Przegląd tygodnia 15 - 21.03

Zarząd Hewlett-Packard ogłosił swoje zwycięstwo w głosowaniu nad fuzją z Compaqiem. Na ostateczne wyniki trzeba jednak jeszcze poczekać około 2 tygodni. BRE Bank wraz z Eastbridge chce odkupić 49% akcji Elektrimu Telekomunikacja.

W ramach akcji "poseł on-line" orgnizacja Internet Obywatelski dwukrotnie - w odstępie tygodniowym - rozesłał listy elektroniczne do wszystkich 460 posłów by sprawdzić czy parlamentarzyści korzystają z poczty elektronicznej w kontaktach z wyborcami. IO uzyskał 61 odpowiedzi, co oznacza, że na list hipotetycznego wyborcy odpowiedziało nieco ponad 13% wszystkich posłów.

URT poinformował, że odrzucił projekt nowego cennika dzierżawy łączy telekomunikacyjnych przedstawiony przez TP S.A., bo brak w nim uzasadnienia kosztowego. Tymczasem operator twierdzi, że przesłał projekt z prośbą o opinię a nie akceptację i ponadto zawierał on analizę kosztową. Rzecznik TP S.A., Witold Rataj odpowiada, że przesłany projekt miał na celu jedynie zasięgnięcie opinii URT do przedstawionych propozycji nowych cen. „Nie była to więc prośba o akceptację a o opinię, ale i tak, wbrew temu co głosi komunikat URT dołączona do niej była analiza kosztowa” – powiedział Witold Rataj.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawiło wstępną wersję internetowego Biuletynu Informacji Publicznej, który będzie zawierał informacje dotyczące władz, ustroju i społeczeństwa naszego kraju. Prace nad projektem trwają na podstawie uchwalonej 6 września ub. roku ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jeden z artykułów ustawy stwierdza, że "Minister właściwy do spraw administracji publicznej tworzy stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej". Portal ma w założeniu ułatwić obywatelom dostęp do organów władzy i informować o sposobach załatwiania spraw urzędowych. W testowej wersji BIP-u (bip.gov.pl) znajdują się dwa główne menu gromadzące katalog odnośników do stron WWW: podmiotowe i tematyczne, oraz wyszukiwarka.

ComputerLand sprzedał za złotówkę Polskiej Grupie Farmaceutycznej swoje udziały w Clinica.pl. Na mocy porozumienia PGF przejmie 59,6% akcji Cliniki, pozostający w posiadaniu CL: 280 tys. akcji serii A i 480 tys. akcji serii B, o nominalnej wartości 10 zł. Porozumienie daje ComputerLandowi w ciągu 4 lat prawo pierwszeństwa nabycia określonej części zbywanych przez Polską Grupę Farmaceutyczną akcji oraz możliwość opcji wykupu "znacznego pakietu akcji Clinika.pl S.A. po preferencyjnej cenie". Środki, które miały być wydane na dalszy rozwój Clinika.pl będą przeznaczone na finansowanie działalności podstawowej ComputerLand SA. Wartość ewidencyjna sprzedanych akcji w księgach rachunkowych ComputerLand wynosi 4,9 mln zł. Wartość zbytych akcji została objęta 100% rezerwą w ciężar kosztów w księgach rachunkowych ComputerLand za 2001 rok, tak więc transakcja nie będzie miała wpływu na wynik w roku bieżącym. Strony czekają teraz jeszcze na zgodę od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Po sfinalizowaniu transakcji PGF będzie posiadała 94,4% udziałów Clinika.pl.

BRE porozumiał się z Eastbride w sprawie kupna od Elektrimu 49% spółki Elektrim Telekomunikacja, co ma rozwiązać problemy finansowe holdingu. Według BRE, Elektrim ma skoncentrować się na energetyce, bank zadeklarował m.in. pomoc finansową przy przejmowaniu kolejnych spółek energetycznych. BRE chce się wycofać z tej inwestycji w ciągu 2 - 3 lat.

