Przegląd tygodnia 13 -20.12

Telekomunikacja Polska ogłosiła strategię na najbliższe dwa lata. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji chce przesunięcia terminu uruchomienia usług telefonii 3G do 2005 roku.

Sąd Gospodarczy w Warszawie ogłosił upadłość Formus Polska. Do upadku firmy doszło na wniosek byłego prezesa firmy, Jarosława Mulewicza, który domagał się wypłacenia zaległych 2 mln zł premii. Na początku grudnia do wniosku dołączył się Westdeutsche Landesbank, stojący na czele konsorcjum banków, które udzieliły 21 mln EUR kredytu. Formus chce przygotować nową strategię działania i przetrwać. W chwili obecnej fima obsługuje jeszcze około 300 klientów, jednak tylko na terenie Warszawy. Zadłużenie Formusa wynosi obecnie ok. 100 mln USD, jednak 70 mln USD to dług wobec Formus Communications, zbanfkrutowanej spółki – matki dostawcy. Zarząd wynegocjował wykupienia tego długu za 750 tys. USD.

KPWiG wszczęła postępowanie przeciwko Elektrimowi w celu ustalenia, czy spółka wykonywała obowiązki przekazywania informacji. Sprawa dotyczy najprawdopodobniej informowania przez holding w sprawach związanych z wykupem obligacji i refinansowaniem zadłużenia spółki.

MSWiA unieważni przetarg na CEPiK wart nawet 200 mln zł. Ogłoszony przez ministerstwo przetarg na system Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców szacowano na 130 mln zł do 200 mln zł, a w budżecie miano na ten cel przeznaczyć rezerwę w wysokości 90 mln zł. Tak się jednak nie stało i do zawarcia kontraktu, o który rywalizowały m.in. ComputerLand, IBM i Softbank nie dojdzie.

Polska Telefonia Cyfrowa podpisała umowę z T-Mobil, największą niemiecką firmą komórkową, operatorem sieci D1. Użytkownicy kart pre-paid D1 mogą w sieci ERA korzystać z roamingu opartego na technologii CAMEL. PTC prowadzi podobne rozmowy z innymi operatorami zagranicznymi.

TP S.A. wyemituje obligacje o wartości nominalnej od 350 mln zł do 1 mld zł. Czas trwania programu obligacji jest nieograniczony. TP SA może przeprowadzić jedną lub więcej emisji papierów dłużnych. Obligacje będą oferowane w trybie emisji niepublicznej w formie obligacji zerokuponowych. Wartość jednej obligacji wyniesie 10 tys. zł lub wielokrotność tej kwoty. Termin wykupu obligacji będzie wynosił od siedmiu dni do jednego roku. Środki z emisji posłużą do zarządzania krótko i średnio terminową płynnością operatora.

Telekomunikacja Polska SA przygotowała wspólnie z tp.internet, polskim oddziałem Fujitsu-Siemens Computers, który dostarczy komputery oraz firmą Lukas i Europejskim Funduszem Leasingowym (EFL) program Qmpel. Firma lub klient indywidualny będzie mógł otrzymać komputer wraz z dostępem do Internetu za pośrednictwem ISDN. Program pilotażowy TP SA "Qmpel" rusza w styczniu 2002 r. w Gdańsku i okolicach. Firma lub klient indywidualny będzie mógł otrzymać komputer wraz z dostępem do Internetu za pośrednictwem ISDN. Program pilotażowy Qmpel rusza w styczniu 2002 r. w Gdańsku i okolicach. Cena zestawu komputerowego ma wynosić 3332 zł. W programie pilotażowym ma zostać sprzedanych 3332 zestawów. W ramach programu klient będzie miał również możliwość otwarcia rachunku bankowego Lukas e-Konto. Zostanie także wymieniona w jego domu lub firmie linia analogowa na ISDN za 1 zł.

