Przegląd tygodnia 1 – 8.03

Netia porozumiała się z wierzycielami, którzy obejmą w ramach emisji akcje stanowiące 91% kapitału zakładowego po restrukturyzacji zadłużenia. Microsoft rozważa wycofanie z rynku Windows XP w przypadku niekorzystnego wyroku w postępowaniu antymonopolowym.

Mercury Interactive dostarczy PZU rozwiązania do monitorowania systemów informatycznych i testowania ich wydajności: TestDirector do zarządzania procesem testowania, WinRunner do testów funkcjonalnych oraz LoadRuner do testów wydajnościowych. Mercury Interactive obsługuje w Polsce 10 klientów, w tym: TP SA, Polkomtel, BZWBK, BRE Bank, Bank Handlowy, EDS Poland i grupa ING. Po pierwszym kwartale obecności w Polsce firma nie podała wyników.

Interia.pl uruchomiła serwis z informacjami na temat międzynarodowych połączeń autokarowych, stworzony na bazie systemu euroTICKET. Na tegoroczne wakacje serwis ma zostać uzupełniony o możliwość rezerwacji i płatności on-line. System euroTicket w serwisie "Autokary" sprawdza połączenia, ceny, liczbę wolnych miejsc rok naprzód na trasach łączących 217 miejscowości w Polsce z 383 miastami w 23 krajach Europy. Informacja obejmuje też zniżki, zasady rezerwacji biletu, odpowiedzialności przewoźnika, itd. „Bardzo zależy nam na wprowadzeniu płatności i rezerwacji on-line jeszcze w czerwcu, przed właściwym sezonem letnich wyjazdów lipiec-sierpień” – mówi Mariusz Kuziak, rzecznik Interii.

Według zmian w europejskiej Konwencji Handlu, klienci skarżący nierzetelnych wirtualnych sprzedawców zarejestrowanych zagranicą będą mogli liczyć na rozpatrzenie sprawy w swoim kraju. Stosowne zmiany w Konwencji Handlu obejmują wszystkie kraje Unii oprócz Danii oraz kraje spoza niej – Polskę, Islandię, Lichtenstein, Norwegię i Szwajcarię. Poprawki nie dotyczą sprzedaży w kanale B2B, oraz firm, które w sprzedaży on-line specjalizują się wyłącznie w wybranej niszy rynkowej. Celem zmian w ustawodawstwie jest zwiększenie zaufania klientów do handlu internetowego.

Deloitte&Touche, prowadzący audyt KGHM zwrócił uwagę, że akcje Telefonii Dialog są księgowane po cenie nabycia - 875 mln zł), tymczasem ich wartość jest według D&T znacznie niższa. Gdyby zgodnie z niższą wyceną KGHM utworzył na ten cel dodatkową rwezerwę, jego wynik w ub. roku okazałby się niższy o kilkaset milionów zł.

Wynajęta przez sąd firma MCC Partner wyceniła wartość jednej akcji Elektrimu na 43 zł, a całego holdingu na 5,8 mld zł. Oznacza to, że wartość zbycia aktywów Elektrimu 2,5 – krotnie przewyższa jego zobowiązania. Całą operację wyceny przeprowadzono prawdopodobnie w ciągu kilku dni, co zdaniem analityków podważa wynik.

W ramach restrukturyzacji zadłużenia Netii zarząd proponuje dwie emisje akcji - serii H do wierzycieli i serii J do dotychczasowych akcjonariuszy. Na 27 marca przewidziane jest NWZA Netii, które rozpatrzy podwyższenie kapitału o maksymalnie 141 mln zł poprzez emisję akcji serii J. 12 marca wznowione zostaną natomiast obrady WZA, które zadecyduje o emisji 350 mln akcji serii H.

Podczas łódzkich targów Intertelecom PTC i Polkomtel przedstawiły działające systemy przesyłania wiadomości multimedialnych MMS. Zarówno PTC, które współpracuje z Sony Ericsson, jak i Polkomtel dla którego infrastrukturę MMS dostarcza Nokia nie podają terminów wprowadzenia usługi na rynek. „Na pewno nastąpi to w perspektywie bieżącego roku. Wprowadzenie usługi wymaga jednak synchronizacji takich elementów jak budowa platformy MMS, dostarczenie przez producentow sprzetu odpowiednich aparatów oraz zapewnienie dodatkowych usług związanych z MMS, które będziemy tworzyć sami, i które stworzą nasi partnerzy" - mówi Jacek Szostak, odpowiedzialny w Erze za wsparcie sprzedaży produktów. Jak stwierdza przedstawiciel Ery, doświadczenia operatorów z WAP-em, czy GPRS dowodzą, że technologia to nie wszystko: w przypadku WAP zabrakło właśnie serwisów dedykowanych jego użytkownikom, a z kolei sukces GPRS zostal ograniczony opóźnieniem dostępności odpowiednich aparatów.

