Przegląd tygodnia 1 - 7.02

Telekomunikacja Polska ogłosiła strategię na najbliższe trzy lata. Rada nadzorcza zmieniła skład zarządu Elektrimu.

Według informacji AdNetu, udziały w rynku reklamy internetowej powyżej 1% ma trzynastu wydawców. Największe udziały „gotówkowe” mają portale – Onet (29%), Wirtualna Polska (18%), Interia (12%) i Gazeta (12%). Kolejny z portali, Hoga, miał 3% udziału, a niedziałający już Poland.com – 1%. Cały rynek bez barterów wliczając rabaty oszacowano w ujęciu AdNetu na 50 – 60 mln zł. „Rzeczywisty rynek jest około dwóch razy mniejszy ze względu na upowszechnienie się polityki dawania wysokich rabatów” – ocenia Marek Rusiecki. Piątą pozycję, po czwórce portali, zajmuje w tym ujęciu sieć AdNet, który deklaruje 10% udział w rynku. Wśród największych reklamobiorców znalazły się także serwisy wydawnictw – IDG Poland i Rzeczpospolitej – posiadające po 2% rynku. dział AdNetu w przyszłym roku może znacząco się zwiększyć w związku z włączeniem do sieci Bankiera.pl, który w 2001 roku miał 5% rynku. Jednoprocentowe udziały miały w 2001 roku kolejne sieci reklamowe – AdMaster (obecnie ARBOmedia) oraz IDMnet, a także serwis finansowy Softbanku – expander.pl, a także niedziałający już Poland.com. Prognoza AdNetu, dodajmy –optymistyczna, zakłada, że wartość rynku wyniesie w 2002 roku po odliczeniu rabatów około 30 mln zł.

Do końca 2004 roku Telekomunikacja Polska SA planuje przeznaczyć około 13 mld zł na inwestycje. Kwota ta zostanie rozdysponowana na rozwój infrastruktury sieci stacjonarnej (ok. 7,7 mld zł), rozwiązania informatyczne (2,6 mld zł), rozwiązania transmisji danych (1,5 mld zł) oraz na rozwój nowych produktów i technologii (1,1 mld zł). Inwestycje te realizowane będą w ramach nowej strategii telekomu, dążącego do "stworzenia nowoczesnej struktury sieci, która zapewnić ma utrzymanie wiodącej pozycji w najbardziej atrakcyjnych segmentach rynku telekomunikacyjnego". Inwestycje TP SA zostaną rozłożone równomiernie na trzy najbliższe lata. W tym roku spółka zainwestuje ok. 4,3 mld zł, w roku następnym ok. 4,5 mld zł a w roku 2004 ok. 4,2 mld zł. Jednocześnie do końca tego roku pracę w grupie kapitałowej Telekomunikacji Polskiej SA straci 11 tys. osób.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne chcą skonsolidować spółki zależne - NOM i Tel-Energo. Zmiany w zarządach i radach nadzorczych spółek to pierwszy krok w kierunku konsolidacji. Prezesem obu spółek jest obecnie Andrzej Arendarski. W skład holdingu niezależnych operatorów mógłby ponadto wejść TL Dialog.

Expertia uruchomiła sprzedaż za pośrednictwem sieci agencji ubezpieczeniowych. Do końca roku serwis chce pozyskać co najmniej 270 punktów sprzedaży w agencjach i u dilerów samochodowych.Obecnie system expertii obsługuje 50 agencji siedmiu zakładów ubezpieczeń – Compensa, Fiat Ubezpieczenia, Generali, Heros, Inter, Partner i Nordea. W lutym expertia będzie ponadto obsługiwać agencje trzech dodatkowych zakładów, w tym Warty.

