Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Przegląd tygodnia 15-21.06

4Media poniosły w ub. r. 5,8 mln straty, a w tym roku spółka nie wykazała jeszcze żadnego przychodu. Nie napawają optymizmem również wyniki finansowe Elektrimu, który w 2000 r. wykazał 1,1 mld zł. strat, a w tej chwili krótkoterminowe zobowiązania holdingu o ponad 1 mld zł przekraczają wartość majątku obrotowego.

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez OBOP dla Urzędu Regulacji Telekomunikacji w czerwcu br., 44% abonentów Telekomunikacja Polska SA jest gotowych zrezygnować z usług operatora w najbliższym czasie. Według badań, 71% ankietowanych wie, że TP SA oferuje dwa rodzaje abonamentu. 70% z nich dowiedziało się o tym od operatora. 84% osób, które wiedziały o nowej, tańszej ofercie, nie zdecydowało się na nią, a 44% (czyli 3,5 mln) abonentów rozważa przejście do operatorów telefonii komórkowej, bądź konkurencyjnych operatorów telefonii stacjonarnej. 1 maja br. TP SA podwyższyła abonament z 30,5 zł do 42,7 zł. „Wprowadzenie tak drastycznej podwyżki było niewspółmierne do poprzednich obniżek cen usług, a tym samym niezgodne z zasadą równoważenia taryf” - powiedział prezes URT, Marek Zdrojewski na posiedzeniu sejmowej komisji Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W rok od uruchomienia działalności sieci Datastar, należącej do firmy Crowley Data Poland (CDP), spółka wprowadziła kolejną usługę polegającą na zapewnieniu szybkiego i stałego połączenia między Intranetem klienta, a wybraną siecią międzynarodową. Obecnie sieć Datastar obsługuje dwustu partnerów. Plany zakładają, że do końca 2001 r. będzie ich ok. 500. Spółka nie posiada własnych łączy, a jedynie je dzierżawi. Partnerami CDP są Telekomunikacja Polska, Tel-Energo, El-Net, Polska Telefonia Cyfrowa i Netia. „Licząc od 2000 r. całość naszych inwestycji pochłonie 100 mln zł. Powinny one zwrócić się po siedmiu latach” - deklaruje Jarosław Roszkowski, dyrektor generalny CDP. Do końca tego roku zainwestowane zostanie 30 mln USD, zaś w 2002 r. kolejne 50 mln USD.

5,8 mln zł straty netto poniosły w ubiegłym roku 4Media. Zagrożone finanse firmy ma uratować emisja akcji serii F i G, która powinna przynieść 10 mln zł. Przychody firmy w zeszłym roku wyniosły 3,8 mln zł i były niższe o 59% w stosunku do 1999 r. Jednocześnie strata netto 4Mediów powiększyła się o 305%, do 5,8 mln zł. W zeszłym roku firma zmieniła właścicieli i profil działania. Akwizycje w sektorze medialnym przyczyniły się powstania strat, chociaż 4Media regulowały na ogół należności akcjami przyszłych emisji. W I kw. br. spółka nie wykazała przychodu i odnotowała prawie 2 mln zł straty netto. Przejęcie spółki TheMothership Poland (właściciela portalu Ahoj) zmusiło 4Media do uporania się z kilkoma milionami złotych długu jakie ciążyły na TMS.

Serwis Serio.pl uzyskał blisko 4 mln zł w ramach drugiej rundy finansowania. Na podniesienie kapitału w serwisie Serio.pl zdecydowali się: dotychczasowy akcjonariusz inkubator internetowy e-Katalyst i NFI Magna Polonia. Wyłożyły one razem 3,9 mln zł: fundusz - 2,8 mln zł i inkubator - 1,1 mln zł. Po tej inwestycji e-Katalyst posiada 44,5% udziałów w serwisie a NFI Magna Polonia 31,1%. Pozostała pula udziałów należy do założycieli i zarządu serwisu. Pozyskane środki pozwolą serwisowi na funkcjonowanie do końca I kw. 2002 r. Akcjonariusze nie mają jeszcze sprecyzowanych planów co do sposobu i terminu wyjścia z inwestycji.

