Przegląd tygodnia 15 – 21.02

Prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie wykorzystania do nabywania akcji Elektrimu poufnych informacji na temat spółki. Onet poprawił po publikacji IS błędy w systemie darmowej poczty elektronicznej umożliwiające dostęp do cudzej korespondencji osobom postronnym.

Elektrim poinformował o wszczęciu przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie dochodzenia w sprawie wykorzystania w okresie od 28 sierpnia ub. roku do 9 lutego br. poufnych informacji na temat kondycji spółki do nabycia jej walorów. Do prokuratury trafiły dotychczas trzy wnioski w związku z podejrzeniem wykorzystywania do spekulacji giełdowych poufnych informacji na temat Elektrimu. Jeden z nich skierował poprzedni prezes zarządu Elektrimu – Waldemar Siwak, podejrzewający BRE o wykorzystanie informacji uzyskanych podczas postępowania kredytowego wobec holdingu do zakupu łącznie 10% jego udziałów. Nowy zarząd wycofał ten wniosek. W prokuraturze znajduje się ponadto wniosek KPWiG zarzucający Waldemarowi Siwakowi wykorzystanie poufnych informacji do spekulacji papierami Elektrimu.

Internet Group sprzedał za 1,75 mln zł udziały w spółce Ariel. 100% udziałów producenta obuwia trafiło do rodziny prezesa spółki. Akcje warte 2,6 mln zł nabyło trzech inwestorów fizycznych, rodziny przewodniczącego rady nadzorczej i prezesa Internet Group. Internet Group otrzyma zapłatę w pięciu ratach do 2005 roku. Stratę netto spółki w 2001 roku szacowano na 3,4 mln zł.

W odpowiedzi na ultimatum postawione firmie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, HP przystąpi do renegocjacji warunków umowy dotyczącej IACS. ARiMR domaga się m.in. obniżenia honorarium za stworzenie systemu oraz anulowania, wartego ponad 100 mln EUR, kontraktu na jego utrzymanie i przeszkolenie użytkowników. W kwestii zmiany warunków strona rządowa postawiła HP w poniedziałek ultimatum, pod groźbą całkowitego zerwania kontraktu. Agencja domaga się m.in. obniżenia kosztów stworzenia systemu komputerowego oraz anulowania czteroletniego kontraktu związanego z późniejszym utrzymaniem systemu i przeszkoleniem użytkowników (jego wartość to 27 mln EUR rocznie). Ponadto prawa autorskie do stworzonego oprogramowania mają zostać przekazane ARiMR. Kontrakt w obecnej postaci gwarantuje HP zachowanie tych praw.

Z niepotwierdzonych informacji wynika, że Bank Geselschaft Berlin zastanawia się nad sprzedażą udziałów w Inteligo Financial Services. Wcześniej BGB powiększy prawdopodobnie swój udział w spółce do 100%.

Infovide przeprowadziła na zlecenie Wirtualnej Polski audyt bezpieczeństwa informacji. Audyt obejmował analizę poziomu bezpieczeństwa zastosowanych w portalu rozwiązań organizacyjnych i technicznych. Audyt bezpieczeństwa informacji przeprowadzany przez Infovide obejmuje m.in. analizę struktury organizacyjnej i procedur wewnętrznych firmy związanych z przetwarzaniem informacji, infrastruktury technicznej (systemów sieciowych, aplikacji i platform systemowych) i analizę zgodności warunków przetwarzania informacji z prawem (np. z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych).

Od października ub. roku UW przygotowuje system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Będzie on udostępniał informacje o studiach na Uniwersytecie i możliwość złożenia podania o przyjęcie na studia drogą elektroniczną. Kandydat otrzymuje indywidualną stronę www, poprzez którą kontaktuje się z władzami uczelni. Po uzyskaniu z banku potwierdzenia dokonania opłaty za egzamin, UW przekazuje na stronę informacje o czasie i miejscu egzaminu na wybrany kierunek. Dane z IRK zostaną następnie przekazane do komisji rekrutacyjnych. Stamtąd z kolei - do USOS (Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów), systemu zarządzającego całą informacją dotyczącą tzw. procesu dydaktycznego - ewidencją pracowni

Warszawska spółka Link Online planuje sprzedaż posiadanych 80% udziałów w projekcie internetowym eBid.pl. Platforma aukcyjno-handlowa, działająca w sektorze B2C i B2B dla małych i średnich przedsiębiorstw, powstała na początku listopada ubiegłego roku. Pozostałą część udziałów w eBid.pl posiada spółka zarządzająca trzecią co do wielkości platformą aukcyjną na rynku brytyjskim - eBid.co.uk. Ubiegłoroczne plany spółki zakładały pozyskanie do końca 2002 roku około 30 tys. użytkowników. Na dzień dzisiejszy około 100 osób zgłasza produkty do licytacji.

