Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Przegląd tygodnia 14-20.09

Wokół Elektrimu nadal gorąco - zmiana zarządu spółki. Termin wdrożenia powszechnych usług podpisu elektronicznego najprawdopobniej opóźni się, gdyż Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji podjęła decyzję o zaskarżeniu do Trybunału Konstytucyjnego części przepisów ustawy o podpisie elektronicznym. Rząd niemiecki podjął decyzję, że kwotą 400 mln EUR wesprze MobilCom. Działania niemieckiego rządu mają na celu zapobieżenie bankructwu firmy.

Zarząd Elektrim SA analizuje propozycję jaką prezes Vivendi Universal w dniu wczorajszym otrzymał od spółki Elliott Advisors z Wielkiej Zarząd Elektrim SA analizuje propozycję jaką prezes Vivendi Universal w dniu wczorajszym otrzymał od spółki Elliott Advisors z Wielkiej Brytanii.

Reprezentujący obligatariuszy holdingu fundusz chce nabyć 100% udziałów w spółce Elektrim Telekomunikacja, pod warunkiem wycofania przez Elektrim wniosku o ogłoszenie upadłości.

Propozycja nabycia 100% udziałów w Elektrim Telekomunikacja należących do Elektrim (49%) i Vivendi Universal (51%) jest uzależniona m.in. "od zadowalającego zakończenia badania stanu finansowego spółki, zorganizowania finansowania, odpowiednich oświadczeń i gwarancji oraz deklaracji o odpowiedzialności odszkodowawczej ze strony obecnych udziałowców Elektrim Telekomunikacja." Cena zaoferowana przez Elliott Advisors za 100% akcji ET wynosi 1,3 mld EUR.

Tymczasem nowy prezes zarządu Elektrimu Wojciech Jańczyk powiedział dziś, że wierzy w porozumienie z obligatariuszami spółki, którzy skłonni są wznowić negocjacje. Zapowiedział też wycofanie wniosku o upadłość spółki.

Prokom zwiększy do 33% swój udział w kapitale zakładowym Softbanku. Akcje warszawskiego integratora zostaną przejęcie po cenie 13 zł z sztukę. Prokom Software zawarł z prezesem Softbanku, Aleksandrem Leszem „wstępne porozumienie zakładające stopniowe przejmowanie roli inwestora strategicznego w Softbaku przez Prokom”. Prokom ma stopniowo zwiększać swój pakiet akcji banku aby docelowo przekroczyć 33% głosów na WZA Softbanku. Obecnie Prokom kontroluje 10% akcji Softbanku. Strony porozumiały się też odnośnie ceny po jakiej Prokom odkupi do prezesa Sofbanku akcje. Ustalono ją na poziomie 13 zł. Do końca września zostanie podpisana umowa określająca szczegóły współpracy operacyjnej pomiędzy spółkami.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji podjęła decyzję o zaskarżeniu do Trybunału Konstytucyjnego części przepisów ustawy o podpisie elektronicznym. Izba stwierdziła, że wydane ostatnio przez Senat rozporządzenia i poprawki pozostają w sprzeczności z tekstem Ustawy o podpisie elektronicznym i z konstytucją i w praktyce nie są możliwe do zrealizowania. Izba jednogłośnie podjęła więc uchwałę w sprawie zaskarżenia części przepisów ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji od dłuższego czasu wskazywała na niekonstytucyjność niektórych zapisów ustawy. Głównym problemem stała się kwestia wyboru zależnej od NBP spółki Centrast, jako podmiotu nadrzędnego w całej strukturze systemu podpisu elektronicznego w Polsce. Zaskarżenie ustawy o podpisie elektronicznym może opóźnić termin wdrożenia powszechnych usług podpisu elektronicznego.

Incenti chce pozyskać klientów z branży bankowo-ubezpieczeniowej. Spółka przygotowała nową ofertę dla tego sektora. W jej ramach firma oferuje klientom pakiet usług z zakresu bezpieczeństwa: budowy zapasowego centrum danych, monitoringu zasobów, automatycznego tworzenia backupów i usług typu disaster recovery.

