Przegląd prasy 10.11

Uruchomiono internetową giełdę owocowo-warzywną

RZECZPOSPOLITA Wareckie przedsiębiorstwo Prima uruchomiło internetową giełdę owocowo-warzywną. W pierwszej fazie działalności giełdy transakcje zawierane są po cenach stałych. Docelowo będzie je można zawierać w formie giełdy ofert zakupu lub aukcji. (s. B2)

Amerykańska Federalna Komisja Handlu opublikowała listę dziesięciu najgroźniejszych „przekrętów”, na które są narażeni kupujący w Internecie. Najbardziej narażeni za oszustwo są uczestnicy aukcji – zdarza się bowiem, że nieuczciwe osoby wystawiają na sprzedaż wiele przedmiotów, z których kupcy nie otrzymują później żadnego. (s. E2)

GAZETA WYBORCZA Hutchison Whampoa, operator telefonii komórkowej z Hongkongu, zrezygnował z przetargu o koncesję na UMTS w Polsce. Informacja pochodzi ze źródeł nieoficjalnych. Konsorcjum, złożone z Hutchison, Polsatu oraz spółki Polpager, było uważane za jednego z faworytów przetargu. Jednak reprezentujący operatora bank HSBC zaprzeczył pogłoskom o wycofaniu się klienta z przetargu. (s. 41)

PULS BIZNESU Powolne wprowadzanie zmian prawnych w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi ogranicza możliwości inwestorów, którzy chcą zawierać transakcje w Internecie. (s. 23)

PRAWO I GOSPODARKA Prokom jeszcze w tym roku podpisze dwa kontrakty z Ministerstwem Finansów o łącznej wartości 18 mln zł. Umowy będą dotyczyły modernizacji infrastruktury komputerowej resortu i stworzenia sieci łączącej ministerstwo z podległymi placówkami. (s. 11)

FINANCIAL TIMES Visa Int., największy międzynarodowy wydawca kart płatniczych, zamierza przestawić swój system informatyczny z komputerów typu main-frame na system oparty na serwerach internetowych.