Netia Holdings wraz z dwoma spółkami zależnymi (Netią Telekom i Netią South) złożyła wniosek o wszczęcie postępowania układowego z obligatariuszami. Propozycja Netii zakłada zamianę części zobowiązań akcjami spółki i zmniejszenie wartości zadłużenia do 10% jego pierwotnej wartości oraz rozłożenie ich spłaty na 10 lat. Propozycja układowa Netii nie jest zbyt atrakcyjna dla obligatariuszy. Zakłada spłatę części zobowiązań akcjami spółki oraz zmniejszenie wartości zadłużenia do 10% jego pierwotnej wartości i rozłożenie ich spłaty na 10 lat. "W ciągu pierwszych czterech lat nie będzie dokonywana spłata zobowiązań spółek Netii Holdings, w ciągu piątego i szóstego roku zostaną spłacone zobowiązania w wysokości 8,5% zredukowanych należności objętych układem, w ciągu siódmego i ósmego roku zostaną spłacone zobowiązania w wysokości 17% zredukowanych należności objętych układem, zaś w ciągu dziewiątego i dziesiątego roku zostaną spłacone zobowiązania w wysokości 24,5% zredukowanych należności objętych układem". Zadłużenie Netii wobec obligatariuszy sięga 850 mln USD. Skonsolidowana strata netto Netii Holdings w 2001 roku wzrosła prawie trzykrotnie do 1,27 mld zł. Łączne przychody ze sprzedaży za ubiegły rok wyniosły 536,5 mln zł.

Telefonia Lokalna podpisała umowę z Teleglobe dotyczącą rozszerzenia przepustowości łącza internetowego. Nowe łącze będzie zestawione przez Teleglobe do końca marca br. Jego przepustowość zostanie w stosunku do obecnej powiększona dwukrotnie, do 68 Mb/s. Obecnie Dialog obsługuje 40 tys. abonentów internetowych. Od września ub. roku operator oferuje m.in. łącza stałe: DIALNET S 128 (128 Kb/s za 1 tys. zł miesięcznie plus instalacja 920 zł) i DIALNET S 2000 (2 Mb/s za 2,5 tys. zł miesięcznie i 3 tys. zł instalacja) oraz DIALNET minisieć (290 zł miesięcznie i 920 zł instalacja) - rodzaj „symulowanego” łącza stałego, w którym do komputera abonenta dołączony zostaje router umożliwiający tworzenie sieci komputerowych wewnątrz firmy lub osiedla. Dialog współpracuje z Teleglobe od lutego 2001 roku, w marcu ub. roku zestawione zostało dla TL łącze z węzłem dostępowym we Frankfurcie. W bieżącym roku operator sieci Dialog planuje prawie trzykrotnie zmniejszyć poziom strat - do około 140 mln zł. Spółka Telefonia Lokalna, wrocławski operator sieci Dialog, zamknęła rok finansowy 2001 stratą netto w wysokości 392,6 mln zł. Przychody operatora wyniosły w minionym roku 225 mln zł.

Onet przekazał oficjalne stanowisko w sprawie publikacji w Internet Standard, dotyczącej błędu w systemie kont pocztowych umożliwiającym dostęp do korespondencji innych użytkowników: „Wskutek błędu popełnionego przy konserwacji systemu poczty darmowej, w ciągu ostatnich kilku dni - dla niewielkiej ilości kont pocztowych znajdujących się na jednym z serwerów - mógł wystąpić problem związany z błędnym działaniem funkcji przeglądania dodatkowych kont pocztowych. Problem ten mógł się pojawić tylko przy korzystaniu z interfejsu WWW i jedynie dla kont, które zostały zdefiniowane jako konta dodatkowe (zewnętrzne). Ponieważ dotyczył on bardzo ograniczonej ilości kont - sygnał otrzymany od jednego z użytkowników nie został od razu prawidłowo zdiagnozowany przez Biuro Obsługi Klienta. Przepraszamy wszystkich użytkowników i zapewniamy, że błąd ten został zidentyfikowany i całkowicie usunięty. Zapewniamy, że bezpieczeństwo poczty darmowej jest priorytetowym celem dla Onet.pl. Zaistniała sytuacja jest obecnie przedmiotem dodatkowej analizy rozbudowanych procedur zabezpieczenia bezawaryjnej pracy systemu.”