Sejm przyjął nowelizację ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, którą rząd przedłożył w czerwcu br. Celem nowelizacji było dostosowanie polskiego prawa do norm Światowej Organizacji Własności Intelektualnej – (World Intelectual Property Organization). Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadził Sejm jest określenie pola eksploatacji utworów artystycznych, wykonań i fonogramów, związanego z upublicznieniem ich w Sieci. Nadawcy uzyskali m.in. prawo do decydowania, czy ich sygnał można transmitować w Internecie. Dotychczas prawo nie regulowało tej kwestii i praktycznie każdy za pomocą odbiornika i komputera podłączonego do sieci, transmitować w Internecie audycje radiowe i telewizyjne.

Użytkownicy portalu usługowego HOGA.PL mogą uzupełniać konta telefonów komórkowych działających w systemie pre-paid za pośrednictwem serwisu PayGSM.pl. Serwis znajdujący się pod adresem www.hoga.paygsm.pl proponuje wszystkie rodzaje kart oferowanych przez operatorów: POP, Simplus, Tak Tak, którymi można doładować konto.

Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty nałożył na Telekomunikację Polską karę w wysokości 1 miliona zł. W myśl przepisów URTiP mógł obciążyć TP S.A. karą nawet do 519 mln zł. Kara nałożona dotyczy nie wykonania przez spółkę decyzji prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji z dnia 15 lutego br., która wprowadziła zmiany w umowie o współpracy pomiędzy Netią Telekom Lublin i TP SA. Zmiany te miały polegać na umożliwieniu abonentom TP SA korzystania z usług dostępu do Internetu poprzez modemy dial-up za pośrednictwem sieci Netia Telekom Lublin.

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa wspólnie z 2Si, przy wsparciu firmy Microsoft, uruchomiła "Podyplomowe Międzynarodowe Studium Informatyczne". Program studium przygotowano dla tych, którzy pragną zdobyć wiedzę z zakresu produktów opartych na technologii Microsoft Windows 2000. Zajęcia potrwają dwa semestry i odbywać się będą w soboty i niedziele. W ramach zaplanowanych 210 godzin zajęć, znajdą się wykłady i ćwiczenia laboratoryjne, prowadzone niemal w całości przez kadrę dydaktyczną firmy 2Si. Warunkiem ukończenia studium będzie uzyskanie tytułu Microsoft Certified Professional (MCP). Najlepsi studenci będą mieli możliwość bezpłatnego uzyskania tytułu Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE).

Firma SMS Express, operator komunikatora Gadu-Gadu prawdopodobnie zamierza rozpocząć świadczenie usług dostępu do Internetu. Przedstawiciele firmy jak na razie ani nie zaprzeczyli, ani nie potwierdzili tej informacji. W ciągu ostatnich dni użytkownicy komunikatora zostali poproszeni o wzięcie udziału w sondażu internetowym, który wydaje się "przygotowywaniem gruntu" pod wprowadzenie nowej usługi. Internautów pytano m.in. o to, czy byliby skłonni skorzystać z oferowanej przez SMS Express usługi dostępu do Sieci za pośrednictwem protokołu dial-up.

Oracle Polska poinformowała, że w czasie recesji jaka dotknęła przemysł informatyczny, firma osiągnęła w pierwszym kwartale roku 2003 dochód utrzymujący się na poziomie z poprzedniego, korzystniejszego roku. Przychody korporacji były o ponad 10% niższe od wyników sprzed roku a zysk netto – mniejszy o 33% .

Firma reklamowa IDMnet w kampanii reklamowej prowadzonej dla Lukas Banku, zastosowała nowe rozwiązanie billboard expand - czyli billboard rozwijany. Posiada on interaktywną rozwijaną część, która trzykrotnie powiększa reklamę do rozmiarów 750 x 300 pikseli. Reklama w chwili rozwijania, rozsuwa jednocześnie cześć serwisu na którym została umieszczona. Cena rozwijanego billboarda jest o 20% wyższa od ceny zwykłego billboarda.

