Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Przegląd tygodnia 11 – 17.05

Zarząd Elektrimu porozumiał się wstępnie z obligatariuszami w sprawie spłaty zadłużenia. Miniony tydzień przyniósł zapowiedzi zwolnień u gigantów: w IBM (10 tys. osób) i (niepotwierdzone) w Deutsche Telekom (30 tys. osób), przybliżył również krach Teleglobe i Napstera.

Ster-Projekt wspólnie z norweską firmą EDB będzie oferował usługi outsourcingowe dla podmiotów sektora bankowego i energetycznego. Polska strona wniosła do spółki EDB Ster Polska 5 mln zł, częściowo w postaci aportu w postaci zasobów zależnych spółek Ster-Projektu BCI oraz SP Consulting. Wkrótce 5,2 mln zł wnieść do kapitału ma firma norweska.

Zarząd Elektrimu poinformował o zawarciu wstępnego porozumienia z posiadaczami obligacji. Porozumienie zakłada wyemitowanie obligacji „zrestrukturyzowanych”, które zastąpią papiery z 1999 roku. Do 15 czerwca Elektrim przeznaczy 200 mln EUR na odsetki oraz na wykup nowych obligacji. Następna płatność, 100 mln EUR, ma zostać dokonana do 15 grudnia br., dalszy harmonogram spłat będzie uzależniony od pozyskania przez firmę środków. Pierwsza płatność ma być zrealizowana ze środków własnych i kredytu konsorcjalnego od BRE Banku. O powodzeniu projektu zadecyduje więc postawa BRE Banku a także wynik postępowania arbitrażowego z Deutsche Telekom w Wiedniu.

eCard autoryzował w I kwartale br. transakcje w sklepach internetowych o wartości 4,2 mln zł. W połączeniu z wynikami PolCardu okazuje się, że wartość transakcji polskiego e-commerce obsługiwanych on-line wyniosła w Q1’02 nieco ponad 4,8 mln zł.

Według TNS Telecoms Index, badania przeprowadzonego przez TNS OBOP, najbardziej zadowoleni z usług operatorów telefonii stacjonarnej są klienci Dialogu (średnia ocena 7,51 w skali 1 - 10), a najmniej - klienci TP S.A. (6,06). Klienci Netii ocenili ją na 7,01, a NOM-u - 6,62.

Według raportu CDM Pekao, akcje KGHM są warte tylko 6 zł, zalecana jest więc szybka ich sprzedaż. Wczoraj kurs spółki spadł o 4,5%, do 12,6 zł, przy obrotach sięgających 6,6 mln zł. Na wydanie obniżonej rekomendacji wpłynęła ocena ryzyka związanego ze spółką zależną miedziowego holdingu – Telefonią Dialog. W rekomendacji zatytułowanej „Lepiej nie mie(dź)ć” biuro maklerskie stwierdza, że KGHM może stracić na operatorze łącznie 2 mld zł. Znalezienie inwestora dla Dialogu może w opinii analityków CDM Pekao podnieść wycenę KGHM do 9 zł za akcję

Skonsolidowany zysk netto Agory wyniósł 17,1 mln zł (rok wcześniej 35,9 mln zł). Przychody ze sprzedaży obniżyły się ze 198,1 mln zł przed rokiem do 165,6 mln zł. Analitycy przyczyn obniżenia wyników Agory upatrują w kryzysie rynku reklamowego. (s. 6)

Crowley Data Poland została dofinansowana kwotą ponad 21 mln zł. Nowe udziały, podwyższające kapitał zakładowy spółki z 38 do 59 mln zł, objęła Crowley Data L.L.C. Nie zmieniła się struktura udziałów - spółka nadal w 100% należy do grupy kapitałowej Crowley.

Jak informuje zarząd firmy, pozyskane środki będą przeznaczane na działalność inwestycyjną i operacyjną. Nowe udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym.

W ciągu roku od rozpoczęcia działalności wortal turystyczny Travelplanet sprzedał usługi turystyczne, bilety i reklamę na serwisie za ok. 1,5 mln zł. Tyle samo po roku istnienia wyniosła strata netto należącego do MCI wortalu, który jednak w 2003 roku ma stać się rentowny.

Firma Internent Partners uruchomiła usługi szerokopasmowego dostępu radiowego w Warszawie, a w najbliższym czasie zaoferuje tą usługę także w Katowicach, Poznaniu, Szczecinie i Gdańsku. Usługa kierowana jest do klientów instytucjonalnych w dużych aglomeracjach miejskich. Na razie korzysta z niej już część klientów firmy z Warszawy i okolic, gdzie działają trzy stacje bazowe. W niedługim jednak czasie oferta zostanie rozszerzona na następne Katowice, Poznań, Szczecin i Gdańsk. Internet Partners zamierza ponadto inwestować w rozwój infrastruktury radiowej w innych miastach. Według Marcina Sikorskiego, dyrektora ds. sprzedaży w Internet Partners, dostęp radiowy wykorzystywany dotąd głównie jako rezerwa, tam, gdzie zestawienie tradycyjnej linii stałej było niemożliwe ze względów technicznych, staje się alternatywą dla łączy naziemnych.