Akcjonariusze Polkomtela pożyczą operatorowi 500 milionów złotych na finansowanie inwestycji w telefonię trzeciej generacji UMTS. Przy okazji tej transakcji może dojść do zmiany układu sił wśród udziałowców. Polkomtel, tak jak Polska Telefonia Cyfrowa i Centertel, musi zapłacić za licencję na świadczenie usług UMTS 650 mln EUR, z czego 250 mln jeszcze w tym roku. Akcjonariusze będą partycypować w pożyczce proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Najwięcej wniosą dysponujący 19,6-proc. pakietami PKN Orlen, KGHM, Vodafone i Tele Danmark. Odpowiednio mniej dołożą dysponujący mniejszymi pakietami Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Węglokoks, Tel-Energo i Telbank. "Pożyczka będzie spłacona nie wcześniej, niż 1 stycznia 2007 r" - mówi Ryszard Woronowicz, zastępca rzecznika prasowego Plusa.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne nie zamierzają sprzedać w tym roku swoich udziałów w Tel-Energo, ale rozważają konsolidację tej spółki z Niezależnym Operatorem Międzystrefowym. PSE posiada 75,56% udziałów w Tel-Energo oraz 50-proc. pakiet akcji w NOM. Na razie nie zostały również podjęte żadne decyzje w sprawie sprzedaży udziałów w Polkomtelu. Tel-Energo wraz z PSE ma 17,1% Polkomtela, a same PSE - 16,05%.

Elektrim ogłosił roczne wyniki finansowe. Strata spółki wyniosła w 2000 r. 1,1 mld zł, na co miały wpływ głównie duże koszty finansowe i zasądzone odszkodowanie dla PenneCom w wysokości 160 mln zł. Spółka PenneCom złożyła wniosek do Międzynarodowej Izby Handlu o zwiększenie przyznanego jej przez sąd odszkodowania o 11,8 mln USD. Jak podaje raport roczny Elektrimu, krótkoterminowe zobowiązania holdingu o ponad 1 mld zł przekraczają wartość majątku obrotowego. Jednocześnie do końca roku spółka prawdopodobnie przedstawi do wykupu obligacje zamienne, co może spowodować „istotne zagrożenie kontynuacji działalności przez Grupę”. Do końca czerwca Elektrim musi spłacić kredyty bankowe o łącznej wartości 290 mln zł (zaciągnięte w BSK, PBK i Pekao S.A.), a na początku lipca br. - 98 mln z tytułu wyemitowanych krótkoterminowych papierów dłużnych.

Według najnowszych badań OBOP-u "Interbus" w maju 2001 r. dostęp do Internetu deklarowało 19,4% badanych, czyli mniej niż w kwietniu br. (21,5%). Spośród najpopularniejszych portali na pierwszym miejscu pozostaje Onet, zarówno pod względem znajomości spontanicznej jak i wspomaganej. W ciągu ostatniego miesiąca z portalu korzystało 62,3% internautów. Na drugim miejscu znalazła się Wirtualna Polska, z której korzystało w maju 55% internautów. Trzecim portalem, z którego badani korzystali w ostatnim miesiącu była Gazeta.pl (13,9%). Jest to sporym zaskoczeniem, zważywszy, że pod względem znajomości spontanicznej portal zajmuje dopiero dziewiąte miejsce. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 2191 osób powyżej 15 roku życia.

Deutsche Telekom poinformował o decyzji sprzedaży Liberty Media większościowych udziałów w sześciu spółkach - operatorach telewizji kablowej. W lutym br. telekom podpisał list intencyjny z Liberty Media dotyczący sprzedaży 55% udziałów, wartych ok. 2,5 mld EUR. Od tego czasu ciągnęły się negocjacje dotyczące kształtu porozumienia. Ostateczne warunki sprzedaży oraz cena nie zostały jednak ujawnione. DT podała natomiast, że Liberty przejmie dodatkowo w całości firmy Kabel-Services i MediaServices. Zarządowi telekomu zależy na finalizacji transakcji jeszcze w lipcu br. Liberty Media wchodzi w skład amerykańskiego giganta telekomunikacyjnego AT&T. Dzięki transakcji z DT amerykański telekom wchodzi na największy po USA rynek telewizyjny. Liberty chce wejść na rynek europejski, w tym niemiecki, z ofertą usług dostępu szerokopasmowego, świadczonego poprzez zmodernizowane sieci telewizji kablowych. Deutsche Telekom jest zmuszone sprzedać operatorów telewizyjnych ze względu na ciążący nad telekomem dług w wysokości 57 mld EUR. Powstał on w wyniku licznych ubiegłorocznych akwizycji na rynku oraz zakupu licencji na UMTS. Ponadto Komisja Europejska zaleciła DT sprzedaż kontrolnych udziałów w 9 kablowych operatorach regionalnych, by zabezpieczyć rynek niemiecki przed monopolizacją.