W Katowicach utworzono Stowarzyszenie Firm Autostrady Nowych Technologii. Organizacja zamierza zrzeszać firmy zajmujące się nie tylko informatyką, ale również najnowszymi technologiami związanymi z biologią, medycyną, przemysłem energetycznym, nanotechnologią, ochroną środowiska i innymi. Celem stowarzyszenia jest – jak napisano w komunikacie – ”promocja potencjału intelektualnego i technologicznego makroregionu południowego Polski”, obejmującego województwa rozciągnięte wzdłuż autostrady A4 - małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

Dotychczasowe plany BRE zakładały wydzielenie mBanku i wprowadzenie go na giełdę za pośrednictwem Banku Częstochowa. Jednak BRE Bank zmienił plany: zamierza wycofać BCz z giełdy i wchłonąć go przejmując cały majątek w zamian za swoje akcje. Nie wiadomo czym spowodowana jest zmiana planów.

Są szanse, że jeszcze w listopadzie uchwalona zostanie nowelizacja ustawy Prawo telekomunikacyjne. Po zamknięciu prac przez Komisję Infrastruktury, nowela trafi do Komisji Europejskiej, jako projekt dostosowujący nasze prawo do ustawodawstwa unijnego.

W przyszłym roku trafią najprawdopodobniej na rynek akcje Telekomunikacji Polskiej pozostające w posiadaniu BGK i BGŻ. Banki zarządzają łącznie 50 mln akcji operatora.

Telekomunikacja Polska obniży od października średnio o jedną piątą ceny połączeń międzynarodowych. Obniżka obejmie połączenia do większości krajów Europy. W 2001 roku TP S.A. miała 744 mln zł przychodów z telefonicznych połączeń międzynarodowych.

Po pierwszym półroczu br. Niezależny Operator Międzystrefowy zanotował niemal 7,8 mln zł straty – wynika z raportu półrocznego PKN Orlen (PKN kontroluje 35% NOM-u). W pierwszym półroczu NOM miał 110,67 mln zł przychodów. Zdaniem Marcina Gruszki, strata wynikła z konieczności utworzenia rezerw na należności od abonentów TP S.A. Rzecznik NOM powiedział ponadto, że spółka zebrała już ok. 75% należności za okres, kiedy nie wystawiała rachunków.

Francuskie ministerstwo finansów rozważa udzielenie France Telecom pożyczki gwarantowanej a następnie zwiększenie kapitału podstawowego. Siedem banków przyznało już resortowi wstępną zgodę na pożyczkę rzędu 9 mld EUR. W celu zbicia zadłużenia telekomu rozważana jest m.in. sprzedaż operatora komórkowego Orange.

Według badania RedSheriff na świecie utrzymuje się absolutna dominacja Microsoftu na rynku systemów operacyjnych. Najpopularniejszą wersją systemu jest Windows 98. Według badania przedstawionego przez RedSheriff, 96,7% rynku systemów operacyjnych dla PC-tów opanował Microsoft. Z wrześniowego raportu firmy wynika, że systemy operacyjne Macintosha mają 2,2%. Z kolei OneStat.com ocenia, że Windows opanował 97,5% rynku a MacOS - zaledwie 1,5%. Według RedScheriff około 35% użytkowników PC-tów na świecie wykorzystuje Windows 98. 20% posiada zainstalowaną wersję systemu Windows 2000, a 16,7% - XP. Niemal 10% natomiast posiada Windows ME.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną (ITU), Hong Kong i Chiny wiodą na świecie prym w sektorze technologii informatycznych i komunikacyjnych. ITU określa pozycję danego kraju w rankingu stosując 26 kryteriów w trzech głównych kategoriach: infrastruktura, użytkowość oraz struktura rynku. Chiny i Hong Kong, zdaniem specjalistów z ITU zasłużyły na 65.88 punktów i pierwsze miejsce w rankingu. Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w rankingach ITU wynosi 100. Na drugim miejscu z nieznaczną stratą znalazła się Dania, a za nią USA. W pierwszej dwudziestce brakuje Polski. W raporcie ITU prymat krajów Dalekiego Wschodu potwierdzają także przytoczone wyniki badań firmy Gartner Dataquest, która w sierpniu poinformowała iż w II kwartale 2002 roku na całym świecie sprzedano 98,7 mln telefonów komórkowych. Liczba użytkowników komórek wzrosła z 930,3 mln w roku 2001 do 1.15 mld w roku bieżącym. Największy przyrost miał miejsce w rejonie Azji i Pacyfiku, gdzie w ciągu roku przybyło 77.3 mln telefonów. Region ten pod względem liczby użytkowników telefonów komórkowych, znajduje się na drugim miejscu zaraz za zachodnią Europą.