Najpóżniej do września br. Energis Polska powienien znaleźć inwestora w miejsce dotychczasowego – brytyjskiego Energis PLC, który posiada 48,7% akcji operatora. Według prezesa Jarosława Mikosa, na początku przyszłego roku Energis powinien odnotować zysk operacyjny

Inteligo udostępniła użytkownikom swojego rachunku nową usługę płatności przy zakupach w Internecie. Pierwszych zakupów użytkownicy konta mogą przy wykorzystaniu Intelipay dokonać w sklepie internetowym Wirtualnej Polski. Przebieg samej transakcji jest dla użytkownika Inteligo sprawą prostą: nie wymaga dodatkowych haseł, konieczności podawaniu numeru karty płatniczej czy rachunku. Po dokonaniu wyboru artykułu i sposobu płatności przy wykorzystaniu Intelipay, przechodzi do serwisu Inteligo, gdzie finalizuje transakcję w formie przelewu zwykłego – w gotowej formatce przekazu, uzupełnionej automatycznie na podstawie danych ze sklepu. Przelew ma charakter transakcji z opóźnioną datą realizacji – na sumę zakupu na koncie założona jest blokada, do czasu potwierdzenia przez sklep realizacji transakcji (sklep WP ma na to standardowo do 10 dni). Do momentu potwierdzenia ze sklepu zablokowana kwota pozostaje na oprocentowanym rachunku, sam przelew jest dla użytkownika Inteligo bezpłatny. Inteligo przewiduje podpisanie umów z kolejnymi partnerami. „Myślimy o partnerach z branży ubezpieczeniowej, turystycznej, mamy też pomysł na wprowadzenie kilku partnerów specjalizujących się w niszach rynkowych” – powiedział Jarosław Augustowski, business development director w Inteligo. Do końca roku Inteligo chce pozyskać 200 tys. klientów. Tomasz Kaźmierowski z Inteligo podał konserwatywną prognozę, która przewiduje, że w ciągu 18 miesięcy 75 tys. klientów konta będzie wykorzystywać usługę.

Kontrola BSA w lutym br. objęła 9 firm i 7 sklepów ze sprzętem i oprogramowaniem. BSA doprowadziło ponadto do likwidacji czterech , które sprzedawały nielegalne oprogramowanie oraz pięciu nielegalnych kopiarni płyt. Policja i BSA zatrzymały m.in. 97 komputerów i pięć nagrywarek. Najwięcej sprzętu zatrzymano w Katowicach, gdzie policjanci zabezpieczyli 65 komputerów osobistych, jeden dysk twardy oraz nagrywarkę płyt CD-RW.

O 4% przy obrotach sięgających 60 mln zł obniżyły się w poniedziałek notowania TP S.A. po opublikowaniu raportu ING Barrings pod tytułem „TP S.A. – nie do końca Elektrim, ale...”, by na zamknięciu osiągnąć wartość 14,4 zł. Raport zaleca sprzedaż akcji telekomu przy cenie docelowej 12 zł. Wśród negatywnych czynników autorzy raportu wskazują zadłużenie i spodziewany spadek przychodów z telefonii stacjonarnej, jedyny mocny punkt to Centertel, jednak zagrożeniem jest możliwość przejęcia go przez Orange.

PTK Centertel chce wydać w br. na inwestycje 1,4 mld zł, które przeznaczone zostaną w większości na rozwój sieci GSM. Do końca roku operator sieci Idea chce mieć 4 mln klientów. Liczba użytkowników kart pre-paid ma wzrosnąć do 2,5 mln.

Nowym prezesem Szeptela został Cezary Przybysławski, wcześniej m.in. kierujący firmą odzieżową Bytom. Ponadto szefem rady nadzorczej został Ryszard Polański, kierujący wcześniej Wólczanką. Szeptel liczy na szybki porozumienie z Telbankiem w sprawie fuzji. W 2002 roku na inwestycje związane z budową sieci światłowodowej Szeptel wyda 80 mln zł. Szeptel jest ponadto zainteresowanty konsolidacją w ramach Krajowej Grupy Telekomunikacyjnej.

