Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Przegląd Tygodnia 4-10.05

Getin zadebiutował na warszawskiej giełdzie. Kurs akcji serii A, B i C oraz praw do akcji serii E na zamknięciu wyniósł 3,56 zł.

Analitycy Nielsen/NetRatings przeprowadzili badania w 19 krajach całego świata, w których porównali współczynniki dostępności stałych i szybkich łączy internetowych ze średnimi liczbami odsłon stron WWW i przejść między nim za pośrednictwem banerów reklamowych. Korea Południowa jest krajem o najwyższej penetracji szerokopasmowego dostępu - 50%. Za nią plasują się: Hong Kong i Kanada - po 40%, oraz Holandia, Szwecja i Dania - po 10%. Pozostałe kraje nie przekraczają 10% (w tym USA, Niemcy, Wielka Brytania, Francja czy Norwegia). Jednocześnie Korea Południowa jest krajem o jednym z najwyższych wskaźników skuteczności banerów reklamowych. Pozostałe kraje również zdają się potwierdzać istnienie takiej korelacji. Wyłamuje się z trendu Kanada, gdzie dostęp do szybkiego Internetu jest duży a skuteczność banerów niska, a także Hiszpania, gdzie sytuacja jest odwrotna. Z raportu Interactive Advertising Bureau wynika, że nakłady na reklamę banerową w USA spadły w IV kw. zeszłego roku o 6 pkt. procentowych, chociaż wciąż pozostaje ona najpopularniejszą formą marketingu w Internecie.

Zaledwie w tydzień po ogłoszeniu zwycięstwa w cenowej wojnie na rynku PC, Della opuścił jeden z autorów sukcesu. Tom Meredith odpowiadał w Dellu za rozwój oraz strategię firmy. Według informacji pochodzących od rzecznika firmy Tom Meredith z własnej woli opuści stanowisko do końca sierpnia br. To druga tak znacząca zmiana w składzie zarządu spółki w ostatnim czasie. W marcu Carla Everetta, kierującego działem komputerów osobistych dla firm, notebooków oraz stacji roboczych, zastąpił Jeff Clarke..

Zyski Telenora wzrosły w I kw. br. o 5% i przewyższyły oczekiwania analityków. Zysk kontrolowanego przez państwo norweskiego operatora telekomunikacyjnego powiększony o amortyzację (EBIDTA) wyniósł 285,6 mln USD, wobec 270 mln USD w analogicznym okresie 2000 r. Analitycy spodziewali się zysku na poziomie 220 mln USD. Zysk brutto spółki, która zadebiutowała na giełdzie w Oslo w grudniu 2000 r. wyniósł 1,18 mld USD, o 182 mln USD więcej niż rok wcześniej. Duży zysk i osiągnięcie najlepszego wyniku kwartalnego w historii Telenor zawdzięcza sprzedaży British Telecommunications pakietu akcji w niemieckim telekomie Viag. W II kw. br. Telenor spodziewa się zysku brutto na poziomie 1,18 mld USD, dzięki sprzedaży BT akcji w irlandzkiej spółce telekomunikacyjnej Esat Digifone.

Wyniki finansowe ogłosiło również Cisco. Przychód spółki brutto wyniósł 4,73 mld USD, czyli o 4% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Strata netto spółki w III kw. obrachunkowym 2001 r. wyniosła natomiast 2,69 mld USD, przy 641 mln USD w analogicznym okresie ub.r. Przychody w pierwszych dziewięciu miesiącach bieżącego roku obrachunkowego wyniosły 17,99 mld USD, o 36% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W I kw. 2001 r. oddział Motoroli produkujący telefony komórkowe zanotował stratę operacyjną 402 mln USD, wobec 53 mln zysku operacyjnego rok wcześniej. Zarząd firmy planuje, że do końca roku produkcja telefonów stanie się znów rentowna. W tym celu spółka zamierza ograniczyć liczbę linii produktowych i zredukować koszty wytwarzania telefonów o 25%. Do końca tego roku zwiększy procent komponentów telefonicznych kupowanych od zewnętrznych partnerów do 40-45%, a do końca 2002 r. do 75-80%. Konkurencyjny Ericsson na początku roku w ogóle zrezygnował z wytwarzania zestawów telefonicznych we własnych fabrykach. Motorola chce także odzyskać zachwianą pozycję rynkową. W IV kw. ub.r. jej udział w rynku spadł do 12,7%. W ciągu najbliższych dwóch lat chce go zwiększyć do 20-25%.

