Przegląd tygodnia 17.08 – 23.08

Pod koniec kadencji Sejm częściej przygląda się zagadnieniom rynku IT. Posłowie chcą powrotu do 22% stawki VAT za usługi teleinformatyczne, planują także wprowadzić zapis umożliwiający kontrolę operatorów światłowodowych infostrad.

Sejm nie odrzucił w pierwszym czytaniu rządowego projektu nowelizacji ustawy, który ma zwiększyć z 7 do 22% stawkę VAT na usługi teleinformatyczne. Wniosek o odrzucenie rządowego projektu złożyło PSL. Projektem zajmie się teraz Komisja Finansów Publicznych. Na początku lipca br. Sejm uchwalił 7% stawkę VAT na usługi teleinformatyczne, zwalniając z niego szkoły i placówki edukacyjne. Zapisy zaczęły obowiązywać od 10 sierpnia. Na początku sierpnia KERM zaakceptował opisywaną nowelizację zakładającą powrót do 22% VAT-u na usługi teleinformatyczne. KERM uzasadniał decyzję brakiem precyzyjnej definicji usług teleinformatycznych w ustawie. Według wiceministra Janusza Steinhoffa, 7% stawka VAT na te usługi mogła kosztować budżet państwa dodatkowy 1 mld zł. Ustawę z 7% stawką VAT na usługi teleinformatyczne podpisał już prezydent, tak więc Sejm obecnej kadencji nie zdoła raczej uchwalić kolejnej nowelizacji. Projekt nowelizacji, poza zwiększeniem stawki VAT, precyzuje także zapisy dotyczące używania Internetu w szkołach i placówkach edukacyjnych oraz rozciąga zwolnienie z podatku na Polską Akademię Nauk.

Podczas najbliższego posiedzenia Sejmu (5 – 6 września), posłowie mogą znowelizować Prawo telekomunikacyjne, tak by państwo mogło kontrolować przebiegające przez nasz kraj międzynarodowe sieci telekomunikacyjne. Posłowie zgodzili się rozpatrywać projekt UW, który popiera rząd na drodze szybkiej ścieżki legislacyjnej. Zakłada on, że na wniosek UOP lub MON szef URT mógłby sprzeciwić się transmisji danych przez operatorów, jeżeli zagrażałoby to bezpieczeństwu Polski.

Ministerstwo skarbu chce przedłużenia do końca grudnia br. terminu realizacji oferty publicznej akcji TP S.A. MSP uzasadnia swój wniosek niekorzystną sytuacją na rynku. Przedstawiciele ministerstwa twierdzą też, że w tej sprawie mają poparcie France Telecom, z którym kontynuują negocjacje na temat zakupu pakietu akcji TP S.A. Zdaniem Włodzimierza Gillera z Erste Securities, do oferty publicznej dojdzie jednak dopiero w przyszłym roku, nie dojdzie także do porozumienia z FT.

Pattern Communications we współpracy m.in. z Zakładem Energetycznym Warszawa – Teren zamierza uruchomić usługi telekomunikacyjne i dostępu do Internetu do końca przyszłego roku. Na początek do sieci energetycznej, przy wykorzystaniu technologii PLC ma zostać podłączonych 3 – 5 tys. użytkowników. W rok później ma ich być już 10 do 15 tys. Koszt podłączenia abonenta, szacowany obecnie na ok. 1700 zł, a także ceny połączeń będą zdaniem prezesa PC, Marcina Bodnara, konkurencyjne wobec oferty operatorów telefonii stacjonarnej. Na razie PC prowadzić będzie jeszcze przez dwa miesiące testy w Krakowie i Warszawie.

Negocjacje w sprawie kupna przez TP S.A. 50% i jednej akcji WP mogą się przedłużyć. WP przedstawiła TP S.A. nowe warunki i, wygórowane, zdaniem negocjatorów TP S.A., żądania finansowe. Zdaniem analityków TP S.A. może wycenić cały portal na 60 – 100 mln USD.