Jeden z największych europejskich producentów urządzeń telekomunikacyjnych – francuski Alcatel, planuje na przyszły rok zwolnienie około 10 tys. pracowników. Jako przyczynę posunięcia, zarząd firmy podaje spadek sprzedaży, który w drugim półroczu br. Ma wynieść około 10%.

Internet jest szczególnie skuteczny w porównaniu z kolorowymi magazynami i telewizyjnym pasmem prime time, jeśli chodzi w kampanii reklamowej chodzi o dotarcie do grup mężczyzn od 18 do 49 roku życia, mężczyzn o wysokich zarobkach i wszystkich osób dorosłych o wysokich zarobkach – wynika z badań przedstawionych przez DoubleClick.

Trzech największych czeskich operatorów telefonii komórkowej wraz z pięcioma najważniejszymi bankami w Czechach, powołało do życia Mobile Payment Association. Cesky Mobil, Eurotel Praha, Radiomobil, wraz z GE Capital Bank, HVB Bank Czech Republic, Komercní Banka, Ceska Sporitelna, Ceskoslovenska Obchodni Banka utworzyły organizację, której celem jest rozwój zunifikowanego systemu płatności realizowanych za pomocą telefonów komórkowych. Zgodnie z założeniami system opracowany przez MPA ma mieć zastosowanie nie tylko na terenie Czech, ale także dzięki usługom roamingowym, poza ich granicami.

Internetowy potentat Yahoo! wraz z firmą SBC Communications wprowadzają na amerykański rynek nowe oferty dostępu do Sieci. Szerokopasmowy dostęp w technologii DSL kosztuje w wersji podstawowej 34 USD miesięcznie. Firmy ogłosiły uruchomienie zapowiadanej wcześniej usługi DSL, umożliwiającej poza zwykłym dostępem do Internetu m.in. spersonalizowanie wyszukiwarki i zawartości serwisów. Nowy serwis nazwany SBC Yahoo! DSL jest połączeniem zasobów i serwisów Yahoo! takich jak e-mail, serwisy informacyjne, komunikatory, internetowe radio z zasobami telekomu, który funkcjonuje w 13 stanach i ma około 26 milionów klientów. Usługa dostępna będzie w trzech pakietach. SBC Yahoo! DSL Basic (odbiór - 384Kbps, wysyłanie - 128Kbps) kosztuje 34 USD miesięcznie. Poza tym dla nowych klientów przygotowano promocję – przez pierwsze sześć miesięcy abonament miesięczny będzie wynosił niespełna 30 dolarów. SBC Yahoo DSL Standard Plus3 (odbiór danych z prędkością 384Kbps do 1.5Mbps i wysyłanie z prędkością 128Kbps) kosztuje niecałe 50 USD. Także i w tym wariancie, nowi klienci zapłacą przez pierwsze pół roku jedynie 30 dolarów miesięcznie. DSL Deluxe (odbiór z prędkością 768Kbps do 1.5Mbps, wysyłanie - 256Kbps) kosztuje 60 USD miesięcznie (pierwsze pół roku - 40 USD miesięcznie). Dla porównania, Neostrada - szerokopasmowy dostęp do Internetu bazujący na technologii DSL oferowany w Polsce przez TP S.A., zapewnia połączenie z Internetem z prędkością odbioru 512Kbps. Miesięczny abonament za użytkowanie Neostrady wynosi od 191 do 212 zł (ok. 45-50 USD), zaś opłata instalacyjna to 850 zł (202 USD).

