Przegląd tygodnia 11 - 17.01

Sąd otworzył postępowanie układowe Elektrimu. Na razie wierzyciele holdingu odrzucają możliwość zawarcia ugody.

Sąd Gospodarczy w Warszawie oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości Elektrimu i otworzył postępowanie układowe. KPWiG, Vivendi oraz zarząd Elektrimu wnosiły o oddalenie wniosku o upadłość oraz otwarcie postępowania układowego, natomiast obligatariusze konsekwentnie żądali spłaty całego zadłużenia i opowiadali się za ogłoszeniem upadłości holdingu. Wierzyciele będą teraz dążyć do odrzucenia układu. W grudniu Elektrim zaproponował obligatariuszom, którzy objęli papiery o wartości nominalnej 440 mln EUR redukcję zadłużenia o 40% i jego spłatę do 2004 roku. Łącznie zobowiązania holdingu to około 2,2 mld zł. Wartość aktywów holdingu to według zarządu 3,2 mld zł. W kasie spółki jest ok. 580 mln zł. Przedstawiciele Elektrimu zapowiedzieli, że rozważają nową emisję akcji i planują ponadto sprzedaż aktywów.

Spółka zależna Netii – Netia Holdings II B.V. nie spłaciła w terminie odsetek od wyemitowanych w wysokości 6,5 mld EUR obligacji o terminie zapadalności przypadającym na 2009 rok. Kwota odsetek wynosiła 6,5 mln USD.

Do końca I kwartału w spółkę zarządzającą platformą Marketplanet zainwestować mają Prokom i SAP, nie dojdzie natomiast do zapowiadanej inwestycji dwóch polskich banków. TP S.A., właściciel spółki Otwarty Rynek Elektroniczny zapowiadał podniesienie jej kapitału do 90 mln zł. Jak dotąd emisję akcji opłaciła tylko sama Telekomunikacja Polska, wykładając 35 mln zł.

Straż Graniczna oraz polski oddział Cisco Systems poinformowały o stworzeniu sieci transmisji danych bazującej na protokole IP, która zapewnia również łączność telefoniczną w systemie VoIP. Dzięki dzierżawie infrastruktury łączności od TP S.A. największa – według zapewnień Cisco i SG - w Polsce sieć VoIP została zrealizowana bez ponoszenia nakładów budżetowych. To ponadto pierwsza należąca do instytucji rządowych. "Współpraca przy budowie sieci z operatorami telekomunikacyjnymi oraz wykorzystanie ich infrastruktury technicznej umożliwia rozłożenie kosztów w czasie i całkowite sfinansowanie budowy z bieżących oszczędności uzyskiwanych dzięki wykorzystaniu VoIP. Model ten może być podstawą do modernizacji rządowej sieci łączności. Co ciekawe, nakłady inwestycyjne przy jej realizacji mogą być stosunkowo niskie" - powiedział Dariusz Chwiejczak, dyrektor generalny Cisco Systems Poland.

The Polished Group (TPG) będzie świadczyć usługi konsultacyjne dla agencji Reuters oraz pośredniczyć w sprzedaży produktów Tibco, zależnego od agencji producenta oprogramowania integracyjnego. Tibco posiada na świecie łącznie ok. 1300 klientów, w tym Cisco Systems, Yahoo!, NEC, Dynegy, Sun Microsystems, GE Capital, The Limited, Delta Air Lines, Philips, AT&T i Pirelli. TPG będzie na zasadach wyłączności prowadzić dystrybucję i wdrożenia oprogramowania.

Europolforum.pl to nowy serwis poświęcony Unii Europejskiej oraz integracji Polski z jej strukturami. Oprócz informacji udostępniać ma użytkownikowi wiele możliwości wyrażenia własnej opinii na tematy związane z europejską integracją. Serwis jest projektem Fundacji Ochrony Polsko-Niemieckiego Dziedzictwa Kulturowego im. Wita Stwosza, Polskiego Stowarzyszenia Dom Europejski oraz niezależnych organizacji typu non profit. Europolforum.pl przygotował od strony technicznej Interactive Marketing Partner Polska, agencja interaktywna.

