Przegląd prasy 14.11

Kwestia elektronicznego podpisu staje się głośna. Jest to jeden z niezbędnych warunków ożywienia handlu elektronicznego.

GAZETA WYBORCZA Około 2-3 milionów Polaków może posługiwać się podpisem elektronicznym za 3 lata. (s.23) Czy zła koniunktura na giełdzie może opóźnić debiut Interii? (s.24) Holding medialny ITI jest zainteresowany kupnem akcji Optimusa. (s.24) Gwarantowanie transakcji elektronicznych może zachęcić internautów do zakupów w Sieci. (s.26) W dodatku „Gazeta Komputer”: czy technologia e-ink zagrozi książkom drukowanym? (s.3-4)

RZECZPOSPOLITA Sąd administracyjny w Lazio zawiesił decyzję rządu włoskiego o wypłacie przez konsorcjum telekomunikacyjne Blu grzywny za wycofanie się z przetargu na UMTS. (s.B4) Jeszcze w tym roku ma zacząć działać centrum zaufania i certyfikacji Centrast, które zajmie się gwarantowaniem internetowych transakcji. Jego udziałowcem jest m.in. NBP. (s.B5) Akcje ComArchu notują najniższą od roku cenę. Przyczyny, to zły klimat wokół spółek IT na giełdzie i obniżenie przez prognoz zysku netto na ten rok. (s.B8) W dodatku „Moje auto”: Kenwood jest jedną z pierwszych dużych firm elektronicznych, które zaprezentowały samochodowy odtwarzacz plików MP3. (s.E4)

PULS BIZNESU MCI Management rozważa sprzedaż większości udziałów w portalu finansowym Bankier.pl. Nabywcą może zostać Elektrim. (s.4) Indeks frankfurckiej giełdy dla spółek zaawansowanych technologii Neuer Markt spadł do najniższego poziomu w tym roku. (s.9) W czasie Bałtyckiego Forum Gospodarczego większości sesji poświęcona była kwestii wdrażania technologii teleinformatycznych w gospodarce i jego następstwom, w szczególności na rynku pracy. (s.11)

PRAWO I GOSPODARKA Niemiecki Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank udziela długoterminowych kredytów hipotecznych za pośrednictwem internetowego systemu Hypofix. Współpracuje na tym polu m.in. z Raiffeisenbanken. (s.10) Nowy system informatyczny na warszawskiej giełdzie usprawni przekazywanie informacji między wszystkimi uczestnikami rynku i umożliwi zaoferowanie nowych usług klientom biur maklerskich. (s.14)

PARKIET Analitycy Meryll Lynch po spotkaniu z zarządem Prokomu wznowią monitorowanie tej spółki. Rekomendują teraz kupno jego akcji.

Deutsche Bank natomiast obniżył rekomendację Optimusa do „poniżej rynku” i Elektrimu do „tak jak rynek”. Analityków niemieckiego banku niepokoi brak inwestora strategicznego w Optimusie i skomplikowana struktura holdingu skupionego wokół Elektrimu.

WALL STREET JOURNAL Lycos Europe zdołał o 40 procent zmniejszyć stratę w trzecim kwartale (w stosunku do drugiego kwartału) tego roku. Wyniosła ona 26 mln dolarów.

FINANCIAL TIMES Oracle, jeden z największych na świecie producentów oprogramowania, zawarł porozumienie z Compaqiem – producentem sprzętu. Oprogramowanie Oracle’a będzie instalowane na serwerach produkowanych przez Compaq.

W Wielkiej Brytanii jest realizowany program przeciwdziałania przestępczości w Sieci z budżetem 35 mln dolarów.