Przegląd prasy 8.02

W tym tygodniu Arena złożyła poprawiony prospekt emisyjny do KPWiG. Po bardzo udanych debiutach giełdowych Interii i MCI przedstawiciele Areny również liczą na korzystne uplasowanie walorów firmy na Giełdzie Papierów Wartościowych.

RZECZPOSPOLITA

Zmiany w spółkach zależnych

STGroup zamierza osiągnąć na koniec tego roku ok. 400 mln zł przychodu. Przedstawiciele firmy zapowiedzieli też, że wkrótce podpiszą umowę z inwestorem mającym przejąć do 35% udziałów w portalu YoYo. Przychody STGroup w okresie od listopada 2000 do stycznia 2001 r. wzrosły o 33% w stosunku do analogicznego okresu sprzed roku i przekroczyły 107 mln zł. Spółka w tym czasie osiągnęła 1,4 mln zł netto. (s. B3)

PRAWO I GOSPODARKA

Nie zdążą przed UMTS-em

Operatorzy sieci telefonii komórkowej w rozwój działalności zainwestowali do tej pory 15 mld zł. Najwięcej, bo ok. 8 mld zł zainwestował istniejący od 1992 r. Centertel. Polkomtel i Polska Telefonia Cyfrowa, które rozpoczęły świadczenie usług w roku 1996 zainwestowały odpowiednio ponad 3 i 4 mld zł. Spółki chcą, aby zainwestowane pieniądze zwróciły się im jak najszybciej, jednak przedstawiciele operatorów sieci GSM są zgodni co do faktu, że ze zwrotem nie zdążą przed wprowadzeniem UMTS-u, a obecna technologia GSM będzie pracowała na siebie jeszcze przez kilkanaście lat. Operatorzy szukają nowych źródeł pozyskiwania kapitału. Odbywa się to głównie za sprawą kredytów, a także podnoszenia kapitału akcyjnego oraz jego zmiany, przede wszystkim poprzez wchodzenie lub zwiększenie udziałów silniejszych akcjonariuszy. (s. 4)

Jak cały sektor, tak Cisco

Cisco Systems, największy producent sprzętu do budowy sieci komputerowych i łączy internetowych na świecie, po raz pierwszy od 7 lat rozminął się na niekorzyść z oczekiwaniami analityków. Władze korporacji obniżyły prognozy na 2001 r. W całym roku zamiast spodziewanego wzrostu obrotów o 55%, władze firmy przewidują zwiększenie sprzedaży o 40%. Raport Cisco świadczy o słabnięciu całego sektora technologii. Także najpoważniejsi konkurenci - Lucent Technologies i Nortel Networks obniżyli ostatnio swoje prognozy na 2001r. Nasdaq zareagował ostrą zniżką kursów całego sektora technologii. (s. 5)

Joint venture z Novellem

Novell Network zawiązał spółkę typu joint-venture z

(do niedawna Andersen Consulting) i przedsiębiorstwem Nortel, działającym na rynku telekomunikacyjnym. Przedsięwzięcie nosi nazwę Volera i ma umożliwić Novellovi rozszerzenie jego działalności o sfery e-biznesowe. Założyciele zainwestują w nową działalność ok. 80 mln USD, Novell, który będzie miał co najmniej 80% udziałów w spółce ma odpowiadać za zapewnienie infrastruktury technologicznej. (s. 5)

PULS BIZNESU

Arena.pl zamierza wyjąć z publicznej emisji 200 mln zł.

W tym tygodniu Arena złożyła poprawiony prospekt emisyjny do KPWiG. Po bardzo udanych debiutach giełdowych Interii i MCI przedstawiciele Areny również liczą na korzystne uplasowanie walorów firmy na Giełdzie Papierów Wartościowych. Na warszawską giełdę może trafić nawet 50% akcji portalu. Większość emisji ma trafić do inwestorów instytucjonalnych, także zagranicznych. Arena chce zyskać od inwestorów 200 mln zł i od wyceny dokonanej przez Pekao S.A. zależy, ile procent akcji będzie musiała oddać w zamian za tę sumę. (s. 5)

PARKIET

Idea jednak pomarańczowa

Paweł Rzepka, prezes Telekomunikacji Polskiej SA, nie wykluczył, iż w przyszłości PTK Centertel zostanie wchłonięty przez Orange. Dziś TP SA złoży odwołanie od decyzji UOKiK, który nałożył na spółkę 54 mln zł kary za stosowanie praktyk monopolistycznych. „TP SA znajduje się w grupie France Telecom, a w tej strukturze za rynek telefonii komórkowej odpowiedzialna jest firma Orange” - powiedział prezes Paweł Rzepka. TP S.A. nie podała żadnych konkretów, czyli na przykład w jakiej perspektywie czasowej mogłyby zajść zmiany w strukturze kapitału Centertela. Można tylko przypuszczać, że w tym roku France Telecom, jako 34% udziałowiec operatora sieci Idea, zostanie zastąpiony przez Orange. (s. 1)