Hewlett-Packard Polska wystosowała oświadczenie w sprawie zarzutów strony rządowej dotyczących budowy Zintegrowanego Systemem Zarządzania i Kontroli (IACS). Według kierownictwa HP prace przebiegają zgodnie z zawartym w umowie harmonogramem i zbliżają się już do półmetka. Rzecznik rządu Michał Tober oświadczył, że prokuratura przeprowadzi szczegółowe śledztwo w sprawie nieprawidłowości w procesie budowy Zintegrowanego Systemem Zarządzania i Kontroli (IACS). Ma ono wykazać, czy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która nadzoruje powstawanie systemu zarządzającego unijnymi dopłatami dla polskiego rolnictwa, popełniła błędy przy jego tworzeniu lub finansowaniu. Zdaniem przedstawicieli rządu stwierdzone nieprawidłowości i opóźnienia w tworzeniu systemu IACS mają bezpośredni wpływ na wynik rozmów integracyjnych z Unią Europejską. IACS powinien być gotowy na rok przed planowanym wstąpieniem Polski w struktury Unii, czyli do końca 2002 r. Kierownictwo Hewlett-Packard stwierdza, że firmie nie są znane żadne nieprawidłowości.

Akcjonariusze Netii nie podjęli na NWZA, zgodnie z propozycją zarządu, żadnych decyzji. Netia wraz z Telią prowadzą negocjacje z grupą 5 – 6 obligatariuszy posiadających około 70% papierów dłużnych operatora. Kolejne NWZA Netii jest przewidziane na 19 lutego i do tego czasu strony muszą dojść do porozumienia.

W środę nad ranem Rada Nadzorcza Elektrimu odwołała p.o. prezesa zarządu Waldemara Siwaka z zajmowanego stanowiska. Jego miejsce zajmie Jacek Krawiec, dotychczasowy prezes Impexmetalu, który sprawować ma 3-letnią kadencję. Jacek Walczykowski, który tydzień temu został zawieszony w pełnieniu obowiązków wiceprezesa Elektrimu, również został odwołany z zarządu. W skład nowego, dwuosobowego zarządu wchodzi obok prezesa Krawca, Jan Rynkiewicz, który ostatecznie zajmie stanowisko wiceprezesa Elektrimu. Zmiana składu zarządu została wymuszona przez obligatariuszy spółki. Żądali oni we wczorajszym piśmie, aby Rada Nadzorcza Elektrimu powołała nowy zarząd, gdyż z dotychczasowym nie ma szans na uzyskanie lepszych warunków spłaty jedynie 60% z 480 mln euro zadłużenia.

Według badania Interbus TNS OBOP w grudniu wśród portali najwyższy wskaźnik znajomości spontanicznej marki miał Onet.pl – 78%. Wirtualną Polskę, drugą w kolejności, zna 59% ankietowanych. Na trzecim miejscu jest Interia.pl z 28%. Ciekawie jest na kolejnych miejscach – internauci pamiętają np. Ahoj, który uplasował się na piątym miejscu z 9% znajomością spontaniczną. Dobry wynik Interii można wiązać się z trwającą w tym czasie intensywną kampanią reklamującą markę i usługi portalu. O tym, jak bardzo zapadła dzięki temu internautom nazwa krakowskiego portalu w pamięć dowiemy się jednak pewnie za kilka miesięcy. Ciekawą analogię stanowi tu przykład Gazety.pl – znajomość spontaniczną portalu wykazało jedynie 5% respondentów – choć portal prowadził bardzo intensywną kampanię w pierwszej połowie ub. roku. Najbardziej znaną marką zagraniczną jest Yahoo!, które zajęło czwarte miejsce z 13% odpowiedzi. W grudniowym badaniu Interbus Taylor Nielson Sofres OBOP wzięło udział 2000 osób powyżej 15 roku życia. Dostęp do Internetu deklarowało 20,8% ankietowanych, podczas gdy korzystanie z Internetu – 14,5%. 3,1% deklaruje chęć uzyskania dostępu do Internetu w ciągu najbliższych 6 miesięcy.

W serwisie olimpijskim Gazety.pl znajdą się korespondencje dziennikarzy GW obecnych na miejscu – relacje z zawodów na żywo, aktualności, wywiady z uczestnikami (także w formacie mp3). Witryna zawiera także niezbędny kibicowi „background” – historię igrzysk i poszczególnych dyscyplin, archiwalne plakaty, historię polskich występów. Osobną część serwisu poświęcono Adamowi Małyszowi, znalazły się tu gadżety , np. wygaszacze z rysunkami Jacka Gawłowskiego, kalendarium Małysz dzień po dniu, oraz konkurs Ad-Am.