"Usterkę usunięto i jeśli użytkownik zechce pobrać pocztę z kont dołączonych przypadkowo zostanie tym razem poproszony o podanie hasła i będzie musiało tym razem odpowiadać ono hasłu ustalonemu przez „pierwotnego” użytkownika” – mówi Wiktor Gawarecki z Onet.pl. Nie uzyskaliśmy natomiast niestety informacji, jak sprawa przedstawia się w przypadku, gdy nieuprawniony użytkownik zdążył zmienić hasło.

MCI podpisał umowę z funduszami venture capital bmp/CEEV w sprawie drugiej rundy finansowania Bankier.pl. Po objęciu emisji akcji wartej 1,9 mln zł i udzieleniu pożyczki w wysokości 2 mln zł fundusze będą miały w wortalu finansowym udziały przekraczające 62% kapitału zakładowego. W celu podwyższenia kapitału zakładowego Bankier.pl przeprowadzona zostanie emisja 1,9 mln akcji o wartości 1 zł za sztukę. Umowa wejdzie w życie do końca lutego. W ramach nowej umowy określone zostały również uregulowania dotyczące dodatkowej transzy akcji przeznaczonej na rozszerzenie opcji pracowniczych oraz prawa do objęcia akcji przez firmę Internet Securities po całkowitym zakończeniu integracji serwisu Euromoney.pl z Bankier.pl. Bankier.pl osiągnął w 2001 obroty rzędu 2,7 mln zł przy stracie w wysokości 3,2 mln zł.

Największa w Polsce księgarnia internetowa przedstawiła oficjalnie wyniki finansowe za 2001 r. Zarząd Merlina liczy na to, iż zeszłoroczne przychody w wysokości 9 mln zł zostaną w tym roku podwojone. W porównaniu do roku 2000 Merlin zwiększył swoje ubiegłoroczne przychody o prawie 150% (w 2000 r. wyniosły 3,67 mln zł) a w 2000 r. (w stosunku do 1999 r.) wzrost sięgnął 600%. Zdaniem wiceprezesa Krzysztofa Jerzyka, na taki wzrost popularności Merlina wpływ miało kilka czynników. "W Polsce wreszcie zauważalny jest wzrost liczby internautów, a wśród nich osób decydujących się na dokonywanie zakupów z wykorzystaniem Sieci. Biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce jedynie 5% internautów aktywnie uczestniczy w handlu elektronicznym (w USA - 35%), to mamy jeszcze dużo do zrobienia. Oferowany przez nas asortyment jest tym, co lubi i z czego korzysta każdy człowiek. W chwili obecnej codziennie odwiedza księgarnie 10 tys. klientów, z czego ok. tysiąc dokonuje zakupu" - dodaje Krzysztof Jerzyk. Dotychczasowe inwestycje w stworzenie i rozwój e-księgarni pochłonęły około 2 mln USD.

KPWiG chce mieć prawo do karania osób wykorzystujących poufne informacje i manipulujących kursami papierów wartościowych. Dotychczasowe przepisy okazują się nieskuteczne: komisja złożyła od 1995 roku 34 wnioski o podejrzeniu ujawnienia informacji poufnej, z czego 7 spraw zakończyło się skierowaniem do sądów aktów oskarżenia. Nikogo nie skazano.

Zygmunt Solorz przygotowuje się do sprzedaży części udziałów w Polsacie – według informacji PB memorandum przekazano do Bertelsmanna, News Corp., Vivendi, AOL TW, Disney, Media Set i Leo Kircha. Ponadto wśród kandydatów wymienia się Agorę, jednak Zygmunt Solorz nie chce zgodzić się na oddanie jej pełnej kontroli nad Polsatem.

NWZA Polkomtela zmieniło w piątek skład rady nadzorczej operatora. Nowymi członkami rady zostali Stanisław Dobrzański, prezes PSE, Stanisław Speczik i Andrzej Szczepek – prezes i wiceprezes KGHM oraz Zbigniew Wróbel, prezes PKN Orlen.