Optimus SA poinformował, że Komisja Papierów Wartościowych i Giełd pozytywnie zaopiniowała wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki zależnej Optimus Technologie SA. Zarząd Optimusa ogłosił, iż: "Uzyskanie przez Optimus Technologie SA statusu spółki publicznej jest jednym z najważniejszych elementów realizacji planu podziału Optimus SA". W obrocie znajdzie się 500 tys. akcji zwykłych imiennych serii A, 2 mln akcji zwykłych imiennych serii B oraz 6,88 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Telia wyraziła gotowość dalszego finansowania Netii. NWZA spółki, zgodnie z oczekiwaniami, zadecydowało więc o dalszym istnieniu firmy. Przedstawiciele szwedzkiego koncernu nie ujawnili jednak szczegółów dotyczących ewentualnych inwestycji. Według Telii, najważniejszym zadaniem będzie obecnie restrukturyzacja zadłużenia Netii sięgającego 4 mld zł. Jeśli Netii nie uda się dojść do porozumienia z posiadaczami obligacji, których termin wykupu przypada w połowie stycznia 2002 r., najprawdopodobniej złożą oni jednak wniosek o upadłość spółki.

Pro Futuro będzie zestawiało dla klientów Tel-Energo łącza punkt-punkt (PVC) w technologii bezprzewodowej LMDS. Tel-Energo zwiększa tym samym zasięg i szybkość realizacji usług.

Usługi sieci dostępowej Futuro są obecnie oferowane w 10 największych miastach Polski. Sieć szkieletowa Futuro jest w znacznym stopniu oparta na sieci Tel-Energo.

Efigence objęła 13% akcji Polskiego Portalu Ubezpieczeniowego, właściciela platformy internetowej expertia.pl. Działająca obecnie głównie na rynku B2B platforma będzie od przyszłego roku oferować we współpracy z jednym z portali ubezpieczenia dla klientów końcowych. Efigence o Expertia rozpoczęła działalność w modelu B2C, jednakże rozszerzyła ją na rynek B2B. W styczniu 2002 roku firma zamierza uruchomić sprzedaż ubezpieczeń za pośrednictwem agencji ubezpieczeniowych w całym kraju. Pośrednicy ubezpieczeniowi (w tym np. dealerzy samochodowi), uzyskają dzięki umowie z expertią dostęp do extranetowego systemu ubezpieczeniowego. Umożliwia on porównywanie warunków ubezpieczeń różnych zakładów ubezpieczeń, druk dokumentów odpowiednich formularzy i rozliczenia.

Projekt operatora Telefonia Lokalna ‘Dialog’ w ocenie nowego prezesa TL Katarzyny Muszkat został źle sfinansowany - w strukturze kapitałów przeznaczonych na inwestycje zabrakło długoterminowych źródeł finansowania. Aktualnie krótkoterminowe zobowiązania TL sięgają łącznie 1,1 mld zł. Nowy prezes TL stwierdza, że konieczne jest przeprowadzenie restrukturyzacji finansowej i personalnej spółki. KGHM poręczył TL 800 mln zł kredytu bankowego i obligacje wartości prawie 300 mln zł. Termin spłaty tych wierzytelności upływa 28 grudnia br. Prezes TL uważa, że „błędem było zaciąganie kredytów krótkoterminowych i emitowanie kwartalnych obligacji”.„W obecnej sytuacji konieczna jest konwersja tych zadłużeń na kredyt długoterminowy” – powiedziała Katarzyna Muszkat. Spółka Telefonia Lokalna została założona przez dwóch partnerów: Polskie Sieci Elektroenergetyczne i KGHM Polska Miedź, którzy mieli w niej równe udziały. Po zmianie kierownictwa KGHM w 1999 r. Polska Miedź odkupiła udziały PSE. Katarzyna Muszkat zapowiada, że podejmie próby powrotu do współpracy z PSE. Katarzyna Muszkat zapowiada, że nowy zarząd TL S.A. będzie z uwagą obserwował dalsze losy Netii oraz aktywów telekomunikacyjnych Elektrimu SA. „W przypadku znalezienia przez Dialog inwestora branżowego lub pasywnego, który zapewni finansowanie dalszego rozwoju spółki nie wykluczam naszego zainteresowania liniami dzwoniącymi Netii. Nie wykluczam również zainteresowania liniami dzwoniącymi El-Netu. Będę uważnie obserwować decyzje w jakie podejmie Elektrim w stosunku do swoich aktywów” – wyjaśnia Katarzyna Muszkat.

Nowym prezesem MacroSoftu został Sławomir Kosz. Zastąpił na tym stanowisku Pawła Bondara. Zmiany kadrowe, rozpoczęte w spółce jeszcze w listopadzie posłużyć mają przywróceniu równowagi finansowej MacroSoftu.