Konsorcjum, w skład którego wchodzi Bank Pekao SA, Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA, BIG Bank Gdański SA, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Współpracy Europejskiej wypowiedziało El-Netowi 15 marca br. kredyt wartości 305 mln zł, z siedmiodniowym terminem wypowiedzenia. Umowę kredytową zawarto w styczniu 1999 roku. Operator stacjonarny El-Net obsługuje 50 tys. linii telefonicznych, z czego ok. 13 tys. jest w posiadaniu klientów biznesowych. 100% udziałów w spółce posiada Elektrim Telekomunikacja, w którym z kolei 49-proc. akcji zarządza Vivendi a 51-proc. – Elektrim. El-Net wymieniany był jako jeden z kandydatów do włączenia w skład powstającej Krajowej Grupy Telekomunikacyjnej.

Obligatariusze Elektrimu głosowali przeciwko przyjęciu warunków ugody zaproponowanej przez holding w pierwszej fazie postępowania układowego. Projekt zakładał m.in. 40% redukcję zadłużenia firmy z tytułu wyemitowanych obligacji, sięgającego blisko 500 mln euro. Podczas piątkowego zgromadzenia obligatariusze nie głosowali nad propozycją ugodową przedstawioną przez nowy zarząd Elektrimu. Wiele wskazuje jednak na to, iż zostanie ona również odrzucona.

ARBOmedia przedstawił wyniki swojej pierwszej kampanii przeprowadzonej w oparciu o bazę profili użytkowników i rozliczenie oparte na dotarciu do grupy docelowej.Zlecona przez Universal McCann kampania Durex odbywała na 15 serwisach sieci reklamowej ARBOmedia przez 10 dni i zakończyła się po Walentynkach. "Najważniejszą a wręcz rewolucyjną kwestią przy planowaniu tej kampanii był model sprzedaży jaki zaproponowaliśmy klientowi. Dysponując bazą profili użytkowników serwisów z sieci, zebranych podczas badań ARC Rynek i Opinia, byliśmy w stanie zaproponować klientowi rozliczenie kampanii oparte na dotarciu do użytkowników z grupy docelowej" – powiedział Marcin Woźniak, dyrektor zarządzający ARBOmedia Polska. Sieć proponuje dwa modele sprzedażowe w oparciu o założenie dotarcia do zadanej grupy docelowej. Pierwszy to CPT in target group - model polegający na emisji 1000 kreacji w grupie docelowej. Drugi model to CPU in target group, czyli modyfikacja polegająca na dotarciu do unikalnych użytkowników.

Prezes URT sprzeciwia się projektowi zmiany cennika przez TP S.A. i wprowadzeniu oferty biznesowej. Telekomunikacja Polska zamierza jednak wprowadzić zgodnie z sugestią URT zmiany, które pozwolą jej na przedstawienie oferty w zakładanym wcześniej terminie majowym. Projekt zakłada, że z oferty mogą skorzystać abonenci, którzy przedstawią numer REGON. URT stwierdza, że TP SA ogranicza tym samym abonentom pakietu standardowego nie prowadzącym działalności gospodarczej prawo do dokonania wyboru najbardziej korzystnej oferty. „Trudno powiedzieć, żeby sytuacja w związku ze sprzeciwem URT była dramatyczna – regulator zasugerował już nam rozwiązanie problemu, po którego zastosowaniu nie będzie problemu z akceptacją projektu. Nie będziemy po prostu wymagali przedstawiania numeru REGON” – wyjaśnia Witold Rataj, rzecznik TP S.A.

Vivendi Universal podpisał wstępne porozumienie dotyczące sprzedaży posiadanych akcji spółki Elektrim Telekomunikacja. Docelowo francuski koncern zamierza odkupić od Elektrimu pozostały pakiet 49% akcji spółki kontrolującej operatora sieci Era i sprzedać ET w całości inwestorom finansowym. Jak donosi Reuters, Vivendi Universal podpisał wstępne porozumienie dotyczące sprzedaży posiadanych akcji spółki Elektrim Telekomunikacja. Zakupem akcji zainteresowane jest konsorcjum inwestorów pod przewodnictwem Citigroup Investments. Docelowo Vivendi zamierza odkupić od Elektrimu pozostały pakiet 49% akcji spółki kontrolującej operatora sieci Era i sprzedać ET w całości. Zadłużony francuski koncern wycofuje się ze spółek telekomunikacyjnych w Europie Wschodniej. Vivendi najprawdopodobniej zamierza sprzedać również posiadane 10% akcji Elektrim SA.

