Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Przegląd tygodnia 07.09 – 13.09

Zmierzch gigantów: zarząd Elektrimu złożył wniosek o ogłoszenie upadłości spółki. Następny w kolejce jest Apexim. Michel Bon, prezes France Telecom przedłożył francuskiemu rządowi swoją rezygnację z pełnionej funkcji. Będzie jednak pełnił obowiązki do czasu, gdy zostanie wyłoniony jego następca.

TP SA uruchomiła trzy nowe zryczałtowane pakiety internetowe dla swoich klientów. Do tej pory firma oferowała jedynie zryczałtowany pakiet 30 godzin dostępu do Sieci.

Do końca roku NBP musi pozbyć się akcji spółek nie związanych z główną działalnością banku. Dotyczy to m.in. 74% akcji operatora BPT Telbank SA. Z nieoficjalnych informacji wynika, że po wysłaniu przez NBP ok. 50 ofert zainteresowanie wyraziły 4 podmioty. Oficjalnie złożenie oferty kupna potwierdza Tel-Energo SA, prawdopodobnie jedyny polski oferent. Nie przyznają się natomiast najważniejsi konkurenci Telbanku. Na rynku spekuluje się, że jednym z zainteresowanych może być rosyjska firma naftowa Jukos, która przez zakup udziałów w GTS kontroluje Internet Partners. Krążą też opinie, że apetyt na akcje Telbanku ma duński TeleDanmark. Przygotowująca się do debiutu na giełdzie w Nowym Jorku szwedzka Telia odmówiła komentarzy.

Bank PKO BP potwierdza zainteresowanie przejęciem Inteligo, banku internetowego należącego do Bankgesellschaft Berlin.

Chętni na kupno aktywów telewizji kablowej należącej do Elektrimu maja czas do końca września na złożenie ofert. Na krótkiej liście znalazły się 4 konsorcja: Advent Int., Enterprise Investors, telewizja kablowa Vectra wraz z funduszami BRE i prawdopodobnie spółka Multimedia z funduszami izraelskimi. Zaskoczeniem jest brak UPC, które miało złożyć ofertę wraz z Advent International.

URTiP wydał Polkomtelowi i spółce Spray zezwolenia na świadczenie usług stacjonarnych. Polkomtel dostał zezwolenie ogólnopolskie, z prefiksem międzystrefowym 1069, a Spray – w warszawskiej strefie numeracyjnej.

Podczas Krajowego Sympozjum Telekomunikacyjnego, Polska Telefonia Cyfrowa przeprowadziła testowe połączenie w technologii UMTS. Pokaz przygotowany został przy współpracy z Alcatelem, wykorzystano terminale Mitshubishi.

Prezes Apeximu Artur Nowak-Gocławski zapowiedział złożenie w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości Apeximu. Prezesowi nie udało się w ciągu kilku ostatnich miesięcy porozumieć z głównym wierzycielem - Pekao S.A. W ostatnich dniach bank kredytujący przejął też wynagrodzenie spółki za duży kontrakt – środki te miały zapewnić Apeximowi bieżącą działalność. To z kolei uniemożliwia prowadzenie negocjacji w sprawie sprzedaży warszawskiego biurowca spółki.

Przedstawiciele Centraleuropa.com uważają, że stworzenie Krajowej Grupy Telekomunikacyjnej jest uzależnione od rozstrzygnięcia sporu pomiędzy ich firmą a Tel-Energo. Spór dotyczy nieudanej publicznej emisji Areny, której Centraleuropa.com była głównym udziałowcem. Podstawą strategii Areny miało być oferowanie dostępu do Internetu poprzez spółkę joint-venture z Tel-Energo – E-connections, ale Tel-Energo wycofała się z przedsięwzięcia podczas trwania oferty. Centraleurope.com złożyło wówczas wniosek o odszkodowanie i zajęcie udziałów Tel-Energo, jednak operator złożył odwołanie przyjęte przez sąd. W związku z tym Tel-Energo uważa, że ma prawo do dysponowania swoimi aktywami.