Wrocławski Sąd Rejonowy umorzył postępowanie karne, jakie toczyło się od początku 2001 r. przeciwko kierownictwu spółki JTT. Rok temu prokuratura we Wrocławiu zarzuciła pracownikom firmy działanie na szkodę skarbu państwa. Polegać ono miało na nieodprowadzeniu podatku VAT w wysokości ok. 7 mln zł. Firma eksportowała za granicę produkowane komputery, następnie importowała je do Polski i sprzedawała jednostkom edukacyjnym. Dzięki temu były one zwolnione z płacenia 22-proc. podatku VAT.

Multiport.pl budowany przez BRE Bank będzie na swoich stronach integrować ofertę usług finansowych tego banku i innych instytucji. Serwis ma ponadto dostarczać informacje i promować zakupy przez Internet.

Spółka zależna Netii Holdings, Netia Telekom S.A., zawarła umowę o wartości 16 mln USD ze spółką zależną Telii International Carrier Poland, Prima Communications, na mocy której wydzierżawi jej na 15 lat dwa trakty kanalizacji teletechnicznej Warszawa - Kiełbaskowo.

Grono klientów platformy B2B Xtrade powiększyło się o Optimus Technologie. Dotychczas Optimus występował na platformie jako sprzedawca, teraz spółki z grupy zaczynają także występować w charakterze klientów.Aktywny udział na platformie Optimus uzależnia od tego, jak szybko i sprawnie nastąpi planowany podział nowosądeckiego podmiotu.

Zarząd Netii poinformował w komunikacie o zwołaniu dwóch NWZA na 5. i 19. lutego br. Akcjonariusze mają przegłosować kwestię podwyższenia kapitału poprzez emisję do 600 mln akcji serii H. Emisja ta mogłaby uratować spółkę przez bankructwem, pod warunkiem że akcje zdecydują się objąć obligatariusze Netii. Na razie można jedynie spekulować co do powodzenia emisji akcji "ze względu na toczące się negocjacje z wierzycielami w sprawie restrukturyzacji zadłużenia Netii i brak uzgodnień w obecnej chwili co do wysokości i struktury podwyższenia kapitału zakładowego niezbędnego do restrukturyzacji finansowej Netii" - poinformowała spółka w komunikacie. Zadłużenie Netii przekracza obecnie 4 mld zł.

W roku 2001 o ponad 100% wzrosła liczba włamań do komputerów, wirusów oraz innych "niebezpiecznych zdarzeń" - wynika z opublikowanego właśnie raportu CERT. Do owych "niebezpiecznych zdarzeń" eksperci CERT zaliczają również odkrycie poważnych błędów w oprogramowaniu oraz włamania na strony internetowe. W roku 2001 takich zdarzeń odnotowano na całym świecie ponad 52 tys. Rok wcześniej ich liczba nie przekroczyła 22 tys. Oznacza to, że w ciągu ostatniego roku doszło do prawie połowy wszystkich "incydentów", odnotowanych do tej pory przez CERT (organizacja publikuje swoje raporty od 1988 r.). Zdaniem ekspertów, prawdziwa liczba "niebezpiecznych zdarzeń" może być znacznie wyższa, ponieważ wiele zaatakowanych czy "zawirusowanych" firm nie informuje o tym opinii publicznej.

Oracle Polska osiągnęła w 2001 r. obroty w wysokości 270 mln zł. Oznacza to 21 proc. wzrost w stosunku do roku ubiegłego (223 mln zł). Zdecydowaną większość (86%) przychodów stanowiła sprzedaż licencji oprogramowania. Duży wzrost sprzedaży firma zanotowała zwłaszcza w przypadku aplikacji wchodzących w skład pakietu Oracle E-Business Suite. Według przedstawicieli Oracle, udział firmy na rynku oprogramowania w Polsce wynosi obecnie ok. 11%. Natomiast w rynku relacyjnych baz danych - 46 %. "W 2002 obroty wyniosą 300-320 mln zł" - twierdzi Paweł Piwowar, prezes zarządu Oracle Polska.