Internauci nie zobaczą natomiast w Sieci transmisji ani retransmisji zawodów. MKOl sprzedał za 3,5 mld USD prawa do transmisji telewizji NBC i obawia się, że część transmisji pojawiła by się w Internecie wcześniej niż telewizji, w przypadku zawodów transmitowanych przez telewizję z opóźnieniem .

Hoga.pl SA zakończyła 2001 rok finansowy stratą netto w wysokości 5,74 mln zł. Jeszcze w sierpniu ub.r. prezes portalu, Tomasz Kosobucki, mówił że rok 2001 Hoga zamknie stratą netto na poziomie 6 mln zł. Zarząd liczy, że spółka osiągnie pierwsze zyski w drugiej połowie 2002 r. Ubiegłoroczne przychody ze sprzedaży portalu były natomiast ponad dwukrotnie wyższe od prognozowanych. Przedstawiciele portalu planowali zwiększenie przychodów w 2001 roku do poziomu 3 mln zł, w rzeczywistości wyniosły one 6,73 mln zł. W 2000 r. Hoga.pl wypracowała zaledwie 548 tys. zł przychodów.

TP S.A. wysłało zaproszenie ofertowe do przetargu na system billingowy dla klientów biznesowych. Zaproszenia dotarły do czterech firm - Amdocs, Portal Software, Cap Gemini i prawdopodobnie Kenan (spółka zależna Lucent Technologies). Nieoczekiwanie do tego grona nie awansował Sofrecom, spółka zależna FT. W tej sytuacji faworytem jest Amdocs, który prawdopodobnie zaprosi do współpracy Spin.

Sony Poland zamierza zwolnić jedną czwartą z liczącej 114 osób załogi, głównie z działów administracji, sprzedaży i marketingu.

Według nieoficjalnych informacji zainteresowanie majątkiem Formusa wyraziły trzy firmy, wśród nich Tel-Energo. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, syndyk nie umorzył upadłości. Konflikt między West LB, jednym z udziałowców Formusa i syndykiem doprowadził do ostatecznego odłączenia sieci Formusa. Według pracowników Formusa, West LB po raz kolejny zadziałał na szkodę spółki.

TP S.A. zakupiła od Lucent Technologies 15 routerów usługowych IP SpringTide(r) 7000, które zostaną zainstalowane w największych miastach kraju, pełniąc rolę węzłów usługowych. Lucent zapewni także oprogramowanie do zarządzania siecią i kreacji usług IP - Navis(tm) LightShip. Firma na mocy umowa będzie ponadto współpracować przy instalacji i zapewni wsparcie techniczne, przyczyniając się do zwiększenia zadowolenia użytkowników sieci. Podpisana umowa jest elementem szerszego porozumienia zawartego na początku tego roku pomiędzy FT i m.in. Lucent Technologies na wyłączną obsługę technologiczną spółek wchodzących w skład grupy FT.

BRE Bank przekazał informację, że posiada łącznie ponad 10% akcji i głosów na WZA Elektrimu. BRE dąży do szybkiego zwołania NWZA holdingu, podczas którego planuje przeprowadzić zmiany w zarządzie spółki. Według komentarzy analityków i prasy, BRE mógłby w dalszej kolejności chcieć podziału pogrążonego w kłopotach Elektrimu.

W czwartym kwartale br. do obrotu publicznego ma trafić do 49% walorów mBanku. Przedstawiciele BRE uzależniają upublicznienie spółki od tempa pozyskiwania przez nią klientów. Według analityków wycena spółki nie będzie łatwa, jednak papiery mBanku mogą cieszyć się zainteresowaniem inwestorów.

KPWiG oraz zarząd giełdy będą działać na rzecz usunięcia luki prawnej powodującej przy podziale spółki możliwość niedostarczenia inwestorom istotnych informacji. Taki przypadek ma miejsce obecnie, w związku z podziałem Optimusa. Wycena powstałej z podziału Grupy Onet jest niezwykle trudna, wyników z prospektu GO nie można odnieść np. do podobnych spółek publicznych – Interii i Hogi.

