Przegląd Tygodnia 13.04 - 19.04

Według nowych raportów, wyraźnie rośnie zainteresowanie e-bankowością. Transakcji online dokonuje obecnie 11% Brytyjczyków. Także w Polsce powoli robi się tłoczno wśród e-banków.

Wedle nieoficjalnych informacji, dążenia Vivendi do odwołania tandemu zarządzającego Elektrimem - Barbary Lundberg i Jacka Walczykowskiego, może poprzeć partner Elektrimu w przedsięwzięciach internetowych, koncern Eastbridge, kierowany przez Yarona Brucknera. Luksemburskiej firmie zależy na odsprzedaniu Elektrimowi za 56 mln USD 50% udziałów w dwóch wspólnych przedsięwzięciach z warszawskim holdingiem: spółkach EasyNet i AGS NewMedia.

Xtrade - plaftorma B2B Optimusa rozpocznie komercyjną działalność w IV kw. br. Przedstawiciele zarządu spodziewają się rocznie kilkudziesięciu milionów złotych przychodu. Do końca roku Xtrade ma pozyskać 20 dostawców i 14 kupujących.. Zgodnie z przewidywaniami pierwszy zysk operacyjny pojawi się w 18 miesięcy od rozpoczęcia komercyjnej działalności. Zysk netto Xtrade planuje wypracować po 26 miesiącach. W br. platforma ma zarabiać na sprzedaży licencji dla nowych użytkowników - będzie to stanowić ok. 80% przychodów. Xtrade zamierza współpracować z innymi platformami B2B, w tym z konkurencyjnym projektem Telekomunikacji Polskiej - Marketplanet.

W tym roku operatorzy sieci komórkowych pozyskają łącznie ponad 2,3 mln nowych klientów, czyli o 0,6 mln więcej niż zakładały wcześniejsze prognozy. W ciągu najbliższych pięciu lat nasycenie rynku telefonii przenośnej powinno sięgnąć 39,2% - szacuje DI BRE Banku. Ale zwiększenie liczby klientów będzie miało coraz mniejsze przełożenie na wzrost przychodów poszczególnych operatorów.

Wyniki badania Pentora wskazują na zdecydowane pogorszenie nastrojów u przedsiębiorców internetowych. Indeks ogólnego klimatu koniunktury osiągnął wartość 40,6 punktu (w skali od -100 do +100). Sytuację rynkową najgorzej oceniają sklepy internetowe, gdzie wskaźnik oceny wyniósł jedynie 17,3 punktu. Najwyższą wartość wskaźnik osiągnął w grupie portali - 50,7 pkt. W stosunku do poprzedniego miesiąca 38% badanych firm zanotowało wzrost popytu, a 7% spadek. 41% badanych stwierdziła, że wartość transakcji wzrosła, a zdaniem 45% - pozostała bez zmian. Trzy czwarte przedsiębiorstw uznała, że ich zdolność do regulowania zobowiązań nie zmieniła się w porównaniu z poprzednim miesiącem. Liczba należności przeterminowanych wzrosła głównie w portalach (20%) oraz wśród twórców stron WWW (23%). 57% badanych firm zanotowało wzrost aktywności na stronach WWW, dotyczył on głównie zwiększonej liczby wizyt na stronie (66%), w mniejszym stopniu zaś czasu spędzonego na oglądaniu witryny (36%). Ogólny wskaźnik inwestycji spadł w porównaniu z poprzednim miesiącem z 51,5% do 28,3%.

Cena akcji Getin Service Provider wyniesie między 3 zł a 3,5 zł. Firma przeprowadzi subskrypcję akcji w dniach 24-27 kwietnia a zadebiutuje nie później niż pod koniec czerwca br. Getin3 zaoferuje inwestorom w publicznej ofercie 5,3 mln akcji. Jeżeli w takim przedziale znajdzie się ostatecznie cena emisyjna, to Getin będzie chciał pozyskać od inwestorów 16-19 mln zł za 38% swoich akcji. W transzy inwestorów instytucjonalnych znajdzie się 4,1 mln akcji, czyli 77% całej publicznej oferty emisji. W transzy inwestorów indywidualnych natomiast 1,2 mln akcji. 700 tys. z dopuszczonych do publicznego obrotu akcji serii D trafi do menadżerów Getina po cenie nominalnej 1 zł. Po przeprowadzeniu emisji i podniesieniu kapitału akcyjnego kontrolny pakiet akcji (50,6%) pozostanie w posiadaniu Europejskiego Funduszu Leasingowego (który teraz posiada on 88% akcji Getina).