Elektrim przesłał wczoraj nowe propozycje ugodowe do londyńskiej kancelarii prawniczej, reprezentującej większą część obligatariuszy spółki. Zarząd firm proponuje dwa kolejne warianty spłaty zadłużenia. Pierwszy z nich zakłada redukcję zadłużenia o 25% oraz spłatę 5% wierzytelności w ciągu miesiąca od zatwierdzenia umowy ugodowej przez obligatariuszy. Pozostałą część spółka spłacałaby w ratach do końca 2007 r. (70% do końca 2004 r.) Druga propozycja zakłada 15-proc. redukcję długu i spłatę pozostałej części w nieco mniejszych ratach (do 2007 r.). Wierzyciele Elektrimu, którym spółka winna jest 480 mln euro, prawdopodobnie odrzucą również nową propozycję ugodową (poprzednia zakładała redukcję długu o 40%). Law Debenture Trust Corporation (powiernik emisji obligacji spółki) poinformowała o zwołaniu na 15 marca zgromadzenia obligatariuszy, na którym ustalą oni stanowisko wobec propozycji nowego zarządu Elektrimu.

Już 16 marca pierwsi europejscy użytkownicy telefonów komórkowych będą mogli skorzystać z usług i-mode. Szybki dostęp do Internetu za pośrednictwem telefonów wprowadzi tego dnia do swej oferty niemiecka firma E-Plus Mobilfunk. E-Plus jest niemieckim oddziałem holenderskiej firmy KPN Mobile, która wykupiła od japońskiego operatora licencję na tę technologię. Niemiecka firma jeszcze w tym tygodniu chce wprowadzić do sprzedaży odpowiednie telefony. Urządzenia te dostarczy koncern NEC.

Telefony mają kosztować ok. 250 EUR, zaś miesięczny abonament za korzystanie z usługi 3 EUR. Oddzielnie trzeba będzie płacić za przesłane i otrzymane dane - 1 KB ma kosztować 0, 01 EUR.

Polskie firmy tworzące oprogramowanie eksportują na kwotę około 100 mln USD. Zdecydowaną większość wypracowują niewielkie przedsiębiorstwa dysponujące unikalnymi produktami. Według specjalistów rynek eksportowy ma szanse się rozwinąć – pogorszyła się np. sytuacja polityczna w Indiach i Pakistanie, które dostarczają USA i Europie Zachodniej usług outsourcingu produkcji oprogramowania.

Do tworzonej pod auspicjami MSP Krajowej Grupy Telekomunikacyjnej, może trafić TV Familijna, a nawet Netia albo El-Net. Dziś odbywa się ponadto posiedzenie rady nadzorczej Polkomtela, podczas którego mogą zapaść decyzje w sprawie zmian w zarządzie. Może to stanowić wstęp do włączenia operatora do grupy.

Netia Holdings uzgodniła warunki porozumienia restrukturyzacyjnego pomiędzy udziałowcami – Telią i Warburg Pincus, a obligatariuszami. Wierzyciele Netii obejmą akcje nowej emisji akcji serii H, które stanowić będą po restrukturyzacji 91% kapitału zakładowego. Strony zgodziły się więc na stanowisko, które reprezentowali przedstawiciele obligatariuszy – Telia i Warburg proponowały początkowo, aby ich udział po restrukturyzacji wynosił 15%, obligatariusze dopuszczali 10-proc. udział. Ponadto według przedstawicieli posiadaczy obligacji Netii, cena emisyjna nowych akcji powinna być wyznaczona w oparciu o wycenę wartosci spółki wynosząca 400 mln EUR. W myśl porozumienia, obligatariusze mają także objąć 50 mln nowych, 6-letnich obligacji wyemitowanych przez holenderską spółkę zależną Netii.

System CDN XL poszerzył ofertę stworzonej przez platformy Casper. Zintegrowany system wspomagający zarządzanie przeznaczony jest dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Rozwiązanie skierowane jest dla firm dystrybucyjnych i usługowych, zwłaszcza wielooddziałowych. W modelu ASP (CDN eXL) dostępna będzie większość modułów "stacjonarnej" wersji oprogramowania. System działa na platformie Windows 2000 Terminal Server lub MetaFrame i serwerach MS SQL Server 2000. Testy systemu w wersji ASP rozpoczęło już Euro Consulting, jedno z największych warszawskich biur rachunkowych. Miesięczne opłaty za korzystanie z modułów CDN eXL, negocjowane są indywidualnie z poszczególnymi klientami.