Wirtualny bank mBank rozpoczął oferowanie kredytu. Kredyt może być przyznany osobom posiadającym eKONTO co najmniej od 6 miesięcy i m.in. deklaruje stałe wpływy w okresie obowiązywania umowy kredytowej. Przyznawany kredyt charakteryzuje się zmienną stopą procentową, przy czym w wersji podstawowej wynosi ona 18,4%. Po sześciu miesiącach przysługuje możliwość obniżenia oprocentowania. Klienci z kartą Visa Gold mBanku od początku spłaca odsetki według minimalnej stopy wynoszącej 15,3%. Kredyt udzielany jest na 12 miesięcy w wysokości do 10 tys. zł., z możliwością przedłużenia umowy na kolejny rok w przypadku prawidłowej spłaty. Każda wpłata na rachunek to częściowa spłata kredytu. Środki z kredytu są dostępne jako depozyty – przelewy, wypłaty w bankomatach i zakupy kartą.

Wartość polskiego e-commerce B2C, czyli towarów oraz usług sprzedanych i opłaconych w Internecie, wyniosła wg szacunków eCard około 50 mln zł. Z tego 16 proc. stanowią transakcje zrealizowane przy pomocy kart płatniczych. Średnia wartość transakcji internetowych przy użyciu karty autoryzowanych przez eCard wynosi 187 zł, choć w IV kw. ub. r. średnia ta wzrosła do 233 zł. W Internecie najpopularniejsze są karty kredytowe. Dotychczas polskie banki wydały łącznie 13 mln różnego rodzaju kart, jednak do zakupy w Sieci umożliwia tylko ok. 1,6 mln kart wypukłych. Co ciekawe, jedna trzecia kart, za pomocą których dokonano zapłaty, została wydana zagranicą. ECard zaobserwował także, zwłaszcza w ostatnim kwartale ub. roku wzrost udziału kart wirtualnych, wydanych wyłącznie w celu dokonywania opłat w Sieci. Udział w całym roku wyniosła 2,2%, jednak w IV kw. już 4,8% transakcji obsłużonych przez eCard stanowiły te dokonane kartami wirtualnymi.

TP SA przeprowadził niepubliczną emisję obligacji o wartości 250 mln zł. Termin wykupu obligacji po wartości nominalnej (10 tys. zł) przypada na 1 marca br. TP S.A. nie przewiduje wprowadzenia obligacji do publicznego obrotu. Według zapowiedzi z końca grudnia, środki z emisji posłużyć mają do zarządzania krótko i średnio terminową płynnością operatora. Równocześnie TP S.A. poinformowała o udzieleniu PTK Centertel pożyczki w wysokości 164 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na zakupy sprzętu i obsługę bieżących zobowiązań operatora komórkowego. Termin spłaty pożyczki przypada na 31 grudnia br.

MCI Management i niemiecki fundusz bmp negocjują szczegóły w sprawie drugiej rundy finansowania portalu Bankier.pl. We wtorek MCI zakupił 20% udziałów w Bankier.pl, fundusz zapłaci za nie dwóm osobom fizycznym łącznie ok. miliona zł. Wykonanie umowy jest uwarunkowane m.in. od zgody pozostałych akcjonariuszy, podpisania umowy udziałowej pomiędzy MCI, bmp i Central Eastern Europe Venture. W przypadku powodzenia umowy, MCI będzie miał 80% udziałów w Bankier.pl.

WP zmieniła stronę główną. Dotychczasowa „jedynka” najstarszego portalu w Polsce powstała we wrześniu 2000 roku. Od chwili uruchomienia zliczyła 183 mln odsłon, a w ciągu ostatniego roku jej oglądalność wzrosła o 76%. „Liczba serwisów, które promuje WP, przekroczyła sześćdziesiąt, potrzebowaliśmy więc bardziej przejrzystego i szybkiego przewodnika po zasobach portalu”. – powiedział Marek Borzestowski, Prezes WP SA.

Cały projekt powstawał siłami portalu. „Posiadamy wystarczający know-how, żeby to zrobić. Wcześniej niektóre projekty zlecaliśmy firmom zewnętrznym, ale efekty nie były wcale lepsze od tego co mogliśmy uzyskać sami. Trudno zresztą winić agencje – rzadko kiedy raczej mają do czynienia z projektem dla portalu horyzontalnego” – mówi Marcin Strzałkowski.