Nieoficjalnie mówi się, iż za 49% akcji ET Vivendi może zapłacić ok. 350 mln euro. Środki te Elektrim przeznaczyłby na spłatę zobowiązań wobec obligatariuszy.

Hewlett-Packard zamierza rozwiązać umowę z ComputerLandem na podwykonawstwo w kontrakcie na IACS. „Nie odbije się to na wynikach spółki” – zapewnia rzecznik CL. Wartość umowy wynosiła 20 mln EUR, dotychczas CL otrzymał ok. 15 mln zł za wykonane prace.

Carly Fiorina, szefowa HP, utrzymuje, że wstępne wyliczenia po głosowaniu akcjonariuszy, jednoznacznie wskazują na zwycięstwo zwolenników połaczenia z Compaq Computer. Prezes HP przyznaje, że przewaga akcjonariuszy opowiadających się za fuzją jest niewielka, jednak wystarczająca do zatwierdzenia wartej ponad 20 mld USD transakcji. Ogłoszenie oficjalnych wyników głosowania spodziewane jest za kilkanaście dni. Akcjonariusze skupieni wokół Waltera Hewletta utrzymują, iż oświadczenia zarządu HP są przedwczesne. Według szacunków oponentów fuzji, różnica w głosach nie przekracza obecnie 1%. Oficjalne wyniki głosowania znane będą dopiero za kilka tygodni. Obsługę głosowania powierzono małej firmie doradczej IVS Associates. Natomiast zgodnie z przewidywaniami bez kłopotów zaaprobowali fuzję akcjonariusze Compaqa. Walne zebranie akcjonariuszy Compaq Computer trwało zaledwie 45 minut. Fuzja została zaaprobowana większością głosów (9:1).

Nowa funkcja Morpheusa, w sposób niewidzialny dla użytkownika, uaktywnia się, gdy wchodzi on na witryny sklepów internetowych, np. eBay czy Radioshack. W takiej sytuacji nawiązuje połączenie z serwerem firmy Be Free, który zlicza, jak często użytkownik odwiedza wspomniane serwisy. Steve Griffin, dyrektor zarządzający firmy StreamCast Networks (producent Morpheusa) zapewnił, że przy tej okazji nie będą zbierane żadne informacje osobiste. Działania te są dość zaskakujące. Dotychczas StreamCast mocno akcentował, że Morpheus, w odróżnieniu od innych tego typu programów (np. głównego rywala - KaZaA), jest pozbawiony wszelkich modułów zbierających informacje o użytkowniku (tzw. spyware).

Brytyjski The Times chce, żeby opłaty za dostęp do zawartości publikowanej na stronie internetowej gazety były doliczane do rachunku za telefon komórkowy użytkowników.Obecnie The Times pobiera stałą opłatę w wysokości 10 GBP za dostęp do 10 artykułów. Tymczasem rozmaite badania wskazują, że internauci omijają jeszcze szerokim łukiem witryny, które pobierają za dostęp opłaty np. przy użyciu karty (co wykazało np. marcowe badanie JMM). Według założenia The Times, po przekazaniu deklaracji wraz z numerem telefonu komórkowego, użytkownik otrzyma SMS z numerem PIN a gazeta obciąży jego rachunek telefoniczny stosowną kwotą. The Times liczy na przyciągnięcie większej liczby płatnych użytkowników, z których znaczna część ochoczo płaci już w podobny sposób za ściągane z Sieci melodyjki i loga do swoich telefonów.

DT zapowiedział w związku z trudną sytuacją firmy radykalne cięcia wydatków – inwestycje w br. zostana zmniejszone o 10% i obniżkę dywidendy o 40%. Zadłużenie DT sięga obecnie 62,1 mld EUR.