ING Barings wycenia wartość Wirtualnej Polski na 490 mln zł. Wycena stanowi część raportu na temat Prokomu. Według analityków banku, portal ma 10% udział w polskim detalicznym rynku e-commerce i 8% udział w naszym internetowym rynku reklamy. W opinii ekspertów, portal przyniesie w tym roku 40 mln zł przychodów. Wartość "cash burn" to w przypadku WP 5 mln zł miesięcznie. Zdaniem autorów raportu, portal stanie się dochodowy w ciągu minimum 2 lat. W ocenie raportu, WP to najcenniejsza firma internetowa grupy Prokom. Cały Prokom Internet bez WP wart jest - według analityków ING Barings - 178 mln zł.

W ślad za mBankiem oraz Volkswagen Bank Polska pójdą już wkrótce kolejne projekty wirtualnych banków. Jeszcze w kwietniu uruchomione zostanie wspólne przedsięwzięcie IFS oraz Bankgeselschaft Berlin (Polska). Ponadto do wejścia do Internetu szykuje się łódzki

Petro Bank. "Typowo wirtualny bank" ma według przedstawicieli LG Petro ruszyć we wrześniu br. Ponadto wspólnie z Bankiem Ochrony Środowiska w Sieci pojawi się w drugiej połowie roku szwedzki Skandinaviska Enskilda Banken.

Agora opublikowała skonsolidowany raport za rok 2000. Firma poprawiła swoją rentowność - wartość sprzedaży wzrosła o 17% - do 810 mln zł - podczas gdy zysk netto aż o 30%. Na jedną akcję przypada 3,07 zł zysku, gdy w zeszłym roku było to 2,31 zł (wzrost o 32%). W tym czasie jednak zysk operacyjny wzrósł tylko o 9%, do 209 mln zł. Pełne dane dotyczące działalności spółki zostaną opublikowane 20 kwietnia br. W 1999 r. 78% przychodu Agory przyniosła sprzedaż powierzchni reklamowej a 20% sprzedaż wydawnictw. Źródłem 98% tych przychodów była przede wszystkim Gazeta Wyborcza. 2 % wartości sprzedaży przyniosły inne przedsięwzięcia. W portal Gazeta.pl firma zainwestowała w zeszłym roku ok. 20 mln zł, a w Centrum Handlu Internetowego (utworzonego wspólnie z ComputerLandem) 3 mln zł.

Komisja Europejska przedstawiła listę zarzutów co do prawnych regulacji związanych z polskim rynkiem telekomunikacyjnym, które jej zdaniem konserwują dominującą pozycję TP SA i uniemożliwiają skuteczną konkurencję. Władzom europejskim chodzi m.in. o takie kwestie jak jasne kryteria przydzielania licencji na różne usługi, ustalanie cen świadczonych przez operatorów tzw. usług powszechnych, zawieranie przez TP SA umów z konkurencją, zależność URT od państwa, które jest akcjonariuszem TP SA, zbyt szerokie prawa MON i MSW odnośnie telekomunikacji.

O 72% spadł w I kw. br. zysk netto amerykańskiego operatora telefonicznego . W tym samym czasie jego oddział telefonii komórkowej poprawił zysk operacyjny o 434 mln USD. Sprint wypracował w I kw. 2001 r. 315 mln USD zysku netto, czyli o 72% mniej niż w analogicznym okresie 2000 r., wliczając w to także 675 mln USD wpływów ze sprzedaży pakietu udziałów w konkurencyjnym operatorze Global One (nabył je France Telecom). Należący do Sprinta operator komórkowy Sprint PCS zyskał w zeszłym roku 826 tys. nowych klientów. Liczba klientów, którzy miesięcznie rezygnują z usług spadła z 2,8% do 2,5% . W I kw. br. operator komórkowy podniósł zysk na jednego klienta z 57 USD do 60 USD. Sprint PCS zanotował 253 mln zysku operacyjnego w I kw br., w porównaniu do 181 mln USD straty w analogicznym okresie 2000 r.

AOL Time Warner ogłosił 21-proc. wzrost przychodów na akcję w I kw. br. Zwiększenie liczby subskrybentów serwisów internetowych i telewizji kablowej spowodowało wzrost przychodów o 9%. Sprzedaż wzrosła o 9% w porównaniu z I kw. 2000 r., do 9,1mld USD, z czego 3,9 mld USD pochodzi od subskrybentów, a wpływy z reklam i handlu elektronicznego wzrosły o 10% do 3,2 mld USD. Przychody z innych źródeł wzrosły o 8% i wyniosły 3,2 mld USD. Wzrost przychodów na akcję wyniósł 23 centy, a w analogicznym okresie ubiegłego roku - 19 centów. Liczba subskrybentów AOL Time Warner wzrosła w ciągu ostatniego kwartału o 16% - do 133 mln, w tym 28,8 mln. to klienci AOL, a 3,3 mln to subskrybenci Time Warner Cable.