Z początkiem marca Telia uruchomiła łącze DWDM pomiędzy Warszawa a Pragą. Służyć ono będzie do wymiany ruchu między Polską a Czechami, stanowiąc jednocześnie dodatkowe wyjście międzynarodowej transmisji danych dla klientów Telii w obu krajach. Zarówno Praga jak i Warszawa są już niezależnie podłączone do węzłów zarządzanej przez Telię międzynarodowej sieci Viking. Zestawienie nowego wysokoprzepustowego łącza zapewnić ma ciągłość usług jakie Telia świadczy na rzecz lokalnych operatorów, w przypadku fizycznego uszkodzenia jednego z dotychczasowych połączeń.

Przychody Incenti w pierwszym kwartale działalności (2001 Q4) wyniosły 1,32 mln zł. Wynik uzyskany w pierwszym kwartale działalności jest lepszy od zakładanego wcześniej o 220%. To nie jedyne dobre wiadomości, jakie przekazali dziennikarzom przedstawiciele firmy zarządzającej centrum danych. Przychody w pierwszym kwartale br. mają wynieść 1,5 mln zł, a w kolejnych kwartałach mają rosnąć kolejno o 50%. Oznaczałoby to, że tegoroczne przychody firmy wyniosą ponad 12 mln zł. Zarząd Incenti nie podaje na razie danych na temat wyników netto - zostaną one ujawnione po zakończeniu audytu. W końcu 2003 roku firma ma według prezesa zarządu Incenti, Jerzego Popka, osiągnąć rentowność. Skąd ten optymizm? „Paradoksalnie, recesja na rynku jest korzystna dla firm typu Incenti. Firmy przeprowadzają restrukturyzację kosztów - coraz częściej, zamiast inwestować w infrastrukturę, wybierają outsourcing” – stwierdził Piotr Kisiel, członek zarządu Incenti. Wrocławskie centrum obsługuje obecnie sześciu klientów, w tym trzech wchodzących w skład grup spółek które utworzyły firmę, m.in. Marketplanet – platforma B2B TP S.A. Incenti przejęła także od nieistniejącego już eCenter obsługę XOR Internet. Wkrótce do grona klientów dołączą jeszcze cztery firmy, spoza grup tworzonych przez firmy - matki. W bieżącym roku Incenti zamierza rozbudować istniejące centrum danych we Wrocławiu, do 400 m2 powierzchni roboczej. Ponadto powstać ma centrum w Łodzi.

AGS New Media spółka zależna Elektrimu złożyła wczoraj wniosek o upadłość. Dostawca rozwiązań B2B i B2C, miała być partnerem strategicznym Software AG w Polsce. AGS New Media, spółka zależna Elektrimu złożyła wczoraj (4 marca) w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy wniosek o upadłość. AGS New Media wraz z Easynet, kolejną spółką zależną Elektrimu, tworzyła platformy dla sklepów internetowych (m.in. Galeria Centrum, Empik.com) oraz serwisów aukcyjnych (Aukcja.com).

Według informacji Parkietu, Tel-Energo chce zainwestować w kontrolowaną w 75% przez NFI Jupiter firmę Pro Futuro. Prawdopodobnie Tel-Energo obejmie nowe akcje spółki na kwotę kilkudziesięciu milionów złotych – aby uzykać 25% udziałów musiałaby wyłożyć 50 mln zł. Pro Futuro w zeszłym roku miało 4,3 mln zł przychodów i 27 mln zł straty netto.

Pierwszych abonentów na terenach wiejskich TP S.A. podłączy do dawnej sieci analogowej Centertela na przełomie pierwszego i drugiego kwartału br. RWT Polskie poinformowała wczoraj, ze jest gotowa do rozpoczęcia dostaw specjalnego terminala, który otrzymają nowi abonenci. Zamówiono 210 tys. takich urządzeń.

Apexim zlikwidował dwie spółki zależne – Apexim–Podlasie i Apexim Dolny Śląsk. Zarządy obu spółek złożyły wnioski o ogłoszenie upadłości w sądach w Białymstoku i we Wrocławiu. Jak podano w komunikacie, działania „służą m.in. restrukturyzacji grupy kapitałowej Apexim”. Regionalne oddziały Apeximu powstały w 1998 roku, po giełdowym debiucie Apeximu. Oddział Białystok obsługiwał m.in. publiczne i niepubliczne ośrodki zdrowia. Klientem oddziału wrocławskiego był m.in. KGHM.

