Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Przegląd tygodnia 17 – 23.08

Według badań I-Metrii, w Polsce mamy 8,5 mln użytkowników Internetu, a najszybszym ISP jest chello. Przetargi MENiS na dostawę komputerów dla szkół wygrały OFEK, ComArch (dwa) oraz Ster-Projekt.

Skonsolidowane przychody netto Grupy Onet ze sprzedaży w I półroczu br. wyniosły 80,3 mln zł, w ujęciu netto, strata sięgnęła 5,8 mln zł - z czego jednak tylko 0,9 mln zł przypada na II kwartał. Grupa Onet odnotowała w II kwartale br. dodatni wynik operacyjny. Aktualną sytuację GO lepiej odzwierciedlają wyniki za II kw. br. Przychody skonsolidowane wyniosły w tym okresie 26,6 mln zł, a zysk operacyjny 1,3 mln zł. GO poniosła stratę netto w wysokości 0,87 mln zł (po dwóch kwartałach 2002 roku Grupa zanotowała jednak stratę operacyjną na poziomie 2,1 mln zł i netto w wysokości poziomie 5,8 mln zł). Za całe pierwsze półrocze br. spółki grupy: Onet i DrQ odnotowały odpowiednio 33,2 mln zł i 13,8 mln zł przychodów. Oznacza to, ze w porównaniu z I półroczem 2001 roku, sprzedaż DrQ wzrosła o 33%; spadły natomiast – o 3% przychody Onetu. Grupa obniżyła w II kw. br. koszty sprzedaży o 15%. ITI rozważa ponadto połączenie Onet.pl z Tenbit.pl.

Przychody Telefonii Dialog za pierwsze półrocze wyniosły 173 mln zł, a strata netto - 155 mln zł. Mniejsza za to okazała się strata firmy na poziomie operacyjnym - po pierwszym półroczu sięga ona 23 mln zł, zamiast oczekiwanych 31,7 mln zł.

I-Metria przeprowadziła pomiary szybkości transmisji danych świadczonych przez polskich ISP. Najwyższą wartość indeksu dostępności (średnia wartość – 100) uzyskało chello – 327. Kolejne miejsca w pierwszej dziesiątce zajęły, uzyskując odpowiednie wartości indeksu, Atman (287), WASK (224), AsterCity (219), Internet Partners (132), PDI (104), NASK (78), TP S.A. (58), Internetia (49) i Dialog (41).

ComArch podpisał z Centralnym Ośrodkiem Informatyki Statystycznej, podlegającym Głównemu Urzędowi Statystycznemu, umowę na dostawę i wdrożenie oprogramowania do opracowania wyników Narodowego Spisu Powszechnego i Powszechnego Spisu Rolnego. Oprogramowanie opiera się na rozwiązaniach australijskiej spółki Space-Time Research, wykorzystywanych w Spisach Powszechnych w Anglii, Szkocji, Finlandii oraz Szwecji.

Ster-Projekt na mocy umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu wyposaży pracownie komputerowe w szkołach z województw małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego oraz śląskiego. Wartość zawartych przez spółkę kontraktów przekracza 20 mln zł. Ster-Projekt i MENiS zawarły ponadto umowę o wartości 3,01 mln zł na dostawę dla szkół 1,3 tys. urządzeń wielofunkcyjnych. Przetargi MENiS dotyczące komputeryzacji szkół wygrały ponadto OFEK i ComArch (dwa). Firmy te wyposażą szkoły z innych regionów Polski. Wartość podpisanych przez ComArch z MENiS umów na dostarczenie do placówek szkolnych komputerów wynosi 18,4 mln zł.

Onet.pl wprowadził we współpracy z internetowym programem lojalnościowym Payback możliwość doładowania kont telefonów komórkowych działających w systemach bezabonamentowych polskich operatorów.

Optimus będzie producentem i wyłącznym dystrybutorem urządzenia umożliwiającego zestawianie bezpiecznych połączeń sieciowych, opracowanego przez krakowską spółkę ABA.

Elektrim ponownie przedłużył konsorcjum BRE i Eastbridge prawa na wyłączność do negocjacji w sprawie kupna pakietu 49% akcji Elektrimu Telekomunikacji. Obecny termin upłynięcia wyłączności na negocjacje wyznaczono na 26 sierpnia.

Nortel Networks dostarczy dla PTK Centertel sprzęt dostępowy GSM i GPRS w południowej Polsce. Amerykańska firma będzie jedynym dostawcą w tym regionie. Umowa została zawarta na 3 lata.