Webmergers podał informacje na temat rynku firm internetowych w styczniu. Łącznie na przejęcia udziałów w 130 dotcomach wydano w styczniu br. 2,1 mld USD – to o 42% mniej niż w styczniu ub. roku. Webmergers odnotował za to najniższą od sierpnia 2000 roku liczbę upadków dotcomów – w styczniu zbankrutowało ich tylko 19. Styczeń przyniósł jednak zarazem upadek takich firm jak Global Crossing, Usinternetworking czy Beyond.com.

Do najważniejszych transakcji na rynku w styczniu należały przejęcie przez brytyjski bank internetowy Egg francuskiego Zebanku za 8 mln USD, przejęcie przez fundusz Sun Capital bankrutującego serwisu WebLink Wireless, przejęcie przez Register.com innej firmy rejestrującej domeny – brytyjskiego Virtual Internet.

Według danych amerykańskiego departamentu handlu, w ciągu 13 miesięcy do września 2001 liczba Amerykanów korzystających z Internetu wzrosła o 26 milionów, do 143 mln. To około 54% całej populacji. Komputery wykorzystuje ponad 174 miliony Amerykanów, czyli dwie trzecie mieszkańców USA. Według raportu departamentu handlu znacznie wyższy wskaźnik wzrostu korzystania z Internetu jest obserwowany wśród uboższych warstw społeczeństwa. W przypadku gospodarstw posiadających dochód poniżej 15 tys. USD wzrost wynosi rocznie 25%. Dla gospodarstw o najwyższym przedziale dochodów jest on znacznie niższy i wynosi 11% w skali roku.

Z początkiem tego tygodnia dostępne jest najnowsze oprogramowanie indeksująco-wyszukiwawcze Altavista Desktop Search. Przedstawiciele spółki CMGI (od czerwca 1999 r. właściciel AltaVisty) są zdania, że nowe rozwiązanie służyć będzie głównie użytkownikom korporacyjnym. Oprogramowanie AltaVista Desktop Search, które po raz pierwszy zaprezentowano w połowie minionego roku, działa w oparciu o system Windows. Klienci, którzy zdecydują się wykorzystać rozwiązanie AltaVisty, będą musieli zapłacić od 25-30 USD za licencję na jedno stanowisko komputerowe. Dotychczasowym klientom systemu wyszukiwawczego AltaVisty zaoferowane zostaną znaczne upusty.

W czwartym kwartale 2001 zysk netto pro forma Priceline.com wyniósł 3,3 mln USD. W analogicznym okresie w roku ubiegłym Priceline poniósł 25 mln USD straty netto. Wynik EBITDA za czwarty kwartał ub. roku wyniósł 6,2 mln USD. Serwis miał w IV kwartale 235,3 mln USD przychodów, o ponad 7 mln USD więcej niż rok wcześniej. W całym ub. roku przychody Priceline.com wyniosły 1,17 mld USD (rok wcześniej – 1,24 mld USD). Wynik pro forma EBITDA za cały rok 2001 to 24,2 mln USD. Według informacji Priceline.com, baza klientów dotcomu wzrosła w ub. roku do 12,7 mln, przy czym wskaźnik ponownego zakupu produktów w serwisie wynosi 63,6%.

Wniosek oskarżający Intela o nieuczciwą kampanię marketingową i brak współpracy technicznej z innymi producentami sprzętu komputerowego, który złożył w zeszłym roku AMD został oddalony. Komisja Europejska nie znalazła dowodów na to, że Intel stosował i stosuje działania monopolistyczne wobec innych producentów procesorów. AMD zarzucał Intelowi, że nie udostępniał danych technicznych swoich układów tym producentom, którzy produkowali komputery wykorzystując układy AMD. Specyfikacje te były niezbędne do projektowania płyt głównych pod procesory Intela. Z drugiej strony, postępowanie wyjaśniające Komisji Europejskiej wykazać miało, czy Intel nie stosował niedozwolonych praktyk marketingowych podczas swojej kampanii reklamowej "Intel inside". AMD twierdził, że Intel w ten sposób wykorzystywał dominującą pozycję na rynku procesorów (80% rynku europejskiego), by jeszcze bardziej ograniczyć konkurencję. W programie lojalnościowym Intela bierze udział 1,5 tys. firm na całym świecie, z czego 800 w Europie.