Przegląd tygodnia 16 – 22.11

Połączenia międzystrefowe uruchomił Energis. URT grozi TP SA karą za dostarczenie niewłaściwych danych o przychodach z dzierżawy łączy. Sam urząd tymczasem prawdopodobnie zniknie w ramach budżetowych szczędności na wiosnę 2002 roku.

e-Hurtownia, internetowa platforma B2B pośrednicząca w sprzedaży m.in. artykułów spożywczych i chemii gospodarczej, miała w październiku 12 mln zł obrotów. Platforma działa od grudnia 2000 roku, obecnie z jej pośrednictwa korzysta 600 sklepów i kilkunastu dystrybutorów. W październiku miesięczny obrót wyniósł 12 mln zł netto, co oznacza dwukrotny wzrost w stosunku do lipca br. Działający na platformie dystrybutorzy oceniają wzrost obrotów klientów zamawiających tą drogą na 30% przy spadku kosztów o prawie 3%. Eldorado przygotowuje także aplikację e-Producent, do komunikacji pomiędzy dystrybutorem i producentem. Nowa platforma wystartuje w grudniu 2001 roku.

Telekomunikacja Polska chce wdrożyć podstawy nowego systemu billingowego do końca przyszłego roku. Tymczasem, według informacji PB, TP S.A. zmieni warunki przetargu, ponieważ nie stać jej, jak pierwotnie zakładano, na wydanie na ten cel 500 mln zł.

Pentor przedstawił wyniki październikowego badania koniunktury internetowej. Ogólny indeks koniunktury e-Penbiz wzrósł o 9% w stosunku do września. Jego poziom jest obecnie porównywalny z poziomem z kwietnia br. Nastąpił ogólny wzrost wskaźnika ocen o 11%, o 7% wzrósł wskaźnik prognoz. Najbardziej optymistycznie na przyszłość zapatrują się przedstawiciele sklepów internetowych. Największymi pesymistami byli natomiast pracownicy firm – dostawców technologii. Podobnie jak we wrześniu, badanie wykazało wzrost wskaźnika popytu. Prawie połowa badanych firm odnotowała też wzrost wielkości transakcji. Najczęściej wzrost odnotowywali przedstrawiciele sklepów internetowych (60% badanych). Ponad trzy czwarte z nich uważa, że w listopadzie wielkość transakcji jeszcze wzrośnie. Podobnie jak we wrześniu, w październiku firmy nie zwiększały zatrudnienia – jesienne miesiące nie są więc dobrym momentem na szukanie pracy.

Komitet Obrony Istnienia Formus Polska wystosował 19 listopada br. do Sądu Gospodarczego w Warszawie pismo z wnioskiem o powołanie biegłych, którzy zbadaliby okoliczności zaistnienia w firmie sytuacji grożącej upadkiem. Dokument przekzano po tym, jak były prezes Formusa, Jarosław Mulewicz, złożył w sądzie wniosek o upadłość firmy, w razie nie wypłacenia mu zaległych premii uznaniowych w wysokości ok. 2 mln zł. Komitet deklaruje, we współpracy z aktualnym zarządem, chęć wyprowadzenia Formusa na prostą. W piśmie zarzuca się poprzednim zarządom roztrwonienienie w ciągu 15 miesięcy istnienia spółki 80 mln USD. Komitet zarzuca też dawnemu kierownictwu prowadzenie, delikatnie mówiąc, rozrzutnej polityki kadrowej (23 osoby na stanowiskach kierowniczych na 270 zatrudnionych), nieuzasadnione, błędne i nieefektywne decyzje w kwestii wydatków reklamowych, doboru firm doradczych i rozwoju firmy. W opinii przedstawicieli Komitetu, wniosek o upadłość firmy może być na rękę kredytującej spółkę grupie banków reprezentowanej przez Westdeutsche Landesbank. Według podpisanych pod pismem pracowników Formusa, w razie ogłoszenia upadłości konsorcjum banków otrzyma prawdopodobnie wiele milionów dolarów odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

Rada ministrów zapowiada w ramach oszczędności budżetowych likwidację niektórych urzędów administracji państowej. Jednym z organów, które mogą zniknąć od wiosny przyszłego roku jest Urząd Regulacji Telekomunikacji. Zgodnie z projektem, pierwszego kwietnia ma też powstać nowy organ centralny - Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty, którego nowy szef przejmie zakres obowiązków, jakie dotychczas wypełniał Kazimierz Ferenc, prezes URT-u. URT został powołany zaledwie rok temu.

TDC Internet Polska zakupiła za 480 tys. USD licencje na oprogramowania Oracle, które wdroży Ementor Danmark. Zestaw obejmuje m.in. technologię dla portalu, moduły ERP i CRM. W skład TDC Internet Polska weszło w 2001 roku 6 niezależnych dostawców usług ISP. Powstała w br. firma postanowiło zainstalować nowy zestaw oprogramowania, zastępując systemy użytkowane w poszczególnych firmach przed fuzją. W zakupionym pakiecie znajduje się technologia informatyczna (bazy danych, serwer aplikacyjny), która stanie się platformą dla prowadzenia firmowego portalu internetowego, oprogramowanie CRM dla wspomagania działów sprzedaży i marketingu, usług oraz call center, aplikacje ERP wchodzące w skład zintegrowanego zestawu Oracle E-Business Suite: Oracle Finanse, Oracle Zamówienia i Oracle HRMS, narzędzia analityczne do wspomagania decyzji kierownictwa.