W I kwartale br. zysk netto Polskiej Telefonii Cyfrowej, operatora sieci Era GSM, wyniósł 52 mln zł i był o ponad 60% niższy niż rok wcześniej (138 mln zł). Zysk operacyjny za to wzrósł o 60% do 248,7 mln zł w I kwartale br., ze 155 mln zł rok wcześniej. Według zarządu spółki, tak znaczny spadek wyniku netto został spowodowany obniżeniem wartości złotego. Przychody PTC wyniosły w pierwszym kwartale 1,13 mld zł, i były blisko 15% większe niż w analogicznym okresie 2001 r. Polska Telefonia Cyfrowa oceniła swój udział w krajowym rynku komórkowym po pierwszym kwartale na 37%, co oznacza, że przewodzi stawce operatorów telefonii komórkowej w Polsce. Z usług sieci zaczęło korzystać ponad 425 tys. nowych użytkowników, tym samym ich liczba wynosi obecnie niemal 4 mln. Wskaźnik rezygnacji z usług operatora wyniósł w omawianym okresie 2%. Przychody na jednego użytkownika spadły ze 105 zł w I kw. 2001 do 92 zł. Jednocześnie zmalał koszt pozyskania jednego klienta z 601 zł do 369 zł.

Sąd arbitrażowy w Wiedniu nie rozstrzygnął sporu pomiędzy Elektrimem i Deutsche Telekom. Rozprawa dotyczyła wniosku DT o uznanie, że Elektrim nie wywiązuje się z umowy wspólników PTC, ponieważ jest niewypłacalny. W tej sprawie sąd wziął pod uwagę zawarte wstępne porozumienie zarządu z obligatariuszami. Inny wniosek DT dotyczy uznania, że Elektrim nabył pakiety akcji PTC niezgodnie z prawem.

Według raportu przedstawionego przez organizację Internet Obywatelski, urzędy administracji publicznej nie doceniają możliwości Internetu w kontaktowaniu się ze społeczeństwem. W marcu i kwietniu IO ocenił 16 ministerstw, 16 urzędów wojewódzkich i 14 urzędów marszałkowskich - najlepiej w ocenie przejrzystości i interaktywności serwisów wypadły Ministerstwo Finansów (29 pkt. na 41 możliwych), strony Mazowieckiego U.W. i śląskiego urzędu marszałkowskiego. Najgorszy serwis ma Ministerstwo Zdrowia i urzędy w Łodzi.

Telekomunikacja Polska S.A. rozważa możliwość zaoferowania użytkownikom powszechnego, bezprzewodowego dostępu do Internetu - poinformowała Polska Agencja Prasowa. Usługa miałaby być realizowana przez Centrum Usług Satelitarnych Telekomunikacji Polskiej SA w Psarach koło Kielc oraz Radomską Wytwórnię Telefonów S.A. Wszelkie decyzje w tej sprawie zostaną jednak podjęte najwcześniej za dwa miesiące - po zakończeniu prowadzonych właśnie analiz: technicznej oraz ekonomicznej oferty. Dane z Internetu do komputera użytkownika przesyłane będą za pośrednictwem satelity (do tego celu wykorzystana zostanie szerokopasmowa platforma satelitarna, która powstanie na bazie należących do TP SA systemów satelitarnych). Użytkownik będzie musiał zaopatrzyć się więc w antenę satelitarną oraz specjalny adapter. O pracach nad nową usługą poinformował wczoraj podczas spotkania z sejmową Komisją Infrastruktury dyrektor centrum TP SAT, Wiesław Dzierżak. I jak na razie jest on jedynym źródłem informacji o całej sprawie.

Według kwartalnego raportu UPC, liczba użytkowników szerokopasmowego dostępu do Internetu w ramach usługi Chello w polskim oddziale spółki wynosiła pod koniec I kwartału br. 9,9 tys. Jak dotąd tylko co dwudziesty potencjalny użytkownik Chello zdecydował się na skorzystanie z usługi. W porównaniu do stanu z końca 2001 roku liczba użytkowników Chello wzrosła o 12,5%. Współczynnik penetracji wynosi zaledwie 5,4%. Jest on znacznie niższy niż w zachodnioeuropejskich oddziałach UPC. Np. w Szwecji odsetek abonentów UPC korzystających z chello przekracza 25%, a w Holandii dochodzi do 11,5%. Niższy jest za to np. na Węgrzech (niecałe 4%). Poza Polską chello jest dostępne w Norwegii, Szwecji, Francji, Austrii, Belgii, Holandii, a w naszym regionie także na Węgrzech i w Czechach.