Terra Lycos uzyskała 60-proc. wzrost przychodów w I kw. br. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, ale wciąż wykazuje straty na poziomie 151 mln USD. Przychody trzeciego pod względem wielkości światowego operatora internetowego spadły o 6% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Terra Lycos wprawdzie nie przynosi jeszcze dochodu, ale wykazuje coraz niższe straty. Jest to związane z polityką redukcji kosztów. Od połączenia Terra Networks z Lycosem w październiku ub. r. zmniejszono zatrudnienie o 15%. Liczba odwiedzających dziennie strony Terry Lycos wzrosła o 23%, do ok. 431 mln, a liczba zarejestrowanych użytkowników sięgnęła 98 mln. Liczba subskrybentów usług dostępowych wzrosła o 15%, do 7 mln.

Boeing podpisał umowę z firmą ScreamingMedia, dzięki której na pokładzie samolotów producenta z Seattle, dostępny będzie Internet i poczta elektroniczna. ScreamingMedia dostarczy oprogramowanie, dzięki któremu pasażerowie samolotów będą mogli skorzystać z serwisów internetowych i poczty elektronicznej w zamian za miesięczną opłatę 15-25 USD. Szerokopasmowy dostęp do Internetu zapewni sieć satelitów geostacjonarnych i urządzenia nadawczo-odbiorcze opracowane na potrzeby armii amerykańskiej. Usługa będzie dostępna w USA nie wcześniej niż w połowie przyszłego roku, w 2003 r. w Europie a w 2004 r. w Azji. Boeing liczy na zainteresowanie usługą podróżujących biznesmenów i zamierza zapewnić im bezpieczny dostęp do korporacyjnych Intranetów i systemów pocztowych.

eBay zabroni od 17 maja br. wystawiania na aukcję przedmiotów związanych z „kultem nienawiści”, a więc m.in. zdobionych symboliką nazistowską czy Ku Klux Klanu. Oznacza to dalsze ograniczenia w aukcjach eBaya. Dotychczas witryna pośredniczyła w sprzedaży tego typu pamiątek, jeśli były starsze niż 50 lat i miały wartość historyczną. Według przedstawicieli firmy, wprowadzenie dalszych ograniczeń ma związek z rosnącą popularnością witryny w krajach, w których taki handel spotyka się z zakazem prawnym. Nowy regulamin zabrania także wystawiania na aukcję fotografii przedstawiających sceny zbrodni oraz listów czy dzieł, których autorami są wielokrotni mordercy. Działania eBay poprzedziło wprowadzenie zakazu obrotu materiałami o treści propagującej faszyzm przez Yahoo!, w styczniu br.

Microsoft zamierza w ciągu najbliższych kilku lat pięciokrotnie zwiększyć swój udział w sprzedaży oprogramowania dla serwerów. Obecnie wynosi on 12%. Tym samym Microsoft, którego przychody z tego sektora w ciągu minionych pięciu lat wyniosły 3 mld USD, rozpoczyna silniejszą konkurencję na rynkiem zdominowanym przez Sun Microsystem i Oracle.

