Napstera - Shawn Fanning i pięciu innych przedstawicieli wysokiej kadry zarządzającej. Obecnie zarząd firmy dokonał rzeczy niepowtarzalnej - przyjął nową propozycję Bertelsmanna, w ramach której serwis zostanie sprzedany za 8 mln USD, czyli dwukrotnie mniej niż pierwotnie proponowano. Kwota ta będzie wypłacona wierzycielom serwisu. Zarówno Konrad Hilbers, jak i Shawn Fanning pozostaną w obecnej sytuacji w firmie.

Juniper Networks kupi dział Siemensa zajmujący się produkcją sprzętu teleinformatycznego - Unisphere Networks - za 375 mln USD w gotówce i 365 mln USD w akcjach. Do Siemensa trafi tym samym 10% akcji Juniper Networks.

Serwis Orbitz.com będący wirtualnym przedstawicielstwem głównych amerykańskich linii lotniczych przesłał do komisji papierów wartościowych (SEC) prospekt emisyjny. Firma chce pozyskać z publicznej oferty 125 mln USD.

Według raportu IDC, wartość rynku e-rekrutacji wzrosła w 2001 roku do 2,8 mld USD, o 53% w stosunku do roku poprzedniego. W ciągu najbliższych czterech lat będzie on najbardziej dynamicznie rozwijającym się segmentem rynku pośrednictwa pracy.

Amerykański Urząd ds. Prawa Autorskiego odrzucił proponowaną przez Copyright Royalty Panel (CARP) wielkość opłat, jakie internetowe rozgłośnie radiowe miałyby wnosić właścicielom praw do prezentowanych utworów muzycznych. Urząd nie uzasadnił swojej decyzji, wiadomo jednak, że decydujący wpływ miały negatywne rekomendacje amerykańskiego rzecznika ds regulacji prawa autorskiego, podtrzymana przez Bibliotekę Kongresu, którzy opiniowali projekt. Uzasadnienie takie zostanie przedstawione 20 czerwca br.

Według IDC, liczba posiadających możliwość uzyskania szerokopasmowego dostępu do Internetu domów w Europie Zachodniej zwiększyła się o 4%, a firm – o 8%. Wartość zachodnioeuropejskiego rynku w 2001 roku IDC oceniło na 2,2 mld EUR. Według prognoz, do 2006 roku rynek szerokopasmowego dostępu do Internetu będzie wart 26 mld EUR. W 2001 roku 68% szerokopasmowych łączy było realizowanych w technologii DSL, 30% poprzez modemy kablowe, a 2% - inne technologie, jak łącze stałe, PLC, dostęp przez satelitę czy dostęp radiowy. Według prognoz IDC, w najbliższej przyszłości DSL nadal będzie dominującą technologią w dostępie szerokopasmowym. Jedyny wyjątek stanowić mogą kraje Beneluksu, gdzie bardzo rozbudowana jest infrastruktura sieci telewizji kablowych. Alternatywne technologie mają utrzymać się w niszach rynkowych.

KaZaA, firma, która stworzyła jeden z najpopularniejszych obecnie serwisów peer-to-peer, może w najbliższym czasie zakończyć działalność. Sam serwis prawdopodobnie jednak przetrwa. Bezpośrednią przyczyną tej decyzji jest seria pozwów, złożonych przeciwko firmie przez organizacje reprezentujące przemysł fonograficzny. Zarzucają one KaZaA, że stworzony przez nią system bezpośredniej wymiany plików służy przede wszystkim do nielegalnego dystrybuowania muzyki i filmów.

IDC przewiduje, że począwszy od 2003 r., rynek usług informatycznych będzie wzrastał o blisko 12% rocznie. Jego globalna wartość w 2006 r. ma przekroczyć 625 mld USD. Największe nakłady na usługi informatyczne przeznaczać będą firmy z USA i Europy. Największa dynamika wzrostu cechować ma natomiast rynki Europy Wschodniej oraz region Azji-Pacyfiku.

Ponad dwie trzecie amerykańskich konsumentów nie chce płacić za żadne usługi w Internecie, w tym takie jak poczta elektroniczna, instant messaging, czy wymiana plików. Według badania Jupiter Media Metrix, użytkownicy byliby bardziej skłonni płacić za usługi i zawartość, gdyby opłata była ukryta np. w abonamencie płaconym ISP.