Przegląd prasy 7.02

Rząd uchwalił swój projekt ustawy o podpisie elektronicznym, który podczas prac sejmowych zetrze się z projektem poselskim, jako że obu instytucjom nie udało się wypracować do tej pory wspólnego.

RZECZPOSPOLITA

Neostrada TP S.A.

W połowie br. TP S.A. wprowadzi, testowaną obecnie na terenie Warszawy, nową usługę dostępową – Neostradę. W jej ramach oferowane będzie stały dostęp do Internetu za miesięczną opłatą, uzależnioną od prędkości przesyłu danych: od 256 kB/s do 2 Mb/s. Transmisja będzie się odbywała za pośrednictwem łączy telefonicznych. Abonament wyniesie od 300 zł do 1500 zł miesięcznie a opłata za instalację niezbędnych urządzeń od 100 zł do 700 zł. Zdaniem TP S.A. usługą będą zainteresowane małe i średnie przedsiębiorstwa a także klienci indywidualni. (s.B2)

PRAWO I GOSPODARKA

Kontrowersje na atrament?

Rząd przyjął na wczorajszym posiedzeniu projekt ustawy o podpisie elektronicznym. Trafi on do sejmu wraz z konkurencyjnym projektem poselskim, który różni się w kilku istotnych kwestiach. Najważniejsza różnica dotyczy kwestii koncesjonowania wystawców certyfikatów w ramach Infrastruktury Klucza Publicznego. Rząd chce, aby wystawca certyfikatu uzyskał akredytację MSWiA w ramach skomplikowanej procedury. Projekt poselski jest znacznie bardziej liberalny i zakłada, że wystawca musi spełniać tylko wymagane prawem warunki co do stosowanej technologii. Ten projekt w większym stopniu odpowiada dyrektywie Unii Europejskiej w sprawie e-podpisu. Nie wiadomo czy oba projekty uda się scalić kiedy trafią do Sejmu, nie wiadomo także czy zdąży on uchwalić ustawę w przewidzianym terminie czyli w lipcu tego roku. (s.5)

Za mało pecetów

W krajach Europy Środkowej i Wschodniej, aspirujących do członkostwa w Unii Europejskiej jest za mało komputerów osobistych, w tym posiadających dostęp do Internetu, na głowę mieszkańca – stwierdza raport unijnego biura statystycznego Eurostat. W 1999 r. w krajach Unii było 24,8 komputera na 100 mieszkańców a w krajach kandydujących średnio 6,3 komputera. Na czele są Słowenia i Estonia, które prawie dorównują Unii – 25,3 komputera, a na końcu Rumunia i Bułgaria – 2,7 komputera. Polska nieznacznie przekracza średnią z 6,7 komputera na 100 mieszkańców (s.5)

PULS BIZNESU

Prokom, CL, Softbank: dobrze, średni, słabo

Ogólny spadek wydatków na usługi informatyczne w Polsce w różny sposób odbił się na wynikach czołowych integratorów informatycznych w 2000 r. Prokom w stosunku do 1999 r. zanotował wyższy przychód (826 mln zł – wzrost o 200 mln zł), zysk netto (118 mln zł – wzrost o 28 mln zł), chociaż niższy był o 18 mln zł zysk operacyjny, co Prokom nadrobił zyskownymi operacjami finansowymi. ComputerLand natomiast zanotował w zeszłym roku 24,2 mln zł zysku, czyli o 50% więcej niż w 1999 r. chociaż przychody wzrosły tylko o 6,5 %. Firma stara się zdyfersyfikować źródła przychodu, angażując się w różne sektory: bankowo-finansowy, przemysłowy, publiczny, telekomunikacyjny. Zysk Softbanku natomiast zmniejszył się o 11 mln zł mimo wzrostu wartości sprzedaży do 391,5 mln zł w 2000 r. Jego przedstawiciele tłumaczą ten fakt gorszą koniunkturą i kosztami wejścia w rynek administracji publicznej, ponieważ Softbank stara się uniezależnić od sektora finansowo-bankowego. Niewyjaśniona pozostaje do tej pory sprawa udziału firmy w kolejnym etapie informatyzacji PKO BP. (s.7)

PARKIET

Orange: pomarańczowa alternatywa dla PTK Centertel?

Strategia France Telecom przewiduje, że należące do niej operacje w dziedzinie telefonii komórkowej przejmie Orange. Oznacza to wchłanianie przezeń innych podmiotów. Wejście PTK Centertel do grupy Orange przewiduje, jak podaje „Computerworld”, najnowszy prospekt emisyjny zachodniego operatora. Orange wchłania inne podmioty oferując ich udziałowcom objęcie nowych emisji akcji. Przedstawiciele TP S.A. nie komentują tych doniesień chociaż wiadomo, że polski koncern zaplanował na ten rok inwestycje w Centertela. (s.1)