Japoński operator telekomunikacyjny NTT DoCoMo rozpoczął budowanie eksperymentelnego systemu telefonii komórkowej czwartej generacji. Ma on umożliwić posiadaczom "komórek" oglądanie na nich wysokiej jakości telewizji cyfrowej.

KPNQwest poinformowała o przejęciu za 546 mln EUR sieci Ebone i Global TeleSystems Europe, w tym spółek GTS w Europie Środkowej – m.in. w Polsce Internet Partners. W ramach przejęcia obligatariusze GTS otrzymali obligacje zamienne KPNQwest o wartości 211 mln EUR. KPNQwest udzieliła ponadto gwarancji pokrycia długów bankowych GTS oraz obligacji kapitałowych na sumę około 435 milionów Euro. KPNQwest po połączeniu będzie obsługiwać sieć światłowodową o długości 25 tys. km, łączącą 60 największych miast Europy oraz 14 sieci miejskich (MAN).

JMM szacuje, że przychody z udostępniania contentu mają w br. przynieść 1,4 mld USD. Do 2006 roku mają wzrosnąć do 5,8 mld USD. Przychody z dostępu do treści mają przynieść w 2006 roku 2,3 mld USD, w porównaniu z 700 mln USD uzyskanymi w 2001 roku. Przychody z i plików muzycznych przyniosą w 2006 roku 1,7 i 1,8 mld USD (w 2001 odpowiednio 260 mln USD i 30 mln USD).

Podczas dziewiątego dorocznego forum Jupiter Media (pod hasłem „Śmierć darmowego contentu”) przedstawiono ponadto wyniki przeprowadzonego w marcu br. sondażu wśród konsumentów. Jego wyniki bynajmniej nie są obiecujące: 70% ankietowanych dorosłych internautów nie rozumie dlaczego ktokolwiek miałby płacić za zawartość serwisów online. „Ostatnie badania wskazują, że rynek masowy nadal odrzuca w Internecie wszystko co miałoby jakiś związek z płatnościami. W najbliższym jednak czasie firmy mediowe stworzą usługi subskrypcyjne budując pakiety, wzbogacone o ekskluzywne, interaktywne dodatki. Z czasem firmy muszą wykorzystać przejście użytkowników Internetu na dostęp szerokopasmowy do przedefiniowania praw rynku” – komentuje w komunikacie wiceprezes JMM, David Card. Według badania JMM, 42% dorosłych internautów oczekuje, że z czasem trzeba będzie płacić za zawartość. W sierpniu 2000 roku odsetek badanych, którzy wyrazili taką opinie wynosił 45%. Pomimo gorszego wyniku badania Jupiter ocenia, że sytuacja głównych potentatów medialnych jest obecnie lepsza, ponieważ 4 – 5 lat temu miały większą konkurencję ze strony dobrze finansowanych start-up’ów.

Amerykański sędzia zajmujący się sprawą, którą Microsoft wytoczył producentom systemu Lindows wyraził poważne wątpliwości, czy koncern ma prawo do wykorzystywania słowa "Windows" jako zastrzeżonego znaku towarowego. Zdaniem sędziego Johna Coughenoura, gigant z Redmond nie powinien wykorzystywać tak popularnego w środowisku programistycznym sformułowania "okna" (Windows) jako nazwy konkretnego produktu. Sędzia zwrócił uwagę na fakt, że nazwy tej używa się we wszystkich systemach wykorzystujących graficzne interfejsy użytkownika.

Od początku kwietnia w serwisie Morpheus należącym do StreamCast Networks będzie funkcjonować technologia kasująca z pamięci komputera użytkownika plik muzyczny, po jego odsłuchaniu określoną ilość razy. Będzie to jednak dotyczyć cyfrowych kopii utworów tych artystów, którzy podpiszą stosowną umowę z Morpheus-em. Serwis będzie ponadto umożliwiał zakup próbek utworów wykonawców niezależnych i mniej znanych, którzy nie podpisali kontraktów z wielkimi wytwórniami.