Ericsson, Motorola, Nokia, Siemens, Logica, CMG i Comverse - przedstawiły wspólną wizję następcy technologii SMS - usługi Multimedia Messaging Service (MMS). MMS ma się stać w przyszłości najważniejszą usługą operatorów komórkowych na rynku masowym. Według GSM Association w I kw. bieżącego roku na całym świecie wysłano 50 mld SMS-ów. Ich następca, standard MMS, będzie więc w dużej mierze odpowiedzialny za generowanie zysków sieci 2.5/3G, podobnie jak SMS w sieciach 2G. MMS jest usługą opartą o standardy 3GPP i WAP Forum, kompatybilną z istniejącymi obecnie komórkowymi urządzeniami SMS. Nowy standard ma umożliwiać m.in. przesyłanie plików audio i wideo. Pod koniec maja br. Alcatel, Ericsson, Motorola i Siemens zapowiadały podjęcie prac nad zapewnieniem kompatybilności usługom EMS - Enhanced Messaging Services. Standard EMS miałby w założeniu stanowić pośrednie ogniwo w ewolucji od SMS do MMS. EMS w odróżnieniu do SMS-ów umożliwiałby przesyłanie grafiki, animacji i dźwięków. Sprzedaż telefonów umożliwiających korzystanie z EMS zapowiadano na koniec II kwartału br., jednak termin ten może się nieco przesunąć.

Wartość sprzedaży palmtopów Compaqa może przekroczyć w bieżącym kwartale wartość sprzedaży produktów Palma. Analitycy Gartner Group przewidują, że w bieżącym kwartale rozrachunkowym wartość sprzedaży produktów tej klasy Compaqa wyniesie 200 mln USD i przekroczy wartość sprzedaży Palma - 130-135 mln USD. Na trzecim miejscu znajdzie się Handspring ze sprzedażą na poziomie 65 mln USD. Nadal jednak Palm będzie sprzedawał największą ilość swoich produktów - 622 tys. sztuk, podczas gdy Compaq sprzeda 450-500 tys. sztuk komputerów kieszonkowych. Produkty Compaqa są droższe, mimo wojny cenowej i spadku popytu, które obniżyły wartość rynku komputerów kieszonkowych. Średnia cena iPaqa wynosi ok. 500 USD a pocket PC Palma 200 USD. Trzeba jednak zaznaczyć, że własne dane Palma nie odpowiadają w pełni szacunkom analityków Gartner Group. Sytuację na rynku wyjaśni ostatecznie publikacja danych finansowych po zakończeniu bieżącego kwartału.

Microsoft i AOL Time Warner zerwały rozmowy dotyczące umieszczenia stron AOL jako domyślnych w najnowszej wersji systemu operacyjnego Windows. 10-tygodniowe rozmowy zakończyły się 16 czerwca br. fiaskiem. Obie strony podają odmienne przyczyny zerwania negocjacji. AOL twierdzi, że przyczyną impasu była różnica zdań na temat roli RealPlayera firmy RealNetworks w serwisie amerykańskiego portalu. Microsoft próbował wielokrotnie przekonać, bez powodzenia AOL do faworyzowania Windows Media Playera na niekorzyść RealPlayera. RealPlayer konkuruje z Windows Media Player Microsoftu, który jest jednym z ważniejszych elementów nowych Windows XP. AOL ma podpisaną z RealNetworks umowę na wyłączność, jednak był gotów udostępnić na swoich stronach program Microsoft Media Player, choć nie na zasadach preferencyjnych. Według przedstawicieli Microsoftu do porozumienia nie doszło „z wielu powodów”. Microsoft posiada własny serwis internetowy MSN, z 5 milionami klientów i zamierza konkurować z AOL, który ma już 29 mln subskrybentów.

Rząd duński przygotował już zasady dla uczestników aukcji czterech licencji telefonii 3G. Rząd uwzględnił m.in. postulat operatorów telekomunikacyjnych i zezwolił na współpracę przy budowie infrastruktury sieciowej poza miastami. Rząd oczekuje, że do 2008 roku każdy operator 3G będzie w stanie pokryć swoim zasięgiem 80% powierzchni Danii. Każdy z czterech zwycięskich operatorów będzie musiał stworzyć sieć pokrywającą minimum 35% powierzchni, a na pozostałej części terytorium działać w oparciu o porozumienie roamingowe z pozostałymi operatorami.