Proces łączenia polskich oddziałów Hewlett-Packard i Compaq Computer zakończyć się ma do końca br. Nad integracją obu spółek pracuje intensywnie kilkunastoosobowy zespół. Polski oddział, podobnie jak całe HP przeprowadzi redukcje zatrudnienia. Dotkną one mniej niż 10% spośród blisko 700 pracowników nowej firmy. Zwolnienia obejmą przede wszystkim kadrę kierowniczą, działy administracyjne i działy marketingu. Firma zapowiedziała jednocześnie, że nie zamierza likwidować szczecińskiej montowni komputerów osobistych Compaqa uruchomionej w ubiegłym roku. W ofercie 'nowego' HP komputery PC będą oferowane pod marką Compaqa. "Inwestycja okazała się udana i zamierzamy ją przynajmniej kontynuować" - zapowiedział Andrzej Sowiński, szef działu systemów osobistych. HP rozważa możliwość rozszerzenia wytwarzanych w Szczecinie produktów. Według informacji dostarczonych przez firmę, nowe HP posiada 18% udział w polskim rynku IT. Połączone udziały obu firm dają HP pierwsze miejsce na rynku serwerów intelowskich (40% udział), serwerów RISC (39%) i komputerów PC (11%). HP z 22% udziałem zajmuje drugie, za Toshibą, miejsce na rynku komputerów przenośnych. Firma niemal zmonopolizowała polski rynek drukarek laserowych (51%) i atramentowych (69%).

Zarząd TP S.A. zapowiada 8-proc. wzrost przychodów oraz 30-proc. wzrost wyniku EBITDA w roku 2002. I kwartał br. TP S.A. zamknęła z przychodami w wysokości 3,75 mld zł i zyskiem operacyjnym w wysokości 0,95 mld zł. Przychody grupy wyniosły w tym czasie 4,38 mld zł, a zysk operacyjny 0,84 mld zł. Jednostkowy zysk netto wyniósł 322 mln zł, a skonsolidowany 122 mln zł.

Sąd wydał decyzję o zajęciu przez komornika udziałów Tel-Energo w Polkomtelu i NOM na poczet zaspokojenia roszczeń CentralEuropa.com, udziałowca upadłego portalu Arena.pl. Wartość zabezpieczonych aktywów ma pokrywać straty udziałowca Areny, funduszu CentralEuropa.com z tytułu niedoszłej oferty publicznej portalu. Arena chciała uzyskać od inwestorów 100 mln zł (według pierwotnych planów nawet 200 mln zł), które w głównej mierze pokryć miały koszty nowej, „dostępowej” strategii portalu. Świadczenie usług dostepu poprzez dial-up miało być realizowane w oparciu o spółke Areny i Tel-Energo - -E-connections.

ComputerLand, Polkomtel i Polska Telefonia Cyfrowa znalazły się na liście 100 najlepszych na świecie pracodawców branży IT. Raport "The 100 Best Places to Work in IT Worldwide" przygotowała redakcja amerykańskiego tygodnika Computerworld przy współpracy lokalnych oddziałów IDG. Za podstawowe kryteria, które posłużyły do wytypowania konkretnych firm, przyjęto: atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość awansu, dostęp do szkoleń podnoszących kwalifikację, możliwość uczestniczenia w interesujących projektach informatycznych oraz ogólną "przyjazność" środowiska pracy. Uwzględniano także inne czynniki, m.in. konkurencyjność oferty danego pracodawcy w świetle realiów konkretnego, lokalnego rynku pracy.

mBank wprowadził ubezpieczenia od utraty środków na koncie w wyniku kradzieży lub zniszczenia kart płatniczych. Wysokość gwarancji wynosi w zależności od rodzaju karty - maksymalnie do 24 godzin i 20 tys. zł.

Optimus planuje połączyć Xtrade z konkurencyjną platformą Marketplanet i dokonać fuzji z inną firmą komputerową – uważa PB. Prezes Krawczyk nie zaprzecza tym informacjom. „Myślimy o konsolidacji w segmencie produkcji i działalności B2B” – powiedział, dodając, że na szczegóły jeszcze za wcześnie.

Według informacji Financial Times Deutschland, Deutsche Telekom przygotowuje zwolnienie 30 tys. pracowników. Redukcje miałyby w głównej mierze dotknąć części stacjonarnej telekomu. Przedstawiciele firmy nie potwierdzili tych informacji.