W połowie przyszłego roku Enterprise Investors chce wprowadzić na giełdę firmę Comp. Największym akcjonariuszem spółki jest jej prezes, Janusz Papaj, który posiada 53% akcji; EI ma prawo do 44,5% głosów na WZA. Comp to grupa obejmująca sześć spółek, w ub. roku miała 140 mln zł przychodów.

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych jako jedyna złożyła wniosek o certyfikowanie podpisu elektronicznego w Ministerstwie Gospodarki. Minister ma dwa miesiące na rozpatrzenie wniosku. Okres ten może się przedłużyć, ponieważ według PAP wniosek zawiera formalne braki i będzie wymagał uzupełnienia.

Z najnowszych badań I-Metrii wynika, że z Internetu korzysta 36% badanych, czyli 8,5 mln osób w wieku ponad 15 lat. Raport stwierdza, że z Internetu korzysta najchętniej w domu, prawie 40% to ludzie pomiędzy 15 a 24 rokiem życia.

Według specjalistów z IDC widać już pierwsze oznaki ożywienia na europejskim rynku IT. Z analiz wynika, że nakłady na informatykę w tym rejonie wzrosną o 4,4% w 2002 r. i o 6,2% w roku następnym. IDC ostrzega jednakże, że firmy IT odczują realny wzrost obrotów dopiero z początkiem 2003 r.

EarthLink chce mocniej konkurować z innymi portalami dostępowymi – AOL i MSN. Użytkownicy otrzymają w pakiecie m.in. program do blokowania emitowanych pop-up-ów. Na promocję i reklamę nowej wersji swojego oprogramowania dostępowego TotalAccess EL przeznaczyć chce 10 mln USD.

IBM podpisało prestiżowy kontrakt z niemieckim centrum badawczym w Juelich. Firma dostarczy i zainstaluje superkomputer w znajdującym się w Juelich Centralnym Instytucie Obliczeń Matematycznych (ZAM). Superkomputer oparty będzie na technologii mikroprocesorowej IBM Power4, a jego moc obliczeniowa sięgać ma 5,8 teraflops-ów. Przewyższy ona w praktyce dostępne obecnie w Niemczech moce centrów superkomputerowych w ZAM i John von Neumann Intitute für Computing (NIC) ponad 13-krotnie. Nowy komputer będzie dostarczony latem 2003 roku i zastąpi obecny system. Centrum w Juelich współpracuje w Polsce m.in. z Instytutem Problemów Jądrowych Uniwersytetu Warszawskiego, a także instytutami fizyki w Krakowie i Łodzi.

Network Associates dokonała zapowiadanej od dłuższego czasu sprzedaży działu zajmującego się technologią PGP. Rozwój komercyjnych rozwiązań zabezpieczających poufność danych przejęła od NAI nowo powstała spółka o nazwie PGP.

Firma badawcza comScore przedstawiła comiesięczny raport, oparty na obserwacji zachowań i zakupów w Internecie 1,5 mln uczestników jej panelu badawczego. Z danych comScore wynika, że w lipcu br. wartość towarów i dóbr konsumpcyjnych zakupionych w Internecie przekroczyła 6 mld USD. Oznacza to wzrost o 26% w stosunku do wielkości zakupów dokonanych przed rokiem.

Amerykańska firma badawcza ForeSee wraz z Uniwersytetem Michigan przeprowadziły wśród użytkowników serwisów internetowych ankietę dotyczącą satysfakcji z uzyskiwanych w Internecie usług. Badanie objęło witryny w kategoriach wyszukiwarki, portale i serwisy z wiadomościami. Wśród wyszukiwarek, w pierwszej trójce poza Google (80 punktów na 100) znalazły się AskJeeves (62 pkt) i AltaVista (61 pkt). Wśród portali najlepiej ocenione zostało Yahoo! – które otrzymało 76 punktów – o 3 punkty więcej niż przed rokiem. Kolejne miejsca zajęły MSN (72 pkt, wzrost o 5 pkt) i AOL (59 pkt). Za najlepszy serwis informacyjny uznano ABCNews.com (74 pkt). Kolejne miejsca zajęły MSNBC.com, CNN.com (należący do AOL TW), NY Times.com i USA Today.com.

Amerykański EDS wygrał przetarg na dostawcę systemu billingowego dla TP S.A. Według nieoficjalnych informacji za sam produkt operator zapłaci 22 mln zł, do tego dojdą jeszcze koszty wdrożenia. Izraelski Amdocs, biorący udział w przetargu, złożył już odwołanie od decyzji komisji przetargowej.