Według informacji PB, około 90 mln zł będzie kosztować PKO BP przejęcie od niemieckiego Bankgeselscheft Berlin AG konta Inteligo. Z BGB Polska wydzielony zostanie departament detaliczny i to on wraz z Inteligo zostanie przeniesiony do PKO BP. PKO BP wygrał rywalizację m.in. z BRE Bankiem obiecując m.in. zachowanie marki.

Z nieoficjalnych informacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że rząd może wycofać się z projektów nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego obligujących operatorów do rejestracji obecnych i przyszłych klientów usług bezabonamentowych.

Według oceny przedstawicieli Telekomunikacji Polskiej, udział spółki w rynku połączeń międzymiastowych wzrósł ponownie do ponad 90% od czasu wycofania się w sierpniu br. NOM z oferowania usług w systemie otwartego call-by-call. U szczytu popularności NOM miał ok. 24% udziału w rynku.

Według informacji Business Software Alliance, w Polsce 53% oprogramowania to oprogramowanie pirackie. Odsetek ten, wbrew trendom we Wschodniej i Zachodniej Europie, zmniejszył się jednak od ub.r. We wrześniu BSA rozpoczyna kolejną kampanię informacyjno-edukacyjną, skierowaną do MSP.

Z początkiem września rozpoczęła działalność platforma badania opinii publicznej i rynku Opinie.pl. Serwis umożliwia przeprowadzanie badań on-line za pomocą internetowych narzędzi pomiarowych takich jak kwestionariusze poprzez pop-up i wep-page oraz indywidualne wywiady internetowe poprzez pop-up.

Ster-Projekt ogłosił strategię na lata 2003 - 2005, opracowaną wspólnie z firmą doradczą McKinsey. Spółka zakłada, że średni wzrost przychodów wyniesie w tych latach 15 - 20% rocznie. Udział usług w strukturze sprzedaży firmy ma zwiększać się, tak aby w 2005 roku osiągnąć poziom 50%.

KGHM wykazał w półrocznym raporcie zysk netto w wysokości 103 mln zł - o 80% większy niż za analogiczny okres przed rokiem. Jednocześnie KGHM nie utworzył w wynikach żadnych rezerw na Telefonię Dialog. Obserwaotrzy oczekiwali utworzenia rezerwy po zwróceniu uwagi przez audytora – Deloitte & Touche, że KGHM nadal księguje akcje TD po cenie nabycia (875 mln zł). Tymczasem ich wartość według Deloitte & Touche mieści się obecnie w przedziale 300 – 500 mln zł.

Raiffeisen Bank Polska stał się ósmym bankiem, którego kredyty dostępne są na stronach Bankier.pl i zarazem siódmym bankiem oferującym swe depozyty za pośrednictwem serwisu.

Rada Naczelna Internet Advertising Bureau Polska przyjęła sześć pierwszych firm do grona Członków Wspierających Stowarzyszenia IAB Polska.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami PKO negocjacje w sprawie przejęcia internetowego banku należącego do Bankgesellschaft Berlin miały zakończyć się do połowy września. Wczoraj PKO BP zawarł umowę kupna Inteligo. Bank nie ujawnił jej wartości.

Fuzja dwóch czołowych biur maklerskich działających w Internecie doprowadzi do powstania największego internetowego domu maklerskiego. Piąty w świecie pod względem wielości aktywów internetowy broker Ameritrade Holding, za kwotę 1,3 mld USD przejmie Datek Online, który działa w tym samym sektorze. Operacja odbędzie się drogą wymiany akcji.

Według AT Kearney 41% użytkowników telefonów komórkowych korzysta z aparatów umożliwiających dostęp do Internetu. W ciągu minionych 6 miesięcy odsetek komórkowych internautów wzrósł na świecie o 8 pkt. procentowych.