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła wszystkie stopy procentowe NBP o 1%. Po ogłoszeniu decyzji RPP nieznacznie zwyżkował WIG 20. Analitycy przeważnie dobrze oceniają termin i wielkość obniżki. Jednocześnie panuje przekonanie, że następne podobne decyzje mogą nastąpić dopiero po poznaniu projektu budżetu na rok 2002.

Zarząd Hoga.pl poinformował o podpisaniu umowy z PWPT Wasko. Hoga dostarczy spółce, mającej największe udziały w katowickim portalu, sprzęt i oprogramowanie wartości ponad 1 mln USD netto w ciągu 6 tygodni od podpisania umowy. Przedstawiciele zarządu portalu nie chcieli ujawniać szczegółów umowy, zasłaniając się tajemnicą handlową. Jako jeden z obszarów działalności , w którym zamówione produkty informatyczne mogą być wykorzystane, Rafał Stefanowski wskazał powstające na Śląsku centrum przetwarzania danych - wspólne przedsięwzięcie Hogi i Wasko. Poprzednio Wasko walnie przyczyniło się do powodzenia majowej emisji Hogi. Katowickiemu portalowi udało się wówczas uplasować 2 mln akcji serii D. Wasko, mające już wówczas ok. 30% udziałów portalu, objęło znaczną ich część. W sumie posiada obecnie ponad 47% głosów na WZA Hogi.

Netia złożyła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę na bezczynność zlikwidowanego Ministerstwa Łączności, resortu gospodarki, który przejął jego obowiązki, a także prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji. Netia żąda bowiem od Skarbu Państwa zwrotu ponad 276 mln zł, w tym 93 mln zł za koncesję na świadczenie usług międzystrefowych, oraz 183 mln zł „z tytułu utraconych korzyści”. Według Netii, rząd nie zrealizował swoich zobowiązań względem spółki, która nie mogła świadczyć usług, pomimo wykupienia koncesji. „Rozumiemy stanowisko Netii, jednak nie mamy zamiaru postępować podobnie. Mamy jednak nadzieję, że wpłacona w maju ub.r. kwota 100 mln zł zostanie wliczona np. w przyszłą opłatę za koncesję na świadczenie usług międzynarodowych” - stwierdził Marcin Gruszka, rzecznik NOM. Netia złożyła wniosek o zamianę koncesji na zezwolenia oraz zwrot opłaty koncesyjnej na świadczenie przez spółkę Netia 1 usług międzystrefowych do ówczesnego Ministerstwa Łączności oraz Urzędu Regulacji Telekomunikacji 13 kwietnia br. 11 czerwca br. firma zwróciła się do Skarbu Państwa o zwrot ponad 183 mln zł tytułem odszkodowania za utracone korzyści. Do tej pory Netia nie otrzymała odpowiedzi, mimo że 20 czerwca 2001 r. złożyła we wspomnianych instytucjach zażalenia na ich bezczynność.

Od 1 września br. Niezależny Operator Międzystrefowy obniży ceny swoich usług, a Telekomunikacja Polska rozszerzy na cały kraj zasięg swojej oferty promocyjnej. Minuta połączenia poprzez NOM będzie kosztować od 1 września br. w dni robocze, w szczycie (godz. 8.00-18.00) 46 gr brutto, a w dni wolne od pracy - 35 gr brutto. We wszystkie dni poza szczytem za połączenia będzie się płacić 23 gr brutto. Obecnie obowiązujące stawki za minutę są w NOM-ie o 1-2 gr wyższe. Oferta NOM-u będzie tym samym niższa od stawek proponowanych przez TP SA. Od początku września TP SA wprowadzi we wszystkich 49 strefach numeracyjnych opłaty w wysokości 49 gr brutto w dni robocze w szczycie i 37 gr brutto za połączenia międzymiastowe w dni wolne. Poza szczytem opłata za połączenie wynosi u TP SA 24 gr. Obecnie stawki te obowiązują w ramach pilotażowego programu promocyjnego w 24 strefach numeracyjnych. Konkurencyjne względem stawek w godzinach szczytu u obu operatorów będą nadal połączenia Netii. W dni robocze minuta rozmowy kosztuje 43 gr brutto, a w dni wolne od pracy - 26 gr brutto. Na wysokość stawek oferowanych w połączeniach międzymiastowych przez operatorów mają wpływ koszty połączeń interkonektowych oraz koszty dzierżawy sieci. Obecne stanowisko URT-u stwierdza możliwość zniesienia jednego z elementów opłat - stałej opłaty w wysokości 5 gr netto za minutę przy podwójnym transferze. Według informacji udzielonej przez Marcina Gruszkę, NOM prowadzi z TP SA negocjacje w sprawie uchylenia tej opłaty. Po 3 miesiącach przeznaczonych na negocjacje pomiędzy operatorami, NOM będzie mógł zwrócić się o arbitraż do URT.