AMG.net. wdraża w BRE Banku system eCRM oparty na platformie ATG Dynamo Customer Management Suite. System zarządzania relacjami z klientem jest przeznaczony do obsługi użytkowników i klientów Multiportu oraz kont mBanku, Multibanku i IzzyBanku.

eCRM ma pomóc w spójnym potraktowaniu klienta indywidualnego BRE, poprzez zaoferowanie mu wszystkich produktów detalicznych, w tym docelowo usług funduszu inwestycyjnego, domu maklerskiego i funduszu emerytalnego. W oparciu o platformę ATG Dynamo powstały wcześniej serwisy Multiport, Multibank i IzzyBank. Planowany nowy serwis mBanku także będzie utworzony w oparciu o tą platformę.

Business Software Alliance rozpoczyna kampanię uświadamiającą o zagrożeniach związanych z posiadaniem nielegalnego oprogramowania skierowaną do małych i średnich przedsiębiorstw. Elementem kampanii będzie przeprowadzenie rozmów telefonicznych z właścicielami takich firm.

Po raz pierwszy w historii przychody polskiej spółki informatycznej przekroczyły miliard złotych. Przy przychodach w wysokości 1,034 mld zł Prokom Software miał 35,8 mln zł zysku netto. Na wynik netto wpływ miały zabiegi księgowe – głównie sprzedaż i odkupienie udziałów w Softbanku – które zwiększyły wynik netto grupy o 80 mln zł.

Grupa Eldorado zajmująca się hurtowym handlem spożywczym wypracowała w ub. roku 727 mln zł. Firma zapowiada rozwijanie platform eHurtownia i eProducent. Przez eHurtownię przewinęło się w ub. roku 80 mln zł.

ComputerLand SA ogłosiła skonsolidowane wyniki finansowe za ubiegły rok. Przychody integratora w 2001 r. zamknęły się kwotą 536,9 mln zł a zysk netto wyniósł 29,7 mln zł. Na wyniku finansowym zaważył IV kw. 2001 r. W okresie tym przychody spółki wyniosły 192 mln zł a zysk netto przekroczył 14 mln zł. Grupa Kapitałowa ComputerLand wypracowała blisko 610 mln zł przychodów. W 2001 r. w jej skład oprócz podmiotu dominującego wchodziły następujące spółki: LAN Serwis , AgroComp, CSBI (Sankt Petersburg), Web Inn, UAB Baltijos Kompiuteriu Centras (Wilno), CL Mielec, eCard, Centrum Handlu Internetowego, Clinika.pl, Dolnośląska Szkoła Bankowa, StalPortal.

Grupa Onet poinformowała o udzieleniu 28.02 spółce zarządzającej Onet.pl pożyczki na spłatę kredytu, który pod koniec stycznia br. portalowi wypowiedział Bank Handlowy. Pożyczka w wysokości 10 mln zł jest przeznaczona na spłatę kredytu rewolwingowego. Termin płatności wypowiedzianej z końcem stycznia umowy kredytowej upływał w czwartek, 28.02. Termin zwrotu pożyczki udzielonej przez GO określono na 28 lutego 2005 roku.

Dostawca zawartości internetowej Teluk.net rozpoczął działalność w Inkubatorze Przedsiębiorczości przy Agencji Rozwoju Lokalnego w Gliwicach. Teluk.net dostarcza w systemie abonamentowym treści dla serwisów internetowych i zajmuje się usługami PR. Jej klientami są obecnie Centrum Tłumaczeń Specjalistycznych GET iT, serwis Megapraca, polsko-belgijska spółka energetyczna TELSIDD oraz BizCentrum, do którego należy Serio.pl.

Bankier.pl wprowadził na swoje strony ofertę kont osobistych oraz kartę kredytową LUKAS Banku. To piąte konto, w którego obsłudze przez Internet pośredniczy serwis.

Gazeta.pl przewiduje osiągnięcie break even point w końcu 2003 roku, udział reklamy inernetowej w przychodach portalu ma się utrzymać na poziomie 75%. Działający od roku portal Gazeta.pl uzyskał w 2001 roku 3,8 mln przychodów, z czego 3 mln to wpływy z reklamy internetowej. W całym ub. roku koszty operacyjne wyniosły 29,1 mln zł, z czego amortyzacja pochłonęła 10,6 mln zł a reklama 4,4 mln zł. Strata netto portalu w 2001 to 18,2 mln zł. Agora zainwestowała w rozwój przedsięwzięcia 17,9 mln zł. W projekcie internetowym Agory w grudniu 2001 r. pracowały 102 osoby. Według danych z grudnia ub. roku Gazeta.pl miała milion unikalnych użytkowników miesięcznie. Liczba odsłon w styczniu br. według danych Gazety przekroczyła 50 mln. Gazeta coraz bardziej staje się medium dla ludzi dojrzałych – według badania Net Track w III kwartale 2001 udział użytkowników w wieku powyżej 30 lat wzrósł do 47,8% (w II kwartale ub. roku – 45%).