Analitycy Durlachera wyróżnili trzy modele rynkowe: wysoka penetracja Internetu i stosunkowa niska telefonii komórkowej - np. USA ("rządzą nim" firmy ISP, dostawcy oprogramowania i treści), wysoka penetracja telefonii komórkowej i stosunkowo niska Internetu - np. Japonia (dominują operatorzy telefoniczni), podobny poziom powszechności obu usług - np. Finlandia. W Europie ścierają się dwa modele. W krajach skandynawskich penetracja Internetu przekracza 50%, natomiast telefonii komórkowej sięga 70%. W tym samym kierunku zmierzają inne kraje europejskie: Niemcy, Wielka Brytania czy Holandia. We Włoszech natomiast w 2000 r. dostępność Internetu wynosiła tylko 12% a telefonii przenośnej 65%. Zbliżoną sytuację można zaobserwować w innych krajach południowej Europy. Podobny model przyjął się w Japonii. Ten kraj notuje także najwyższy średni przychód od pojedynczego (ARPU) abonenta usług "mobilnych": ponad 75 EUR. Wynika to jednak także ze stosunkowo niskiej konkurencji na japońskim rynku: 3 operatorów. Wysokie dochody, jakie czerpią z rodzimego rynku powodują, że wcześnie mogą wdrożyć nowoczesne rozwiązania: UMTS pojawi się tam w latach 2001-2002. Dominacja NTT DoCoMo jest w Kraju Kwitnącej Wiśni tak silna, że mógł on narzucić swój standard techniczny (i-mode) bezprzewodowego Internetu, któremu musieli się podporządkować dostawcy aplikacji i treści.

Yahoo! zablokuje dostęp do internetowej pornografii. Dotyczy to nie tylko nośników pornograficznych filmów video, ale także odnośników do stron xxx w katalogowych zasobach Yahoo! Ponadto witryna nie będzie już sprzedawała powierzchni reklamowej dla przedsiębiorstw z branży porno. Wszystkie te zmiany zostaną wprowadzone w ciągu najbliższych kilku tygodni. Powodem działań jest krytyczny artykuł w Los Angeles Times. Jego dziennikarze stwierdzili, że rosną dochody Yahoo! z handlu pornografią. Po opublikowaniu tej informacji Stowarzyszenie Rodzin Amerykańskich złożyło wniosek o wszczęcie dochodzenia przeciw Yahoo!

W ciągu ostatniego roku liczba osób, które dokonują poprzez Internet przynajmniej części swoich operacji bankowych wzrosła z 5 do 11%. Oznacza to obecnie 4.3 mln, spośród 38,7 mln Brytyjczyków, posiadających konta bankowe, lub jedną trzecią wszystkich użytkowników Internetu na Wyspach. Jednak tylko niewielka część klientów sieciowych banków dokonuje wszystkich typów transakcji poprzez Sieć. Zaledwie 17% klientów internetowych twierdzi, że to najważniejszy sposób kontaktowania się z bankiem. 62% z nich używa ponadto bankolinii, a około 80% czasem po prostu odwiedza jeden z oddziałów swojego banku.

Zawiesił działalność Kozmo, internetowy sklep handlujący głównie artykułami spożywczymi i upominkami. Dostawca, słynący z legionu pomarańczowych kurierów, dostarczających internetowe zakupy w ciągu godziny, jest kolejnym znanym bankrutującym dotcomem. Inwestorami Kozmo był m.in. Amazon, fundusz venture capital Flatiron Partners i producent kawy Starbucks. W grudniu 2000 r. Kozmo oświadczyło, że inwestorzy obiecali zasilić firmę kwotą 30 mln USD. W marcu b.r. okazało się, że mogą zainwestować tylko 6 mln USD.

Japan Telecom (JT) i British Telecommunications (BT) porozumiały się w sprawie nabycia udziałów przez BT w J-Phone - należącym do JT operatorze telefonii komórkowej. J-Phone posiada w Japonii 10 mln abonentów i jest jednym z trzech największych operatorów w tym kraju. W tej chwili struktura własności J-Phone wygląda następująco: JT - 54% udziałów, Vodafone - 26%, BT - 20%. Vodafone usiłował zdobyć kontrolę nad operatorem komórkowym "tylnymi drzwiami" - kupując udziały w JT. 15-proc. pakiet nabył w grudniu ub.r.; wczoraj ta transakcja została sfinalizowana. JT nie odnosi się pozytywnie do planów przejęcia przez Vodafone kontroli i stąd niespodziewane porozumienie z BT (które ma w samym JT# także 20-proc. udział).