Przegląd prasy 27.12

W Polsce nie ma już miejsca na tradycyjne e-inkubatory

PRAWO I GOSPODARKA

Inkubatory zmieniają oblicze

Dynamiczny rozwój Internetu w mijającym roku spowodował powstanie licznych firm zajmujących się szlifowaniem pomysłów na e-biznes. Idea takich przedsięwzięć narodziła się już 20 lat temu w USA na potrzeby sektora zaawansowanych technologii (komputery, informatyka, farmaceutyka). Polsce powstało w tym roku od kilku do kilkunastu takich firm. Ich faktyczna liczba zależy od definicji inkubatora, który to termin budzi kontrowersje. Wielu specjalistów uważa, że w naszym kraju nie ma inkubatorów sensu stricto, tzn. firm koncentrujących się na poszukiwaniu interesujących projektów i odsprzedawaniu ich we wczesnej fazie inwestorom. Rzekome inkubatory silniej i dłużej wiążą się z promowanym przedsięwzięciami i zmierzają raczej w kierunku funduszy inwestycyjnych i holdingów. Jest to zresztą tendencja światowa, gdzie tradycyjne inkubatory stają się powoli przeżytkiem. (E-biznes, I)

Jak zabezpieczyć licytacje

Odpowiedzialności witryn aukcyjnych za wiarygodność kontrahentów jest jednym z warunków upowszechnienia tego rodzaju internetowego handlu w Polsce. Największa witryna aukcyjna na świecie - eBay - stara się uwiarygodnić transakcje poprzez system ocen dla stałych aukcjonariuszy, weryfikację ich danych osobowych i możliwości finansowych, ubezpieczanie transakcji, instytucję niezależnego depozytariusza opłat za towar. W Polsce jedyną firmą zajmującą się tego typu usługami jest E-gwarant.pl, jednak największy polski serwis aukcyjny – Allegro – nie korzysta z jego usług i poprzestaje na własnym systemie ocen i kontroli, podobnie jak należąca do Easy Netu Aukcja.com. (E-biznes, II)

PULS BIZNESU

Arena sprzeda 40 procent akcji

Tuż przed świętami do KPWiG trafił prospekt emisyjny portalu Arena. Firma zamierza zadebiutować na rynku na początku marca przyszłego roku. Na rynku publicznym zostanie zaoferowane 40% akcji portalu, za które kierownictwo portalu spodziewa się uzyskać od 125 do 170 mln zł. Nie przewidywane jest na razie ubezpieczenie tej emisji. Arena liczy na zainteresowanie swoimi walorami dużych inwestorów instytucjonalnych, w tym zagranicznych. Na ostateczny kształt oferty wpłyną doświadczenia Interii, która będzie sprzedawać swoje akcje na rynku pierwotnym w lutym 2001 r. (s.3)

Qadronet potrzebuje na rozwój 10 mln zł

Firma ta zarządza trzema portalami medyczno-farmaceutycznymi i potrzebuje funduszy na ich rozwój. Zamierza sprzedać mniejszościowy pakiet udziałów za kwotę ok. 10 mln zł. Należące do Qadronetu portale zarabiają na reklamie internetowej i handlu farmaceutykami. (s.5)

RZECZPOSPOLITA

Brokerzy lubią Internet

Biura maklerskie są jednymi z nielicznych instytucji finansowych, dla których Internet może stać się czołowym kanałem dystrybucyjnym. Największe amerykańskie internetowe biura maklerskie: Charles Schwab i E-trade mają odpowiednio po 4 i 2,5 mln internetowych rachunków inwestycyjnych. W Europie Zachodniej w 2003 r. będzie ponad 8 mln takich rachunków. Pierwszym, i jak na razie jedynym, polskim biurem maklerskim operującym wyłącznie poprzez Internet jest WoodStock. Pozostałe usługi finansowe (bankowe, ubezpieczeniowe) natomiast nie radzą sobie w Internecie równie dobrze i będą zapewne oferowane tą drogą obok tradycyjnych metod. (s.B5)

Zbyt kosztowna tradycja

Coraz więcej firm zamiast wysyłać tradycyjne kartki z życzeniami woli stosować mailing. Sposób ten jest znacznie tańszy i bardziej odpowiada współczesnym formom komunikacji niż tradycyjna korespondencja, chociaż wykorzystuje się i tą drogę, zwłaszcza w branżach gdzie osobiste kontakty z klientami są szczególnie ważne. (s.B5)