Zarząd Apeximu poinformował, że trzech wierzycieli spółki złożyło wniosek o jej upadłość. Łączna kwota wierzytelności w ich przypadku nie przekracza 350 tys. zł, a Apexim kwestionuje część z nich.

Telefonia Lokalna Dialog po dziewięciu miesiącach br. odnotowała 130,5 mln zł straty netto, przy 227,6 mln zł przychodów. Nakłady inwestycyjne pochłonęły w tym okresie 395,5 mln zł. Przychód ze sprzedaży na jedną linię dzwoniącą wyniósł 95 zł. W przeliczeniu na jednego pracownika Dialog obsługuje obecnie ponad 200 linii, a w przyszłym roku ten wskaźnik ma sięgnąć 260 linii. Od przyszłego roku firma będzie odnotowywać dodatni wskaźnik EBITDA, rozpocznie też działalność w Warszawie. Taką wartość EBITDA firma zanotowała już w tym roku, we wrześniu. Do stabilizacji tej tendencji przyczyni się restrukturyzacja wynoszącego 1,1 mld zł zadłużenia operatora. Koszty jego obsługi w ciągu 9 miesięcy 2001 roku wyniosły 20 mln zł. Po 9 miesiącach br. operator obsługiwał 226 tys. linii dzwoniących, obecnie ta liczba według informacji przedstawicieli firmy przekroczyła już 260 tys. Oznacza to, że Dialog zrealizował już swój tegoroczny plan przyłączeń i wypracowuje nadwyżkę. W ciągu 9 miesięcy br. liczba linii abonenckich wzrosła o ponad 120%. W przyszłym roku firma rozszerzy swoją działalność w Łodzi, gdzie dotychczas na przeszkodzie szybszemu rozwojowi sieci stała skomplikowana struktura własnościowa. W 2002 roku Dialog zamierza także rozpocząć działalność w Warszawie. W najbliższym czasie zawarta ma być ponadto umowa TL z NOM-em, w sprawie udostępniania usługi połączeń międzymiastowych.

Na początku grudnia br. na polskim rynku mają pojawić się telewizory umożliwiające surfowanie po Internecie. "webTelewizor" jest produkowany w Turcji, w Polsce jego jedynym dystrybutorem będzie firma Magickbox.

Tele2 Polska rozpoczęła świadczenie nowej usługi VoIP poprzez urządzenie TDU. Nie różni się ono zbytnio od „Gadatka” – zmienia się natomiast forma płatności. Użytkownik „Gadatka” kupuje karty typu pre-paid (50 zł i 100 zł) w celu uzupełnienia swojego konta. W przypadku TDU, klient podpisuje dwunastomiesięczną umowę z firmą. Co miesiąc użytkownik wpłaca 25 zł brutto na poczet przyszłych rozmów. Jeżeli nie zużyje jej w całości, system automatycznie przeniesie niewykorzystaną część kwoty na kolejny miesiąc. TDU będzie dostępna w siedmiu strefach numeracyjnych. Nadal sprzedawany będzie także „Gadatek”.

Prezes URT, Kazimierz Ferenc, wszczął w połowie listopada postępowanie administracyjne w sprawie przedłożenia urzędowi niewłaściwych danych o przychodach TP SA z tytułu dzierżawy łączy telekomunikacyjnych, co narusza Prawo Telekomunikacyjne. Uzyskanie tych danych jest niezbędne do ustalenia przez URT, który z operatorów ma dominującą pozycję na krajowym rynku usług dzierżawy łączy. Prezes URT nakazał Telekomunikacji Polskiej SA ustosunkowanie się w ciągu tygodnia do powyższych ustaleń. W przypadku niedostarczenia urzędowi brakujących danych, URT-owi przysługuje prawo nałożenia na TP SA kary w wysokości do 3% rocznego przychodu za ubiegły rok kalendarzowy. Kara może więc wynieść kilkadziesiąt lub kilkaset milionów złotych.

Energis, ostatni z trójki niezależnych operatorów strefowych, którzy zostali wyłonieni w przetargu z grudnia 2000 roku, rozpoczął świadczenie połączeń międzymiastowych. Energis będzie swoją usługę oferował tylko firmom, w pakiecie innych usług. Dokonywanie połączeń międzystrefowych z wykorzystaniem sieci Energisu jest możliwe poprzez prefiks 1066. Firma kieruje ofertę wyłącznie do przedsiębiorstw. Jako pierwszy operator w Polsce, zdecydował się na rozliczanie połączeń dokładnie za czas ich trwania. Rozmowy trwające ponad 1 minutę rozliczane będą z dokładnością do sekund i groszy.

