Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Przegląd prasy 3.12

WBK umacnia swoją pozycję lidera bankowości elektronicznej.

PRAWO I GOSPODARKA

Konto przez SMS

Od wczoraj abonenci sieci komórkowej Idea mogą tak, jak abonenci Plusa GSM, korzystać z elektronicznej obsługi rachunku w WBK za pośrednictwem wiadomości SMS. WBK jest liderem rynku bankowości elektronicznej; z tych usług korzysta już 30 tys. jego klientów. Od zeszłego roku funkcjonuje aktywna obsługa rachunków bankowych przez Internet. (s.11)

Dwie spółki zamiast jednej

Restrukturyzacja Optimusa po inwestycji ITI powinna się przyczynić do wzrostu finansowej przejrzystości nowosądeckiej firmy. Jej działalność opiera się teraz na dystrybucji sprzętu komputerowego i usługach informatycznych z jednej strony, i z działalności internetowej z drugiej. Rynek usług informatycznych cechuje wysoka dynamika wzrostu, natomiast nie rośnie tak jak w latach ubiegłych sprzedaż komputerów, co się odbija na wynikach finansowych Optimusa. Rynek internetowy natomiast, znajduje się w powijakach w związku z czym można liczyć na szybki i gwałtowny jego rozwój. Ta dziedzina stanowi priorytet dla Optimusa i w ramach niej zajmie się przedsięwzięciami z zakresu portali, systemów finansowych i e-commerce. Podział firmy uczyni łatwiejszą ocenę planów i wyników finansowych Optimusa w tych, coraz bardziej oddalających się od siebie, dziedzinach. (s.19)

RZECZPOSPOLITA

Nadszedł czas skarg

TP S.A. zgodnie z oczekiwaniami zaskarżyła do NSA pod koniec grudnia zeszłego roku decyzję Ministerstwa Łączności w sprawie rozliczeń rozmów międzymiastowych z niezależnymi operatorami telekomunikacyjnymi, która to decyzja była korzystna dla tych ostatnich. Skarga nie wpłynie na realizację tej decyzji, ponieważ ma ona klauzulę natychmiastowego wykonania. Mimo to niezależni operatorzy przyznają, że TP S.A. może przedłużać bezpośrednie negocjacje w sprawie szczegółowych zasad rozliczeń pomiędzy nimi. Netia natomiast nie uzyskała poparcia ministerstwa dla swej skargi w sprawie unieważnienie przetargu na UMTS. Firma domaga się nie przyznawania koncesji operatorom GSM lub przyznania, na tych samych zasadach co im, koncesji także Netii. Ministerstwo jak na razie podtrzymuje swoją decyzję w tej sprawie. (s.B1)

GAZETA WYBORCZA

Precz z koncesjami

1 stycznia b.r. weszła w życie nowa ustawa Prawo telekomunikacyjne. Jednym z jej najważniejszych zapisów jest likwidacja koncesji, zamiast których będą wydawane zezwolenia. Jeśli firma spełni odpowiednie warunki (np. co do wiarygodności finansowej) nie będzie można odmówić wydania takiego zezwolenia. Zezwolenia będzie wydawał Urząd Regulacji Telekomunikacji (jego utworzenie stanowiło wymóg Unii Europejskiej), niezależna instytucja nadzorująca rynek telekomunikacyjny, która będzie m.in. rozstrzygać spory pomiędzy operatorami i reprezentować Polskę w świecie w sprawach telekomunikacyjnych. Prezesa URT na pięcioletnią kadencję wybiera premier. Pierwszym prezesem URT został Marek Zdrojewski, zastępcą Marek Rusin. Nieograniczona konkurencja w dziedzinie usług telefonicznych lokalnych i międzymiastowych będzie możliwa od początku 2002 r., a w połączeniach międzynarodowych – od 2003 r. (s. 23)

WALL STREET JOURNAL

Yahoo! pozbędzie się ze swoich stron aukcyjnych ofert związanych z ruchem nazistowskim i innych, promujących nienawiść rasową. Portal zacznie również pobierać opłaty aukcyjne, czego do tej pory nie czynił. Przyczyną zakazu umieszczania na stronach treści faszystowskich był m.in. wyrok francuskiego sądu z listopada 2000 r., który nakazał Yahoo! zablokowanie dostępu francuskim użytkownikom do stron aukcyjnych, oferujących przedmioty związane z ruchem neonazistowskim. Zainstalowano już dwa systemy monitoringu. Podobny zakaz obowiązuje już na stronach eBay i Amazon.com.

FINANCIAL TIMES

Edel zacznie współpracować z Napsterem

Bertelsmannowi udało się skłonić pierwsze wydawnictwo muzyczne do podjęcia współpracy z „wyklętym” przez przemysł fonograficzny Napsterem. We wtorek o podjęciu kooperacji z witryną poinformowała niemiecka wytwórnia Edel Music. Warunki współpracy nie są jeszcze znane ale prawdopodobnie Edel Music udostępni w dystrybucji online utwory muzyków, z którymi ma podpisane kontrakty, między którymi jest Jennifer Paige i Phunky Data. Żadna z największych wytwórni muzycznych (poza BMG należącym do Bertelsmanna) nie przystąpiła jeszcze do sojuszu montowanego wokół Napstera. Niechętne są mu także małe, niezależne wytwórnie.

Szczęśliwy nowy rok Matavu

Węgierski koncern telekomunikacyjny, należący do Deutsche Telekom, jest bliski podpisania umowy z rządem Macedonii o nabyciu 51% akcji w macedońskim monopoliście telekomunikacyjnym MakTel, który przy 24% penetracji rynku telefonii stacjonarnej i 4% penetracji rynku telefonii komórkowej obiecuje szybki i gwałtowny rozwój. Przez siedem lat jakie upłynęły od prywatyzacji węgierskiego koncernu umacniał się on na rodzimym rynku i dopiero teraz rozpoczął zagraniczną ekspansję.