Fundusz Net Investment podpisał list intencyjny o przejęciu większościowego pakietu firmy PLAS, zajmującej się merchandisingiem. Wartość transakcji nie została ujawniona. Fundusz założony jako internetowy inkubator wycofuje się ze strategii inwestowania w przedsięwzięcia tzw. Nowej Ekonomii. Net Investment powstał wiosną 2001 roku. Wówczas, w perspektywie półrocza założyciele funduszu planowali inwestycje w 5 do 8 nowych projektów. 40% środków miało być inwestowanych w rozwiązania B2B i B2C, a 20% w m-commerce (związany z telefonią komórkową, GPRS i UMTS). "Nasza działalność i poszukiwania będą się obecnie kierowały własnie w stronę przedsięwzięć osadzonych w starej gospodarce, dla których łatwiej pozyskać jest w późniejszym czasie inwestora" - powiedział Arkadiusz Kuich, prezes NISA.

KPWiG bada, czy nieformalni członkowie grupy BRE działają w sprawie Elektrimu w porozumieniu. W myśl przepisów, grupa która chce nabyć akcje dające ponad 10% głosów na WZA w czasie krótszym niż 3 miesiące musi ogłosić wezwanie. Wykonywanie głosów nabytych z naruszeniem prawa jest przy tym bezskuteczne.

Prokom Software przejmie 51% kapitału zakładowego spółki Spin, będącej m.in. dostawcą systemu bilingowego dla TP SA. W trzech turach transakcji Prokom zapłaci za nie łącznie 135 mln zł. Według przedstawicieli Prokomu, nie sa przewidywane zmiany w parytecie wydatkowania środków z emisji. Prokom planuje też wprowadzenie Spin na giełdę. Na realizację zakupu zostaną przeznaczone środki z emisji obligacji, która przyniosła spółce 200 mln zł. „Przed emisją wspominaliśmy już, że w grę wchodzi zaangażowanie w jedną lub dwie spółki. Jesteśmy zainteresowani ponadto jeszcze kilkoma podmiotami, ale w najbliższym czasie nie przewidujemy działań w tym kierunku” – powiedziała Beata Stelmach, członek rady nadzorczej Prokom Software. Przedstawicielka rady Prokom Software potwierdziła, że tak jak zakładano 60 mln zł zostanie przeznaczonych na restruktruryzację zadłużenia.

Portal.pl połączy się z Wirtualną Polską. W komunikacie opublikowanym na głównej stronie portalu zapowiedziano m.in. przeprowadzenie migracji bezpłatnych kont pocztowych do WP. Została ona zaplanowana na 12 lutego. "To około kilkuset tysięcy kont pocztowych. Przeprowadzimy migrację wszystkich skrzynek, po czym po pewnym czasie dokonamy weryfikacji, jaką część stanowią konta martwe" - mówi Radosław Żuk, rzecznik TPI. Od połowy lutego adres portal.pl będą przekierowywać na strony Wirtualnej Polski. WP podobnie jak dotychczas będzie korzystać z platformy streaming video, jednak pozostanie ona usługą TPI.

Kampania reklamowa Interii, według informacji zarządu portalu, odniosła zamierzony skutek. Oprócz wzmocnienia świadomości marki portalu i wzrostu oglądalności, jej celem miała być promocja usług bezpłatnej poczty i Centrum Wyszukiwania. Według badań NetTrack, prowadzonych przez SMG/KRC, od września do listopada ub. roku liczba internautów deklarujących "korzystanie w ciagu ostatniego tygodnia" z Interii wzrosła o blisko połowę, z 11,5% do 17%. Liczba internautów deklarujących korzystanie z Interii w ciągu ostatniego miesiąca zwiększyła się natomiast w tym okresie z 21,8% do 27,1%. Jak deklaruje Interia w październiku i listopadzie 2001 r. W portalu założono 207 tys. kont pocztowych, o 90% więcej, niż rok wcześniej w tym samym czasie.