Network Associates dysponuje obecnie ok. 96% znajdujących się w obiegu akcji spółki McAfee.com Zgodnie z przewidywaniami Network Associates, skrócona procedura włączenia spółki McAfee.com do przedsiębiorstwa Network Associates zakończyła się po zamknięciu giełdy Nasdaq w dniu 13 września 2002 r. Po tej dacie akcje zwykłe serii A firmy McAfee.com przestały być przedmiotem publicznego obrotu, a McAfee.com przestała istnieć jako odrębna spółka. Za każdą znajdującą się w obiegu akcję zwykłą klasy A firmy McAfee.com, akcjonariusze otrzymali 0,675 akcji firmy Network Associates oraz 8,00 USD w gotówce. Po połączeniu spółek każda z pozostałych akcji zwykłych klasy A firmy McAfee.com zostanie przekształcona w prawo do otrzymania takiej samej liczby akcji Network Associates i kwoty w gotówce. Akcjonariusze mają przy tym prawo do skorzystania z niezależnej wyceny akcji (appraisal rights).

Jak wynika z badań przeprowadzonych w USA przez firmę Nielsen/NetRatings, w sierpniu br. aż 46 mln Amerykanów korzystało z Internetu w miejscu pracy. Według szacunków, liczba internautów w USA wzrośnie w tym roku do prawie 153 mln. Dane z sierpnia tego roku oznaczają, że w stosunku do sierpnia roku poprzedniego, liczba internautów korzystających z Sieci w miejscu pracy wzrosła o 17%. Porównując sierpień 2002 roku z tym samym miesiącem roku poprzedniego, liczba „domowych” użytkowników Internetu wzrosła natomiast o 4%. Zgodnie z prognozami liczba internautów w USA wzrośnie w roku 2003 do 162 mln, zaś w roku następnym o kolejne 13 mln.

Austriacki operator telefonii stacjonarnej Telekom Austria wprowadza nową usługę. Za pośrednictwem telefonów stacjonarnych możliwe będzie wysyłanie i odbiór krótkich wiadomości tekstowych, tzw. SMS-ów. Telekom Austria zapowiedział uruchomienie usługi HomeSMS – przesyłania wiadomości tekstowych poprzez telefony stacjonarne. Austriacka firma stanie się pierwszym operatorem w Europie, który będzie miał w ofercie tego typu usługę. HomeSMS pozwoli abonentom Telekom Austria wysyłanie i odbiór wiadomości tekstowych pomiędzy wszystkimi sieciami, które akceptują protokół używany przez SMS-y. Wiadomości SMS z telefonów stacjonarnych, Austriacy będą mogli wysyłać więc do innych

abonentów telefonii stacjonarnej w swoim kraju, do użytkowników telefonów komórkowych, na adresy e-mail oraz na faksy.

Rząd niemiecki podjął decyzję, że kwotą 400 mln EUR wesprze MobilCom. Działania niemieckiego rządu mają na celu zapobieżenie bankructwu firmy. Niemcy oczekują również, że zasilony tą kwotą operator telefonii mobilnej, będzie mógł od nowa rozpocząć negocjacje ze swym głównym udziałowcem, France Telecom. Francuska spółka chce bowiem wycofać się z finansowania Mobilcomu. Jednym z podjętych ostatnio kroków mających na celu ratowanie France Telecom, było podjęcie decyzji o wstrzymaniu wsparcia finansowego dla MobilCom, w którym FT ma 28-proc. udział. Decyzja taka mogłaby pociągnąć za sobą niewypłacalność niemieckiego operatora, a w konsekwencji zwolnienie 5 tys. jego pracowników.

Miesięczna liczba minut, którą amerykańscy użytkownicy telefonów komórkowych spędzą prowadząc rozmowy ze swoich aparatów mobilnych podwoi się do 2006 roku - wynika z badania przeprowadzonego przez Yankee Group. Na inwestycje w usługi i infrastrukturę wydanych zostanie wówczas blisko 10 mld USD