Straty netto nowosądeckiej Optimusa wyniosły w 2000 r. 40,5 mln zł, natomiast należącego doń portalu - 13,5 mln zł. Według informacji jakie uzyskała "Gazeta Giełdy Parkiet", Onet poniósł w ubiegłym roku 13,6 mln zł straty netto. Przychody portalu w 2000 r. wyniosły tymczasem 57 mln zł. Przedstawiciele portalu nie chcieli potwierdzić tych liczb. Przyznali jednak, że zakończyli zeszły rok stratą. Dla porównania przychody Wirtualnej Polski wyniosły w ubiegłym roku 12-15 mln zł, Interii - 8 mln zł a Areny - 1 mln zł, Poland.com - 1,5 mln zł, Hoga - 0,5 mln zł. Wszystkie portale zakończyły rok 2000 stratą netto. Działalność portalu finansował nowosądecki Optimus, jako jego główny akcjonariusz (75% udziałów). Przyczyniło się to do jego złych wyników finansowych w 2000 r. - Optimus zanotował w ubiegłym roku 40,5 mln zł straty netto, przy 668 mln zł przychodów. Wartość sprzedaży Optimusa w ubiegłym roku wzrosła o 2% w stosunku do roku 1999.

Zainteresowanie akcjami Hogi było nadspodziewanie duże. Stało się tak pomimo trwającego od kilku miesięcy globalnego kryzysu w Nowej Gospodarce. Katowicki portal zaoferował 2 mln akcji serii D, z czego 1,5 mln przeznaczonych zostało dla inwestorów instytucjonalnych, a 0,5 mln - dla indywidualnych. Tymczasem sami tylko inwestorzy instytucjonalni złożyli zapisy na 2,7 mln akcji Hogi. Tak dobry wynik book buildingu - w ocenie obserwatorów - oznaczać może tylko jedno: emisja Hogi zakończy się sukcesem. Będzie to jednak sukces ze wspomaganiem. „Wśród inwestorów, którzy wzięli udział w budowaniu księgi popytu, zapis na duży pakiet papierów Hogi złożyła firma Wasko” - powiedział Tomasz Kossobudzki, przedstawiciel Beskidzkiego Domu Maklerskiego, oferującego papiery portalu. Wasko jest w tej chwili posiadaczem ok. 30-proc. pakietu akcji Hogi. Pozostali inwestorzy, którzy złożyli zapisy to osoby fizyczne. Inwestorzy finansowi, na których liczyła Hoga, wykazali mniejsze zainteresowanie ofertą. Hoga nie planuje zarabiać wyłącznie na samym portalu. Reklama i handel internetowy mają stanowić tylko 50% przychodów spółki. Pozostałe 50% przychodów przynosić powinny usługi hostingowe oraz Internetowa Giełda Nieruchomości. Zdaniem Grzegorza Krajewskiego, Hoga osiągnie zysk netto w IV kw. 2002 r. Do tego czasu będzie działać „na minusie”. Strata netto portalu za 2000 r. wyniosła 1,65 mln zł, a w I kwartale br. - 2,33 mln zł.

Interia poniosła w I kw. 2001 r. stratę netto w wysokości 2,62 mln zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 1,87 mln zł. Strata byłaby jeszcze wyższa gdyby nie 900 tys. zł odsetek od wpływów z publicznej emisji akcji, które wliczono do bilansu za I kw. Wartość sprzedaży była w nim o 34% niższa niż w ostatnim kwartale ubiegłego roku (wyniosła wtedy 2,81 mln zł). Ponieważ 90% przychodów portalu pochodzi ze sprzedaży powierzchni reklamowej jest on szczególnie wrażliwy na sezonowość rynku reklamy. Najważniejszymi reklamodawcami portalu w pierwszym kwartale byli, podobnie jak w zeszłym roku, operatorzy telefonii komórkowej, witryny internetowe i dystrybutorzy produktów przemysłu rozrywkowego (filmów, muzyki).

Kurs akcji serii A, B i C oraz praw do akcji Getinu na zamknięciu czwartkowej sesji wyniósł 3,56 zł, czyli 1,7% powyżej ceny emisyjnej. W wyniku wejścia na parkiet nowi inwestorzy kontrolują teraz 39,69% akcji Getinu. Wśród nich znalazł się amerykański potentat światłowodowy Lucent Technologies. Pozyskane na giełdzie środki finansowe Getin chce przeznaczyć na rozbudowę infrastruktury technicznej, zdolnej m.in. do udźwignięcia usług ASP, które firma chce świadczyć wspólnie z Microsoftem.