Szef Microsoftu, Bill Gates zaapelował do pracowników firmy, by opracowując nowe oprogramowanie skupili się na zabezpieczeniu programów. "Jeśli wybór polega na dodaniu do jakiegoś programu nowej funkcji lub jego właściwym zabezpieczeniu - zawsze należy wybrać bezpieczeństwo" napisał B. Gates w e-mailu rozesłanym do pracowników firmy (do którego dotarła agencja AP). Z listu wynika, że nowa, bezpieczna polityka firma ma nosić nazwę "Trustworthy Computing" - czyli (w wolnym tłumaczeniu) "Informatyka godna zaufania". E-mail Gatesa pojawia się w czasie, gdy ujawniane są kolejne, poważne błędy w produkowanym przez Microsoft oprogramowaniu (m.in. luki w najnowszym systemie operacyjnym, Windows XP oraz przeglądarce internetowej Internet Explorer).

W roku 2001 przychody grupy Allied Telesyn na świecie wyniosły 610 mln USD. Korporacja wypracowała w Europie 135 mln USD przychodów, co oznacza 35-proc. wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

Firma Lindows, opracowująca system operacyjny LindowsOS umożliwiający wykorzystanie programów stworzonych dla Windows na komputerach obsługiwanych przez Linux zwróciła się o oddalenie pozwu przeciwko niej. W grudniu Microsoft złożył pozew przeciwko Lindows zarzucając mu wykorzystanie znaku towarowego jakim jest nazwa systemu operacyjnego Windows. Przedstawiciele pozwanej firmy zwracają uwagę, że MSFT nie domaga się podobnych działań od innych firm wykorzystujących w nazwie produktu słowo „windows”. Lindows stara się o oddalenie pozwu z przyczyn formalnych, zasłaniając się faktem, że nie prowadzi działalności w stanie Washington, gdzie wpłynął pozew. Lindows ujawnił, że pozew Microsoftu zawiera żądanie ujawnienia bazy klientów, którzy wyrazili zainteresowanie Lindows – ich imion i nazwisk, a także ich adresów elektronicznych i miejsca zamieszkania.

Intel zamknął IV kw. minionego roku przychodem na poziomie 7 mld USD. Oznacza to 7% wzrost w stosunku do poprzedniego kwartału ale 20% spadek w porównaniu do analogicznego okresu ub. r. Zysk netto firmy wyniósł 998 mln USD (504 mln USD uwzględniając koszty inwestycji) i był niższy o 62%, niż rok temu. Przychód Intela za 2001 rok obrachunkowy wyniósł 26,5 mld USD (33 mld USD w 2000 r.). Zysk netto na poziomie 3,6 mld USD był o 70% mniejszy, niż w roku ubiegłym.

Hewlett Packard i Deloitte&Touche zawarły globalne porozumienie w zakresie wspólnego oferowania produktów i usług IT. Pomyślne zakończenie planowanej na rynku konsolidacji może uczynić HP trzecim dostawcą usług IT po IBM Global Services i EDS. Obecne porozumienie pomiędzy HP i Deloitte Consulting dotyczy oprogramowania do zarządzania cyklem życia produktów Netaction. Będzie ono oferowane klientom Deloitte z sektora produkcyjnego, wśród których są m.in. Brother Industries, Cargill i samo HP. Deloitte będzie zapewniał usługi konsultacyjne oraz wdrożeniowe, w ramach porozumienia o wspólnym marketingu i sprzedaży. To najnowszy ruch, w ramach strategii HP budowania bazy partnerów wśród firm konsultingowych IT. Firma jest ponadto w trakcie negocjowania przejęcia Compaq Global Services. Łącznie, w przypadku przeprowadzenia takiej konsolidacji, usługi HP powinny być warte rocznie 14 mld USD (według danych z 2000).