W ostatnim kwartale ub. roku Interia.pl odnotowała 5,7 mln zł przychodów – o 103% więcej niż rok wcześniej.W IV kwartale 2000 roku Interia miała 2,8 mln zł przychodów. W ostatnim kwartale 2001 roku, oprócz znacznego wzrostu sprzedaży, spółka odnotowała zmniejszenie straty netto z 3,9 do 3,3 mln zł. Interia zmniejszyła w tym okresie zadłużenie do 1,8 mln zł. Strata operacyjna powiększyła się natomiast nieznacznie do 3,93 mln zł. Na koniec IV kwartału 2001 Interia dysponowała 9,1 mln zł w gotówce.

W IV kwartale ub. roku strata Apeximu wyniosła 7,6 mln zł. Łączna kwota przychodów Apeximu w ub. roku wyniosła 68,7 mln zł. Rok wcześniej w tym samym okresie strata Apeximu wyniosła 85 mln zł. W ostatnim kwartale ub. roku przychody warszawskiej firmy integratorskiej wzrosły o 42%, do 30,3 mln zł. Strata operacyjna spadła do 2,7 mln zł, w porównaniu z 75 mln zł rok wcześniej. Po trzech kwartałach 2001 r. Apexim zanotował 17,5 mln zł straty netto przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 38,4 mln zł. Łączna strata Apeximu w ub. roku wyniosła 25,1 mln zł przy przychodach rzędu 68,7 mln zł.

Techmex przejmuje 51% udziałów Notebook. Wartość zakupionych przez Techmex akcji wynosi ok. 1,031 mln zł. W oficjalnym komunikacie, bielska spółka poinformowała, że podjęła decyzję o przejęciu Karen Notebook głównie "z powodu chęci zabezpieczenie wypłacalności swojego istotnego dłużnika oraz zabezpieczenia dalszego funkcjonowania Karen Notebook SA jako swojego największego odbiorcy towarów z grupy asortymentowej komputerów przenośnych".

W 2001 roku Internet Designers odnotował wzrost przychodów o 70 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Firma odnotowała także po raz piąty z rzędu zysk netto w skali roku, jednak wyniki były gorsze od prognoz. Przychody firmy wyniosły 4,2 mln zł ( w 2000 roku 2,45 mln zł). Firma od początku istnienia odnotowuje zysk netto – w roku ub. wyniósł on 0,1 mln zł (rok wcześniej 53 tys. zł). Osiągnięty wynik jest zarazem znacznie niższy od oczekiwań – firma prognozowała uzyskanie w 2001 roku 8 mln zł przychodów i wypracowanie zysku w wysokości 0,8 mln zł.

Ubiegłoroczne przychody Agory zmniejszyły się w porównaniu z rokiem 2000 o 4,2%, do 777,1 mln zł. W efekcie utworzonych rezerw firma zamknęła ub. rok zyskiem w wysokości 177,9 mln zł, znacznie poniżej szacunków i prognoz analityków.

Zyski ComputerLandu wzrosły w ub. roku o 20% i przy 537 mln zł przychodów wyniosły netto 30,3 mln zł. CL liczy na kolejne kontrakty związane z przystosowaniem Polski do wymogów członka UE, nie obawia się natomiast skutków renegocjacji lub utraty kontraktu na podwykonawstwo dla HP systemu IACS.

WebReporter ogłosił po raz trzeci wyniki plebiscytu "Internetowe Wydarzenia Roku". W dziesiątce najważniejszych wydarzeń internetowych znalazło się uchwalenie ustawy o podpisie elektronicznym, przejęcie przez ITI portalu Onet.pl, „wejście” TP S.A. do Wirtualnej Polski, połączenie sześciu ISP w grupę TDC Internet Polska, rozwój i zdominowanie rynku krajowego przez wyszukiwarkę Netsprint, rozwój bankowości internetowej, której liderem stał się mBank, uruchomienie Polskiej Strony Głodu www.pajacyk.pl, szybki rozwój i m.in. wyjście poza rynek krajowy przez wyszukiwarkę PLIKoskop.pl, strumieniową transmisję wideo zrealizowaną przez Portal.pl na potrzeby programu Big Brother, udany debiut giełdowy pierwszej spółki internetowej – portalu Interia.pl.