W pierwszą rocznicę terrorystycznego ataku na USA internetowe serwisy informacyjne powróciły do tych wydarzeń. Oprócz publikacji dużej liczby informacji i wspomnień, wiele serwisów postanowiło ograniczyć tego dnia ilość reklam na swoich stronach, aby – pomimo zwiększonego zainteresowania odbiorców - w ten sposób nie zarabiać na smutnej rocznicy.

Z raportu Gartner Dataquest wynika, iż światowa sprzedaż telefonów mobilnych wzrosła jedynie o 0,8 proc. w okresie między II kwartałem 2001 (97,9 mln sztuk) a II kw. 2002 (98,7 mln).

Zgodnie z zapowiedziami Intel zredukował w czwartek prognozy sprzedaży na III kwartał, jednak w stopniu mniejszym niż spodziewali się tego analitycy. Według nowej prognozy sprzedaż w tym okresie wyniesie 6,3 – 6,7 mld USD; wcześniej zakładano osiągnięcie wyniku w przedziale 6,3 – 6,9 mld USD.

Jak poinformowały władze firmy, America Online zmuszona została do zmniejszenia zaplanowanych na rok 2002 przychodów ze sprzedaży reklam. Tegoroczny budżet zakładał, że przychody AOL z reklamy internetowej i działalności e-commerce zamkną się na koniec br. kwotą 1,7 mld. USD. Już dziś jednak szefowie spółki musieli przeszacować te dane; przychody te mogą być mniejsze od zakładanych nawet o 5%. Jeszcze wcześniej przewidywano, że uda się ten rok zamknąć kwotą 1,8 – 2,2 mld. USD.

IDC obniża prognozy dotyczące sprzedaży komputerów w 2002 r. Analitycy spodziewają się teraz, że wzrost popytu na PC nie przekroczy 1,1%. W 2001 r. sprzedano na świecie ok. 134,1 mln jednostek. Według obecnych szacunków IDC w br. liczba ta ma wzrosnąć do 135,5 mln sztuk. Pierwotne prognozy zakładały wzrost nawet o 4,7%.

Internet jest najlepszym medium reklamowym - jeśli grupę docelową kampanii stanowi kadra zarządzająca. Takie wnioski płyną z raportu przedstawionego przez Nielsen/Netratings. Większość samych zainteresowanych (60% ankietowanych) - odbiorców kampanii kierowanych do kadry zarządzającej - stwierdziła, że właśnie Internet jest najlepszym miejscem do zamieszczania reklam przeznaczonych dla nich. Blisko 50% uczestników badania przyznało, że dokonywało już zamówień usług lub towarów dla swojej firmy pod wpływem informacji uzyskanej w Sieci. 77% wskazało Internet jako miejsce skąd uzyskuje wiadomości na temat nowych produktów i firm. 92% respondentów czyta wiadomości w Internecie w czasie pracy; 45% przegląda także wiadomości finansowe i sprawdza notowania giełdowe. Według Nielsen/NetRatings, około 29% publiczności internetowej to osoby zaangażowane w podejmowanie decyzji biznesowych.

SBC Communications, druga co do wielkości spółka telefonii lokalnej w USA otrzymała ofertę odkupienia jej udziałów w Sterling Commerce, opiewającą na 1 mld USD. Przed trzema laty SBC zapłaciła przejmując tę spółkę niemal cztery razy więcej. Ofertę na spółkę dostarczającą oprogramowanie do handlu elektronicznego złożyły prawdopodobnie Silver Lake Partners i Texas Pacific Group.

Francuski rząd najprawdopodobniej przeforsuje projekt nowej emisji praw do akcji France Telekom. Wartość planowanej oferty szacuje się na 10 mld EUR. Podczas jutrzejszego posiedzenia rady nadzorczej FT może ponadto zapaść decyzja o odwołaniu ze stanowiska prezesa spółki Michela Bona. FT potrzebuje środków na redukcję dotychczasowego zadłużenia sięgającego 70 mld EUR.