Super Media zamierzają wyemitować obligacje zamienne na akcje wartości 10 mln zł. Pieniądze z planowanej na I kw. 2002 emisji będą prezeznaczone na budowę centrum hostingu i zarządzania siecią, oraz rozwój usług transmisji danych.

W ciągu 2 miesięcy od wprowadzenia przez TP SA usługi zryczałtowanego dostępu do Internetu skorzystało z niej prawie 50 tys. internautów. Możliwość korzystania ze zryczałtowanego dostępu mają od 1 września klienci operatora, którzy wykupili pakiet Standardowy (abonament 35 zł netto) lub Aktywny (abonament 55 zł netto).

Link Online poinformowała o uruchomieniu platformy aukcyjnej we współpracy z angielską eBid.co.uk. Do końca przyszłego roku firma planuje pozyskać 30 tys. użytkowników. Oferta platformy jest skierowana głównie do małych i średnich przedsiębiorstw. Od 5 listopada działa wersja testowa serwisu. Trzecia pod względem wielkości na rynku brytyjskim platforma aukcyjna eBid.co.uk ma zapewnić nowemu przedsięwzięciu know-how. Przedstawiciele Link Online zamierzają do końca 2002 roku pozyskać 30 tys. użytkowników. eBid.pl chce zarabiać na reklamach oraz na opłatach pobieranych od firm, które będą umieszczały swoje oferty w ramach aukcji. Prowizje od transakcji nie będą pobierane aż do umocnienia się eBidu na polskim rynku. Wszystkie elementy platformy transakcyjne w wersji polskiej mają się pojawić w Internecie do końca 2002 roku. Łączna wartość inwestycji LinkOnline w eBid.pl ma wynieść 1,5 mln PLN.

Do piątku 23.11, odpowiadając na wezwanie Netii do sprzedaży jej obligacji, można było uzyskać dodatkową premię – 1% wartości nominalnej. Netia zaproponowała odkupienie od obligatariuszy obligacji za cenę w przedziale 11 – 14% ich wartości nominalnej.

Gateway zaprezentuje prawdopodobnie wkrótce nową ofertę „pakietu rodzinnego” obejmującego m.in. komputer stacjonarny, laptop i przenośny odtwarzacz MP3, który będzie sprzedawany w ramach miesięcznego abonamentu. W zamian za miesięczną opłatę, Gateway będzie udostępniał „pakiet rodzinny”, w skład której wchodzą m.in. dwa komputery, kamera cyfrowa, przenośny odtwarzacz MP3, kamera cyfrowa, drukarka atramentowa, skaner, oprogramowanie do obróbki cyfrowej muzyki i grafiki. W ramach abonamentu przewidziana jest instalacja urządzeń i sieci bezprzewodowej. W pakiecie sprzedawany będzie m.in. stacjonarny komputer Gateway 500S wyposażony w Pentium 4 1,5 GHz i 250 SDRAM i przenośny Gateway Solo 1200XL z Celeronem 850MHz. Jakkolwiek firma nie podała jeszcze ceny miesięcznego abonamentu za pakiet, według wstępnych informacji nie będzie on wynosił więcej niż 99 USD. Prawdopodobnie przez pierwsze trzy miesiące klienci będą zwolnieni z opłat.

Yahoo! poinformował o przyjęciu nowej strategii i planach redukcji zatrudnienia. Nowa strategia ma uniezależnić portal od słabnących wpływów z reklamy. Dotychczas stanowiły one ok. 76% budżetu portalu. Zarząd zamierza obniżyć ten udział do 50 – 60%. Yahoo! zawarł strategiczne porozumienie z SBC Communications, w sprawie dostarczania w formie subskrypcji zawartości i usług portalu klientom dostępowym SBC. Yahoo! zapowiada podpisanie kolejnych umów tego typu, co jest elementem nowej strategii różnicowania źródeł dochodów. Yahoo zamierza też rozwijać działy e-commerce, w tym płatne serwisy z grami on-line. Ponadto portal chce zwolnić 400 pracowników, tj. około 12% wszystkich zatrudnionych. Potwierdzono prognozy wzrostu przychodów, wedle których w IV kw. br. wyniesie on 2%, a w przyszłym roku 14%. Yahoo! planuje wypracować w IV kwartale 160 do 180 mln USD, w całym roku 2001 od 688 mln do 708 mln USD, a w przyszłym – do 725 mln do 785 mln USD.

Przedstawiciele Yahoo! poinformowali, że zamierzają modyfikować wyniki wyszukiwania stron internetowych przeprowadzanego za pośrednictwem ich wyszukiwarki. Za wysoką pozycję na liście znalezionych stron trzeba będzie zapłacić. Nowy program wprowadzony zostanie we współpracy z firmą Overture (dawniej znaną jako GoTo.com). Z technologii opracowanej przez Overture korzysta już kilka popularnych serwisów wyszukiwawczych - m.in. MSN, AOL oraz AltaVista. Przedstawiciele Yahoo! zapewniają, że wyniki "sponsorowane" będą wyraźnie oddzielone od zwykłych, opartych jedynie na analizie zawartości witryn, rezultatów wyszukiwania.