Microsoft zgromadził już w gotówce i krótkoterminowych papierach ponad 36 mld USD. Akcjonariusze i analitycy zaczynają domagać się dywidendy. Tymczasem kierownictwo giganta z Redmond nie płacąc dywidendy chroni największych udziałowców przed obciążeniami podatkowymi. Poza tym jak stwierdził kiedyś Bill Gates, dywidendę płacą już tylko ustabilizowane, mało dynamiczne firmy starej gospodarki.

IAB zamierza przedstawić nowe standardy pomiaru ruchu na stronach internetowych. Do tych działań skłania IAB znaczący spadek wartości rynku e-reklamy. Według IAB w trzecim kwartale ub. roku wielkość przychodów z reklamy online spadła o 9%. Według zamyłu IAB, powstać miałaby centralna lista „robotów”, która umożliwi filtrowanie statystyk ze sztucznych odsłon.

Handspring podpisuje na całym świecie umowy z operatorami komórkowymi na sprzedaż urządzeń Treo, palmtopa wyposażonego w moduł GSM, posługując się modelem współpracy jaki stosują producenci klasycznych przenośnych aparatów telefonicznych. Handspring zapowiada podpisanie umowy z należącym do BT operatorem mm02, na mocy której będzie on sprzedawał przenośne urządzenia łączące funkcje palmtopów i telefonów komórkowych. Handspring podpisze także podobne porozumienie ze szwedzkim dystrybutorem sprzętu moblinego APE Telecom. Rozpocznie on sprzedaż Handspringów z modułem GSM (Treo) w lutym. Według przedstawicieli Handspringa, umowy z operatorami komórkowymi na całym świecie będą miały kluczowe znaczenie dla powodzenia rynkowego Treo.

Członkowie Amerykańskiej Akademii Nauk zaproponowali Kongresowi stworzenie przepisu, który umożliwiałby karanie producentów oprogramowania, którzy wprowadzają na rynek aplikacje zawierające poważne błędy oraz luki w zabezpieczeniach. Zdaniem przedstawicieli NAS, producenci oprogramowania powinni ponosić pełną odpowiedzialność za kłopoty oraz niebezpieczeństwa wynikające z korzystania z "dziurawego" oprogramowania. Według nich, wprowadzenie przepisu, który karałby za błędy w aplikacjach może sprawić, że ich producenci będą bardziej "przykładali się" do ich opracowywania oraz testowania.

Według IDC globalne przychody ze sprzedaży serwerów w 2001 r. wyniosły ok. 54,5 mld USD. W porównaniu z rokiem 2000 oznacza to spadek wartość tego rynku o 20%. Wartość ubiegłorocznej sprzedaży odpowiadała tej z połowy lat 90-tych (57,5 mld USD) i była o blisko 14 mld USD niższa niż w 2000 r. (68,2 mld USD). IDC uważa, że główną przyczyną mniejszej sprzedaży serwerów w 2001 r. były masowe upadki dot-comów i firm internetowych, które nabywały lub dzierżawiły bardzo duże ilości serwerów. Na spadek obrotów w tym sektorze miała wpływ wojna cenowa, którą w drugiej połowie 2000 r. w regionie Azji i Pacyfiku rozpoczął IBM. Obniżanie cen platform serwerowych przeniosło się w kolejnych miesiącach na rynki Europy i Ameryki Północnej. Ten sam trend od początku 2001 roku obserwuje się na rynku serwerów klasy low-end. Analitycy IDC są dość ostrożni w prognozowaniu tegorocznych przychodów ze sprzedaży serwerów. Ich zdaniem wzrosną one jedynie o 2-3%. W ujęciu ilościowym rynek zanotuje wzrost o ok. 11-13%, na co bezpośredni wpływ będzie miała sprzedaż serwerów opartych na architekturze Intela. Słabiej mają się sprzedawać platformy midrange i mainframe. Obecnie serwery intelowskie to 85-90% kupowanych urządzeń, co stanowi prawie 40% globalnych przychodów ze sprzedaży serwerów.