IBM planuje zwolnienie blisko 3% zatrudnionych, tj. ok. 9,6 tys. osób. Redukcje spowodowane spadkiem sprzedaży i zysku w I kwartale br. mają zostać dokonane jeszcze w bieżącym kwartale. Zwolnienia dotkną zapewne przede wszystkim zatrudnionych w amerykańskiej części firmy, ze względu na fakt, że najbardziej liberalne prawodawstwo pracy jest właśnie w USA.

Dyrektor wykonawczy Napstera, Konrad Hilbers oraz przewodniczący rady nadzorczej spółki Jonathan Schwartz ustąpili ze swoich stanowisk po tym, jak nie doszło do przejęcia serwisu przez Bertelsmanna. Akwizycja miała umożliwić uruchomienie zapowiadanej od dawna nowej, płatnej wersji serwisu. „Jest nam niezmiernie przykro, że nie udało się nam znaleźć rozwiązania, które umożliwiłoby Napsterowi uruchomienie nowego serwisu, na warunkach korzystnych zarówno dla użytkowników jak i artystów” – napisano w oficjalnym komunikacie. Spółka zapowiedziała też na bieżący tydzień poszukiwanie sposobów na dalszą redukcję kosztów. W ciągu ostatnich 2 miesięcy Napster zwolnił łącznie 40% pracowników.

Według Wall Street Journal, także założyciel i twórca Napstera, Shawn Fanning, zrezygnował ze stanowiska szefa ds. technologicznych w spółce. Konrad Hilbers w e-mailu do pracowników Napstera stwierdził, że w negocjacjach osiągnął porozumienie z inwestorem (bez wymieniania nazwy Bertelsmanna), co pozwalało zachować firmę i jej pracowników oraz finansować jej działalność. Porozumienie odrzuciła jednak rada nadzorcza Napstera. „Odrzucenie oferty przejęcia uważam za błąd, doprowadzi to firmę do tego, czego chcieliśmy uniknąć” – napisał K.Hilbers.

Teleglobe dokona restrukturyzacji pod ochroną przepisów prawa upadłościowego – taki plan przedstawiła wczoraj spółka. Konieczne będzie zakończenie działalności w sektorze transmisji danych i hostingu, zwolnionych zostanie 850 osób. Rozpoczęło się postępowanie upadłościowe Teleglobe przed sądami w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych; na piątek zapowiadane jest złożenie stosownego wniosku w brytyjskich organach sądownictwa gospodarczego. Podczas restrukturyzacji Teleglobe nadal będzie finansowane przez Bell Canada, które wyłoży na ten cel 100 – 125 mln USD. Kwota ta, przyznana w końcu kwietnia br. wystarczy na ok. 3 miesięcy działalności. „Powrócimy do naszej podstawowej działalności, czyli transmisji głosu” – zapowiada nowy prezes Teleglobe, John Brunette. W ten sposób Teleglobe uwolni się od wysokich kosztów wybudowanej ostatnio infrastruktury, pierwotnie przeznaczonej do transmisji danych i hostingu – tych usług Teleglobe nie zamierza już świadczyć. Usługi głosowe Teleglobe przyniosły firmie 940 mln USD z 1,3 mld wszystkich przychodów w 2001 roku. Pomimo spadku cen i przychodów w tym segmencie (do 218 mln USD), Teleglobe odnotował w I kw. br. wzrost ruchu głosowego o 20% w stosunku do Q1’01.

Reklamodawcy wydali w 2001 roku na reklamę na brytyjskich witrynach internetowych 264,8 mln EUR, podczas gdy rok wcześniej 247,2 mln EUR. Wzrost wydatków był jednak widoczny tylko w pierwszej połowie ub. 2001 roku – druga część roku, choć zwykle lepsza, przyniosła spadek w porównaniu do drugiej połowy 2000 roku o 17%, do 120,6 mln EUR. Raport IAB łączy spadek z drugiej połowy roku z ogólnym pogorszeniem się sytuacji w branży reklamowej po wydarzeniach z 11 września w USA.

Microsoft przegrał kolejną bitwę w batalii prawnej przeciwko firmie Lindows.com. Sędzia John C. Coughenour, zajmujący się sprawą, stwierdził, że firma ta nadal może korzystać z nazwy Lindows, zaś Microsoft nie ma monopolu na wykorzystywanie słowa "windows". Lindows.com zajmuje się opracowaniem systemu operacyjnego, opartego na Linuksie, który umożliwiałby jednak uruchamianie większości aplikacji dla Windows. Nosi on nazwę LindowsOS. Gdy tylko firma opublikowała informację o pracach nad systemem, Microsoft złożył pozew do sądu. Gigant z Redmond zarzuca twórcom Lindows, że nazwa ich produktu za bardzo przypomina nazwę systemu Windows, zaś obecność na rynku dwóch produktów o tak zbliżonych nazwach może wprowadzać w błąd klientów.