Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Przegląd tygodnia 10 - 14.06

UOKiK wszczął kolejne postepowanie przeciwko TP SA. Era wprowadziła usługi MMS. Liczba brytyjskich użytkowników Internetu korzystających z dostępu w technologii DSL wzrosła od początku roku o 50%.

Apexim zawarł umowę przeniesienia autorskich praw majątkowych i własności domeny portalu Lekarze.com. Nabywcami tych praw są dwie osoby fizyczne. Uruchomiony w ubiegłym roku informacyjny serwis medyczny, skierowany jest przede wszystkim do lekarzy i jednostek służby zdrowia. Jak poinformował Apexim "zarząd nie widzi możliwości uzyskania przez portal rentowności w realnej perspektywie".

Bankier.pl wprowadził możliwość korzystania z serwisu w wersji bez serwowania reklam do użytkownika. Aby nie oglądać żadnych reklam (pozostanie jedynie jeden śródtekstowy statyczny box na stronie głównej, wykorzystywany jednak do celów autopromocyjnych i komunikacyjnych serwisu). wystarczy zapłacić 3 zł za każde 10 dni. Profil można aktywować wysyłając SMS o odpowiedniej treści. Według informacji przedstawiciela serwisu, cena usługi nie była kalkulowana np. w odniesieniu do potencjalnych strat z powodu wyświetlenia mniejszej liczby reklam.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie antymonopolowe przeciwko Telekomunikacji Polskiej SA. Dotyczy ono uchylania się TP SA od zawierania umów o rozliczeniach z operatorami internetowymi, oferującymi usługi dial-up.

JTT Computer SA dostarczy 44 serwery dyskowe dla Europejskiego Centrum Fizyki Cząstek (CERN). Wartość kontraktu przekracza 1,3 mln zł. Sprzęt dostarczony przez JTT posłuży do wstępnego przetwarzania i składowania danych laboratoryjnych generowanych podczas pracy zainstalowanego w CERN akceleratora protonów. Łączna pojemność dyskowa wszystkich serwerów wyniesie 24 TB. JTT wygrała przetarg ogłoszony przez CERN w styczniu br. Podpisanie umowy z centrum poprzedziła wizytacja międzynarodowych ekspertów we wrocławskiej firmie. Jest to już drugi kontrakt realizowany dla Europejskiego Centrum Fizyki Cząstek przez JTT. W zeszłym roku firma wygrała przetarg na dostawę 14 sztuk podobnej klasy serwerów. Polskie instytucje naukowe biorą udział w pracach CERN od 1990 r.

Optimus podpisał z Northern Lights Polska (NLP) umowę zbycia wszystkich posiadanych akcji (ok. 44,4%) Powszechnej Agencji Informacyjnej SA (PAGI). Wcześniej NLP odkupił akcje PAGI od Prokom Software SA. Firma ma 98% akcji PAGI. Wartości transakcji nie podano. Prokom otrzymał za 43% akcji PAGI w listopadzie 2000 r. ok. 56 mln zł. Optimus zapewne znacznie mniej. Jednocześnie Optimus podpisał umowę sprzedaży stronie trzeciej prawa do wierzytelności z tytułu pożyczki udzielonej PAGI. Zobowiązanie strony trzeciej wobec Optimus S.A. z tytułu zbycia praw do wierzytelności zostało w całości poręczone przez nabywcę akcji.

TP S.A. poinformowało o wprowadzeniu nowej usługi dostępu w technologii DSL; od początku czerwca podstawowe informacje na temat oferty były już do obejrzenia w serwisie internetowym operatora. Usługa jest skierowana do klientów biznesowych, wkrótce rozwiązanie zostanie zmodyfikowane pod kątem użytkowników indywidualnych. Dostęp jest oferowany w dwóch opcjach. Oferta jest realizowana poprzez ADSL o przepustowości 512 kbit/s do abonenta i 128 kbit/s od klienta lub 1 Mbit/s od klienta i 256 kbit/s od klienta. Koszt instalacji wynosi 799 zł (+ VAT), a miesięczny abonament to 299 zł. W drugim wariancie instalacja kosztuje 849 zł, a miesięczny abonament 649 zł. Usługa obejmuje stały adres IP, pakiet e-security, pakiet bezpieczeństwa sieciowego, przestrzeń dyskową na konta pocztowe i strony internetowe w domenie firma.internetdsl.pl, możliwość konfiguracji indywidualnego profilu usługowego, przeniesienie instalacji w przypadku zmiany siedziby firmy użytkownika, funkcjonalność routera z translacją adresów NAT. W pierwszej kolejności nowa usługa dostępna będzie w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Szczecinie, Grudziądzu, Toruniu, Bydgoszczy oraz Rybniku.

Era GSM jako pierwszy operator komórkowy w Polsce wprowadza usługę przesyłania wiadomości multimedialnych - MMS. W ramach promocji usługi przez trzy miesiące abonenci sieci będą mogli wysyłać i odbierać MMS-y bezpłatnie. Nowa oferta nie jest dostępna dla użytkowników systemu Tak Tak. Po zakończeniu trzymiesięcznej promocji naliczanie opłat za usługi MMS będzie uzależnione od wielkości przesyłanej wiadomości. Na początek wprowadzone są dwa przedziały: do 30kB i od 30 do 100 kB. Pojawienie się kolejnych modeli telefonów komórkowych z możliwością odbierania i wysyłania MMS-ów o większej objętości ma pozwolić na wprowadzenie kolejnych trzech przedziałów. System przesyłania informacji MMS, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami operatora oparty jest na platformie Ericssona. Polkomtel, który w marcu zapowiadał wprowadzenie usług MMS jeszcze w 2002 r., będzie wykorzystywał platformę Nokii.