Należący do MCI Management portal finansowy Bankier.pl przejmie aktywa i prawa związane z funkcjonowaniem Euromoney.pl.Na mocy podpisanej 20 sierpnia br. umowy, Bankier.pl przejmie prawa autorskie do zawartości informacyjnej, licencje na oprogramowanie działające w portalu i prawa do koncepcji graficznej. Ponadto portal będzie przez rok korzystał z domen www.euromoney.pl i www.euromoney.com.pl, w celu przekierowywania użytkowników Euromoney.pl na stronę Bankiera.pl.

Od początku września TP Sa wprowadzi ryczałtowe opłaty za dostęp do Internetu. Od połowy przyszłego miesiąca zmienią się także ceny usług SDI i zasady ich świadczenia. W przyszłym roku operator zamierza natomiast wprowadzić autoryzowany dostęp do Internetu - użytkownicy będą logowali się do Sieci podając indywidualnie przypisaną nazwę i hasło. Umożliwi to rozliczanie abonenta za dostęp do Internetu, niezależnie od linii telefonicznej z jakiej łączy się z siecią. Od początku września TP SA wprowadzi ryczałtowe opłaty za dostęp do Internetu. Od połowy przyszłego miesiąca zmienią się ceny usług SDI i zasady ich świadczenia. TP SA poinformowała o zakończeniu pilotażowego okresu wdrażania SDI i rozpoczęciu oferowania tych usług na komercyjnych zasadach. Od 15 września zmienia się cena instalacji SDI, która kosztować będzie 800 zł netto lub 500 zł przy deklaracji korzystania z SDI przez 24 miesiące. Standardowo umowy będzie można podpisywać na czas nieokreślony. Miesięczny abonament wyniesie 130 zł +VAT. Według operatora z usługi korzysta 40,5 tys. użytkowników. Ponadto od 1 września operator wprowadza możliwość wykupienia 30 godzin dostępu do Internetu miesięcznie za ryczałtową stawkę 60 zł + VAT.

Sąd Antymonopolowy odrzucił zażalenie TP SA dotyczące uznania spółki za dominującego operatora na polskim rynku telekomunikacyjnym. Na początku czerwca br. TP SA złożyła do Sądu Antymonopolowego zażalenie na majową werdykt UOKiK. Od postanowienia Sądu Antymonopolowego nie można wnieść odwołania. Ostateczną prawomocną decyzję w tej sprawie podejmie URT.

Od września wrocławska Telefonia Lokalna SA, operator sieci Dialog, oferować będzie stałe łącza internetowe. Usługi Dialnet S 128 ( przepustowość 128 kbit/s) oraz Dialnet S 2000 (2 Mbit/s) mają posiadać gwarantowany poziom usług (SLA). Opłata za instalację Dialnet S 128 wyniesie 920 zł, a miesięczny abonament 1 tys. zł. Druga usługa kosztować będzie 3,38 tys.zł przy abonamencie wynoszącym 2,5 tys. zł. Dialog wprowadzi też usługę Dialnet minisieć, skierowaną do małych firm. Będzie to "symulowane" łącze stałe, w którym połączenia są zestawiane wyłącznie na żądanie. Klienci którzy wykupią usługę otrzymają router, za pomocą którego będą mogli zbudować firmową minisieć. Zestawienie połączenia z Internetem ma trwać maksymalnie 4 sekundy, a klient otrzymuje stały adres IP. Instalacja usługi Dialnet minisieć kosztować będzie 920 zł, a miesięczny abonament 290 zł. Dialog obsługuje obecnie 215 tysięcy abonentów, z czego ponad 14 tys. korzysta z oferowanych przez firmę usług internetowych. Przedstawiciele Telefonii Lokalnej utrzymują, że Dialog posiada obecnie drugą co do wielkości pulę modemów dostępowych w Polsce (10 tys.).