Wzrost przychodów o 52,4%, strata netto niższa o 9% - takie wyniki w roku 2001 przedstawił PTK Centertel, spółka zależna TP S.A. W tym roku Centeretel zapowiada zwiększenie nakładów inwestycyjnych – mają one wynieść 1,4 mld zł. Przychody PTK Centertel wzrosły w ub. roku do 2,36 mld zł (w 2000 roku wyniosły 1,55 mld zł). Strata netto zmniejszyła się w 2001 do 603 mln zł z 665 mln rok wcześniej. Udział firmy w przyroście liczby nowych abonentów telefonii komórkowej brutto w ub. roku wyniósł 36%. Plany zakładają zwiększenie inwestycji w 2003 roku do 2 mld zł i w 2004 – do 2,3 mld zł. Plany te mogą jednak podlegać korekcie w przypadku przesunięcia terminu wdrożenia usług UMTS. Spadają miesięczne przychody w przeliczeniu na użytkownika (ARPU). W porównaniu z rokiem 2000 ARPU dla wszystkich użytkowników PTK Centertel spadł o jedną czwartą i wyniósł 85 zł (rok wcześniej 112 zł). W przypadku klientów kart pre-paid POP ARPU wyniósł 31 zł (rok wcześniej – 34 zł). Wskaźnik ARPU dla klientów abonamentowych sieci Idea, który wyniósł w 2001 roku 140 zł (rok wcześniej 154 zł).

UOKiK wszczął wczoraj postępowanie wyjaśniające w sprawie ograniczania przez TP S.A. innym operatorom dostępu do dzierżawy łączy. Wcześniej pismo z żądaniem wyjaśnienia sprawy skierował do TP S.A. prezes URT.

Gateway przewiduje, że strata netto wyniesie pomiędzy 200 a 250 mln USD przy przychodach na poziomie pomiędzy 4,5 a 5 mld USD. Przewidywania zakładały też sprzedaż od 2,6 do 3,3 mln sztuk PC-tów – około 20% mniej niż rok wcześniej. W czwartym kwartale ub. roku finansowego, który zakończy się stratą netto od 100 do 120 mln USD, 75 do 100 mln USD Gateway przeznaczy na rezerwę związana ze zwolnieniem 2,3 tys. pracowników.

Według raportu Nielsen/Net Ratings w czwartym kwartale ub. roku liczba osób posiadających w domu dostęp do Internetu wzrosła o 24 miliony, a w trzecim - o 15 milionów. Na koniec 2001 roku liczba domowych użytkowników Sieci wynosiła na całym świecie 498 milionów.

Microsoft stwierdził, że gdyby w toczącym się procesie antymonopolowym zatwierdzono prawomocnym wyrokiem żądania 9 amerykańskich stanów, to niewykluczone, że koncern musiałby wycofać system Windows XP z rynku. Zdaniem Steve’a Ballmera będzie to jedyny sposób na spełnienie przedstawianych roszczeń. Osłabienie monopolistycznej pozycji firmy z Redmond i zapewnienia odpowiednich warunków dla zaistnienia na rynku konkurencyjnych produktów miałoby się odbyć m.in. poprzez oddzielenie od systemu operacyjnego przeglądarki Internet Explorer oraz odtwarzacza Windows Media Player (szczegółowa lista żądań nie jest znana, ponieważ została utajniona przez sąd). Koncern, czego domagają się przedstawiciele 9 stanów, powinien również obniżyć cenę systemu operacyjnego, ponieważ obecna jest zbyt wygórowana. Ballmer stwierdził, że oddzielenie niektórych elementów od systemu Windows doprowadzi do powstania bardzo wielu jego odmian (z przeglądarką IE, ale bez odtwarzacza WMP; z odtwarzaczem, ale bez przeglądarki itd.). Spowodowałoby to znaczne podwyższenie kosztów i nieopłacalność produkcji systemu Windows.

W czwartym kwartale ub. roku Deutsche Telekom poniósł stratę netto w wysokości 2,5 mld EUR, głównie w związku z inwestycjami w Voicestream, amerykańskiego operatora komórkowego. W całym roku 2001 strata wyniosła 3,5 mld EUR.