Telewizja Familijna (TF) złożyła wniosek o upadłość Prokom Investments. Wcześniej sąd w Warszawie nakazał PI zapłacenie 29,2 mln zł Telewizji Familijnej za niewykupienie w terminie obligacji telewizji o wartości 26 mln zł. Dwa lata temu do objęcia obligacji zobowiązali się wszyscy udziałowcy TF - termin wykupienia obligacji przez Prokom upłynął w kwietniu br. Ponadto w piątek warszawski sąd gospodarczy nakazał firmie zapłacenie TF 29,2 mln zł, za niewykupienie obligacji i na poczet odsetek. PI posiada obecnie 9,6% akcji spółki zarządzającej Telewizja Puls. Pozostali akcjonariusze to KGHM Metale, PKN Orlen, PSE i PZU Życie. Ponad 56% udziałów posiadają natomiast ojcowie franciszkanie, którzy wnieśli aportem koncesję.

Grupa Onet poinformowała o zapłaceniu na rzecz ITI Holdings 0,5 mln USD za know-how związany z działalnością internetową. Umowę w tej sprawie strony podpisały 12 lutego br. Wówczas też dokonano pierwszej części płatności, również w wysokości 0,5 mln USD. Według komunikatu, know-how posłuży do "podniesienia efektywności działania spółek zależnych działających w ramach Grupy Kapitałowej GO".

ComputerLand SA sprzeda posiadane udziały w Centrum Handlu Internetowego, spółce City Magazine. Wartość transakcji wyniesie 640 tys. zł. Zbywane przez CL udziały stanowią 50% kapitału zakładowego CHI Sp. z o.o. City Magazine Sp. z o.o. jest w 100% własnością spółki Agora. Jak informuje zarząd ComputerLand, sprzedaż udziałów w CHI "jest konsekwencją przyjętej przez firmę strategii, która zakłada zaprzestanie dalszego finansowania przedsięwzięć związanych z Internetem." Spółka CHI została utworzona w 2000 r. przez Agorę SA i ComputerLand S.A. w celu poprowadzenia pasażu handlowego vendi.pl.

Z raportu opublikowanego przez BSA (Business Software Alliance) wynika, że producenci oprogramowania, w 2001 r., z powodu działalności piratów stracili ok. 10,97 mld USD - rok wcześniej sumę tę szacowano na 11,75 mld. Wpływ na to miał jednak spadek cen oprogramowania. W skali globalnej, odsetek nielegalnie wykorzystywanych aplikacji wzrósł natomiast do 40%. Najwyższe straty producenci odnotowali w Azji - szacuje się, że wartość nielegalnie użytkowanego oprogramowania w tej części świata wyniosła ok. 4,7 mld USD. Raport stwierdza , że "wskaźnik piractwa" w krajach azjatyckich wynosi nawet do 92% (w Chinach) - oznacza to, że ponad 9 na 10 wykorzystywanych programów to nielegalne kopie.

Według BSA, wskaźnik nielegalnego oprogramowania w Europie Zachodniej wzrósł o 3% do 37%. W Polsce W Polsce wskaźnik nielegalnego oprogramowania spadł z 54% w 2000 r. do 53% w roku ubiegłym.

Ponad 200 firm z całego świata będzie współpracować nad tworzeniem nowych standardów telefonii komórkowej i promowaniem już istniejących. Firmy te powołały do życia organizację o nazwie Open Mobile Alliance, w skład której weszły takie giganty, jak m.in. Motorola, Nokia, Ericsson, Siemens, Microsoft, Oracle, Sun, MasterCard, itp.

Brytyjski Regulator telekomunikacji, Oftel, poinformował, że ceny usług dostępowych w technologii DSL w Wielkiej Brytanii spadły od początku roku o 39%. Oftel uznał, że obecnie ceny usług realizowanych w tej technologii są równie tanie jak w Niemczech i we Francji, a rynek stał się bardziej konkurencyjny. Obniżki były możliwe dzięki obniżce cen oferowanych przez British Telecommunications usługodawcom internetowym - z 25 GBP do 14,75 GBP miesięcznie (blisko 60-proc.). Ci ostatni natychmiast obniżyli z kolei ceny dla klientów końcowych. W efekcie użytkownicy mogli dostać oferty w cenie ok. 30 GBP. Ceny usługi dla klienta końcowego spadły średnio o 39% od początku roku, w tym czasie liczba szerokopasmowych użytkowników korzystających z niej wzrosła o 50%. Obecnie w Wielkiej Brytanii podłączonych jest 600 tys. linii, co tydzień liczba ta rośnie o 20 tys.

Yahoo! do końca czerwca br. zamknie swoje serwisy aukcyjne w Europie (w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Niemczech, Włoszech i Hiszpanii). Użytkownicy są przekierowywani do eBay.

Producenci oprogramowania antywirusowego ostrzegają przed nowym wirusem komputerowym infekującym pliki graficzne. W32.Perrun nie zawiera procedur destrukcyjnych. Eksperci obawiają się jednak, że może on zapoczątkować nowy trend wśród twórców wirusów.

Szwedzki producent urządzeń telekomunikacyjnych sprzedał swój dział produkcji chipów niemieckiej firmie Infineon Technologies. Wartość transakcji polegającej na wymianie akcji wynosi 400 mln EUR.