Z opracowania „Internet 2001 – europejskie kluczowe fakty” wynika, że w br. o blisko 45% wzrosła liczba Europejczyków korzystających z Internetu (w stosunku do roku 2000). Raport powstał na podstawie danych zebranych w 20 krajach Europy – 15 państwach Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Szwajcarii, Polsce, Czechach i na Węgrzech. W Europie z Internetu korzysta blisko 100 mln osób. Prym wiodą Niemcy – w Sieci surfuje 24 mln osób między 14 a 69 rokiem życia, czyli 46% obywateli tego kraju. Niemcy spędzają też najwięcej czasu online – ok. 55 minut dziennie. Internet najbardziej rozpowszechniony jest w krajach skandynawskich – w Szwecji oraz Norwegii korzysta z Sieci blisko 60% mieszkańców, zaś w Finlandii - 56%.

TDC i CMG Wireless Data Solutions uruchamiają platformę usług świadczonych za pośrednictwem SMS – MIGway. Mobile Interactive Gateway (MIGway) będzie pierwszą paneuropejską interaktywną platformą internetową, upraszczającą dostawcom zawartości internetowej dostęp do telefonów europejskich użytkowników sieci GSM. Zarządzający platformą zamierzają oferować usługi około 200 operatorom telefonicznym, z którymi umowę o roamingu posiada TDC. Wcześniej dotarcie z informacją lub usługą wymagało każdorazowo porozumienia bilateralnego z operatorem GSM. Liczbę użytkowników telefonów komórkowych w Europie szacuje się na około 320 mln. Wielkość przychodów z usług SMS świadczonych w Europie Zachodniej jest w br. szacowana na około 8 mld EUR.

Według raportu opublikowanego przez firmę Nielsen/NetRatings, liczba domowych użytkowników Internetu w USA wzrosła w ostatnich dwóch latach o 63%. Obecnie z Internetu korzysta już 58% Amerykanów. Liczba internautów wzrosła w od lipca 2000 r. do lipca 2001 r. o 16%, podczas gdy w okresie od lipca 1999 r. do lipca 2000 r. odnotowano 41% wzrost. W lipcu 2001 r. dostęp do Internetu w domu miało 58% Amerykanów, w porównaniu z 52% w roku ub. W 1999 r. jedynie 39% obywateli USA surfowało łącząc się z Internetem z domu. Amerykańscy internauci spędzają też coraz więcej czasu online. W lipcu 2001 r. przeciętny amerykański internauta surfował 10 godzin i 19 minut (w lipcu 2000 r. - 9 godzin i 41 minut.). "Sieć już dawno pochłonęła swoich pierwszych adeptów, a teraz zdobywa tradycyjnych amerykańskich konsumentów" - twierdzi Sean Kaldor, wiceprezes NetRatings. - "Rozwój Internetu jest obecnie stymulowany przez falę nowych internautów i coraz intensywniejsze wykorzystanie Sieci przez dotychczasowych użytkowników."

Najnowsze badania IDC wykazują, że światowy rynek rozwiązań do 2005 roku osiągnie wartość 14 mld USD. Sprzedaż tego typu systemów w ostatnim roku wzrosła o blisko 86%, osiągając wartość 6,2 mld USD. Przedsiębiorstwa zainteresowane wdrożeniem CRM, są jednak skłonne raczej sukcesywnie implementować poszczególne elementy takich systemów, rzadziej decydując się na zamówienie w kompleksowego rozwiązania. Z badań wynika, że największy udział w sprzedaży rozwiązań CRM w dalszym ciągu mają systemy wspomagania sprzedaży (42%), których w 2000 roku sprzedano za ponad 2,6 mld USD. Największą dynamiką wzrostu cechuje się segment aplikacji wspomagających działy marketingu.