Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Przegląd prasy 14.11

Kwestia elektronicznego podpisu staje się głośna. Jest to jeden z niezbędnych warunków ożywienia handlu elektronicznego.

GAZETA WYBORCZA Około 2-3 milionów Polaków może posługiwać się podpisem elektronicznym za 3 lata. (s.23) Czy zła koniunktura na giełdzie może opóźnić debiut Interii? (s.24) Holding medialny ITI jest zainteresowany kupnem akcji Optimusa. (s.24) Gwarantowanie transakcji elektronicznych może zachęcić internautów do zakupów w Sieci. (s.26) W dodatku „Gazeta Komputer”: czy technologia e-ink zagrozi książkom drukowanym? (s.3-4)

RZECZPOSPOLITA Sąd administracyjny w Lazio zawiesił decyzję rządu włoskiego o wypłacie przez konsorcjum telekomunikacyjne Blu grzywny za wycofanie się z przetargu na UMTS. (s.B4) Jeszcze w tym roku ma zacząć działać centrum zaufania i certyfikacji Centrast, które zajmie się gwarantowaniem internetowych transakcji. Jego udziałowcem jest m.in. NBP. (s.B5) Akcje ComArchu notują najniższą od roku cenę. Przyczyny, to zły klimat wokół spółek IT na giełdzie i obniżenie przez ComArch prognoz zysku netto na ten rok. (s.B8) W dodatku „Moje auto”: Kenwood jest jedną z pierwszych dużych firm elektronicznych, które zaprezentowały samochodowy odtwarzacz plików MP3. (s.E4)

PULS BIZNESU MCI Management rozważa sprzedaż większości udziałów w portalu finansowym Bankier.pl. Nabywcą może zostać Elektrim. (s.4) Indeks frankfurckiej giełdy dla spółek zaawansowanych technologii Neuer Markt spadł do najniższego poziomu w tym roku. (s.9) W czasie Bałtyckiego Forum Gospodarczego większości sesji poświęcona była kwestii wdrażania technologii teleinformatycznych w gospodarce i jego następstwom, w szczególności na rynku pracy. (s.11)

PRAWO I GOSPODARKA Niemiecki Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank udziela długoterminowych kredytów hipotecznych za pośrednictwem internetowego systemu Hypofix. Współpracuje na tym polu m.in. z Raiffeisenbanken. (s.10) Nowy system informatyczny na warszawskiej giełdzie usprawni przekazywanie informacji między wszystkimi uczestnikami rynku i umożliwi zaoferowanie nowych usług klientom biur maklerskich. (s.14)

PARKIET Analitycy Meryll Lynch po spotkaniu z zarządem Prokomu wznowią monitorowanie tej spółki. Rekomendują teraz kupno jego akcji.

Deutsche Bank natomiast obniżył rekomendację Optimusa do „poniżej rynku” i Elektrimu do „tak jak rynek”. Analityków niemieckiego banku niepokoi brak inwestora strategicznego w Optimusie i skomplikowana struktura holdingu skupionego wokół Elektrimu.

WALL STREET JOURNAL Lycos Europe zdołał o 40 procent zmniejszyć stratę w trzecim kwartale (w stosunku do drugiego kwartału) tego roku. Wyniosła ona 26 mln dolarów.

FINANCIAL TIMES Oracle, jeden z największych na świecie producentów oprogramowania, zawarł porozumienie z Compaqiem – producentem sprzętu. Oprogramowanie Oracle’a będzie instalowane na serwerach produkowanych przez Compaq.

W Wielkiej Brytanii jest realizowany program przeciwdziałania przestępczości w Sieci z budżetem 35 mln dolarów.