Grupa Kapitałowa TP S.A. przedstawiła swoją strategię na najbliższe dwa lata. Jak podano w oficjalnym komunikacie, do najważniejszych celów nowej strategii należą „utrzymanie i umocnienie przez Spółkę pozycji lidera w zakresie usług, jakości i udziału w rynku telekomunikacyjnym, dalszy wzrost udziału w rynku telefonii komórkowej, osiągnięcie pozycji lidera na rynku usług transmisji danych i łączy dzierżawionych oraz zdobycie pozycji czołowego dostawcy usług internetowych i multimedialnych”. Prezes TP S.A. Marek Józefiak zapowiedział, że możliwe to będzie jedynie po przekształceniu grupy w „organizację sprawną, efektywną i zdolną sprostać oczekiwaniom klientów". Telekomunikacja Polska od 1 stycznia 2002 r. zmienia sposób zarządzania. Wprowadzony ma być system zarządzania przez cele. „W centrum naszej uwagi będzie klient, jego potrzeby i oczekiwania" - powiedział Marek Józefiak. W praktyce ma to dla klientów operatora oznaczać m.in. odejście przez TP SA od rozliczania czasu połączeń opartego o impulsy. Zastąpić je ma, jak podano w komunikacie - „wkrótce”, opłata za rzeczywisty czas połączeń. TP SA zapowiada też m.in. znaczne skrócenie czasu przyłączania klientów do sieci. W ramach oszczędności, TP SA pozbędzie się części majątku, nie związanego bezpośrednio z podstawową działalnością. Oszczędności zakładają także znaczne zwolnienia pracowników. Najprawdopodobniej potwierdzą się ubiegłotygodniowe informacje WSJ co do wielkości zwolnień.

Elektrim poinformował, że nie posiada środków na wykup obligacji zamiennych o wartości 479 mln euro. Upłynął okres przedterminowego wykupu papierów, który zgłosili prawie wszyscy obligatariusze spółki. Elektrim jest w stanie zapłacić jedynie odsetki w kwocie 8,36 mln euro od wyemitowanych obligacji. Komunikat głosi, iż: "Spółka nie uzyskała dodatkowych źródeł finansowania, które byłyby wystarczające dla przedterminowego wykupu wszystkich obligacji w dniu 17 grudnia". Według Elektrimu, pozyskanie środków na wykup obligacji "odbędzie się poprzez sprzedaży aktywów spółki Elektrim Kable, podwyższenie kapitału, oferty publicznej lub sprzedaży części lub całości udziałów, jakie Elektrim posiada w spółce Elektrim Telekomunikacja".

W przekazanym do prasy komunikacie, Link System poinformował o zamiarze sprzedaży 15% udziałów w adMaster Polska. W lipcu br. niemiecka adMaster Network powołała swoje przedstawicielstwo w Polsce, w którym udziały objęły Link System i admaster Germany. Izabella Kwiatkowska, reprezentująca LS stwierdziła, że obecna decyzja wynika z faktu zmiany profilu działalności przez spółkę. adMaster posiada obecnie podpisanych 115 umów na wyłączność z witrynami internetowymi i serwuje 30 mln odsłon banerów miesięcznie. W lipcu br., kiedy adMaster pojawił się w Polsce, plany zakładały zdobycie do końca roku 15% udziału w rynku. „Rzeczywistość zrewidowała nieco te plany, obecnie szacuje nasz udział w rynku na 6-7%. Przewidujemy przekroczenie progu rentowności w marcu przyszłego roku, a cały rok 2002 chcemy zakończyć na plusie” – powiedział Marcin Woźniak, dyrektor generalny adMaster Polska. Marcin Woźniak nie chciał komentować, kto mógłby objąć udziały Link System.

Spółka Otwarty Rynek Elektroniczny, zarządzająca platformą Marketplanet, podwyższy kapitał zakładowy o 15 mln zł. Nową emisję akcji spółki obejmie w całości TP SA.Walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki Otwarty Rynek Elektroniczny (ORE) podjęło decyzję o podwyższeniu jej kapitału zakładowego o 15 mln zł do kwoty 35 mln zł. Podwyższenie nastąpi w drodze emisji 15 mln akcji o wartości nominalnej 1 zł i cenie emisyjnej 2 zł. Akcje obejmie TP SA - jedyny akcjonariusz spółki.

Telekomunikacja Polska będzie liderem nowego indeksu dwudziestu największych spółek Europy Środkowej, który zostanie wprowadzony na giełdę w Budapeszcie 1 stycznia 2002 roku. Udział wszystkich polskich spółek wyniesie w indeksie ponad 40%, w tym TP S.A. – 13,99%.