Telia przejęła aktywa firmy 360 networks LTD, w tym dostęp do sieci szerokopasmowej na terenie Wielkiej Brytanii. Telia pozyskała łącznie w wyniku umowy 1500 km łączy światłowodowych, z czego 300 km w sieciach miejskich w Liverpoolu, Leeds, Sheffield, Leicester, Cambridge, Reading oraz Birmingham. Globalna sieć Viking Network przekroczyła obecnie 40 tys. km światłowodów.

31 marca 400 tys. użytkowników bezpłatnej poczty w AltaVista straci swoje skrzynki. Firma nie zamierza przeprowadzić migracji kont do innego usługodawcy, ani udostępniać archiwalnych wiadomości. Bezpłatna poczta była ostatnią usługa "portalową" serwisu.

Wchodząca w skład grupy France Telecom Wanadoo podała szczegółowe wyniki za rok 2001. Przychody portalu ISP wyniosły 1,6 mld EUR, o 41% więcej niż rok wcześniej. Skonsolidowany wynik EBITDA był ujemny i wyniósł 64 mln EUR ( strata zmniejszyła się w porównaniu z rokiem ub. o 2 mln EUR). Wynik EBITDA proforma był dodatni i wyniósł 29 mln EUR. W 2001 roku zmieniła się struktura przychodów spółki: usługi dostępowe, portalowe i e-commerce przyniosły w sumie 47% przychodów skonsolidowanych (rok wcześniej 32%). Przychody z tej części działalności Wanadoo wzrosły w 2001 roku o 99%, do 716 mln EUR. Liczba płatnych użytkowników Wanadoo wzrosła do 6 mln na koniec ub. roku (3 mln we Francji, 2,2 mln w Wlk Brytanii, reszta w Hiszpanii, Holandii, Belgii i Maroko).

International Data Corporation opracowała raport, z którego wynika, że pod koniec tego roku liczba osób mających dostęp do Internetu przekroczy 600 milionów. Do końca 2002 roku przeznaczą oni na zakupy w Sieci ponad 1 bln USD. Analitycy z IDC przy szacowaniu globalnej liczby internautów, wzięli pod uwagę osoby wykorzystujące do połączeń internetowych komputery PC, set-top boxy, handheldy i telefony komórkowe. Według IDC, światowy rynek e-commerce wzrósł w 2001 roku o 68% w stosunku do roku 2000, pomimo recesji ekonomicznej i zawirowań politycznych na świecie. Wartość dokonanych transakcji handlowych w Internecie wyniosła 600 mld USD.

Pogorszyły się stosunki pomiędzy prezesem niemieckiego Mobilcom i France Telecom, która posiada 28,5% udziałów w spółce (pakiet warty początkowo 3,5 mld EUR obecnie wyceniany jest dziesięć razy niżej). Francuzi uznali plany Niemców dotyczące wydatków na UMTS za nierealne i nieodpowiedzialne. Szef Mobilcomu powołując się na wcześniejsze ustalenia umowy inwestycyjnej przedstawił budżet wydatków na 11,3 mld EUR. Tymczasem FT ogranicza wydatki i chce wydać w najbliższych latach na telefonię komórkową kilkaset milionów euro.

Sędzina Colleen Kollar-Kotelly, po przesłuchaniu prawników reprezentujących dziewięć stanów w procesie monopolistycznym Microsoftu, nakazała koncernowi ujawnienie kodu źródłowego systemu operacyjnego Windows. Decyzja o zastosowaniu tego typu sankcji przeciwko amerykańskiemu producentowi została podjęta przez sąd w piątek, po przesłuchaniu obu stron procesu. Zdaniem prokuratorów ww. stanów, Microsoft powinien rozpocząć sprzedaż systemu Windows w znacznie uboższej wersji, niewyposażonej w dodatkowe aplikacje i funkcjonalności. Chodziło to głównie o wbudowane przeglądarkę internetową i odtwarzacz plików multimedialnych. Natomiast według prawników Microsoftu, technicznie niemożliwe jest odseparowanie przeglądarki od systemu, bez uszkodzenia jego funkcjonalności, stabilności i bezpieczeństwa.

Dla koncernu Hewlett Packard IV kwartał roku finansowego zakończony 31 stycznia przyniósł większy od spodziewanego popyt na komputery osobiste i drukarki. Zysk netto HP wyniósł w tym okresie 484 mln USD. Sprzedaż w porównaniu z IV kwartałem poprzedniego roku spadła z 12,4 do 11,4 mld USD.