Rada Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji jest zdania, że termin rozpoczęcia świadczenia komercyjnych usług UMTS powinien zostać przesunięty. Uruchomienie usług 3G już w 2003 r. będzie, według PIIT, nieopłacalne dla działających w Polsce operatorów Uruchomienie usług 3G wiąże się z koniecznością poniesienia bardzo dużych inwestycji na rozbudowę infrastruktury. Operatorzy komórkowi nie spłacili jeszcze kredytów zaciągniętych na rozbudowę obecnych sieci GSM, m.in. inwestycji umożliwiających wprowadzenie tzw. usług 2,5 G (GPRS). Według PIIT obecnie stosunkowo słaba jest również dostępność rozwiązań do budowy sieci UMTS o określonym stopniu standaryzacji. Koszty poniesione na zbyt szybkie uruchomienie usług 3G przełożą się - zdaniem rady - na pogorszenie kondycji finansowej działających w Polsce operatorów i spowodują spadek wpływów budżetowych w wysokości nawet 1 mld zł rocznie. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji postuluje przesunięcie startu usług UMTS w Polsce o 2 lata.

PolCard będzie autoryzował transakcje online zawierane w Interii. Dotychczas portal nie miała podpisanej umowy z żadnym centrum autoryzacyjnym. Transakcje on-line w e-sklepach Interii były rozliczane na zasadzie indywidualnych umów sklepów, działających jako firmy zewnętrzne, z centrami. Umowa jest dla portalu raczej wstępem do zakładanej strategii świadczenia płatnych usług, typu dostęp do części zawartości portalu w miesięcznym abonamencie.

Expert monitor i Imetria będą dostarczać daneo wydatkach na reklamę internetową. Dane na temat reklamy interentowej pochodzić będą z panelu badawczego I-metrii. Analizą danych zajmie się Expert Monitor, który będzie je kategoryzował i przeliczał na wydatki reklamowe według cenników wydawców internetowych. Ten sam sposób przeliczania stosowany jest w przypadku badania telewizji, radia i prasy. Expert Media zajmowała się dotychczas monitoringiem reklamy w telewizji (18 stacji), prasie ( 850 tytułów), oraz radiu (40 stacji).

Obecnie panel I-metrii to jedyne badanie tego typu w polskim Internecie. Kilka dni temu PBI poinformowało, że standard polskich badań user-centric będzie rozwijany właśnie w oparciu o metodologię I-metrią.

W tym roku liczba odsłon reklamowych związanych z turystyką wzrosła z poziomu 291,9 mln tygodniowo (średnio) w maju br. do ponad 1,1 mld tygodniowo w sierpniu. Po wrześniowych zamachach liczba tych odsłon spadła do 574,4 mln tygodniowo, ale obecnie wróciła do poziomu ok. 94% sprzed zamachu. Do tak gwałtownego wzrostu od wiosny do końca lata przyczyniło się z pewnością uruchomienie Orbitz.com (witryny e-commerce kilku linii lotniczych). Natomiast po 11 września przedsiębiorstwa turystyczne wstrzymały kampanie reklamowe. Najwyraźniej jednak ruch odżywa. Nie widać natomiast tak wielkiego ożywienia wśród internetowych reklamodawców e-commerce. W czwartym tygodniu listopada liczba odsłon reklamowych “e-detalistów” wyniosła 3,7 mld – czyli tyle, ile podczas najlepszego tygodnia w tej branży w 2000 roku (koniec grudnia).

Firma MasterCard dołączyła do stowarzyszenia Liberty Alliance (stworzonego z inicjatywy koncernu Sun ), którego celem jest stworzenie elektronicznego systemu zdalnego potwierdzania tożsamości internautów. Inicjatywa LA ma być alternatywą dla stworzonego przez Microsoft systemu Passport. To kolejny ważny sojusznik pozyskany ostatnio przez Sun - do Liberty Alliance przystąpiły ostatnio m.in. firmy: American Express, America Online, France Telecom oraz Hewlett-Packard. Z informacji dostarczonych przez przedstawicieli stowarzyszenia wynika, że w obecnym składzie może ono pokusić się już o opracowywanie protokołów oraz standardów, które mogłyby posłużyć do stworzenia alternatywy dla Passportu. Rozwiązania takie mogą pojawić się na rynku już za rok.

Według firmy NPD Techworld badającej rynek oprogramowania w USA, sprzedaż detaliczna systemu Windows XP spadła w listopadzie do 250 tys. kopii z 400 tys. sprzedanych w październiku. Sprzedaż nowego systemu MSFT-u jest gorsza niż w przypadku wcześniejszej wersji. Po premierze Windows 98 sprzedaż detaliczna wyniosła odpowiednio 580 tys. kopii w pierwszym i 350 tys. w drugim miesiącu. Wyniki sprzedaży detalicznej, oszacowane NPD, obejmują pudełkowe wersje up-grade jak i pełne wersje systemu. Nie jest natomiast zliczana sprzedaż systemów preinstalowanych na komputerach osobistych. Przedstawiciele Microsoft wyrażają zadowolenie z obecnych wyników sprzedaży. Stanowi ona obecnie nieco poniżej 10% przychodów giganta z Redmond. Jak stwierdził Jim Cullinan, większość sprzedaży odbywa się w kanale korporacyjnym i w formie systemów preinstalowanych na PC-tach. Słabsza sprzedaż detaliczna wynikać też może, w opinii przedstawiciela MSFT–u z faktu, że jedynie 25% potencjalnych użytkowników może zainstalować Windows XP w posiadanej konfiguracji sprzętowej.

Firma badawcza RHK przewiduje, że spadek sprzedaży dostawców sprzętu dla telekomów wyniesie w przyszłym roku 20%. W komentarzu do raportu analitycy stwierdzili jednocześnie, że nie jest to koniec spadku sprzedaży. Motorola szacuje, że w jej przypadku spadek sprzedazy wyniesie w 2002 roku 10%.W czwartym kwartale br. strata Motoroli wyniesie 4 do 5 centów na akcję. W pierwszym kwartale 2002 powiekszy się natomiast do 11 do 14 centów. Ta druga prognoza odbiega od przewidywań analityków, którzy szacowali, że strata firmy w tym okresie wyniesie 3 centy. Motorola planuje jednak, że na koniec przyszłego roku wykaże zysk przed odliczeniami w wysokości 15 centów na akcję. W 2002 roku firma zwolni 9400 pracowników.

KPN Mobile rozpoczęło 20 grudnia br. testy przenośnego Internetu wśród niewielkiej grupy użytkowników. Za pośrednictwem użytkownicy i-mode poprzez telefony komórkowe uzyskają na początek dostęp do około 60 serwisów. Firm, zainteresowanych współpracą i udostępnieniem odpowiednich witryn jest, jak deklaruje KPN, znacznie więcej. Pierwsi użytkownicy będą mieli możność korzystania z serwisów i-mode m.in. od Reuters, czy Eurosport, po lokalne rozgłośnie radiowe, sklepy czy oddziały banków. Dostęp do części z nich będzie w przyszłości za darmo, subskrypcja innych będzie wymagała opłat. Ponadto użytkownicy i-mode będą mogli korzystać ze stron innych niż oficjalne, certyfikowane przez KPN Mobile. Odpowiednie telefony dostarcza NEC. „Sądzimy, że podobnie jak to było w Japonii, upowszechnienie i-mode zajmie trochę czasu” – powiedział Mark de Jonk, wiceprezes KPN Mobile. Na wiosnę przyszłego roku spodziewane jest komercyjne udostepnienie i-mode w Holandii. W Japonii z usługi dostarczanej przez NTT DoCoMo korzysta około 30 mln użytkowników. Mają oni dostęp do ponad 50 tys. witryn i-mode.

W Europie uruchomienie i-mode oprócz KPN Mobile planują we współpracy z NTT DoCoMo także Telecom Italia Mobile. NTT DoCoMo planowało także we współpracy z AT&T Wireless Group uruchomienie usług w Ameryce Północnej.

Blisko 1,2 mln osób i firm zarejestrowało już domeny internetowe, zakończone sufiksami .info oraz .biz. Rejestrowanie domen .info oraz .biz możliwe jest od lipca tego roku. Przedstawiciele firmy Afilias, która zajmuje się administrowaniem domen zakończonych na .info, twierdzą, że w ciągu ostatnich czterech miesięcy wykupiło je ok. 675 tys. klientów. Niewiele gorszym wynikiem może pochwalić się firma Neulevel - za jej pośrednictwem domeny z sufiksem .biz zarejestrowało ok. 500 tys. firm z całego świata.